Porównaj możliwości Kliniki XP z innymi systemami

 

FUNKCJONALNOŚĆ    KLINIKA XP   INNY SYSTEM
EWIDENCJA ZWIERZĄT    
Możliwość połączenia dwóch kart zwierzęcia w jedną ok button frame empy
Automatyczne oznaczanie zwierząt jako nieżywych po przekroczeniu granicznego wieku dla gatunku ok button frame empy
Wyróżnianie zwierząt z alergią lub agresywnych w momencie wybrania do wizyty ok button frame empy
DANE OSOBOWE    
Rejestrowanie historii zmian danych osobowych każdego kontrahenta ok button frame empy
Możliwość wydruku zgody na przechowywanie danych osobowych z dostosowywaniem wydruku ok button frame empy
Raport, pokazujący kto i kiedy dodał dane osobowe do bazy ok button frame empy
Integracja z czytnikiem podpisów Wacom ok button frame empy
Rejestr udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym  ok button frame empy

Szyfrowanie wysyłanych plików JPK, list zaszczepionych psów

ok button frame empy
Rejestr nieudanych prób zalogowania do systemu ok button frame empy
     
LECZENIE    
Możliwość rejestrowania zmian we wprowadzonych wizytach, przeglądanie historii zmian oraz każdej wersji wizyty sprzed zmiany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt. ok button frame empy
Rejestrowanie w historii wizyt innych zdarzeń: rozmów telefonicznych, odwoływania wizyt, przekazywanie wyników itd. ok button frame empy
Współpraca z aparatami laboratoryjnymi  Ponad 20 .... 
Import danych z laboratoriów 6 laboratoriów  ....
Definiowanie własnych schematów badań diagnostycznych ok button frame empy
Porównywanie wskaźników (RGB, HGB itd.) z wielu wizyt: procentowe i ilościowe ok button frame empy
Raport kosztów leczenia zwierzęcia ok button frame empy
Możliwość wydrukowania etykiet z dawkowaniem dla każdego leku (drukarki etykiet Dymo i Zebra) ok button frame empy
LECZENIE - PROFESJONALNIE I ELASTYCZNIE    
Możliwość zbudowania własnych formularzy badań diagnostycznych ok button frame empy
Możliwość tworzenia własnych formularzy badań specjalistycznych ok button frame empy
Protokół badania konia przed sprzedażą ok button frame empy
Badanie stomatologiczne ok button frame empy
Badanie: Indeks zdrowia jamy ustnej ok button frame empy
Możliwość definiowania własnych raportów i zaświadczeń ok button frame empy
Wystawienie faktury zbiorczej z wielu wizyt, nawet dla różnych klientów ok button frame empy
Integracja z cennikiem Idexx ok button frame empy
Możliwość przypisania składników do pozycji, które automatycznie zostaną użyte po wybraniu pozycji do leczenia ok button frame empy
Tworzenie schematów leczenia z możliwością podania stałej kwoty za zestaw ok button frame empy
Definiowanie rodzajów profilaktyki z podziałem na szczepionki i możliwością ustalenia stałej kwoty za zabieg ok button frame empy
     
LECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH    
Możliwość zdefiniowania jednej wizyty dla wielu zwierząt stada, możliwość wskazania kolczyków/grup dla każdego leku oddzielnie ok button frame empy
Automatyczne podpowiadanie dawkowania i karencji związanych z lekiem, w podziale na gatunki, z możliwością różnych karencji dla różnych sposobów podania ok button frame empy
Uproszczona rejestracja wizyt terenowych i specjalny interfejs do pracy na tabletach ok button frame empy
Możliwość rejestracij wizyt w terenie i synchronizacji z główną bazą po powrocie (moduł synchronizacji danych) ok button frame empy
     
ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM DOT. PROWADZENIA DOKUMENTACJI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ    
Przechowywanie historii zmian wykonanych w zarejestrowanej wizycie ok button frame empy
Przechowywanie każdej wersji wizyty przed i po zmianie ok button frame empy
Możliwość wydrukowania Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich z uwzględnieniem dokonanych skreśleń ok button frame empy
     
FINANSE    
Sprawdzanie NIP-u klienta w CEiDG ok button frame empy
Możliwość wystawiania faktur w różnych walutach ok button frame empy
Zwroty do dostawcy na podstawie zwrotu od klienta ok button frame empy
Możliwość przeceny wybranej grupy towarów lub całej kartoteki procentowo lub kwotowo ok button frame empy
Zbiorcza płatność za wiele dokumentów naraz ok button frame empy
Możliwość zmiany paragonu w fakturę i odwrotnie, zmiany osoby wystawiającej fakturę, zmiany łącznej kwoty lub rabatu ok button frame empy
Generowanie plików JPK-VAT w wersji 2 i 3, JPKV7M oraz JPK-FA i JPK-MAG ok button frame empy
Eksport danych do systemów księgowych 10 formatów .... 
Raporty sprzedaży wg pozycji, dokumentów ok button  frame empy
Raport kosztów sprzedanych pozycji ok button  frame empy
Analiza zysku ok button frame empy
Rozliczanie kosztów stałych ok button frame empy
Możliwość utworzenia dodatkowego rozliczenia wizyty: WZ na gminę i odliczenia 50% kosztów leczenia na podstawie dofinansowania ok button frame empy
     
DRUKOWANIE FISKALNE    
Wydruki fiskalne na drukarkach Posnet, Novitus, Elzab, Epson, Elemis z uwzględnieniem wielu metod płatności na jednym paragonie ok button frame empy
Drukowanie numeru NIP nabywcy na paragonach fiskalnych ok button frame empy
Drukowanie z wielu komputerów na jednej drukarce (serwer wydruków fiskalnych) ok button frame empy
Możliwość drukowania na wielu drukarkach fiskalnych w zależności od magazynu, oddziału czy stanowiska ok button frame empy
Drukowanie raportu dobowego ok button frame empy
Analiza wydruków fiskalnych według daty wydruku lub dokumentów ok button frame empy
     
PŁATNOŚCI    
System zmianowy: rozliczanie wpłat gotówkowych i płatności kartą, raport kasowy, przekazywanie kwot na kolejną zmianę, wgląd w szczegółową historię każdej zmiany ok button frame empy
Możliwość prowadzenia wielu kas, każda ze swoim systemem zmian ok button frame empy
Drukowanie przyjęcia wpłaty ("Kasa przyjmie") ok button  frame empy
Rejestrowanie zaliczek i wykorzystywanie ich później do regulacji zapłaty za wizyty ok button  frame empy
Raport zaległości klienta w podziale na okresy płatności ok button  frame empy
     
FAKTUROWANIE I SPRZEDAŻ DETALICZNA    
Sprzedaż detaliczna z użyciem czytnika kodów kreskowych ok button frame empy
Możliwość umieszczenia na fakturze pieczęci Krajowego Rejestru Długów ok button frame empy
Drukowanie specyfikacji towarów użytych w związku z fakturą, opisanych na fakturze jako "Usługa weterynaryjna" ok button frame empy
Elastyczne ustalanie ceny z możliwością innej taryfy na usługi w nocy i inne w weekendy ok button frame empy
     
MAGAZYN    
Możliwość zastosowania kolektora danych do inwentaryzacji ok button frame empy
Możliwość korekty ceny zakupu dostawy, gdy dostawa została już częściowo zużyta ok button frame empy
Import faktur z hurtowni Ponad 40 formatów  ...
Stany minimalne można określać globalnie lub dla każdego magazynu osobno, a na tej podstawie tworzyć zamówienia do dostawców ok button frame empy
     
 ZDJĘCIA RTG / MULTIMEDIA    
Przypisywanie do wizyt zdjęć RTG (ponad 30 MB) tak, aby szybko były wyświetlane przy pracy w sieci ok button frame empy
Możliwość odczytu zdjęć z urządzeń w standardzie DICOM ok button frame empy
Przesyłanie zleceń wykonania zdjęcia do urządzeń RTG, USG czy kardiologicznych ok button frame empy
Analiza zdjęć RTG: powiększanie, zmiana kontrastu, jasności i nasycenia, obrót, porównywanie obrazów ok button frame empy
Pomiar VHS, TPLO, stopnia dystrakcji, pomiar długości, kąta, powierzchni prostokąta i koła ok button frame empy
Możliwość zapisania zdjęcia RTG na płycie wraz z programem do analizy ok button  frame empy
Udostępnianie plików multimedialnych przez chmurę ok button frame empy
Skanowanie dokumentów i wstawianie ich jako załączników do wizyty ok button frame empy
Odtwarzanie animowanych plików DICOM (np. zapis USG) ok button frame empy
     
BAZA WIEDZY    
Vademecum leków

Ponad
5000 ulotek

... 
Automatyczne kojarzenie leków z bazą w Vademecum ok button frame empy
Możliwość drukowania profesjonalnych ulotek przypisanych dla diagnoz ok button frame empy
Gotowe kartoteki maści, ras psów i kotów ok button frame empy
Normy dla wskaźników laboratoryjnych w podziale na gatunki ok button frame empy
     
RELACJE Z KLIENTAMI    
Wysyłanie masowe SMS-ów  ok button frame empy
Eksport danych do pltaformy Envelo (wysyłanie kartek np. z zaproszeniem lub życzeniami)  ok button frame empy
Analiza źródła klientów  ok button frame empy
Analiza, kto pojawił, a kto nie pojawił się ponownie na wizytę ok button frame empy
     
PRACOWNICY    
Rozliczanie pracowników wg zysku lub poziomu sprzedaży z różną prowizją dla różnych grup towarowych ok button frame empy
Analiza zdarzeń rejestrowanych przez użytkownika, w tym usuwanie lub edycja wizyty, zmiany w dokumentach magazynowych ok button frame empy
Możliwość założenia wielu kont użytkowników dla jednego pracownika ok button frame empy
Dostosowywanie interfejsu użytkownika: kolorystyka, wielkość czcionki, uprawnienia ok button frame empy
ADMINISTRACJA I INNE    
Możliwość pracy w chmurze i bez internetu ok button frame empy
     

 

Opis funkcjonalności

 

EWIDENCJA ZWIERZĄT 

ok button

Możliwość połączenia dwóch kart zwierząt w jedną

Zdarza się, że to samo zwierzę przyprowadzane jest do lecznicy przez różne osoby i przypadkowo ma założone dwie karty i dwie historie wizyt. Łatwo można połączyć je w jedną kartę z jedną spójną historią leczenia.

arrow up  
ok button

Automatyczne oznaczanie zwierząt jako nieżywych po przekroczeniu granicznego wieku dla gatunku

Dla każdego gatunku można określić liczbę dni, po których prawdopodobnie zwierzę nie jest już żywe. Na tej podstawie można wyświetlić listę zwierząt, które przekroczyły typowy wiek i oznaczyć je jako nieżywe, żeby nie wyświetlały się niepotrzebnie na liście zwierząt. 

arrow up
ok button

Wyróżnianie zwierząt z alergią lub agresywnych w momencie wybrania do wizyty

Jeśli zwierze jest agresywne lub ma zdiagnozowaną alergię, warto wiedzieć o tym w momencie rozpoczynania wizyty. Jeśli zaznaczymy to w karcie zwierzęcia, system ostrzeże nas w momencie rozpoczynania wizyty

arrow up
     
DANE OSOBOWE 
ok button

Rejestrowanie historii zmian danych osobowych każdego kontrahenta

arrow up
ok button

Możliwość wydruku zgody na przechowywanie danych osobowych z dostosowywaniem wydruku

arrow up
ok button

Raport, pokazujący kto i kiedy dodał dane osobowe do bazy

arrow up
ok button

Integracja z czytnikiem podpisów Wacom

Integracja z czytnikiem podpisów Wacom, pozwala na przechowywanie podpisywanych dokumentów w formie elektronicznej. Powiązana z tym zmiana w multimediach pozwoli na filtrowanie zgód na zabieg czy przetwarzanie danych osobowych, a umieszczanie plików w kolejnych folderach miesięcznych rozładowuje problem dużej liczby plików w jednym katalogu.

arrow up
ok button

Rejestr udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym

arrow up
     
LECZENIE 
ok button

Rejestrowanie w historii wizyt innych zdarzeń: rozmów telefonicznych, odwoływania wizyt, przekazywanie wyników itd.

Wiele zaplanowanych wizyt nie dochodzi do skutku - klient odwołuje lub nie stawia się na umówiony termin. Czasem konsultuje się telefocznie. Innym razem ktoś z lecznicy dzwoni, aby poinformować, że wyniki są już gotowe. Bywa, że klient przychodzi tylko po karmę i nie rejestrujemy pełnejwizyty. Warto rejestrować tego typu zdarzenia, aby lepiej obsługiwać klientów dzięki precyzyjnej informacji o historii współpracy.

arrow up
ok button

Współpraca z aparatami laboratoryjnymi

Aparaty laboratoryjne od kilku lat stały się standardem w polskich lecznicach. Lista urządzeń, z których Klinika XP może odczytywać wyniki, jest dostępna tutaj.

 

arrow up
ok button

Import danych z laboratoriów: 6 laboratoriów

Aby ułatwić lekarzom pracę z wynikami badań, program Klinika XP umożliwia import wyników ze specjalnie przesłanych przez laboratoria plików w wersji elektronicznej. Dzięki temu, po podpięciu pliku do odpowiedniego klienta, mamy łatwiejszy dostęp do wyników w historii zwierzaka, jak również w prostszy sposób możemy je analizować oraz porównywać z innymi wynikami.
Import wyników badań jest możliwy z następujących laboratoriów diagnostycznych: Vetlab, Idexx, Alab, Laboklin, Vetdiagnostica Lublin, Śląskie Laboratoria Analityczne

arrow up
ok button

Definiowanie własnych schematów badań diagnostycznych

Każde badanie posiada swój własny schemat oraz wskaźniki. Klinika XP daje możliwość korzystania z domyślnie wprowadzonych schematów badań laboratoryjnych, używanych w nich wskaźników oraz przypisanych norm referencyjnych. Może się jednak okazać, że nie jest to dla nas wystarczające. Wówczas przychodzi czas na zdefiniowanie własnych schematów, zmian norm referencyjnych itp. Film, pokazujący jak to zrobić, znajduje się tutaj.

 arrow up
ok button

Porównywanie wskaźników (RGB, HGB itd.) z wielu wizyt: procentowe i ilościowe

bad lab compare

arrow up
ok button

Raport kosztów leczenia zwierzęcia

LECZ ANI COST

arrow up
ok button

Możliwość wydrukowania etykiet z dawkowaniem dla każdego leku (drukarki etykiet Dymo i Zebra)

Zalecony indywidualnie sposób stosowania leku możemy od razu wydrukować w postaci etykiety i nakleić na przekazywany klientowi flakon z lekiem. Dzięki temu klient zawsze biorąc dany lek do ręki będzie wiedział, jak go aplikować zwierzęciu, a razie pytań zadzwonić do lecznicy na numer widniejący na etykiecie. Bez konieczności szukania dodatkowych zaleceń otrzymanych w trakcie wizyty - potrzebną informację znajdzie zawsze wtedy, kiedy o niej pomyśli.

arrow up
     
AUTOMATYZACJA LECZENIA  
ok button

Możliwość zbudowania własnych formularzy badań

Specjalny kreator pozwala zdefiniować dowolny formularz np. badania ucha. badania dermatologicznego itd. Od tego momentu formularz staje się integralną częścią programu - wyniki tu wpisane widać w raporcie z wizyty.

arrow up
ok button

Wystawienie faktury zbiorczej z wielu wizyt, nawet dla różnych klientów

Może się zdarzyć, że dla klienta mamy wygenerowanych wiele różnych dokumentów rozliczających i chcemy utworzyć jeden dokument zbiorczy. Wystarczy, że w kartotece klientów klikniemy prawym przyciskiem myszki na danym kliencie i wybierzemy opcję Rozliczenie zbiorcze.

arrow up
ok button

Integracja z cennikiem Idexx

Klinika XP daje nam możliwość wyboru badania IDEXX, podczas rejestracji wizyty a tym samym rozliczenia klienta za zamówione badanie laboratoryjne. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

arrow up
ok button

Możliwość przypisania składników do pozycji, które automatycznie zostaną użyte po wybraniu pozycji do leczenia

AUTO LECZ ITEM COMPONENT

arrow up
ok button

Tworzenie schematów leczenia z możliwością podania stałej kwoty za zestaw

Jeśli często stosujemy te same zestawy leków i zabiegów, możemy zdefiniować gotowe schematy leczenia z podziałem na gatunki oraz na oddziały. Podczas leczenia wskazujemy tylko zestaw i zostaje on skopiowany do opisu wizyty, gdzie możemy nanieść ewentualne indywidualne korekty. Dodatkowo od wersji programu 5.05.01.01 została wprowadzona możliwość ustalenia stałej ceny za cały stosowany schemat.

arrow up
ok button

Definiowanie rodzajów profilaktyki z podziałem na szczepionki i możliwością ustalenia stałej kwoty za zabieg

Jest to jedna z najważniejszych funkcji, które należy dobrze zdefiniować w momencie wdrażania systemu. Ma ona wpływ na prawidłowe tworzenie listy zaszczepionych psów. Dla każdego rodzaju profilaktyki można przypisać dowolną ilość leków i zabiegów, które mają być wpisane do opisu wizyty, gdy zabieg ten zostanie wykonany. Dodatkowo dla każdego zabiego możemy określić stały koszt.

arrow up
     
LECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
ok button

Możliwość zdefiniowania jednej wizyty dla wielu zwierząt stada, możliwość wskazania kolczyków/grup dla każdego leku oddzielni

W przypadku zwierząt stadnych możemy w jednej wizycie poddać czynnościom lekarsko- weterynaryjnym całą grupę. Po wybraniu stada z listy podajemy numery kolczyków (w przypadku stada dzielonego na zwierzęta) lub ilość zwierząt (w przydako stada dzielonego na grupy wiekowe) leczoną podczas danej wizyty. Na zakładce Leczenie możemy wybrać, które zwierzęta będą leczone danymi lekami. Wszystko będzie ujęte w Książce Leczenia Zwierząt Gospodarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

arrow up
ok button

Automatyczne podpowiadanie dawkowania i karencji związanych z lekiem, w podziale na gatunki, z możliwością różnych karencji dla różnych sposobów podania

LECZ GOSP AUTO DOSAGE

arrow up
ok button

Uproszczona rejestracja wizyt terenowych i specjalny interfejs do pracy na tabletach

LECZ GOSP QUICK VISIT

arrow up
ok button

Możliwość rejestracij wizyt w terenie i synchronizacji z główną bazą po powrocie (moduł synchronizacji danych)

Moduł Synchronizacji umożliwia łączenie danych wprowadzanych niezależnie w różnych miejscach. Najcześciej moduł ten wykorzystywany jest do rejestrowania wizyt terenowych na laptopie i później dołączania tych danych do bazy na komputerze stacjonarnym, do której w międzyczasie ktoś inny wpisywał dane.

arrow up
     
ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM DOT. PROWADZENIA DOKUMENTACJI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 
ok button

Przechowywanie historii zmian wykonanych w zarejestrowanej wizycie

ROZP 2008 HIST VISIT

arrow up
ok button

Przechowywanie każdej wersji wizyty przed i po zmianie

ROZP 2008 CHANGE VISIT

arrow up
ok button

Możliwość wydrukowania Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich z uwzględnieniem dokonanych skreśleń

ROZP 2008 CHANGE KLZG

arrow up
     
FINANSE 
ok button

Sprawdzanie NIP-u klienta w CEiDG

Klinika XP pozwala na automatyczne sprawdzenie w bazie GUS i CEIDG czy wprowadzone dane do faktury są poprawne. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, ale przede wszystkim na większe poczucie bezpieczeństwa.

arrow up
ok button

Możliwość wystawiania faktur w różnych walutach

FINANSE INV DIFFERENT CURRENCY

arrow up
ok button

Zwroty do dostawcy na podstawie zwrotu od klienta

arrow up
ok button

Możliwość przeceny wybranej grupy towarów lub całej kartoteki procentowo lub kwotowo

FINANSE SALE DISCOUNT

arrow up
ok button

Zbiorcza płatność za wiele dokumentów naraz

W przypadku kiedy klient posiada większą ilość niezapłaconych dokumentów, możemy w łatwy sposób wprowadzić zapłatę za wszystkie lub część bez konieczności edycji każdego pojedyńczo. Wystarczy z poziomu finansów klienta wybrać przycisk „Zapłata zbiorcza” i wprowadzić zapłatę za kilka dokumentów jednocześnie.

arrow up
ok button

Możliwość zmiany paragonu w fakturę i odwrotnie, zmiany osoby wystawiającej fakturę, zmiany łącznej kwoty lub rabatu

arrow up
ok button

Generowanie plików JPK_VAT i JPK_FA

Klinika XP od wersji 5.09.04.56 posiada możliwość wysyłania danych dotyczących obrotów do różnych systemów księgowych lub bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Ostatecznym efektem eksportu jest plik JPK-VAT. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

arrow up
ok button

Eksport danych do systemów księgowych: 10 formatów

Eksport do systemów księgowych pozwala na przygotowanie plików do większości systemów księgowych funkcjonujących w biurach rachunkowych. Coraz więcej programów księgowych pozwala ponadto na wczytywanie plików JPK-VAT 3 lub JPK-FA. Krótkie porównanie zawartości plików znajdą Państwo tutaj.

arrow up
ok button

Raporty sprzedaży wg pozycji, dokumentów

FINANSE SALES REPORT

arrow up
ok button

Raport kosztów sprzedanych pozycji

FINANSE COST REPORT

arrow up
ok button

Analiza zysku

arrow up
ok button

Rozliczanie kosztów stałych

Moduł kosztów stałych pozwala na opanowania różnych opłat: szybkie i automatyczne rejestrowanie i analizę kosztów czynszu, telefonu, internetu, ZUS i innych. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

arrow up
     
PŁATNOŚCI 
ok button

System zmianowy: rozliczanie wpłat gotówkowych i płatności kartą, raport kasowy, przekazywanie kwot na kolejną zmianę, wgląd w szczegółową historię każdej zmiany

arrow up
ok button

Możliwość prowadzenia wielu kas, każda ze swoim systemem zmian

W systemie Klinika XP można zdefiniować wiele kas. Jeśli przypiszemy je do poszczególnych pracowników, to możemy przeglądać przyjmowane przez nich wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe. W dowolnym momencie pracownik może zakończyć swoją zmianę. Może wydrukować raport kasowy na koniec zmiany. Z kolei właściciel może w dowolnym momencie rozliczyć kasę niezależnie od trwania zmiany pracownika. Rozliczenie takie wykonuje przeprowadzając czyszczenie kasy.

arrow up
ok button

Drukowanie przyjęcia wpłaty ("Kasa przyjmie")

PLATNOSCI PRINT PAYMENT

arrow up
ok button

Rejestrowanie zaliczek i wykorzystywanie ich później do regulacji zapłaty za wizyty

W oknie zakończenia wizyty system pokazuje kwotę do zapłaty. Jeśli zaznaczone jest to pole, system doliczy ewentualną zaliczkę wpłaconą na poczet późniejszych kosztów – obniżając kwotę zapłaty o tę zaliczkę.

arrow up
ok button

Raport zaległości klienta w podziale na okresy płatności

PLATNOSCI CUSTOMER PAYMENT REPORT

arrow up
     
FAKTUROWANIE I SPRZEDAŻ DETALICZNA 
ok button

Sprzedaż detaliczna z użyciem czytnika kodów kreskowych

arrow up
ok button

Możliwość umieszczenia na fakturze pieczęci Krajowego Rejestru Długów

arrow up
ok button

Drukowanie specyfikacji towarów użytych w związku z fakturą, opisanych na fakturze jako "Usługa weterynaryjna"

arrow up
ok button

Elastyczne ustalanie ceny z możliwością innej taryfy na usługi w nocy i inne w weekendy

Nietypowe terminy oraz godziny świadczenia usług niosą ze sobą zazwyczaj wyższe narzuty cen, które lekarze musieli liczyć sami – i wolniej, i niedokładniej. Aby jednak ułatwić i usprawnić pracę, Klinika XP wychodzi naprzeciw z funkcją, dzięki której określamy taryfy nocne, weekendowe oraz świąteczne na usługi weterynaryjne. Od tej pory wystarczy poświęcić kilka minut na ustawienie odpowiednich narzutów, a Klinika XP sama zajmie się przeliczeniem cen usług na rozliczeniu wizyty.

arrow up
     
MAGAZYN 
ok button

Możliwość zastosowania kolektora danych do inwentaryzacji

Zastosowanie kolektora znacznie przyspieszy proces przeprowadzenia inwentaryzacji. Program pozwala w łatwy sposób przesłać listę pozycji do urządzenia, a następnie odczytania z niego ilości i dodania ich jako stany rzeczywiste w inwentaryzacji.

arrow up
ok button

Możliwość korekty ceny zakupu dostawy, gdy dostawa została już częściowo zużyta

MAGAZYN PRICE CHANGE

arrow up
ok button

Import faktur z hurtowni: ponad 40 formatów

Większość hurtowni weterynaryjnych i medycznych posiadająch eksport w formie elektronicznej.

Faktury od dostawców mogą być dostarczane w różnych formatach, w zależności od dostawcy. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo ustalić format importu danych.

arrow up
ok button

Stany minimalne można określać globalnie lub dla każdego magazynu osobno, a na tej podstawie tworzyć zamówienia do dostawców

MAGAZYN ST MIN

arrow up
     
 ZDJĘCIA RTG / MULTIMEDIA 
ok button

Przypisywanie do wizyt zdjęć RTG (ponad 30 MB) tak, aby szybko były wyświetlane przy pracy w sieci

arrow up
ok button

Możliwość odczytu zdjęć z urządzeń w standardzie DICOM

arrow up
ok button

Możliwość przesyłania zleceń wykonania zdjęcia do urządzeń RTG

arrow up
ok button

Analiza zdjęć RTG: powiększanie, zmiana kontrastu, jasności i nasycenia, obrót, porównywanie obrazów

arrow up
ok button

Możliwość zapisania zdjęcia RTG na płycie wraz z programem do analizy

arrow up
ok button

Udostępnianie plików multimedialnych przez chmurę

arrow up
     
BAZA WIEDZY 
ok button

Vademecum leków: Ponad
4600 ulotek

Funkcja ta pozwala na przeglądanie i ewentualnie uzupełnianie danych dotyczących leków i ich dawkowania. Duża ilość informacji o lekach i ich dawkowaniu jest już wprowadzona do systemu. Aktualnie jest to ponad 4600 ulotek.

arrow up
ok button

Automatyczne kojarzenie leków z bazą w Vademecum

Możliwość wskazania leku w Vademecum, który stosujemy w naszej praktyce. Nazwa leku w Vademecum nie musi pokrywać się z nazwą przez nas stosowaną. Jeśli na przykład mamy kilka różnych postaci tego samego leku - w różnych opakowaniach, to za każdym razem nadamy im w systemie inną nazwę. Wszystkie one jednak będą wskazywać na ten sam opis leku w Vademecum. Domyślnie przy wyborze leku z Vademecum podpowiadana.

arrow up
ok button

Możliwość drukowania profesjonalnych ulotek przypisanych dla diagnoz

WIEDZA PRINT LEAFLET

arrow up
ok button

Gotowe kartoteki maści, ras psów i kotów

Program zawiera wprowadzone przykładowe maści zwierząt, które można dowolnie zmieniać, usuwać lub dodawać własne. Każda maść oprócz nazwy może mieć przypisany kolor/kolory oraz skojarzenia nazwy np. kolor biało-czarny to jest to samo, co kolor biało czarny lub czarno biały. Dodatkowo możemy przypisać do danej maści gatunek zwierzęcia, dla którego dana maść jest typowa np. maść gniada dotyczy głównie gatunku koń oraz typ maści np. pręgowana.

arrow up
ok button

Normy dla wskaźników laboratoryjnych w podziale na gatunki

Dla każdego wskaźnika możemy przypisać wartości referencyjne dla konkretnego gatunku zwierząt. Film pokazujący jak to zrobić znajduje się tutaj.

arrow up
RELACJE Z KLIENTAMI 
ok button

Wysyłanie masowe SMS-ów

Wysyłanie masowych SMS-ów do grup klientów o określonych cechach (np. z danego terenu). Wysyłanie masowych SMS-ów do grup klientów, których zwierzęta spełniają określone warunki (określony wiek, płeć, gatunek, data ostatniej wizyty i inne).

arrow up
ok button

Eksport danych do pltaformy Envelo (wysyłanie kartek np. z zaproszeniem lub życzeniami)

arrow up
ok button

Analiza źródła klientów

CRM CUSTOMER SOURCE

arrow up
ok button

Analiza, kto przyszedł ponownie, a kto nie pojawił się na wizytę

CRM ANALYSIS2

arrow up
PRACOWNICY 
ok button

Rozliczanie pracowników wg zysku lub poziomu sprzedaży z różną prowizją dla różnych grup towarowych

arrow up
ok button

Analiza zdarzeń rejestrowanych przez użytkownika, w tym usuwanie lub edycja wizyty, zmiany w dokumentach magazynowych

Przegląd działań użytkownika jest bardzo przydatną funkcjonalnością, która pozwala na kontrolowanie przeprowadzanych akcji w programie Klinika XP, które są wprowadzane przez różnych pracowników. Jest to funkcjonalność przydatna przede wszystkim dla właściciela lecznicy. Transakcje można przeszukiwać według daty oraz zawężać do konkretnego kryterium: Rodzaju transakcji, Pracownika, zakresu czasu, a także można wyłączyć wyświetlanie pozycji dotyczących ich logowania oraz wykonywania kopii zapasowej. Przydatną informacją jest data, dzięki której można dowiedzieć się, jakie zdarzenia miały miejsce w historii (na przykład usuwanie wizyt, dokumentów czy płatności). Dzięki temu łatwiej można ustalić na przykład powód braku pewnych danych w systemie, niezgodności magazynowych itd.

arrow up
ok button

Możliwość założenia wielu kont użytkowników dla jednego pracownika

Każdy pracownik może mieć zdefiniowanych kilku użytkowników. Jeżeli na przykład jeden z lekarzy pełni obowiązki "Administratora", to powinien mieć zdefiniowanych dwóch użytkowników, np. jednego z nazwiskiem: NOWAK - posiadającego uprawnienia zwykłego lekarza, a drugiego np. ADMIN, o uprawnieniach i menu administratora systemu.

arrow up
ok button

Dostosowywanie interfejsu użytkownika: kolorystyka, wielkość czcionki, uprawnienia

System jest mocno sparametryzowany. Każdy może ustawić różne parametry w zależności od własnych potrzeb i upodobań. Często wygląd programu będzie zależał od tego jak będą ustawione parametry pracy systemu. Film pokazujący jak to zrobić znajduje się tutaj.

arrow up
ADMINISTRACJA I INNE 
ok button

Możliwość pracy w chmurze i bez internetu

arrow up