• "Klinika XP" jest jedynym w pełni zintegrowanym polskim systemem weterynaryjnym obejmującym WSZYSTKIE obszary działalności weterynaryjnej: wizyty, finanse, księgowość (pliki JPK), szpital, radiologię (analiza obrazów DICOM), badania specjalistyczne, odczyt wyników z aparatów laboratoryjnych, rozwiązania internetowe, fiskalne itd.
   
 • "Klinika XP" pozwala na wydruki zgodne z wymogami przepisów weterynaryjnych (zwłaszcza w zakresie przepisów odnośnie dokumentacji obrotu detalicznego z sierpnia 2004 i zmianami z 2011 r., dwóch książek leczenia zwierząt wraz z interpretacjami lokalnymi w poszczególnych województwach i powiatach odnośnie leków tzw. farmakopei, numeracji wielooddziałowej itd,) oraz ustawy o rachunkowości w zakresie prowadzenia magazynu, ewidencji i rozliczania dostaw. Posiada możliwość eksportowania danych do Książki Przychodów i Rozchodów, zarządzania rozrachunkami z dostawcami i klientami oraz nadzorowania finansów lecznicy. Jest od 15 lat na bieżąco dostosowywane do zmian prawnych.
 • W ciągu ostatnich lat najwięcej lecznic wybrało "Klinikę XP" - w roku 2003 było ich ponad 170, a w każdym z lat 2004-2011 system zakupiło ponad 250 lecznic! Obecnie z "Kliniki" korzysta ponad 4500 lecznic, zarówno zajmujących się dużymi zwierzętami, jak i praktyk dla małych zwierząt. Bezdyskusyjnie jest to najbardziej popularny program wspomagający obsługę lecznic w Polsce, przetestowany we wszystkich możliwych warunkach. Według szacunkowych badań pod koniec 2007 roku z Kliniki XP korzystało ok. 80% skomputeryzowanych lecznic. Większość wybrało Klinikę XP sugerując się opiniami innych użytkowników, a nie reklamą medialną.
 • Do klientów "Kliniki" należą najbardziej znane ośrodki weterynaryjne w Polsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, SGGW w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Ogrody Zoologiczne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Chorzowie, Łodzi, Klinika Zwierząt Domowych dra Pępiaka w Szczecinie, Klinika Weterynaryjna dra Wąsiatycza w Poznaniu, Klinika Weterynaryjna Ekovet we Wrocławiu, duże kliniki na Śląsku, w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie itd.
 • "Klinika" jest najdłużej rozwijanym programem do obsługi lecznic pod Windows - pierwsza wersja ukazała się  w 1996 - i od tego czasu jest stale udoskonalana. Rocznie wprowadzanych jest do programu ok. 300 usprawnień. Uzyskana przez wiele lat pracy stabilność magazynu, wygoda i przejrzystość obsługi oraz dostosowanie do praktycznych warunków (łatwe korekty omyłkowo dwukrotnie wprowadzonych pacjenta lub leku do bazy, specyficzne dla polskiej weterynarii rozdzielenie stawki VAT zakupu i sprzedaży związane z Usługą Weterynaryjną i setki innych rozwiązań) ułatwiają codzienną pracę tysięcy lekarzy.
 • Zintegrowany system dla lecznic dla zwierząt "Klinika XP" bazuje na komponentach bezpośredniego dostępu (tzw. sterowniki natywne) i profesjonalnym i nagradzanym (najlepsze narzędzie Open Source roku 2007) serwerze SQL Firebird (lokalnie) i MS SQL Server (praca w chmurze), dając zdecydowanie bezpieczeństwo danych, nieporównywalną stabilność pracy w sieci i dużą szybkość nawet po wielu latach rejestrowania danych i pracy sieciowej. Największe ośrodki wykorzystujące Klinikę XP pracują na ponad 30 stanowiskach i przechowują w bazie znacznie ponad 500 tysięcy wizyt, pracując stabilnie i bez opóźnień.
 • "Klinika XP" była pierwszym systemem, który pozwalał na elektroniczny import faktur z hurtowni. Wiele formatów powstało dzięki współpracy danej hurtowni z Biurem Rozwiązań Informatycznych. Dziś system pozwala na elektroniczny import danych od dostawców z ponad 50 hurtowni w całej Polsce, w ponad 30 formatach.
 • "Klinika XP" posiada bardzo bogate Vademecum leków (ponad 4600 opisów), które zawiera informacje niezbędne do poprawnego prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego
 • "Klinikę XP" można systematycznie usprawniać pobierając systematycznie ukazujące się aktualizacje w internecie. Zaproponowany przez lekarzy system stałego abonamentu na aktualizacje daje bezpieczeństwo użytkownikom programu. Stabilne, niskie ceny aktualizacji i systematyczny rozwój dostosowany do aktualnych potrzeb lecznic i zmian prawnych zbudowały długofalowe zaufanie do programu.
 • "Klinika XP" jako jedyny system dla lecznic posiada możliwość automatycznej konwersji danych z dwudziestu innych systemów bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez klienta i bez straty czasu na przesyłanie danych. Dzięki temu setki lecznic porzuciły stosowane wcześniej rozwiązania, wybierając "Klinikę XP".
 • "Klinika XP" jest systemem skalowalnym - dzięki skalowaniu uprawnień, ograniczaniu lub rozszerzaniu zakresu dostępnych funkcji, a nawet zmianie sposobu wyszukiwania danych, można ją stosować zarówno w dużych klinikach, wprowadzających kilkaset wizyt dziennie, jak i w małych, jednoosobowych gabinetach. Istnieją również specjalne wersje dla schronisk dla zwierząt i ogrodów zoologicznych, wykorzystywane przez najbardziej znane schroniska w Polsce: Schronisko na Paluchu w Warszawie, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu oraz schroniska w Poznaniu, Łodzi i Kołobrzegu, Słupsku oraz Ogrody zoologiczne w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku.
 • Dzięki systenowi pomocy zdalenj indywidualną zdalną pomoc można uzyskać w każdym regionie Polski. Zdalne szkolenia nie są dodatkowym kosztem - są ujęte w cenie abonamentu.
 • "Klinika XP" umożliwia łatwą synchronizację danych w przypadku, gdy jeden z lekarzy pracuje na laptopie w terenie, w domu, filii lub oddziale. 
Informacje na stronie aktualne na styczeń 2013.