W 1998 roku najpopularniejsze wtedy polskie czasopismo komputerowe - "PC World Komputer" w numerze 6/98 wydało opinię "Nasz Hit!", opisując "Klinikę weterynaryjną" jako "Bardzo dobry, prosty w obsłudze, kompleksowy system wspomagający pracę lecznicy dla zwierząt."

 


Od tego czasu system jest stale udoskonalany i stał się standardem w pracy polskich lecznic dla zwierząt.

 

Opis wybranych funkcji systemu

Dzięki dużej elastyczności system nadaje się do wszystkich rodzajów lecznic - od jednoosobowych praktyk wiejskich do wieloosobowych Klinik Weterynaryjnych, gdzie praca odbywa się w sieci. Do najważniejszych elementów systemu można zaliczyć:
 • Rejestrowanie wizyt w rozbiciu na badania, szczepienia i zabiegi profilaktyczne, obserwacje i badania laboratoryjne
 • pełne prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem dokumentów i rozliczaniem sprzedaży
 • terminarz
 • szczegółowa ewidencja badań laboratoryjnych w różnych jednostkach miary
 • Vademecum leków i zabiegów
 • Kilkaset raportów i zestawień, a przede wszystkim wszystkie dokumenty wymagane w aktualnym formacie przez Ministerstwo Rolnictwa i Krajową Izbę Lek.-Wet.: Książki leczenia zwierząt domowych i gospodarskich, Lista zaszczepionych psów (z uwzględnieniem zmian z lipca 1999), Dokumentacja obrotu detalicznego, Świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie, Świadectwo lekarsko-weterynaryjne, Świadectwo zdrowia, Zaświadczenie do wywozu zwierzęcia zagranicę, Zaświadczenie o rozpoczęciu i zakończeniu obserwacji, Świadectwo pochodzenia zwierzęcia i wiele innych.

Dzięki wieloletniej wspólnej pracy nad upraszczaniem obsługi systemu powstało bardzo wiele usprawnień, które decydują o szybkości i komforcie pracy.

Dla początkujących użytkowników dostępna jest specjalna pomoc w systemie, prowadząca przez kolejne etapy wdrożenia.

Image

 

Magazyn leków
 • Prowadzenie magazynu leków w ujęciu syntetycznym i analitycznym (z dokładnością do dostawy)
 • Dokumenty: rachunki, faktury, paragony, przyjęcia, przesunięcia międzymagazynowe i wiele innych
 • Automatyczny import faktur z ponad 30 hurtowni w całym kraju
 • Kontrola stanów minimalnych z wydrukiem listy koniecznego uzupełnienia (ilości, wartości, wymagany budżet)
 • Możliwość składania zamówień przez internet z wykorzystaniem raportu stanów minimalnych
 • Wielomagazynowość, rozliczanie działalności wielu lekarzy
 • Przypominanie o końcu miesiąca z możliwością automatycznego zamknięcia miesiąca
 • Automatycznie ustalane cenniki stosowane przez dostawców
 • Daty ważności i numery seryjne leków
 • Kontrola dostaw, dat ważności
 • Inwentaryzacja i funkcje okresowe z odpowiednimi wydrukami
 • Możliwość zakupu leków w opakowaniach (np. butelka), a sprzedaży w jednostkach miary (np. na mililitry)
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi

 

Kartoteka Leków i Zabiegów
 • Opakowanie, postaci i jednostki miary do wyboru z listy
 • Marża ilościowa lub wartościowa
 • Po dopisaniu do cennika możliwość automatycznego założenia pozycji w magazynie
 • Możliwość prowadzenia Vademecum leków i zabiegów
 • Odwołanie do cen poszczególnych dostawców

 

 


Wystawianie rachunków
 • Możliwość wprowadzania ilości w opakowaniach
 • Wprowadzanie dat ważności i numerów seryjnych leków
 • Wprowadzanie cen brutto lub netto z automatycznym przeliczaniem
 • Alarmowanie o stanach ujemnych
 • Stosowanie rabatów
 • Wystawianie rachunku - rozliczenia za dowolny okres z automatycznym tworzeniem kolejnych pozycji na podstawie zastosowanego leczenia

 

Kartoteki
 • Szczegółowe kartoteki zwierząt i właścicieli (jeden właściciel może mieć wiele zwierząt)
 • Przeglądanie właścicieli zwierząt według nazwiska, kodu, ilości wizyt i wartości zadłużenia
 • Możliwość ewidencji stad, miejsc pobytu (ważne dla dużych zwierząt)
 • Rejestrowanie i rozliczanie pracy wielu lekarzy
 • Szybkie dodawanie danych zwierzęcia i jego właściciela dzięki systemowi wartości domyślnych
 • Dołączanie i wyświetlanie dla pacjenta listy dokumentów zewnętrznych - listów, rysunków, zdjęć, filmów, wykresów itd.

 

 

Przebieg leczenia

 

 


 

 • Szczegółowe rejestrowanie wizyt z przejrzystym wyświetlaniem całego opisu wizyty na jednym ekranie
 • Powiązanie między lekami a chorobami
 • Szczegółowe rejestrowanie objawów
 • Autotekst
 • Automatyczne propozycje dawkowania z rozbiciem na poszczególne gatunki
 • Dziennik wizyt z pokazywaniem zysków z usług i sprzedaży leków, możliwość wyboru lekarza
 • Słowniki ras, gatunków, kartoteka chorób


Raporty, zestawienia

 • Drukowanie recept, przebiegu leczenia itp.
 • Zaświadczenie o rozpoczęciu, kntynuacji i zakończeniu obserwacji (4 obserwacje)
 • Zaświadczenia o wściekliźnie
 • Zaświadczenia lekarsko-weterynaryjne
 • Wydruk Karty Informacyjnej pacjenta (przebieg poszczególnych wizyt) w wybranym zakresie czasowym
 • Wydruki poszczególnych kartotek
 • Zaproszenia na szczepienia
 • Zaświadczenie do wyjazdu zwierzęcia zagranicę
 • Książki Leczenia Zwierząt Domowych i Gospodarczych
 • Dokumentacja obrotu detalicznego zgodna z rozporządzeniem z 8 sierpnia 2004 r.
 • Zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie
 • Lista zaszczepionych psów zgodna z rozporządzeniem ze stycznia 1999 roku z poprawką z lipca 1999.
  Można ją drukować w wybranym zakresie czasowym (niekoniecznie od początku do końca miesiąca), możliwy jest także wydruk tylko dla wybranej miejscowości.
 • Różne zaświadczenia związane z wywozem zwierząt
 • Skierowania na badania z możliwością szerokiej konfiguracji


Badania szczegółowe
 • Szczegółowe badania laboratoryjne: antybiogram, badanie moczu, fizykochemiczne krwi,
 • EKG, USG, RTG
 • Sprawdzanie dopuszczalnych zakresów norm i modyfikowalna propozycja diagnozy
 • Wydruk wyników badań
 • Szczegółowe badania laboratoryjne: antybiogram, badanie moczu, fizykochemiczne krwi,
 • Możliwość tworzenia własnych formularzy badań
 • Odczyt wyników badań bezpośrednio z urządzeń i aparatów laboratoryjnych

 

Terminarz
 • Każdy lekarz może prowadzić własny terminarz
 • Definiowanie czasu pracy i czasu typowej wizyty z możliwością indywidualnych korekt
 • Bardzo wygodne połączenie z rejestracją wizyt
 • Przypominanie o wizytach na dany dzień

 

Inne możliwości

System umożliwia prowadzenie notatek nie tylko tekstowych, ale jako odwołań do plików i zasobów internetowychW trosce o bezpieczeństwo danych Klinika XP posiada cały system kontroli kopii zapasowych
Analizy pokazują w przejrzysty sposób pracę kliniki "z lotu ptaka"Klienci lecznicy mogą być rejestrowani w poczekalni, co skraca później czas rejestracji wizytyW większych lecznicach system umożliwia sprawne zarządzanie uprawnieniami, dostępem do poszczególnych opcji oraz wspomaga rozliczanie lekarzy za ich pracęJako pierwszy system do obsługi lecznic w Polsce "Klinika XP" umożliwiła import faktur na dyskietkach z hurtowni. Obecnie ponad 40 hurtowni w Polsce dostarcza dyskietki w 14 różnych formatach obsługiwanych przez Klinikę.Każdy użytkownik ma inne przyzwyczajenia i oczekiwania wobec systemu. Specjalny zestaw funkcji pozwala dostosować wygląd i zachowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Vademecum leków z możliwością pobierania z internetu nowych opisów.To tylko wybrane cechy. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z autorem (informacje stronie głównej)

Nowe wersje, pojawiające się w miarę zmian w prawie i technologii, jak również możliwość stałej współpracy z autorem dają użytkownikom bezpieczeństwo - program nie stanie się przestarzały ani niezgodny z obowiązującymi przepisami.