Aktualizacje programu Aktualizacje programu

Zmiany do wersji 5.35

 • Finanse/Magazyn
  • Nowe: Możliwość wydrukowania naraz wielu specyfikacji dla dokumentów
  • Nowe: Możliwość zmiany jednostki miary towaru z użyciem przelicznika (wersja testowa)
  • Usprawnione: Faktury korygujące: można edytować i kopiować treść w przypadku faktur drukowanych Jako usługa weterynaryjna
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty / Przypomnienie o zapłacie można teraz drukować także w języku angielskim
  • Usprawnione: Dokumenty rozchodowe wystawiane w cenach zakupu wystawiane są teraz w rzeczywistych cenach zakupu, a więc z koniecznością wskazania wydawanych dostaw
  • Usprawnione: Dla dokumentów rozchodowych w cenach zakupu nie można edytować ceny ani zmieniać domyślnych cena na inne
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna nie może być obecnie tworzona w cenach zakupu, nawet jeśli takie ma klient
  • Usprawnione: W wielu miejscach symbol graficzny klienta różni się teraz dla osoby prywatnej i dla firmy
  • Usprawnione: Poprawione raporty dłużników oraz dłużników i dokumentów - różne poprawki
  • Usprawnione: Import wyników z MSD: teraz informacja o oddziale wyświetlana na liście dokumentów
  • Usprawnione: Raport kasowy: zapamiętywanie ustawienia druku dwustronnego (parametr lokalny)
  • Usprawnione: Płatność zbiorcza: możliwość ustawienia w parametrach, czy domyślnie ma być płatność gotówką, czy kartą
  • Usprawnione: Przeglądanie i raport stanów minimalnych: dodana kolumna domyślny dostawca, więcej kryteriów dla zakresu pozycji
  • Usprawnione: Faktura zbiorcza - wybór z wizyt: możliwość pomijania wizyt utworzonych na innym oddziale
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: łatwe przejście do raportu sprzedaży wg grup towarowych, aby sprawdzić szczegóły naliczania
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników - parametry: można je teraz edytować, kopiować pomiędzy pracownikami i przeglądać w różnej kolejności
  • Usprawnione: Raport obrotów z klientami można teraz uzyskać w podziale na kody pocztowe
  • Poprawione: Faktury korygujące od dostawcy drukowały się jak zwykłe dokumenty, zamiast tak, jak faktury korygujące
  • Poprawione: Poczekalnia: przy przejściu do sprzedaży detalicznej pojawiał się błąd
  • Poprawione: Wydruk grafika wizyt mógł się nie powieść przy pewnej konfiguracji ustawień
  • Poprawione: Import faktur: sprawdzanie, czy pozycja do zaimportowania nie jest obecnie zablokowana do edycji
  • Poprawione: Dla faktur korygujących, drukowanych jako Usługa weterynaryjna, można teraz ustawić dane ogólne przed i po korekcie (nazwa usługi, PKWiU, stawka VAT, "z tytułu")
 • Leczenie
  • Nowe: Możliwość wydrukowania naraz wielu recept
  • Nowe: Możliwość automatycznego utworzenia wizyty na koniec Kreatora dokumentów
  • Nowe: Możliwość edycji i wydruku Karty zabiegowej (wersja testowa)
  • Nowe: Możliwość zapisania wizyty do późniejszej edycji
  • Usprawnione: Raport zastosowanej profilaktyki: możliwość drukowania maści i daty urodzenia zwierząt
  • Usprawnione: Raport leków psychotropowych: teraz drukowany nr pozwolenia lekarza, o ile wpisany w karcie pracownika
  • Usprawnione: Wyszukiwanie w treści wizyt w przypadku dużych zbiorów danych (możliwość podania ilości analizowanych rekordów, pokazanie zakresu sprawdzanych dat)
  • Usprawnione: Szpital: zapisywanie w logu różnych zdarzeń dotyczących szpitala
  • Usprawnione: Masowe szczepienia: wygodniejsze wybieranie serii i dat ważności szczepionek
  • Usprawnione: Możliwość definiowania różnych SMS-ów i dni ważności zabiegów dla podtypów zabiegów profilaktycznych
  • Usprawnione: Gatunki: wygodniejsze przeglądanie listy - wyszukiwanie, wyświetlanie
  • Usprawnione: Gatunki: wyświetlanie obrazu gatunków przy wizytach, gdy nie ma obrazu przypisanego do rasy
  • Poprawione: Karta zwierzęcia: teraz wyniki badań diagnostycznych można widzieć w wybranym zakresie czasowym
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: niepoprawnie zaznaczały się leki z poszczególnych grup
  • Poprawione: Wizyta: Kopiowanie leczenia z innej wizyty: poprawione kopiowanie zwierząt stada, którym zastosowano dany lek
  • Poprawione: Wybieranie recept np. do kopiowania: dodanie filtru lekarza, nie działa filtr leku
  • Poprawione: Gatunki: poprawione porządkowanie ras psów i kotów
  • Poprawione: Rejestracja wizyty -> Leczenie -> Wydrukuj leczenie jako ofertę - mógł pojawiać się komunikat błędu
 • Diagnostyka
  • Usprawnione: Import wyników z Vetlab: uwzględnianie sytuacji, gdy Vetlab zmienia nazwę wskaźnika lub badania
  • Poprawione: Komunikacja z laboratorium Vetlab w przypadku niezależnych placówek jednej firmy: możliwość dodania rozróżniającego Prefiksu
  • Poprawione: Zlecenia do aparatów Zoetis: bardziej dokładna informacja, jeśli nie udało się ustalić danych zwierzęcia do zlecenia
  • Poprawione: Zlecenia do aparatów Idexx: lepsze określanie gatunku przy zleceniach
  • Poprawione: Import wyników z Laboratorium Idexx po zmianie formatu danych
  • Poprawione: Edycja szablonów zleceń diagnostycznych do aparatu (mogła nie być wyświetlana lista urządzeń / laboratoriów)
 • Ogólne
  • Nowe: Możliwość ustawienia, aby przy zakładaniu karty klienta pojawiało się pytanie o to, czy jest to osoba prywatna, czy firma
  • Nowe: Schronisko: Raport listy zwierząt w schronisku teraz w wersji zgodnej z rozporządzeniem
  • Nowe: Możliwość ustawiania pliku manifest dla różnych rozdzielczości ekranów (Dostosuj wygląd -> Ustawienia lokalnego stanowiska)
  • Usprawnione: Nasłuch WetTerminu: rozszerzenie horyzontu planowania do 90 dni
  • Usprawnione: Edycja terminu: po wpisaniu numeru telefonu można wyszukać klienta
  • Usprawnione: Analizy wizyt: dodane kryterium Typ wizyt
  • Usprawnione: Analiza godzin wizyt: można ją eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Możliwość ustawienia w opcjach, kto może zmieniać tabelę grup towarowych (wszyscy czy wybrany użytkownik)
  • Usprawnione: Możliwość przejścia z głównego menu -> Zakładka Organizacja pracy do słowników opisów dodatkowych (zalecenia, badania itd.) oraz ogólnej listy słowników
  • Usprawnione: Synchronizacja: teraz także zlecenia na badania diagnostyczne
  • Usprawnione: Możliwość rozpoczęcia nowej wizyty zwierzęcia nawet wtedy, gdy trwa dla niego inna nie zakończona wizyta
  • Usprawnione: Grupy towarowe: informacje o zmianach lub usuwaniu grup towarowych zapisywane jest w logach systemowych
  • Usprawnione: Grupy towarowe: można ustalić, kto może je zmieniać
  • Usprawnione: Filtrowanie zwierząt: teraz można wybrać rodzaj wieku (lata / miesiące/ tygodnie / dni)
  • Usprawnione: WetTermin.pl: możliwość pozostawiania wpisów w Klinice XP, które mają nie ustawiony numer zapisu w WtTermin, a mimo to mają znacznik zapisu z internetu
  • Usprawnione: Blokady rekordów: zapamiętywana i wyświetlana nazwa stanowiska, na którym zablokowano rekord
  • Usprawnione: Edycja terminu: możliwość wybrania dowolnego koloru tła
  • Usprawnione: Synchronizacja: możliwość synchronizacji dokumentów z dodatkowego magazynu, jeśli np. w terenie korzystamy z dwóch magazynów
  • Usprawnione: Synchronizacja: zapisywanie logu z wykonanej synchronizacji (Przejście do folderu raportów pod przyciskiem Operacje)
  • Poprawione: Zwierzęta: Raport lista zwierząt schroniska na wybrany dzień uwzględniała tylko zwierzęta aktualnie żywe
  • Poprawione: Nie działała analiza czasu w poczekalni w przypadku bazy w chmurze (pojawiał się błąd SEC_WAIT)
  • Poprawione: Wybieranie obrazów DICOM: mimo wybrania wielu obrazów, do wizyty był przypisywany tylko jeden
  • Poprawione: Komunikacja z SMS Planet
  • Poprawione: Urlopy: osoba upoważniona oprócz właściciela do zarządzania urlopami (w parametrach terminarza) nie mogła zarządzać urlopami
  • Poprawione: Dane o raportach użytkownika nie trafiały do historii wizyt
  • Poprawione: Analiza diagnoz mogła nie pokazywać żadnych wyników
  • Poprawione: Generator raportów: nie działało zapisywanie informacji o raporcie w karcie wizyty

Zmiany w wersji 5.34 (20 marca 2024)

 • Finanse
  • Nowe: Raport faktur, planowanych i rzeczywistych metod płatności
  • Nowe: Raport udzielonego rabatu w postaci zestawienia sprzedaży wg pozycji (Dokumenty -> Raporty)
  • Nowe: Opcje -> zakładka Kasy i płatności: można określić, które metody płatności mają być dostępne przy rejestracji zapłaty
  • Nowe: Import w formacie VetPlanet
  • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze z wielu wizyt: teraz uwzględnia ewentualny drugi dokument utworzony do wizyty
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: można wydrukować wyliczenia dla pracowników, którzy mają ustaloną pensję lub premię, a nie mieli wizyt w analizowanym okresie
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: teraz grupy towarowe posortowane alfabetycznie
  • Usprawnione: Analiza poprawności pozycji dostępna teraz także dla usług, dostępna z okna Leków i zabiegów - przycisk Analiza
  • Usprawnione: Klienci - filtrowanie wg posiadania załączników multimedialnych
  • Usprawnione: Raportów kosztów leczenia zwierząt klienta: można wyłączyć drukowanie numerów dokumentów (bo mogą się różnić od numerów paragonów fiskalnych)
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy: przyspieszone wyliczenie stanu magazynu
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy: więcej informacji o kosztach dokumentów rozchodowych; raport można wyeksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy uwzględnia teraz także pozycje nieaktywne, a w kosztach i przychodach uwzględnia dokumenty MM- i MM+
  • Usprawnione: Wydruk fiskalny: w przypadku niepowodzenia drukowania teraz w logu będzie zapisana przyczyna niepowodzenia
  • Usprawnione: Wydruk fiskalny: teraz korzysta z nowszego, bardziej stabilnego komponentu do obsługi portu
  • Usprawnione: Jeśli typ dokumentów ma znacznik FP, trafi on także do oznaczeń transakcji i finalnie do JPK_V7M
  • Usprawnione: Analiza pozycji: teraz możliwość analizy cen stosowanych przy sprzedaży pozycji w stosunku do ceny standardowej
  • Usprawnione: Raport zysku wg klientów: można wyłączyć wyliczanie kosztów usług obcych i znacznie przyspieszyć generowanie
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: usprawniony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Protokół różnic można teraz drukować także z dokładnością do dostawy, a więc w cenach rzeczywistych
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Protokół różnic: poprawiony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport raportu ilościowego obrotów pozycji do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport raportu wartościowego obrotów pozycji do MS Excel
  • Usprawnione: Zapłata zbiorcza: dla dokumentów wyświetlany ewentualny znacznik refundacji
  • Usprawnione: Przy nieudanej próbie usunięcia dokumentu przychodowego, z którego były już wydania, system pokaże teraz, dla których pozycji były wydania
  • Usprawnione: Magazyn -> Operacje -> Analiza zgodności towaru/leku - teraz wygodne porównywanie leczenia i rozliczenia leku
  • Usprawnione: W opcjach (zakładka Wystawianie dokumentów - ciąg dalszy) można wyłączyć nadawanie rabatu na usługi obce (domyślne włączony)
  • Usprawnione: Analiza pozycji (z okna Magazyn -> prawy przycisk myszy -> Analiza transakcji dla bieżącej pozycji) skupia teraz różne analizy w jednym oknie
  • Poprawione: Sumaryczny raport księgowy w kosztach zwrotów uwzględniał koszty usług obcych
  • Poprawione: Daty dostaw przypisanych do BO na podstawie wcześniejszych dostaw mają teraz datę BO, a nie datę pierwotnej dostawy
  • Poprawione: Raport kasowy: poprawione sumowanie płatności - uwzględniania przelewów, zapamiętywanie parametru
  • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji do MS Excel: poprawione eksportowanie dat i wartości netto dokumentów
  • Poprawione: W przypadku RW w rozliczeniu wizyty, tworzonego w cenach domyślnych, ceny usług mogły być zerowe
  • Poprawione: Drukowanie paragonu fiskalnego z użyciem protokołów Thermal/Temo mogło nie działać
  • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: przy próbie uruchomienia mógł się pokazywać błąd 'DATA_WYST'
  • Poprawione: Włączanie dokumentów do faktury zbiorczej: w pewnych przypadkach nie były włączane usługi
  • Poprawione: Włączanie dokumentów do faktury zbiorczej: w pewnych przypadkach, przy odłączaniu WZ/paragonu jego usługi nie były usuwane z faktury zbiorczej
  • Poprawione: Raport transakcji kasowych: pole utarg nie uwzględniało płatności blikiem
  • Poprawione: Import faktur w formacie CDN Optima / CDN Optima2: uwzględnienie znaku końca linii w nazwie (Gratisy)
 • Leczenie
  • Usprawnienie: Recepty: Teraz dawkowanie kopiowane do recepty z leków i zabiegów
  • Usprawnienie: Jeśli dla zwierzęcia (np. konia) zaznaczymy znacznik "Nie rzeźne", to w Książce leczenia zw. gospodarskich pojawi się w opsie zwierzęcia adnotacja "NIE PRZEZNACZONE DO UBOJU"
  • Usprawnienie: Raport Uproszczona lista wizyt drukuje teraz również czas trwania wizyt
  • Usprawnienie: Rodzaje profilaktyki: Można ustalić, czy w przypadku sterylizacji domyślnie ma być drukowane zaświadczenie, czy nie
  • Usprawnienie: Szybka wizyta: Leczenie: możliwość przestawiania kolejności pozycji
  • Usprawnienie: Raport leków psychotropowych: w opcjach drukowania można wybrać, od którego numeru mają być numerowane strony
  • Usprawnienie: Szpital: Teraz można przeglądać listę kart szpitalnych w podziale na oddziały
  • Usprawnienie: Szpital: Wypisanie ze szpitala powoduje dodanie zdarzenia "Wyjście ze szpitala" na liście wizyt
  • Usprawnienie: Szpital: Możliwość kopiowania leczenia z innych wizyt
  • Usprawnienie: Szpital: Możliwość wyłączenia drukowania zgody na leczenie stacjonarne
  • Usprawnienie: Szpital: Możliwość ustawienia ilości dodatkowych linii w opisie leczenia
  • Poprawione: Etykiety Dymo: w pewnych przypadkach nie drukowały się etykiety z opisem dawkowania
  • Poprawione: Szpital: W Kreatorze wizyty, w przypadku pobytu w szpitalu drugi dokument nie miał typu dokumentu przypisanego do szpitala
  • Poprwione: Szpital: Wyniki badań zleconych ze szpitala tworzyły nową wizytę pozaszpitalną
  • Poprawione: Szybka wizyta: Poprawiona edycja godziny wizyty i godziny zgłoszenia
  • Poprawione: Oferta na leczenie mogła nieprawidłowo drukować wartości w przypadku rabatu
  • Poprawione: Raport ilości wizyt w podziale na miesiące pokazywał błąd w przypadku bazy w chmurze
 • Diagnostyka
  • Nowe: SQ-LAB2: Obsługa aparatu Prokan PE-7010vet
  • Usprawnione: Karta zwierzęcia - diagnostyka: Możliwość wydrukowania tabeli porównującej badania diagnostyczne zwierzęcia (tylko bieżący widok)
  • Usprawnione: Komunikacja z aparatami Idexx: można teraz mieć wiele nasłuchów Idexx (rozróżniane wg oddziału)
  • Poprawione: Karta zwierzęcia - badania diagnostyczne: Poprawiona kolejność wyświetlanych wskaźników
  • Poprawione: Karta zwierzęcia - badania diagnostyczne: Drukowanie pojedynczego wyniku mogło nie działać prawidłowo dla zakładki Wszystkie
  • Poprawione: Cennik Idexxa pokazywał ceny netto zamiast brutto - poprawione od wersji 5.33.03.22
  • Poprawione: Przy rejestracji próbki w VetLab w niektórych przypadkach nie wyświetlał się komunikat opisujący powód błędu
 • DICOM / Multimedia / Synchronizacja
  • Nowe: Synchronizacja uwzględnia teraz także zlecenia DICOM
  • Usprawnione: Synchronizacja uwzględnia teraz bufor wyników diagnostycznych
  • Usprawnione: Synchronizacja uwzględnia teraz także SMS-y
  • Usprawnione: Synchronizacja lokalna: jeśli na komputerze terenowym uruchomione są nasłuchy (WetTermin, Sq-Lab itd.), zostaną teraz wyłączone przed synchronizacją
  • Usprawnione: Zlecenia DICOM: Można w nich teraz przekazywać numer microchipu/transpondera zwierzęcia
  • Poprawione: Wybieranie plików z serwera DICOM (źle działało podwójne kliknięcie na obraz oraz kryteria daty obrazu)
  • Poprawione: Przypisywanie plików PDF z podpisem do wizyty (zgoda na zabieg, raporty użytkownika)
 • Terminarz
  • Nowe: Zdarzenia w nasłuchu wetterminu są teraz zapisywane co 5 minut w logu, do którego można zajrzeć z okna nasłuchu -> przycisk Operacje
  • Usprawnione: Nowy rodzaj stałych terminów: stały dzień tygodnia w określonym zakresie czasowym
  • Usprawnione: Na wydruku zaplanowanych terminów można wydrukować nr telefonu; poprawione skalowanie wydruku do różnych rozmiarów papieru
  • Usprawnione: Urlopy można teraz wybrać wśród ulubionych ikon
  • Usprawnione: Urlopy: Można wskazać (w parametrach Terminarza) osobę, która będzie mogła zarządzać terminarzem
  • Poprawione: Urlopy mogli edytować wszyscy użytkownicy
  • Poprawione: SMSy do wysłania z opóźnieniem (np. przekazywane przy zamykaniu programu) mogły nie być wysyłane w przypadku SMS Planet
  • Poprawione: Terminarz: W przypadku listy pracowników wybranych indywidualnie, w pierwszej kolumnie pojawiały się losowo terminy innych pracowników
  • Poprawione: Urlopy: Edycja urlopu mogła nieprawidłowo wyliczać liczbę dni wolnych na podstawie podanych dat
 • Ogólne
  • Usprawnione: Karta ewidencyjna zwierzęcia w schronisku (wersja 2): można na niej teraz drukować także listę wykonaych zabiegów profilaktycznych
  • Usprawnione: Dodane uprawnienie indywidualne do usuwania blokad rekordów wizyt
  • Usprawnione: Wyszukiwanie wśród zwierząt klienta
  • Usprawnione: Dodatkowe ostrzeżenia i zabezpieczenia przez przypadkowym udostępnieniem danych osobowych
  • Usprawnione: Uprawnienia recepcji: możliwość zmian w numeracji dokumentów
  • Usprawnione: Klienci: możliwość wybrania typu refundacji, filtrowanie wg refundacji i ewentualne wyświetlanie ikony refundacji w kolumnie Firma
  • Usprawnione: Klienci: dodany filtr metoda płatności
  • Usprawnione: Klienci: dodane pole domyślny nr stada pod oceną; sposób podziału stada i domyślny nr stada są teraz kopiowane do nowo zakładanych stad.
  • Usprawnione: Klienci: możliwość zmiany domyślnego dokumentu dla wszystkich wybranych klientów (Klienci -> Operacje)
  • Usprawnione: Wygodniejsze przeglądanie i wyszukiwane w oknie wszystkich uprawnień (wyszukiwanie wg fragmentu tekstu)
  • Usprawnione: Wysyłanie centralne: możliwość ustawienia numeru portu SFTP
  • Usprawnione: PetHelp: wyświetlanie statusu wysyłania na liście wizyt
  • Usprawnione: W przypadku wybrania zestawu cen poszczególnych pozycji są obecnie brane z cen w lekach i zabiegach
  • Poprawione: Dodana możliwość odzyskiwania multimediów
  • Poprawione: Odtworzenie indeksów podstawowych: poprawione tworzenie indeksów dla tabeli karencji
  • Poprawione: Znaczne przyspieszenie rejestracji wizyt w przypadku bazy w chmurze i klientów z dużą liczbą wizyt
  • Poprawione: Konwersja danych z systemu Veterinaro
  • Poprawione: Kontrola długości wiadomości SMS (maksymalnie 620 znaków)
  • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze nasłuch terminów z GoogleCalendar mógł powodować pojawianie się komunikatu błędu OLE DB error w przypadkowych miejscach systemu
  • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze nasłuch wyników z VetLab mógł powodować pojawianie się komunikatu błędu OLE DB error w przypadkowych miejscach systemu

Zmiany w wersji 5.33 (21 grudnia 2023)

 • Finanse
  • Nowe: Raport zysku według klientów
  • Nowe: Import faktur w formacie MSD
  • Usprawnione: Dodane metody płatności Refundacja (zamiast Pet Expert)
  • Usprawnione: Kasy: filtrowanie według innych niż podstawowe metod płatności
  • Usprawnione: Numeracja dokumentów: zamiast kodu magazynu można w kodzie dokumentu umieścić jego oznaczenie (do 10 znaków, określane w oknie Magazynów)
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy: dodana informacja o wysokości kosztów stałych
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu: można teraz wybrać wiele grup towarowych jako kryterium
  • Usprawnione: Analiza sprzedaży: teraz możliwa także dla wybranej grupy klientów (wcześniej dla klienta lub wszystkich naraz)
  • Usprawnione: Wydruk listy dokumentów z okna dokumentów teraz bardziej przejrzysty; pole czasu fiskalizacji jako oddzielne pole
  • Usprawnione: Cennik: teraz można zmieniać narzut dla wszystkich pozycji także dla cen hurtowych / hurtowych 2 - z edycji cennika, Operacje
  • Usprawnione: Można odwrócić kolejność listy transakcji w oknie Transakcji dla pozycji i na zakładce transakcje w oknie Magazyn
  • Usprawnione: Oznaczenie, że płatność drukowana w nagłówku dokumentu ma być dostosowana do ostatniej płatności, jest uwzględniany także w poczekalni i kilku innych miejscach
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy można teraz uruchomić dla wybranego magazynu
  • Usprawnione: Dla wielu (wszystkich) klientów naraz można zmienić metodę płatności np. z gotówki na kartę
  • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze - Opcja "Dodaj na podstawie wizyt": teraz nie jest tu domyślnie uwzględniany rabat ani na leki ani na towary
  • Usprawnione: Wejście do okna Kasy powoduje odświeżenie i ewentualną korektę stanu bieżącej Kasy
  • Poprawione: Edycja cennika: Globalna zmiana narzutu zmieniała cenę netto, ale nie zmieniała ceny brutto poszczególnych pozycji
  • Poprawione: NIP Europejski nie drukował się (nie można go było wprowadzić) w przypadku innych danych do finansów
  • Poprawione: Znacznik Aktywny płatnik VAT nie przechodził z danych klienta do dokumentu
  • Poprawione: Parametry ogólne importu faktur: pojawiały się błędy przy zmiania ustawień, jeśli wchodziliśmy od strony opcji, a nie z importu konkretnej faktury
  • Poprawione: Przyspieszone przygotowanie inwentaryzacji, jeśli ograniczona do wybranej półki
  • Poprawione: Uszczelnienia edycji faktur paragonowych i dokumentów zbiorczych, jeśli zmiana wartości jest ograniczona
  • Poprawione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych: przy eksporcie do MS Excel uwzględniane również ewentualne numery dokumentów źródłowych i daty dostaw
  • Poprawione: Tworzenie faktury zbiorczej na podstawie wizyt: teraz nie jest doliczany dodatkowy rabat przypisany do dokumentu
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: mogła nie być wyświetlana możliwość wydruku 3 egzemplarzy dokumentu (oryginał + dwie kopie)
  • Poprawione: Raport kosztów leczenia zwierzęcia nie uwzględniał ewentualnego drugiego dokumentu z wizyty
  • Poprawione: Leki i zabiegi: uruchomienie funkcji sprawdź ceny netto / brutto mogło powodować wyzerowanie narzutu
  • Poprawione: Raport zysku na klientach ustalał procent zysku odnosząc się do kosztu a nie ceny sprzedaży
  • Poprawione: Edycja wypłaty: kliknięcie na Anuluj powodowało zatwierdzenie wprowadzonych danych zamiast anulowania zmian
  • Poprawione: Tworzenie faktur zbiorczych z WZ: łączny dokument oznaczony był błędnie jako złożony z dokumentów fiskalnych
  • Poprawione: W niektórych przypadkach utworzenie / edycja wypłaty nie zmieniała stanu kasy
  • Poprawione: Wydruk faktury: informacja o podzielonej płatności była drukowana w przypadku kwoty powyżej 15000 netto, a powinna powyżej 15000 brutto
 • Leczenie
  • Usprawnione: Schematy leczenia: szybsze wyświetlanie listy, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Usprawnione: Recepty - przeglądanie: dodatkowy filtr: lekarz, który wystawił receptę
  • Usprawnione: Zalecenia: nieco większe logo na wydruku
  • Usprawnione: Zalecenia można teraz wysyłać poprzez e-mail
  • Usprawnione: Standaryzacja maści lepiej pokazuje listę maści do poprawy (według częstości wystąpień)
  • Usprawnione: Rozmowa telefoniczna - można stąd wysłać wiadomość, której treść wpisze się do rozmowy
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: możliwość pomijania danych leczonych zwierząt w część II, jeśli nie było zastosowanych żadnych leków
  • Usprawnione: Ofertowanie - kopiowanie z innej oferty, zmiana kolejności pozycji i wiele innych
  • Usprawnione: Historia zmian wizyt: możliwość filtrowania wg zwierzęcia
  • Poprawione: W przypadku anulowania nowo tworzonej wizyty usunięcie powiązania wizyty z ewentualnym zleceniem na badania diagnostyczne i zleceniem na wykonanie obrazu DICOM
  • Poprawione: Edycja pozycji schematu leczenia: nie działało przejście do Karty leku/zabiegu
  • Poprawione: W wizycie terenowej diagnoza przypisana do leku nie kopiowała się do wizyty
  • Poprawione: W niektórych przypadkach mogło nie działać skreślanie wizyt (pojawiał się błąd braku pola DURAITON lub RFN_STATUS
 • Badania diagnostyczne
  • Usprawnione: SQ-LAB2 może teraz odczytywać wyniki z aparatów Spotchem EZ i ABC VET Plus
  • Usprawnione: Z okna zlecenia na badanie można przejrzeć szczegóły źródłowej / docelowej wizyty
  • Usprawnione: Automatyczne wpisanie wyników do bufora: teraz można wskazać, czy ewentualna nowa wizyta ma być przypisana do tego samego lekarza, który zlecił wcześniej badanie
  • Usprawnione: Nowy cennik laboratorium Idexx na 2024 rok
  • Usprawnione: Automatyczne wpisanie wyników do bufora: teraz można przejść z logu/raportu do wizyty, do której trafił wyniki
  • Usprawnione: Automatyczne wpisanie wyników do bufora: teraz odnotowywane także jako zmiana w historii wizyt
  • Usprawnione: Bufor wyników diagnostycznych: teraz filtrowanie także wg fragmentu np. nazwy klienta (jak w innych oknach)
  • Usprawnione: Odczyt automatyczny wyników badań: bardziej przejrzysta informacja o wczytanych wynikach
  • Poprawione: SQ-LAB2: Import wyników z BC-5300 mógł się zawieszać
  • Poprawione: Wybór z cennika Idexx: dla końcowych pozycji tło było czarne
  • Poprawione: Import z Vetlab, Labwet: uwzględniane nietypowe nazwy klientów i zwierząt
 • Multimedia, DICOM
  • Usprawnione: Możliwość utworzenia zlecenia na wykonanie zdjęcia DICOM z okna wizyty szpitalnej
  • Usprawnione: Możliwość synchronizacji multimediów (w przypadku synchronizacji lokalnej)
  • Usprawnione: Różna usprawnienia w synchronizacji, m.in. uwzględnianie podczas synchronizacji tabel węzłów DICOM i urządzeń DICOM
  • Usprawnione: Uwzględnianie oddziałów przy wyborze urządzenia DICOM w zleceniu
  • Poprawione: Tworzenie zlecenia do urządzenia DICOM bezpośrednio z okna listy zleceń mogło powodować nakładanie się danych zleceń
  • Usprawnione: Przypisanie węzłów DICOM do oddziału
  • Poprawione: Wiele poprawek w obsłudze DICOM, m.in. wybieranie obrazów, zarządzanie węzłami DICOM, zlecenia wykonania obrazu, kopiowanie plików z COnquest do folderu mediów itd.
 • Zarządzanie czasem, SMS-y
  • Nowe: Urlopy: Możliwość wydruku planu urlopów na dany rok
  • Nowe: Wysyłanie SMS-ów i MMS-ów przez SMS Planet
  • Usprawnione: Wydruk grafiku pracy: można jako kryterium wybrać pracowników z wybranej listy
  • Usprawnione: Nasłuch terminarza: jeśli klient anulował termin wizyty, zostaną usunięte także niewysłane SMS-y przypisane do tego terminu
  • Usprawnione: Terminarz: jeśli pracownik jest na urlopie, w terminarzu oznaczone jest to zielonym kolorem
  • Usprawnione: Terminarz: można łatwo przejść z układu tygodniowego do dziennego klikając na odpowiednią nazwę dnia tygodnia
  • Poprawione: Urlopy mogły pokazywać się w grafiku w przypadkowych miejscach, blokując edycję
  • Poprawione: Kreator WetTerminu mógł nie przechodzić przez poszczególne kroki
 • Ogólne
  • Nowe: Globalne przeglądanie uprawnień danego użytkownika, z możliwością wyszukiwania wg nazwy
  • Usprawnione: Zwierzęta: dodane pole Dawca krwi; możliwość filtrowania po nim
  • Usprawnione: Jeśli użytkownik ma ustawione eksportowanie do MS Excel, ale Excel nie jest zainstalwaony, system wyeksportuje plik do formatu CSV
  • Usprawnione: Formularze zaawansowane: nie były eksportowane do chmury ustawienia wartości domyślnych; inne usprawnienia
  • Usprawnione: Zgody RODO: możliwość zastąpienia zgody marketingowej osobnymi zgodami na marketing przez SMS i e-mail
  • Usprawnione: Możliwość eksportu listy klientów i zwierząt do MS Excel
  • Usprawnione: Przekazywanie wizyt pomiędzy placówkami - poprawione odczytywanie multimediów (podgląd w wizycie)
  • Usprawnione: Wyszukiwanie w kartotece klientów po numerze NIP
  • Usprawnione: Filtrowanie kaertoteki leków i zabiegów: nowe kryterium: monitorowanie pozycji
  • Usprawnione: Poczekalnia: zamiast pojedynczego dnia można wybrać zakres dat
  • Usprawnione: Poczekalnia: Wybór zwierzęcia poprzez wybranie najpierw klienta (gdy np. znamy numer NIP albo telefon)
  • Poprawione: Klienci: znacznik Osoba prywatna / firma nie był edytowalny w Karcie klienta i zawsze pokazywał wartość "Osoba prywatna"
  • Poprawione: Czcionka w niektórych menu mogła być za mała
  • Poprawione: Poprawione wysyłanie wiadomości bezpośrednio z programnu poprzez GMail, zwłaszcza, gdy są załączniki
  • Poprawione: Wybór osoby upoważnionej np. do wysłania historii leczenia pomija teraz osoby o statusie "Brak upoważnienia"
  • Poprawione: Synchronizacja: w przypadku nieudanego pakowania plików synchronizacja nie była przerywana, co mogło prowadzić do utraty dokumentów magazynowych
  • Poprawione: Synchronizacja: w pewnych przypadkach plik zmian (zip) nie był tworzony i synchronizacja nie była wykonywana

Zmiany w wersji 5.32 (9 listopada 2023)

 • Finanse
  • Nowe: Można ustawić uprawnienie globalne pracowników: blokadę edycji zapisanej wizyty, jeśli wystawiono dla niej dokument
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Algis (format Algis) format nie zawiera ilości, ceny oraz serii i dat ważności pozycji
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Can Agri (format Ragdoll)
  • Nowe: Import faktur w formacie VetExpert
  • Nowe: Import faktur w formacie KS-EDI2
  • Usprawnione: Wydruk faktury zbiorczej nie wymagającej płatności uwzględnia obecnie płatności z dokumentów składowych
  • Usprawnione: Dokumenty: filtrowanie według pola podmiot (osoba prywatna / firma), dodanie kolumny Firma na liście dokumentów
  • Usprawnione: Zmiana sposobu tworzenia faktur zbiorczych, gdy są tworzone z paragonów fiskalnych: płatności pozostają przypisane do dokumentu źródłowego, a faktura oznaczona jest jako nie wymagająca płatności. Wersja testowa.
  • Usprawnione: Kasę podręczną w poczekalni można ustawiać dla każdego oddziału osobno
  • Usprawnione: W przypadku zmiany paragonu wydrukowanego fiskalnie w fakturę tworzoną dla podmiotu gospodarczego sprawdzanie, czy paragon został wydrukowany w numerem NIP
  • Usprawnione: Przeglądanie zmian w dokumentach: dodane kryterium Klient
  • Usprawnione: Rejestrowanie zmian i zmian w dokumentach: dodane oznaczanie, że dokument wydrukowany fiskalnie
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: może teraz uwzględniać wynagrodzenie zasadnicze, premię uznaniową oraz stawkę godzinową i czas pracy wg harmonogramu (przy rozliczaniu wg grup towarowych)
  • Usprawnione: Import faktur: można włączyć/wyłączyć pokazywanie pozycji nieaktywnych podczas kojarzenia pozycji dostawcy z własną kartoteką leków
  • Usprawnione: Lista dokumentów składowych: dodana możliwość podglądu dokumentu zbiorczego lub dokumentów składowych
  • Usprawnione: Zakończenie wizyty: ostrzeżenie, jeśli wartość wystawionego dokumentu wynosi 0
  • Usprawnione: Indywidualne cenniki klientów: teraz można stosować filtr wyszukiwania po fragmencie nazwy - jak w innych głównych oknach
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: nowe kryterium: pozycje w dokumentach refundowanych (np. PetHelp)
  • Usprawnione: Różne poprawki w tworzeniu pliku Elixir - listy zapłat za faktury importowanych na stronie banku
  • Usprawnione: Raport zysku wg towarów: można teraz jako kryterium wybrać Grupę towarową
  • Usprawnione: Import faktur: można włączyć/wyłączyć pokazywanie pozycji nieaktywnych podczas kojarzenia pozycji dostawcy z własną kartoteką leków
  • Usprawnione: Nie można teraz zmienić innego dokumentu w fakturę, jeśli nie ma numeru NIP
  • Usprawnione: Zapłata zbiorcza: można ustawić znacznik, aby konieczne było ręczne wskazanie przez użytkownika metody płatności zamiast podpowiadanej gotówki
  • Usprawnione: Raport zakupów pozycji: usprawniony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: Dostosowanie importu faktur w formacie Royal/Dingo do zmienionego formatu (kody pozycji dłuższe niż 20 znaków)
  • Usprawnione: Raport dat ważności: dodane kryterium grupa towarowa
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: dodana w podsumowaniu ilość transakcji
  • Usprawnione: Raport zysku na kliencie uwzględnia teraz koszty usług obcych
  • Usprawnione: Możliwość drukowania na fakturach pieczęci Big InfoMonitor (alternatywa dla Krajowego Rejestru Długów)
  • Usprawnione: Import faktur: można włączyć/wyłączyć pokazywanie pozycji nieaktywnych podczas kojarzenia pozycji dostawcy z własną kartoteką leków
  • Usprawnione: Import faktur: można włączyć/wyłączyć pokazywanie pozycji nieaktywnych podczas kojarzenia pozycji dostawcy z własną kartoteką leków
  • Usprawnione: Możliwość zablokowania zmian w fakturze od razu po jej utworzeniu w wizycie lub kreatorze dokumentów (nawet gdy nie jest wydrukowana)
  • Poprawione: Oznaczenie typu podmiotu (Osoba prywatna / firma) nie było prawidłowo przepisywane do dokumentu z danych klienta
  • Poprawione: Import faktur w formacie CDN Optima
  • Poprawione: Import faktur w formacie KS-EDI
  • Poprawione: Przy tworzeniu inwentaryzacji mógł pojawić się błąd "Invalid pointer operation"
  • Poprawione: Eksport księgowań do CDN-XL
  • Poprawione: Specyfikacja dokumentu magazynowego/finansowego: nie można jej było wydrukować w cenach brutto
  • Poprawione: Dokumenty -> Operacje: Zmień wystawiających na autporów wizyt: funkcja nie uwzględniała ewentualnego drugiego dokumentu rozliczenia do wizyty
  • Poprawione: Likwidacja leków przeterminowanych: w kryterium pozycji do zdjęcia z magazynu nie był brany pod uwagę znacznik Leków psychotropowych, grupa towarowa ani maksymalna ilość pozycji
  • Poprawione: Płatność zbiorcza: zabezpieczenie przed wydrukiem fiskalnie faktur, jeśli takie jest ustawienie w opcjach programu
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK: w przypadku dokumentu zwrotu od klienta wartości nie były oznaczone znacznikiem WEW i miały dodatnie zamiast ujemnych wartości
  • Poprawione: Synchronizacja dokumentów MM (wartość całkowita dokumentu)
  • Poprawione: Drukowanie dwóch dokumentów dla wizyty
  • Poprawione: Drukowanie faktur korygujących dla wysokich kwot
  • Poprawione: Kreator dokumentów - rozliczenie zbiorcze: jeśli do dok. zbiorczego trafiają płatności za dokumenty składowe, dokument będzie miał narzucony znacznik "Wymaga płatności"
 • Leczenie
  • Nowe: Obsługa czytnika microchipów odczytującego równocześnie temperaturę - wykorzystanie temperatury w wizycie
  • Nowe: Możliwość zgłoszenia i pobrania analizy niepokojących objawów nieznanej choroby kotów
  • Usprawnione: Monitorowanie zużycia leków: poprawione, można teraz otrzymywać SMS w przypadku dodania leku podczas rejestracji wizyty przez pracownika
  • Usprawnione: Pula numerów recept teraz widoczna tylko dla lekarza, którego pula dotyczy oraz dla właściciela lub administratora
  • Usprawnione: Wydruk raportu z wizyty/wizyt: można wyłączyć drukowanie listy wyykonanych wydruków
  • Usprawnione: Wydruk wyników badań diagnostycznych uwzględnia dodatkowe oznaczenia: większy od, mniejszy od, wynik zakłócony (%) itd.
  • Usprawnione: Badanie dysplazji - pole HD
  • Usprawnione: Przy wypisaniu recepty można teraz automatycznie wpisywać jedną z dwóch usług - inną dla zwyłych recept i inną dla recept RPW na leku psychotropowe
  • Usprawnione: Nowe oznaczenie specjalne dla wizyty: Pobranie krwi
  • Usprawnione: Możliwość wydrukowania Karty obrotu detalicznego dla pozycji nie zawierającej transakcji
  • Usprawnione: Historia zmian wizyt: teraz w oknie widać data i godz. wizyty, właściciela zwierzęcia i nazwę zwierzęcia; można stąd przejść do opisu wizyty
  • Usprawnione: Raport dat ważności szczepień (głównie schroniska): dodane pole microchip
  • Usprawnione: Szpital - wizyta: dodana kolumna pokazująca wartość poszczególnej pozycji leczenia
  • Usprawnione: Zastosowane leczenie: analizę można ograniczyć do towarów lub usług
  • Usprawnione: Możliwość wczytania opisu badania z pliku XML, np. badania radiologicznego
  • Usprawnione: Okno wizyt: możliwość wybrania wielu typów wizyt do filtrowania (Lista Typy wizyt -> opcja Więcej)
  • Usprawnione: Raport kosztów leczenia zwierzęcia teraz można eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Opis wizyty zawiera też ewentualną informację o przekazaniu wizyty do systemu refundacji / ubezpieczeń
  • Usprawnione: Recepty: Nie można usunąć puli numerów recept, jeśli posiada wykorzystane numery
  • Usprawnione: Zalecenia: na wydruku dodana data wizyty
  • Usprawnione: Możliwość wysłania raportu z wizyt/wizyty do osoby upoważnionej przez właściciela/opiekuna
  • Usprawnione: Wydruk dowodu identyfikacji zwierzęcia można teraz drukować także w języku angielskim
  • Usprawnione: Oferta na leczenie: można do niej skopiować schemat leczenia
  • Usprawnione: Rozliczenie wizyty: w przypadku dwóch dokumentów wydruk dwóch specyfikacji wizyty, w przypadku refundacji wydruk odpowiedniego symbolu
  • Usprawnione: Zaplanowanie kolejnego terminu na koniec wizyty: teraz można tu także wskazać kolor wpisu
  • Usprawnione: Wyszukiwanie typowych tekstów do rozpoznania, diagnozy czy badania teraz ma filtrowanie takie jak w innych oknach (jako początek lub fragment tekstu)
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: stan początkowy mógł być ustalany nieprawidłowo, jeśli zaznaczonea była opcja "Na podstawie stanu bieżącego"
  • Poprawione: Wybór typowych badań w przypadku bazy w chmurze mógł powodować wyświetlenie błędu
  • Poprawione: Schematy leczenia: wybranie w wizycie zamiennika dla pozycji niedostępnej nie zmieniało ustawień: pozuycja nadal była pokazywana jako niedostępna
  • Poprawione: Wybieranie osób upoważnionych przez danego klienta (np. do odbierania wyników) działało niepoprawnie
  • Poprawione: Drukowanie recept: możliwość ustawienia szerokości zielonego paska w zależności od drukarki (wymagana szerokość: 3mm)
  • Poprawione: Wizyta terenowa: w przypadku cen zaawansowanych brane były ceny domyślne
  • Poprawione: Badanie stomatologiczne: w tabeli wyników mogła być pomijana informacja o zębach 402 / 302 i 401 / 301
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt domowych: nie działał znacznik "Drukuj tylko leki podlegające kontroli farmaceutycznej"
  • Poprawione: Profilaktyka - zbiorcze generowanie wiadomości SMS z przypomnieniem o szczepieniu nie uwzględniało znacznika odmowy SMS-ów u klientów
 • Diagnostyka
  • Nowe: Import wyników z aparatu Seamaty VBC30
  • Nowe: Możliwość przekazywania zleceń na badania do aparatu BC60RVet
  • Nowe: Możliwość wybierania pozycji do leczenia z cennika Laboklin
  • Usprawnione: Import wyników z MNChip teraz także poprzez sieć LAN (TCP/IP)
  • Usprawnione: W oknie importu wyników lista informacji o wynikach wczytanych automatycznie
  • Usprawnione: Poprawione automatyczne pobieranie wyników z serwerów laboratoriów (VetLab, AnimalLab) i możliwość zapisywania ich w wizytach
  • Usprawnione: Wyświetlanie oraz drukowanie wyników badań diagnostycznych uwzględnia obecnie znaczniki > i < oraz znacznik wyniku zakłóconego (%)
  • Usprawnione: Komunikację z laboratorium Vetlab można przestawić w tryb testowy
  • Usprawnione: Wczytywanie wyników z Vetlab w trybie testowym - wynik mógł nie trafiać do bufora
  • Usprawnione: W zleceniu można podać kod próbki
  • Poprawione: Import wyników z aparatów Idexx: w opisie wyników zawarty jest teraz kod zlecenia, umożliwiający automatyczne wczytanie wyników do wizyty
  • Poprawione: Import wyników z Vetlab: w przypadku pewnych nazw / zwrotów mógł pojawiać się błąd importu
 • Zarządzanie czasem
  • Usprawnione: Typowe tematy terminów: można do nich teraz przypisać kolor i czas trwania; wybieranie może uwzględniać filtr fragmentu tekstu
  • Usprawnione: Stałe terminy pracowników można obecnie przypisać do oddziałów
  • Usprawnione: Terminarz: zapisy internetowe wyświetlane są teraz z uwzględnieniem oddziału
  • Usprawnione: WetTermin: można teraz ustalić kolejność lekarzy na stronie WetTermin.pl
  • Usprawnione: Nowe zdarzenie zapisywane w historii: potwierdzenie terminu SMS-em
  • Usprawnione: Terminy dla użytkowników posiadających Vetineo teraz są przekazywane także do Vetineo
  • Poprawione: Historia zmian terminów mogła być wyświetlana niepoprawnie lub powodować wyświetlanie błędów Invalid Pointer Operation
  • Poprawione: Nie było zapamiętywane ustawienie: czy w terminarzu mają być widoczni wszyscy pracownicy, czy tylko ci z wybranej listy
 • Schronisko
  • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu wydań i przyjęć do MS Excel
  • Usprawnione: Raport zwierząt w schronisku: teraz można wydrukować listę zwierząt na wybrany dzień
  • Poprawione: Karta ewidencyjna zwierzęcia w schronisku (wersja 2): długie imię zwierzęcia nie mieściło się na wydruku
 • Ogólne i inne
  • Nowe: Analizy CRM-SMS: Ilość klientów ze zgodą na SMSy, wiadomości e-mail i z preferowanym kontaktem przez SMS
  • Nowe: Możliwość globalnego łączenia pozycji o tym samym kodzie kreskowym (w Zadanich Administratora)
  • Nowe: Specjalizacje lekarzy - pracowników: teraz większa ilość, dodana lista świadczonych usług
  • Nowe: Możliwość wyświetlenia, jaka wersja jest zainstalowana na danym komputerze w ramach danej licencji lub grupy
  • Nowe: Pracownicy: możliwość definiowania urlopów, chorób itd.; wydruk podania o urlop
  • Nowe: Pracownicy: wygodniejsze zarządzanie użytkownikami w oknie pracowników
  • Usprawnione: Bezpieczny.pl: możliwość ustawienia w parametrach modułu akcji po sprawdzeniu, czy zwierzę jest ubezpieczone
  • Usprawnione: Możliwość wskazania innego położenia dla lokalnej bazy repozytorium - Vetcode
  • Usprawnione: Poprawiona i rozszerzona konwersja danych z lecznicy.eu
  • Usprawnione: Grupy towarowe: łatwiejsze tworzenie grupy (automatyczne ustalanie kodu)
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: możliwość filtrowania wg pola "Leki podlegające kontroli farmaceutycznej"
  • Usprawnione: Klienci: Dodane pole "Preferowany kontakt (SMS lub E-mail)
  • Usprawnione: Klienci: Filtrowanie według pola podmiot (osoba prywatna/firma); dodanie kolumny Firma
  • Usprawnione: Klienci: Wyświetlanie pola z datą dodania do bazy i możliwość filtrowania po tym polu
  • Usprawnione: Poczekalnia: nowe powody wizyty, m.in. Emergency, Triaż
  • Usprawnione: Analizy: listę najwierniejszych / najbardziej hojnych klientów można teraz wydrukować i eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Można łatwo skopiować kategorie pozycji do kategorii faktur, aby mieć takie same zestawy danych
  • Usprawnione: Rejestrowane w historii zdarzeń zmian w spacerach oraz przesyłania danych do systemów refundacji
  • Usprawnione: Nowe zestawy kolorystyczne i avatary: różowy i atomowy
  • Usprawnione: Przy sprawdzaniu aktualizacji w sieci lokalnej, jeśli folder jest niedostępny, można zablokować wskazywanie innego folderu
  • Usprawnione: Synchronizacja: dodatkowe zabezpieczenia, gdy np. pakowanie pliku eksportu lub eksport dokumentów do formatu XML się nie powiedzie
  • Usprawnione: Poczekalnia: można stąd drukować zgodę na zabieg i skierowanie na badanie
  • Poprawione: Synchronizacja - dodatkowe zabepieczenia
  • Poprawione: Zarządzanie pamięcią przez program - w niektórych przypadkach pamięć nie była zwalniana, co po pewnym czasie mogło powodować zawieszenie programu
  • Poprawione: Korzystanie z PetHelp w przypadku zestawów
  • Poprawione: Nie drukowała się ulotka leku z Vademecum
  • Poprawione: Podgląd niektórych wydruków umożliwiał ich wydrukowanie, jednak nie miało to wpływu na system - nie było oznaczania, że np. dokument został wydrukowany itd.
  • Poprawione: Wiele poprawek i usprawnień w Banku nasienia: zaświadczeniach, obsłudze inseminacji itd.

Zmiany w wersji 5.31 (1 czerwca 2023)

 • Finanse
  • Nowe: Możliwość ustawienia dla każdego dokumentu indywidualnej nazwy, stawki VAT i PKWiU dla pozycji wspólnej (Usługi Weterynaryjnej)
  • Usprawnione: Dodanie do faktury zbiorczej paragonów wydrukowanych fiskalnie powoduje oznaczenie faktury jako paragonowej (znacznik FP w oznaczeniach transakcji)
  • Usprawnione: Nowa stawka VAT: "0" techniczne
  • Usprawnione: Blokowanie możliwości zmiany wydrukowanych faktur w inne dokumenty (można to wyłączyć w ustawieniach)
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: nowa informacja: średni przychód z wizyty dla pracownika
  • Usprawnione: Przegląd finansów pracownika: w parametrach pracy (płatności) można ustawić, czy ma być widoczny cały miesiąc, czy tylko bieżący dzień (o ile nie jest włączony system zmianowy)
  • Usprawnione: Dostawcy: teraz dla każdego oddziału można określić inne parametry np. pobierania faktur z serwera (Medivet)
  • Usprawnione: Można włączyć ustawienie, aby nie dało się wydrukować fiskalnie paragonu, gdy wartość zapłaty różni się od wartości dokumentu
  • Usprawnione: W uprawnieniach globalnych pracowników można ustalić, czy mogą mieć dostęp do dziennego raportu sprzedaży (ograniczonego do własnych transakcji)
  • Usprawnione: Okno dokumentów: można jako kryterium zamiast dat wystawienia wybrać daty wydruku fiskalnego, daty zmian lub utworzenia dokumentu
  • Usprawnione: Okno dokumentów: możliwość filtrowania wg użytkownika, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych: dodane kryterium: Kategoria
  • Usprawnione: Raport płatności można teraz eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Przy tworzeniu rozliczenia w wizycie możliwość wyboru dorównywania stawki VAT do 0%
  • Usprawnione: Raport pozycji magazynowych bez obrotu można teraz wyeksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Użytkownik bez uprawnień do zmiany cen nie może także dorównywać dokumentu do wybranej kwoty, chyba że zmienimy to w globalnych uprawnieniach pracowników
  • Usprawnione: Okno rozliczenia pracownika: dodane rozróżnienie na płatności blikiem
  • Usprawnione: Dojazd (np. przy rozliczaniu pracowników) może być teraz określony nie tylko jako pojedyncza pozycja, ale osobna grupa towarowa
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: można szybko dobrać brakujące pozycje z magazynu głównego (Przycisk Opcje -> Pobierz pozycje z magazynu głównego, Magazyn główny ustala się w Opcjach -> zakładka Finanse i magazyn)
  • Usprawnione: Różne usprawnienia i poprawki w module Zamówień, m.in. poprawione łączenie zamówień, wybieranie zamówienia czy wysyłanie zamówienia do dostawcy
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów: można wybrać typ dokumentów oraz grupę klientów jako zakres
  • Poprawione: Uszczelnione zasady pokazywania ceny zakupu
  • Poprawione: Rozliczenie wizyty: w przypadku dwóch dokumentów z jednej wizyty drukowanych fiskalnie, w pewnych przypadkach drukowany był fiskalnie tylko drugi paragon
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: pomocnicza lista dokumentów nie uwzględniała kosztów usług obcych
  • Poprawione: Zaopatrzenie: W tym oknie nie dało się usunąć dokumentu (pojawiało się w kółko pytanie czy usunąć dokument)
  • Poprawione: W przypadku dwóch dokumentów do wizyty drugi z nich nie pojawiał się na wydruku opisu wizyty ani w karcie zwierzęcia (zakładka Koszty)
  • Poprawione: Tworzenie automatyczne zwrotu przy fakturze korygującej: mógł pojawiać się błąd i zwrot się nie tworzył
  • Poprawione: Przy tworzeniu faktur zbiorczych i wydzielonej pozycji Dojazd mógł się pojawiać błąd i rozliczenie mogło być nieprawidłowe
  • Poprawione: Raport sprzedaży VAT: przy kryterium wszystkich typów dokumentów naraz (rozchodowe i przychodowe) dokumenty przychodowe zwiększały VAT zamiast go zmniejszać
 • Leczenie
  • Nowe: Dodanie możliwości wykorzystania ChatGPT do opisywania zaleceń oraz diagnozy/badania
  • Nowe: Schematy leczenia: można zastosować lek - zamiennik, jeśli danego leku nie ma na stanie. Podstawą ustalenia zamiennika jest kod ATCVET
  • Usprawnione: Recepty: W parametrach recept można ustalić, czy treść recept ma być kopiowana do zaleceń
  • Usprawnione: Vademecum: do leków i zabiegów kopiowane są teraz także numery pozwolenia
  • Usprawnione: Badania dodatkowe: poprawiona przejrzystość formularza, gdy sekcja ma dużą szerokość
  • Usprawnione: Druk zaleceń: obecnie treść stopki drukowana jest POD, a nie nad podpisem lekarza
  • Usprawnione: Wydruk zaświadczenia o obserwacji: teraz drukowane zawsze miejsce obserwacji (stacjonarnie itd.), poprawiona przejrzystość okna
  • Usprawnione: Rejestracja rozmowy telefonicznej: można z tego miejsca wysłać SMS, którego treść trafi do historii tej rozmowy
  • Usprawnione: Świadectwo zdrowia: można teraz drukować z datami w formacie amerykańskim
  • Usprawnione: Inseminacja: Jeśli dotyczy krowy będącej elementem stada, to teraz w zaświadczeniu drukowane są numer idnetyfikacyjny i nazwa konkretnej sztuki
  • Usprawnione: W wydruku historii leczenia można włączyć pomijanie dawkowania
  • Usprawnione: MMS z zaświadczeniem o szczepieniu p. wściekliźnie można teraz drukować z ukryciem danych osobowych
  • Usprawnione: W przypadku usunięcia wizyty obecnie w logu zapamiętywane są szczegóły wizyty
  • Usprawnione: Schematy leczenia: dodane / poprawione szukanie w oknach tworzenia i wyboru schematów
  • Usprawnione: Schematy leczenia: można kopiować do nowego schematu zawartość istniejącego schematu (Schematy leczenia -> przycisk operacje)
  • Usprawnione: Książka leczenia zw. gospodarskich: teraz można dopisywać w opisie karencji "od ostatniego podania"
  • Usprawnione: Okno Zastosowane leczenie: teraz można eksportować raport do MS Excel i do plików CSV
  • Usprawnione: Raport leków psychotropowych: można zaznaczyć, żeby nie zamykał się po wydrukowaniu
  • Usprawnione: Na Karcie informacyjnej wizyty teraz drukowany jest numer paszportu i lekarz prowadzący
  • Usprawnione: Kopiowanie opisów wizyt do epikryzy pomija teraz pozycje leczenia oznaczone jako "Nie wchodzące do opisu wizyty"
  • Usprawnione: Odświeżone i uzupełnione okno przeglądu pozycji do kontroli farmaceutycznej
  • Usprawnione: Możliwość podania ręcznie numeru pozwolenia dla leku podlegającego kontroli farmaceutycznej
  • Usprawnione: Możliwość określenia, kiedy ma się pojawić pytanie o godzinę zgłoszenia w przypadku wizyt terenowych rejestrowanych jako zwykła wizyta
  • Usprawnione: Wydruk zaświadczenia o eutanazji: można teraz drukować bez danych właściciela / zwierzęcia
  • Usprawnione: Raport zastosowanej profilaktyki: dodatkowe kryteria, nie były drukowane dalsze rodzaje profilaktyki, możliwość drukowania płci zwierzęcia
  • Usprawnione: Numeracja wizyt: dostępny dodatkowy filtr: klient
  • Usprawnione: Numeracja wizyt: można teraz przeglądać numery wizyt z książki leczenia na unikalnej liście (Wizyty -> Operacje -> Numeracja wizyt -> Dla powtarzających się numerów wizyt gospodarskich pokaż tylko jeden numer)
  • Poprawione: Zastosowana profilaktyka: nie działa eksport do MS Excel / CSV
  • Poprawione: Wizyta - kontynuacja: w przypadku stada nie były kopiowane płeć i data urodzenia zwierząt stada
  • Poprawione: Przy usuwaniu wizyty mogły nie być usuwane zwierzęta stada do niej przypisane
  • Poprawione: Szybka wizyta (terenowa): jeśli wyłączony był znacznik tworzenia dokumentu, dokument rozliczeniowy i tak był generowany
  • Poprawione: Ograniczenie łatwego drukowania listy wszystkich wizyt danego lekarza lub w ogóle wszystkich wizyt - teraz może to zrobić tylko Administrator lub Właściciel
  • Poprawione: Vademecum: przy próbie otwarcia okna mógł pojawiać się błąd ATCVET
  • Poprawione: Karencja dla gatunków: przy próbie zarejestrowania różnej karencji dla różnych sposobów podania mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Wybieranie podmiotu odpowiedzialnego i wytwórcy dla leku
  • Poprawione: Przejście do rozmowy telefonicznej lub zdarzenia typu sprzedaż z okna Wizyt mogło powodować zawieszenie systemu
  • Poprawione: Druk skierowania na badanie na papierze rozmiaru A6: pola adresu e-mail i numeru telefonu były zbyt duże
  • Poprawione: Rejestracja wizyty - zmiany przez inną osobę niż lekarz przypisany do wizyty: do pozycji leczenia w niektórych przypadkach wpisywany był lekarz z wizyty, a nie aktualnie edytujący wizytę
 • Laboratorium
  • Nowe: Możliwość automatycznego wczytywania danych do bufora z folderu VetLaboratoria
  • Nowe: Możliwość automatycznego sprawdzania bufora wyników VetLab i uzupełniania lub rejestrowania nowych wizyt na podstawie odczytywanych wyników badań, możliwość wysłania powiadomienia o nowych wynikach
  • Nowe: Import wyników z Wetorium Laboratorium Weterynaryjne
 • Schronisko
  • Nowe: Przeglądanie terminów ważności szczepień przeciw wściekliźnie (przydatne zwłaszcza dla schronisk) - z okna profilaktyki
  • Usprawnione: Raport spacerów: można wyłączyć drukowanie godziny spaceru
  • Usprawnione: W przypadku schroniska wpisy na liście w terminarzu nie pokazują teraz nazwy właściciela zwierzecia (schroniska)
  • Usprawnione: Schronisko: Wydruk planu terminów na dzień dostosowany także do schronisk (zamiast nazwy właściciela drukowana klatka/boks)
  • Usprawnione: Schronisko: Wydruk spacerów: dodane kryterium typu spaceru / wybiegu
  • Usprawnione: Możliwość wyboru nazwy dla miejsca ulokowania zwierzęcia w schronisku / szpitalu: klatka, boks, miejsce pobytu
  • Poprawione: Schronisko: Na wydruku karty ewidencyjnej wersja 2 nie było danych o zgonie lub innym typie wydania ze schroniska, jeśli nie było danych odbiorcy
  • Poprawione: Zmiana nazwy klatki w schronisku powodowała, że zwierzęta z tej klatki nie były przypisane do żadnej klatki
  • Poprawione: Przyjęcie do schroniska: zmiana ilości dni kwarantanny nie wpływała na zmianę daty zakończenia kwarantanny
 • Szpital
  • Nowe: Szpital: Możliwość połączenia dwóch kart szpitalnych tego samego zwierzęcia w jedną kartę
  • Usprawnione: Szpital: wyszukiwanie teraz także wg frazy
  • Usprawnione: Analizy -> Analiza wizyt -> Można wybrać typ wizyt: Wizyty szpitalne
  • Usprawnione: Szpital: W trakcie wizyty szpitalnej można teraz rejestrować wyniki badań diagnostycznych
  • Usprawnione: Szpital: W karcie szpitalnej dodana możliwość przyjęcia zaliczki, która drukowana jest później na Zgodzie na leczenie stacjonarne
  • Usprawnione: Szpital: więcej możliwości sortowania, dodane uwagi i inne usprawnienia w głównym oknie
  • Usprawnione: Szpital: Rejestrowane w historii zdarzeń przyjęcia i wypisania zwierzęcia ze szpitala
  • Poprawione: Szpital: Jeśli wizyty utworzono jako masowe utworzenie wielu wizyt, to nie można było edytować w nich treści badania czy diagnozy
 • CRM-SMS, terminy
  • Usprawnione: W pewnych przypadkach SMS-y nie były oznaczane jako wysłane i wciąż był wysyłane
  • Poprawione: WetTermin: W przypadku usunięcia wszystkich typów terminów w kreatorze WetTerminu, typy nie był usuwane na WWW
 • Ogólne
  • Nowe: Wersja edukacyjna
  • Nowe: Możliwość wydruku / eksportu do MS Excel listy numerów telefonów klientów
  • Nowe: Możliwość określenia reakcji programu w przypadku, gdy rozpoczynamy wizytę i umowa jest/nie jest podpisana przez klienta
  • Usprawnione: Rejestrowanie usuwania blokad rekordów, ostrzeżenie w przypadku usuwania blokady rekordu dotyczącej rejestrowanej np. na innym stanowisku wizyty
  • Usprawnione: Kartoteka procedur: nowe pola, pracownicy mają teraz dostęp tylko do odczytu i inne zmiany
  • Usprawnione: Powiązanie procedur z komunikacją wewnętrzną
  • Usprawnione: Lepiej opisana historia zdarzeń w poczekalni
  • Usprawnione: Klienci: teraz zapamiętywana w historii zmian zmiana w polu uwagi
  • Usprawnione: Terminarz: w przypadku potwierdzania terminu z internetu mógł pojawiać się komunikat o konflikcie terminów (z powodu porównywania sekund)
  • Usprawnione: Możliwość wyboru innego sposobu wyświetlania plików PDF w opisie wizyty (TMS lub Gnostice)
  • Usprawnione: Klienci: wyszukiwanie wg numeru telefonu teraz znajduje numery z uwzględnieniem spacji, myślników itd.
  • Usprawnione: Użytkownicy: w widoku dodana kolumna Zakres funkcji
  • Usprawnione: Nazwa użytkownika programu może mieć teraz do 20 zamiast do 10 znaków
  • Usprawnione: Wiele poprawek tłumaczeń w wersji ukraińskiej
  • Usprawnione: Wpisanie paszportu powoduje przejście do strony systemu Wet Systems
  • Usprawnione: Możliwość wpisania własnego klucza API przypisanego do użytkownika ChatGPT zamiast wykorzystywania wyczerpanego darmowego konta
  • Poprawione: Uwzględnianie znacznika zablokowania klienta także przy rejestrowaniu wizyt terenowych
  • Poprawione: Zmiana grupy towarowej dla pozycji mogła powodować przepisanie danych domyślnych zawsze. Teraz dodatkowo okno z porównaniem danych w pozycji i grupie towarowej
  • Poprawione: Dla grupy towarowej typ towar / usługa można zmienić tylko wtedy, gdy nie jest przypisana do żadnych pozycji
  • Poprawione: Wygląd wielu okien po zmianie czcionki na większą, np. 12 punktów, zwłaszcza w przypadku raportów
  • Poprawione: Wybieranie w polu daty - wybór bieżącego roku przez kliknięcie na strzałkę

Zmiany do wersji 5.30 (23 lutego 2023)

 • Finanse
  • Nowe: W przypadku zmiany danych działalności można zapamiętać poprzednie dane firmy i przypisać je do starszych dokumentów (Administrator -> Właściciel licencji -> Wcześniejsze dane działalności)
  • Nowe: Możliwość przypisania pozycji w magazynie do półki i filtrowania według tego pola
  • Nowe: Sprzedaż detaliczna: możliwość wskazania klienta (przydatne, gdy ma indywidualne ustawienia)
  • Nowe: Sprzedaż detaliczna: możliwość wykorzystania wcześniejszych dokumentów
  • Nowe: Możliwość kopiowania/przenoszenia treści zamówienia do innego zamówienia
  • Nowe: Możliwość blokowania zmian finansowych w dokumentach zbiorczych
  • Nowe: Import faktur: Nowy film instruktażowy
  • Nowe: Analiza cen dostawców: nowa zakładka: analiza cen w zakresach czasowych
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Vet Planet
  • Usprawnione: Raport obrotów z producentami: nowe kryterium: magazyn
  • Usprawnione: Wydruk bieżącej listy dokumentów: można teraz drukować ewentualną nazwę zwierzęcia
  • Usprawnione: Wydruk cennika: możliwości formatowania: ilości kolumn, linii separującej itd.
  • Usprawnione: Raport zysku z dokumentów - możliwość eksportu do MS Excel
  • Usprawnione: Lista dokumentów: można filtrować dokumenty wg daty wydruku fiskalnego
  • Usprawnione: W przypadku dokumentu likwidacji lub innego przypadku wybierania wielu pozycji do dokumentu, wybór pozycji ma dodatkowe kryteria: leki podlegające kontroli oraz leki psychotropowe/narkotyczne
  • Usprawnione: Numeracja dokumentów: nowy element numeracji: oddział (znacznik DVM), do którego przypisany jest magazyn, którego dotyczy dokument
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych i na wybrany dzień: dodane kryterium Półka
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych można teraz zawęzić do pozycji, których nazwa zawiera określony fragment
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: pozycje można wyszukiwać z użyciem filtrowania (jak w lekach i zabiegach czy magazynie)
  • Usprawnione: Okno kasy i transakcji gotówkowych: teraz można tu przeglądać także transakcje blikiem
  • Usprawnione: Okno Kasy: w przypadku wielu oddziałów można teraz zawęzić ilość widocznych kas do bieżącego oddziału (Opcje -> zakładka Praca wielooddziałowa)
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych uwzględnia teraz także płatności Blikiem
  • Usprawnione: Raport kasowy uwzględnia teraz także płatności Blikiem
  • Usprawnione: Kreator dokumentów: możliwość wyszukiwania kontrahentów po fragmencie nazwy
  • Usprawnione: Bezpieczniejsza zmiana grupy towarowej - tylko w ramach samych towarów lub samych usług
  • Usprawnione: Raport kasowy i raport płatności: teraz drukowany także opis dodatkowy
  • Usprawnione: Dla dokumentu zapisywany jest użytkownik, na którego profilu był rejestrowany dokument
  • Usprawnione: Koszty: możliwość ukrycia dokumentów kosztowych dla użytkowników o poziomie pracownik
  • Usprawnione: Kategorie dokumentów: możliwość ukrycia dokumentów z wybranych kategorii dla użytkowników o poziomie pracownik
  • Usprawnione: Raport dat ważności dostaw można teraz eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Faktury zbiorcze: znacznik, które dokumenty składowe wydrukowane fiskalnie
  • Usprawnione: Wybór WZ do faktury zbiorczej: można wybrać dok. fiskalne lub niefiskalne; w przypadku blokowania zmian dok. zbiorczych nie można wybrać wszystkich naraz
  • Usprawnione: Koszty stałe: nowa zakładka z historią kosztów
  • Usprawnione: Analiza kosztów wizyty - różne uzupełnienia; poprawione wyliczanie zysku; poprawione wyliczenia w przypadku bazy w chmurze
  • Usprawnione: Analiza kosztów: analiza finansowa: porównanie kosztów i przychodów w podziale na okresy
  • Usprawnione: Okno magazynu: pozycje bez ruchu na magazynie teraz jako filtr
  • Usprawnione: Szybkie MM: Dodatkowe opcje: możliwość wskazania pracownika, który będzie miał możliwość wskazania magazynu docelowego
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników za zaległe dokumenty, uregulowane w spradzanym okresie: system uwzględniał również płatności późniejsze niż analizowany okres
  • Poprawione: JPKV7M: teraz umieszczana jest w nim również sprzedaż nie podlegająca opodatkowaniu (stawka VAT N/P)
  • Poprawione: W przypadku wielu oddziałów, prowadzących niezależne finanse, w finansach klientów pokazywane były płatności ze wszystkich oddziałów
  • Poprawione: Importowanie faktur: w pewnych przypadkach, zwłaszcza przy większej ilości plików, mogło się zdarzyć, że importowana faktura zawierała pozycje z innego pliku.
  • Poprawione: Sprzedaż detaliczna: przy wymuszonej zgodności typu płatności dokumentu i samej zapłaty system rejestrował zapłatę jako gotówkę zamiast karty
  • Poprawione: Wybieranie specyficznych kryteriów Raportu sprzedaży VAT (konkretny typ dokumentu) mogło być nieintuicyjne i wprowadzać w błąd
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników: w rozliczeniu uwzględniane były dokumenty zbiorcze "pośrednie" (paragony zbiorcze, do których później utworzono fakturę zbiorczą), przez co prowizja dla lekarzy mogła być zawyżona
  • Poprawione: Raport sprzedaży bezpośredniej pokazywał nieprawidłową sumaryczną wartość brutto
  • Poprawione: Raport zysku według wizyt uwzględnia teraz także dokumenty, które później zostały włączone do faktur zbiorczych
  • Poprawione: Przy wpłacie za dokument tworzonej z okna Kasy mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Poczekalnia: Towary zakupione na recepcji przed wizytą nie były przypisywane do recepcjonisty, tylko do lekarza rejestrującego wizytę
  • Poprawione: Wizyty -> Nowe zdarzenie: Tylko sprzedaż: jeśli klient miał ustawione ceny zakupu, to pojawiał się błąd
  • Poprawione: Raport kasowy uwzględnia teraz sprzedaż recepcji bardziej dokładnie (na podstawie cech użytkownika rejestrującego dokument)
  • Poprawione: Raport sprzedaży uwzględniał płatności spoza analizowanego zakresu (późniejsze)
  • Poprawione: Drukowanie paragonów fiskalnych dla faktur korygujących
  • Poprawione: Oznaczanie znacznika druku fiskalnego dla dokumentów zbiorczych generowanych przez proste rozliczenie zbiorcze z okna klientów lub wizyty
  • Poprawione: W pewnych przypadkach mogło nie działać wyłączenie znacznika druku fiskalnego dla dokumentu zbiorczego
  • Poprawione: Sprzedaż detaliczna: W przypadku pewnych ustawień dla cen zaawansowanych przy próbie uruchomienia funkcji mógł pojawiać się błąd zapytania SQL.
  • Poprawione: Edycja pozycji dokumentu: zmiana stawki VAT mogła nie powodować prawidłowego przeliczenia wartości
 • Leczenie
  • Nowe: Schroniska: Możliwość zarejestrowania wielu wybiegów / spacerów naraz
  • Nowe: Schroniska: Można wskazać właściciela (np. daną gminę) zwierzęcia schroniskowego; możliwość filtrowania po tym polu i drukowania w Karcie ewidencyjnej
  • Nowe: Schroniska: Spacery: typy (spacer, łatwe rejestrowanie spacerów z okna zwierząt)
  • Nowe: Schroniska: Raport rejestru spacerów
  • Nowe: Schroniska: rejestr wolontariuszy i rejestr spacerów, wymagany dostęp do aktualizacji; wersja testowa
  • Nowe: Recepcja: Możliwość szukania klienta po numerze telefonu
  • Nowe: Wizyta -> Zalecenia: możliwość wysyłania zaleceń poprzez SMS
  • Nowe: Zastosowana profilaktyka: teraz dostępny raport - wydruk aktualnej tabeli
  • Usprawnione: Wydruk wizyt: ostrzeżenie przed wydrukiem dużej ilości (ponad 50) wizyt; wydruk numeru paszportu
  • Usprawnione: Schroniska: raport dni pobytu w schronisku może teraz drukować nr microchipu
  • Usprawnione: Schroniska: filtrowanie spacerów wg typu spacer / wybieg
  • Usprawnione: Schroniska: poprawione i uzupełnione generowanie wypisu ze schroniska
  • Usprawnione: Raport wizyt w podziale na gatunki można teraz generować także w podziale na miesiące
  • Usprawnione: Schronisko - raport dni pobytu: teraz drukowana także średnia ilość dni pobytu zwierzęcia w schronisku
  • Usprawnione: Wydruk Karty informacyjnej wizyty uwzględnia teraz ewentualny znacznik zapisu prywatnego w opisie leczenia
  • Usprawnione: Schroniska: Wydruk karty ewidencyjnej uzupełniony o ewentualnego właściciela - gminę oraz ilość dni pobytu w schronisku
  • Usprawnione: Schroniska: Wydruk karty ewidencyjnej uzupełniony o dane dot. kastracji, poprawione formatowanie i inne zmiany
  • Usprawnione: Schroniska: Wydruk karty ewidencyjnej uzupełniony o kondycję zwierzęcia w momencie przyjęcia, kwarantannę i ewentualne informacje o zgonie
  • Usprawnione: Schroniska: wybór zwierzęcia np. do spaceru teraz ograniczony do zwierząt aktualnie przebywających w schronisku z możliwością wyłączenia tego w opcjach filtrowania
  • Usprawnione: Parametry schroniska: Można teraz ustalić domyślną ilość dni kwarantanny inną niż 14
  • Usprawnione: Wysłanie Karty informacyjnej wizyty jako załącznik do wiadomości e-mail powoduje teraz oznaczenie wizyty jako wydrukowanej, podobnie jak skierowanie wydruku opisu na drukarkę
  • Usprawnione: Utworzenie recepty z opisanym dawkowaniem powoduje automatyczne skopiowanie tego dawkowania do zaleceń
  • Usprawnione: Wybór objawów przy rejestracji wizyty: można filtrować objawy według wpisanego fragmentu nazwy
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: teraz zapamiętywane lokalnie ustawienie druku dwustronnego
  • Usprawnione: Zalecenia: w nagłówku można wydrukować adres e-mail
  • Usprawnione: Diagnozy: możliwość wyszukiwania po fragmencie (z użyciem filtrowania)
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty -> Okno Badania Diagnozy -> Łatwiejsze wyszukiwanie diagnoz w historii, wyszukiwanie diagnoz w Vademecum
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: możliwość filtrowania pozycji posiadających składniki lub pozycje powiązane
  • Usprawnione: Opcje drukowania opisu wizyty: możliwość włączania / wyłączania nazwiska lekarza prowadzącego
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodatkowe zapisy dotyczące deklaracji dot. uprawnień do decyzji dot. leczenia i nieprzewidzianych zdarzeń
  • Usprawnione: Poczekalnia: jeśli wizyta jest rejestrowana spoza poczekalni, system może poszukać odpowiadający mu wpis w poczekalni i zmieniać mu status np. na "Po wizycie"
  • Usprawnione: Zalecenia można kopiować z leczenia nie tylko z dawkowania ale z pola zaleceń w opisie zastosowanego leku/zabiegu
  • Usprawnione: Historia zastosowanego leczenia: teraz filtr lekarza dotyczy konkretnego leku/zabiegu w wizycie, a nie całej wizyty
  • Poprawione: Drukowanie etykiet z dawkowaniem leków na drukarce Zebra
  • Poprawione: W przypadku kopiowania do leczenia pozycji posiadających składniki ewentualna stała cena mogła być przypisywana do niewłaściwej pozycji (ostatniego składnika)
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: nie była zapamiętywana wielkość czcionki opisów
 • Laboratorium
  • Nowe: Nowy cennik usług Idexx na 2023 r.
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Mindray BC-60R Vet (wersja testowa)
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Mythic 5Vet PRO
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Vetube 30
  • Usprawnione: Wersja dla laboratoriów: Statystykę badań można teraz wykonywać według daty rozpoczęcia, a nie tylko daty wykonania badania
  • Usprawnione: Wersja dla laboratoriów: nowe parametry drukowania wyniku bezpośredniego: komentarz do antybiogramu, dane osoby autoryzującej itd.
  • Usprawnione: Odczyt wyników z Vetlab: w niektórych przypadkach nie udało się pobrać wyników (nieprawdłowy użytkownik i hasło)
  • Usprawnione: Komunikacja z laboratorium Vetlab: Można sprawdzić poprawność danych do logowania
  • Usprawnione: Zlecenia i szablony zleceń diagnostycznych: można teraz zaznaczyć, żeby adres e-mail klienta nie był przekazywany do laboratorium
  • Poprawione: Składanie zleceń do Vetlab, m.in. przy pracy w wielu oddziałach nie był zapamiętywany moment ostatniego odczytu wyników
  • Poprawione: Wyniki z aparatów Zoetis: uwzględnianie oznaczeń > i <
 • Multimedia
  • Usprawnione: Folder zdjęć zwierząt można teraz ustawiać globalnie, a nie na każdym stanowisku osobno
 • Terminarz/SMS
  • Nowe: Możliwość określania kolorów dla stref dostępnych i niedostępnych terminów
  • Nowe: Możliwość przypisania wpisu z WetTerminu do klienta na podstawie np. numeru telefonu
  • Usprawnione: Wyszukiwanie terminów - dodatkowe kryteria: osoba, która dopisała termin, data dodania i data ostatniej zmiany
  • Usprawnione: Rejestracja terminu: możliwość wybrania usługi z listy leków i zabiegów jako usługi
  • Usprawnione: Parametry: Możliwość ustawienia treści wiadomości e-mail potwierdzenia terminu
  • Usprawnione: Teraz SMS z pytaniem o opinię klienta może być wysyłany po przyjęciu zapłaty na recepcji zamiast na koniec wizyty
 • Ogólne
  • Usprawnione: Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z programu: można w opcjach ustalić domyślne potwierdzanie wysyłanych wiadomości
  • Usprawnione: Wydruk cennika: w podsumowaniu można teraz dodać uwagi dotyczące cennika
  • Usprawnione: Notatki użytkownika: teraz zapamiętywana kolejność; możliwość ustawienia notatek według daty, malejąco
  • Usprawnione: Oznaczenie zwierzęcia jako nieżywego w oknie zwierząt nie wpływało na dodatkowe akcje z tym związane (usunięcie terminów, SMS-ów itd.)
  • Usprawnione: Rejestrowanie zmian w danych osobowych pracowników (zmiana nazwiska, imienia, adresu, adresu e-mail i telefonu)
  • Usprawnione: Bardziej bezpieczne sprawdzanie parametrów pobierania aktualizacji
  • Usprawnione: Szukanie klienta wg numeru telefonu, także z poziomu recepcji
  • Usprawnione: GDPM: globalna lista wyników, teraz nawigacja także klawiszami WSA i D
  • Usprawnione: Obsługa czytnika podpisów Wacom STU-500
  • Usprawnione: Poczekalnia: można wybrać, czy ma być zawsze płatność zbiorcza, pojedyczna, czy ma to być uzależnione od kwoty zadłużenia
  • Poprawione: Przy dodaniu klienta system nie sprawdzał, czy wpisany został numer telefonu; obecnie można także zaznaczyć, że podanie numeru telefonu jest obowiązkowe
  • Poprawione: Poprawione łączenie z bazą danych dla Firebird 3.0 i wersji jednostanowiskowych
  • Poprawione: Masowe wysyłanie wiadomości z okna klientów, zwierząt czy analiz wywoływało zawsze domyślny program pocztowy zamiast - jeśli tak było ustawione - korzystać z wysyłania bezpośrednio z Kliniki XP
  • Poprawione: Synchronizacja: w przypadku pewnych ustawień opis leczenia mógł nie być kopiowany z komputerów lokalnych do serwera

Zmiany w wersji 5.29 (3 października 2022)

 • Finanse
  • Nowe: Rejestrowanie zmian w wydrukowanych dokumentach i możliwość przeglądania historii zmian z okna dokumentów lub Administratora (Zadania Administratora -> Operacje)
  • Nowe: Możliwość rejestrowania pliku JPK_FA (4), obowiązującego od kwietnia 2022 r.
  • Nowe: Zaliczki rejestrowane fiskalnie i ich wykorzystanie w wizytach - wersja testowa
  • Nowe: Możliwość odłączania i dodawania dokumentów składowych od/do istniejącej faktury zbiorczej. Usprawnienia w zarządzaniu tymi powiązaniami
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Genomix
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Intergen sp. z o.o. (Symfonia XML)
  • Nowe: Możliwość przypisania kategorii faktur do klienta - automatyczne dokumenty wystawiane na niego będą miały tę kategorię faktur
  • Nowe: Raport sprzedaży w podziale na dni, a dla każdego dnia podział na towary i usługi
  • Nowe: Raport sumaryczny sprzedaży bezpośredniej (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Zamówienia: raport najczęściej zamawianych pozycji (wymaga dostępu do aktualizacji, wersja profesjonalna)
  • Nowe: Zamówienia: raport: aktualnie wyświetlona lista zamówień
  • Nowe: Zamówienia: mogą być teraz przypisane do konkretnego magazynu lub pozostać bez takiego przypisania
  • Nowe: Przyjmowanie płatności przez terminal PosPay - wersja testowa
  • Nowy: Raport historii zmian dla dokumentu / dokumentów
  • Nowy: Można włączyć znacznik (Opcje -> Zarządzanie dokumentami), która zablokuje możliwość zmian wartości dokumentów zbiorczych
  • Nowy: Można włączyć blokadę zmian wartości dokumentów zbiorczych
  • Usprawnione: Eksport raportu stanów minimalnych do MS Excel
  • Usprawnione: Okno transakcji dla pozycji zapamiętuje teraz ostatnio używaną zakładkę
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: można dodać zapis "Prosimy o zapłatę długu w formie przelewu"
  • Usprawnione: Raport finansowy dla klienta w podziale na zwierzęta - różne usprawnienia, przejrzystość
  • Usprawnione: Edycja pozycji - wybór ceny można wybrać teraz także cenę zakupu
  • Usprawnione: Import faktur z Polwet Łask: uwzględniona zmiana formatu daty w pliku
  • Usprawnione: Eksport raportu kasowego do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport raportu należności klientów w czasie do MS Excel
  • Usprawnione: Karta pozycji - Ceny zaawansowane: można tu teraz ustawić domyślne marże
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych / klas / kategorii można teraz rozbić na poszczególnych pracowników
  • Usprawnione: Raport podmiotów polecających uzupełniony o informacje o ilości zwierząt
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: można ograniczyć do dostaw z wybranego zakresu czasowego
  • Usprawnione: Okno dokumenty: Dla dokumentu można usunąć powiązanie ze zwierzęciem, przypisać zwierzę lub zmienić przypisanie
  • Usprawnione: Ręczne wprowadzanie faktur od dostawcy: można teraz zmieniać stawkę VAT w edycji pozycji dokumentu
  • Usprawnione: Raport obrotów z producentami można teraz eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: można go ograniczyć do paragonów fiskalnych i faktur
  • Usprawnione: Raporty zysków wg dokumentów i wizyt: możliwość drukowania dodatkowej kolumny koszty
  • Usprawnione: Raport niezapłaconych dokumentów sprzedaży można teraz wydrukować wg daty wystawienia, bez podziału na okresy zadłużenia
  • Usprawnione: Raport kasowy: można teraz drukować stan końcowy także dla raportu za dowolny zakres czasowy
  • Usprawnione: Okno Dokumenty - lista pozycji dokumentu: przełączając widok możemy zobaczyć czy pozycje są powiązane z magazynem, a w przypadku dokumentów zbiorczych, czy pozycje pochodzą z dokumentów składowych
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg dokumentów: nowe kryterium: kategoria faktur - można ją wybrać lub wykluczyć
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: jeśli dla klienta istnieje zaliczka fiskalna, system automatycznie zaproponuje jej użycie
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - zalecenia: Do zaleceń można teraz łatwo wpisywać usługi wybierając je z listy (Przycisk "Wstaw")
  • Usprawnione: Zakończenie wizyt: teraz można wydrukować fiskalnie na koniec obydwa dokumenty przypisane do wizyty
  • <
  • Usprawnione: Opis leczenia w wizycie: można łatwo zmienić wybraną serię, klikając na wyświetloną datę ważności
  • <
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna uwzględnia teraz ceny obowiązujące dla danego magazynu
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: poprawiona reakcja na nieudane drukowanie fiskalne
  • Usprawnione: Raport kosztów leczenia zwierzęcia: można teraz wyłączyć drukowanie numerów dokumentów
  • Usprawnione: Dokumenty KP można teraz z okna edycji zapłaty drukować także dla płatości kartą, przelewu itd. (wymaga włączenia znacznika w opcjach - zakładka płatności)
  • Usprawnione: Tworzenie faktury zbiorczej na podstawie wizyt uwzględnia teraz ewentualny drugi dokument rozliczeniowy z wizyty
  • Usprawnione: Szybkie MM: można widoczność tego przycisku ograniczyć do wybranego stanowiska (Opcje -> Zakładka Wystawianie dokumentów)
  • Usprawnione: Szybkie MM: Można teraz wyłączyć pytanie o magazyn
  • Usprawnione: Można w opcjach włączyć ukrywanie cen na dokumentach MM dla użytkowników o poziomie pracownik (Opcje -> Zakładka Wystawianie dokumentów)
  • Usprawnione: Zdejmowanie wielu pozycji naraz z magazynu: można teraz uwzględnić jako kryterium znacznik pozycji Rp. (Farmakopea)
  • Poprawione: W przypadku dwóch dokumentów do jednej wizyty, sposób zapłaty za drugi z nich mógł być błędnie zapisywany
  • Poprawione: Jeśli wizyta była rozliczana jako dokument RW (rozchód wewnętrzny), to nie można było zastosować rabatu
  • Poprawione: W Poniedziałek Wielkanocny 2022 r. taryfa nie była automatycznie ustalana jako świąteczna; zweryfikowano święta do 2024 r.
  • Poprawione: Edycja pozycji - wybór ceny zaawansowanej: nie działało wybieranie ceny E
  • Poprawione: Sprawdzanie numeru NIP w bazie CEiDG mogło zwracać nieprawidłowe dane (13 opisów firm o innym niż szukany numerze NIP) lub brak adresu
  • Poprawione: W oknie dokumentów dla faktur od dostawcy dostępna była funkcja Dodaj zapłatę, które powodowała przyjęcie płatności na przypadkowego klienta
  • Poprawione: Na niektórych wydrukach (np. wezwanie do zapłaty) nie był drukowany numer konta bankowego
  • Poprawione: Raporty zysku z wizyt i z dokumentów nie uwzględniały kosztów usług obcych
  • Poprawione: Przy pewnych ustawieniach nie był uwzględniany znacznik pomijania taryfy nocnej/weekendej przypisany do grupy towarowej
  • Poprawione: Przy otwieraniu zmiany z datą inną niż bieżąca i tak kod zmiany tworzony był na podstawie aktualnej daty
  • Poprawione: Raport historii dostaw i wydań dla pozycji nie pokazywał kodów dokumentów, gdy były długie
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie można było wprowadzić wartości wpłaty
  • Poprawione: Raport kasowy za wybrany okres mógł pokazywać nieprawidłowy stan początkowy
  • Poprawione: W przypadku rabatu o wartości ułamkowej rabat mógł nie być drukowany na dokumencie sprzedaży
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników według pozycji dokumentów: w przypadku druku dokumentów składowych drukowane był wszystkie dokumenty, a nie tylko dokumenty wystawione przez danego pracownika
 • Leczenie
  • Nowe: Możliwość określania poziomu bólu w ramach rejestracji wizyty (Okno Wywiadu / Badania)
  • Nowe: Leki i zabiegi: Możliwość przeglądania listy powiązań składniki - pozycje nadrzędne
  • Nowy: Raport historii zmian dla wizyty
  • Usprawnione: Ocena poziomu bólu w trakcie wywiadu: można wybrać, czy ma być zapamiętany tylko poziom bólu, czy cała ocena bólu ma być skopiowana do opisu badania
  • Usprawnione: Rozmowa telefoniczna: wiele opcji łatwego uzupełniania tekstu: objawy, poziom bólu, od kiedy, zaplanowany termin czy oferta cenowa
  • Usprawnione: Badanie stomatologiczne: odróżnienie statusu pozbycia się zęba (usunięcie) od braku zęba
  • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: dodane kryterium: klient
  • Usprawnione: Wybieranie wielu zwierząt jednego właściciela: dodane kryterium gatunku, w przypadku schronisk kryterium przebywania w schronisku
  • Usprawnione: Seria szczepionki p. wściekliźnie jest zapamiętywana w leczeniu i wykorzystywane przy rozliczeniu
  • Usprawnione: Szczepienie przeciw wściekliźnie: dla każdej serii pokazywana jest jej dostępność na magazynie jako ikonka
  • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty / wizyt mógł w różnych sytuacjach mieć zniekształconą czcionkę - teraz został napisany od nowa
  • Usprawnione: Świadectwo lekarsko-weterynaryjne można teraz drukować również w języku angielskim
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: Dla pozycji powiązanych z daną pozycją ("Użyj także") można określić, czy pozycje z ilością zero mają być kopiowane do leczenia, czy nie (Opcje -> Wizyty -> Ciąg dalszy)
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - Szczepienie przeciwko wściekliźnie: można (przycisk Dostosuj) wybrać, czy domyślnie wyświetlać serie tylko z jednego magazytnu, czy ze wszystkich
  • Usprawnione: Lista wizyt: W podsumowaniu teraz także ilość zabiegów profilaktycznych
  • Usprawnione: Wizyta gospodarska dla stada: zmiana wagi dla zwierzęcia stada w wizycie powoduje teraz zmianę ogólną wagi tego zwierzecia - nie tylko w tej wizycie (można to wyłączyć)
  • Usprawnione: W rodzajach profilaktyki można teraz zaznaczyć, aby użycie dawnego rodzaju profilaktyki skutkowało wyłączeniem wizyty z listy wizyt wchodzących do książki leczenia zwierząt
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - szczepienie przeciw wściekliźnie: w opcjach można teraz ustalić, czy domyślnie system ma zaznaczyć opcję "Wszystkie magazyny" czy "Tylko bieżący"
  • Usprawnione: Szpital: Możliwość utworzenia zaproponowanego leczenia na podstawie istniejącej już wizyty w szpitalu
  • Usprawnione: Typowe opisy badań: zapamiętywanie szerokości okna
  • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: teraz można w niej drukować numer pozwolenia, jeśli lek ma odnośnik w Vademecum i wpisany w nim numer pozwolenia
  • Usprawnione: Wizyta terenowa: teraz diagnoza przypisana do pozycji jest kopiowana do leczenia tak samo jak w zwykłej wizycie
  • Poprawione: Rejestracja wizyty-leczenie: Jeśli dodajemy pozycję posiadającą pozycje powiązane, były one dopisywane do wizyty nawet wtedy, gdy ich ilość była podawana jako 0 lub anulowano okno ilości
  • Poprawione: Rejestracja szczepienia: w przypadku braku szczepionki na stanie pojawiał się komunikat błędu "Grid Out of Range"
  • Poprawione: Rejestracja wizyty dla kolejnego zwierzęcia danego właściciela nie zdejmowała blokady z właśnie kończonej wizyty
  • Poprawione: Zaświadczenie p. wściekliźnie: w pewnych rzadkich sytuacjach nazwa działalności nie mieściła się w przypadku formatu A6 pionowo
  • Poprawione: Poprawiona kontrola ilości miejsc po przecinku dla podawanej ilości leków i zabiegów - teraz wszędzie zgodnie z ustawieniami
  • Poprawione: Rejestracja wizyty - profilaktyka: cena podawana w leczeniu mogła być wyliczana od netto zamiast ceny brutto. Powstawały zaokrąglenia, który przy dorównywaniu do pełnych złotych mogły sugerować zauważalne różnice w wartości
  • Poprawione: Wydruk opisu wizyty w nowej wersji mógł drukować nieprawidłową liczbę kopii lub nieprawidłowo ustalać rozmiar strony (zawsze A4)
  • Poprawione: Kwestionariusz zwrotny do paszportu może teraz drukować dziewięcio-, a nie siedmioznakowy numer
  • Poprawione: Usunięcie zabiegu profilaktycznego mogło powodować usunięcie leków i zabiegów skojarzonych nie tylko z tym zabiegiem, ale wszystkimi zabiegami należącymi do tego samego rodzaju profilaktyki
  • Poprawione: Drukowanie zaleceń: obecnie data na wydruku to data wizyty, a nie data bieżąca
 • Terminarz
  • Nowe: Grafik: Możliwość ustalania zakresu czasowego w formie graficznej
  • Usprawnione: Możliwość przejścia z opisu rozmowy telefonicznej do terminarza
  • Usprawnione: Przy zapisie/zmianie terminu możliwość automatycznego sprawdzania, czy termin nie został w międzyczasie zajęty w terminarzu on-line
  • Usprawnione: Przy zmianie daty lub czasu terminu sprawdzanie, czy nie ma zaplanowanego SMS-a i ewentualna edycja jego treści
  • Usprawnione: Tworzenie wizyty z terminu: można teraz wyłączyć kopiowanie opisu terminu do wywiadu w wizycie
  • Usprawnione: Zalecenia: możliwość drukowania pieczątki w podpisem
  • Poprawione: Terminy z WetTerminu mogły być nie odczytywane w przypadku baz SQL umieszczonych poza serwerami BRI
  • Poprawione: Jeżeli dla nowego terminu było zaznaczone utworzenie wiadomości SMS, a klient nie figurował w bazie klientów, SMS nie był przygotowywany
  • Poprawione: Kopiowanie standardowego grafika do grafika bieżącego mogło nie kopiować danych w pewnych warunkach
  • Poprawione: Nasłuch WetTerminu: dla zbyt długich nazw klientów pojawiał się błąd
  • Poprawione: Nasłuch WetTerminu: przy zamykaniu WetTerminu pojawiał się błąd ("Błędne dojście"), jeśli trwała w tym czasie synchronizacja
  • Poprawione: Sprawdzanie ilości dostępnych punktów w przypadku wysyłania SMS-ów przez JustSend nie działało poprawnie
  • Poprawione: W niektórych przypadkach SMS o długości dłuższej niż 255 znaków był redukowany do 255 znaków
  • Poprawione: Nasłuch terminarza WWW: teraz działa wznawianie połączania z bazą danych w przypadku bazy w chmurze
 • Laboratorium
  • Nowe: Komunikacja z aparatem BS-230
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Seamaty SMT-120VP
  • Nowe: Możliwość przesyłania zleceń do laboratoriów VetLab (wersja testowa)
  • Nowe: Możliwość importowania wyników z laboratorium QLAB Oława
  • Poprawione: Import wyników z laboratorium Laboklin dla wskaźników, dla których nie podano wartości
 • Multimedia
  • Nowe: Możliwość przeglądania listy Tagów dla obrazów DICOM (wymagany moduł DICOM)
  • Nowe: Możliwość dodania do wizyty wszystkich plików graficznych z wybranego folderu
  • Usprawnione: Komunikacja z Conquest Server uwzględnia teraz przypadek, gdy nazwy pól w serwerze Conquest mają więcej niż 10 znaków
  • Poprawione: Okno multimediów: Na liście po lewej nie było widać miniatur
  • Poprawione: Analiza obrazu multimedialnego: Cofnięcie ostatniej czynności mogło powodować usuwanie pierwszego utworzonego obiektu
 • Ogólne
  • Nowe: Uporządkowanie ustawień dot. wysyłania wiadomości, poprawione wysyłanie załączników wiadomości, zwłaszcza wyników badań jako PDF, załączniki Thunderbird można załączać wg standardu tb3+
  • Nowe: Możliwość wysyłania wiadomości przez GMail bezpośrednio, wersja testowa
  • Nowe: Możliwość logowania za pomocą karty zbliżeniowej czytanej tekstowo lub jako odczyt z USB
  • Nowe: Filtrowanie zwierząt: możliwość filtrowania konkretnych chorób przewlekłych
  • Nowe: Możliwość przesyłania numerów zawieszek dla psów do bazy Rabieski
  • Usprawnione: Edytując zdarzenie Wiadomość e-mail z okna wizyt można od razu wysłać wiadomość i przejrzeć dotychczasowe wiadomości do tej osoby
  • Usprawnione: Komunikacja wewnętrzna: można oznaczyć wiadomość ponownie jako nie odczytaną
  • Usprawnione: Wygodniejsze przejście na Firebird 3.0 na komputerach klienckich
  • Usprawnione: Rejestrowanie zmian nazwy zwierzęcia
  • Usprawnione: Recepcja: domyślnie nie można teraz zmienić raz wprowadzonej godziny przyjścia klienta (można to zmienić w oknie uprawnień recepcji)
  • Poprawione: W przypadku braku internetu, przy logowaniu mógł pojawiać się błąd "Socket Error #11001"
  • Poprawione: Okno Klienci: Po dodaniu klienta, jeśli dodajemy zwierzę, mogło być przypisane do niewłaściwego klienta (innego niż właśnie dodany)
  • Poprawione: Wiadomości email przekazywane do programu pocztowego mogły zawierać tylko jeden załącznik
  • Poprawione: Komunikacja wewnętrzna: niepoprawnie wyświetlała się lista odbiorców wiadomości

Zmiany w wersji 5.28 (26 kwietnia 2022)

 • Finanse
  • Nowe: Raport sprzedaży wg kategorii dokumentów w podziale na kategorie lub pracowników
  • Nowe: Dokumenty magazynowe: możliwość wybrania powodu udzielenia rabatu, w opcjach (Wystawianie dokumentów - ciąg dalszy) możliwość konfigurowania tej możliwości
  • Nowe: Raport zwierząt klienta leczonych w wybranym okresie z możliwością pokazania dokumentów składowych i kwoty pozostającej do zapłaty
  • Nowe: Wyświetlanie źródła ceny w rejestracji wizyty (zakładka leczenia)
  • Nowe: Możliwość eksportu raportu rozliczenia pracowników do MS Excel
  • Usprawnione: W opcjach taryfy nocnej można ustawić, czy taryfa ma również wpływać na koszty usług obcych
  • Nowe: Możliwość zmiany poziomu cen dla wszystkich (aktualnie wybranych) klientów
  • Usprawnione: Zapłata zbiorcza: można zaznaczyć dokumenty do zapłaty, a następnie wpisać wpłacaną kwotę (Trzeba zaznaczyć "Przy podawaniu kwoty nie zmieniaj zaznaczenia dokumentów")
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: wygodniejsze wybieranie zakresu dat, możliwość wybrania pracowników do rozliczenia
  • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu listy dokumentów do MS Excel
  • Usprawnione: Dodane metody płatności Blik, PetExpert i Inna
  • Usprawnione: Sprawdzanie NIP sprawdza teraz także status działalności i informuje o ewentualnym wykreśleniu z rejestru CEiDG
  • Usprawnione: Sprawdzanie NIP uwzględnia również wpisy i statusie innym niż aktywny w przypadku spółek cywilnych
  • Usprawnione: Sprawdzanie NIP w bazie GUS obsługuje teraz standard TLS 1.2, wymagany od 1 kwietnia 2022 r.
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: można teraz wybrać konto bankowe, drukowane w nagłówku wezwania
  • Usprawnione: Wydruk na koniec zmiany drukuje także uwagi dodatkowe z początku i końca zmiany
  • Usprawnione: Wybieranie pozycji w szybkim tworzeniu MM: można teraz indywidualnie ustawić automatyczne akceptowanie pozycji wybranych przez czytnik kodów kreskowych
  • Usprawnione: Nowy cennik laboratorium Idexx na 2022 rok
  • Usprawnione: Recepcja: rozdzielona sprzedaż dla bieżącego klienta od klienta "z ulicy"
  • Usprawnione: W przypadku drukowania fiskalnego faktury zbiorczej system sprawdza, czy nie został już wydrukowany fiskalnie jakiś dokument składowy
  • Usprawnione: Jeśli podczas rejestracji wizyty zmieniamy datę, system zaproponuje odpowiednią dla niej taryfę (nocną, weekendową itd.)
  • Usprawnione: Raport kosztów usług obcych: można teraz wybrać jako kryterium grupę towarową
  • Usprawnione: Analiza powracających klientów: dodatkowe kryterium: pracownik, inne poprawki
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych: można ograniczyć do pozycji ulubionych
  • Poprawione: Wizyta terenowa: Szacowana wartość nie uwzględniała rabatu klienta
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Do wartości zabiegu profilaktycznegpo nie był doliczany narzut związany z taryfą
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników: teraz zapamiętywane parametry dot. płatności za dokumenty
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników: w przypadku wyłączonego znacznika "Tylko dokumenty wymagające płatności (i ew. składowe)" mogły być pomijane niektóre dokumenty
  • Poprawione: Płatność zbiorcza: w przypadku zmiany np. zaliczki pokazywana była błędna kwota sumaryczna
  • Poprawione: Historia obrotów klienta nie sumowała prawidłowo obrotów w przypadku zwrotów (zwiększały obrót zamiast zmniejszać)
  • Poprawione: Poprawione generowanie pliku JPKV7M (zakupy, możliwość wyłączenia części Deklaracja, usunięcie z sumy faktur paragonowych i inne)
  • Poprawione: Plik JPKV7M w przypadku wyłączenia wszystkich typów dokumentów sprzedaży zawierał całą sprzedaż, zamiast ją pomijać
  • Poprawione: Powiązania Wizyty - Drugi dokument rozliczeniowy (np. KP do rozliczenia paszportu): nie zawsze poprawnie działało usuwanie dokumentu podczas anulowania wizyty, poprawione inne zagadnienia z tym związane
  • Poprawione: Zamówienia do dostawców: można teraz zmienić status zamówienia na Wysłane do dostawcy
  • Poprawione: Konfiguracja urządzeń fiskalnych: poprawne sprawdzanie portu w oknie parametrów fiskalnych dla Protokołu Posnet
  • Poprawione: Wydruk paragonu fiskalnego: w pewnych sytuacjach bez wydruku paragonu fiskalnego paragon mógł zostać oznaczony w programie jako wydrukowany, mimo że nie udało się go wydrukować
  • Poprawione: Różne poprawki i usprawnienia druku fiskalnego: bardziej przejrzyste okno i inne
  • Poprawione: Drukowanie raportu fiskalnego dobowego i miesięcznego dla protokołu Posnet/PosPay
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych: w przypadku protokołu Posnet/PosPay nie był drukowany numer dokumentu
  • Poprawione: Raport historii sprzedaży klienta: w podsumowaniu sumowane były ceny a nie wartości
  • Poprawione: Domyślna metoda płatności w wizycie ustalana jest na podstawie metody płatności określonej podczas tworzenia nagłówka dokumentu
  • Poprawione: W przypadku sprzedaży detalicznej, jeśli nie było zapłaty, zadłużenie klienta nie było aktualizowane
  • Poprawione: Raport zysku wg pozycji uwzględnia teraz koszt usług obcych, a procent liczony jest w stosunku do wartości sprzedaży, a nie kosztu
  • Poprawione: Wybieranie pozycji do PZ: Można teraz zobaczyć stan towarów na magazynie, którego dotyczy PZ (a nie na domyślnym)
  • Poprawione: Schematy leczenia: łączna wartość schematu w wizycie mogła różnić się od narzuconej w niektórych przypadkach
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: uwzględnienie różnych konsekwencji podłączania i odłączania dokumentów do i od wizyty
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych mógł nieprawidłowo kończyć drukowanie paragonów w przypadku protokołu PosPay i paragony nie były oznaczane w programie jako wydrukowane fiskalnie
  • Poprawione: Import faktur w formacie Optima mógł w pewnych przypadkach pokazywać błąd odczytu daty płatności
 • Leczenie
  • Usprawnione: Okno wyszukiwania wizyt: możliwość eksportu listy wyników do Excela, rozszerzonych informacji o zwierzętach, wygodne odwołanie do opisu wizyt i wiele innych
  • Usprawnione: Wizyta dla stada: Można teraz wskazać zwierzę stada, dla którego wpisujemy leczenie
  • Usprawnione: Eksport zastosowanej profilaktyki do MS Excel / plików CSV - można teraz określać różne kryteria
  • Usprawnione: Skierowanie na badanie: można dodać standardowe zalecenia dotyczące pobierania materiału do badania np. moczu/kału
  • Usprawnione: Skierowanie na badanie: dodatkowe pola: data i czas pobrania materiału
  • Usprawnione: Skierowanie na badanie: poprawione wybieranie poszczególnych badań
  • Usprawnione: Rejestracja zmian w wizytach: można wyłączyć rejestrowanie zmian nieoficjalnych (przed wydrukiem wizyty)
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg teraz zawiera adnotację, że wymóg głodówki nie dotyczy gryzoni i pajęczaków
  • Usprawnione: Dla schematu leczenia można teraz zobaczyć jego koszt w średnich cenach zakupu (Schematy leczenia -> Operacje)
  • Usprawnione: Wydruk karty informacyjnej wizyty: znacznik pomijania nazwiska lekarza i podsumowania rozdzielony na dwa osobne ustawienia
  • Usprawnione: Szpital: Nowy wydruk listy zwierząt w szpitalu z możliwością eksportu do PDF
  • Usprawnione: Można osobno ustawić dokładność ilości (ilość miejsc po przecinku) dla leków i dla zabiegów rejestrowanych w wizycie
  • Usprawnione: Szczepienie przeciw wściekliźnie: bardziej przejrzyste wybieranie serii / dat ważności
  • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie recept - zapamietywanie kolejności, wygodniejsze zakresy czasu
  • Usprawnione: Recepty - możliwość wydrukowania listy recept
  • Poprawione: Rejestracja zmian w wizytach: Nie były rejestrowane zmiany w danych z wywiadu
  • Poprawione: Rejestrowanie wizyty - Opis zastosowanego leku/zabiegu: opis uwag, zaleceń i rozpoznania mogły nie mieścić się na formularzu
  • Poprawione: Schronisko: raport dni pobytu mógł powodować komunikat błędu, jeśli w systemie był więcej niż jeden typ profilaktyki oznaczający kastrację
  • Poprawione: W przypadku recept na substancje sporządzane w aptece ze składników fraza 'D.S.' mogła nie być drukowana
  • Poprawione: Edycja istniejącej wizyty - przejście do edycji mogło powodować zawieszenie programu w szczególnych przypadkach
  • Poprawione: Zgoda na zabieg: w przypadku zaznaczenia znacznika ciąży pewne zapisy mogły być nieprawidłowe
  • Poprawione: Podczas rejestrowania wizyty - profilaktyki - z użyciem klawiatury, przy przejściu na inną zakładkę mógł pojawiać się błąd "AddProf1Btn - Cannot focus on invisible window"
 • Laboratorium
  • Nowe: Import wyników z laboratorium LabWet (wersja testowa)
  • Usprawnione: Możliwość kopiowania wartości referencyjnych pomiędzy kategoriami gatunków
  • Usprawnione: Import z AnimalLab uwzględnia teraz wiele antybiogramów w jednym wyniku
  • Usprawnione: Zlecenia na badanie: teraz nie można usuwać zleceń innych niż wprowadzone, możliwość filtrowania według zleceń oznaczonych jako usunięte (anulowane)
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Usprawniony import wyników z BC-30 VET: bardziej niezawodna komunikacja, import histogramów i inne
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Usprawniony import wyników gazometru Edan i15 - wznawianie połączenia, obsługa różnych przypadków szczególnych, lepsza informacja o komunikacji
  • Poprawione: SQ-LAB2: import wyników z aparatu Skyla: w przypadku komunikacji przez Ethernet nie były przesyłane znaczniki < i >, doprecyzowujące wartość
  • Poprawione: Informacje w nasłuchu z aparatów Idexx były wyświetlane białą czcionką
  • Poprawione: Lista zleceń na badania mogła być pokazywana jako pusta
  • Poprawione: Kolejność wyników badań importowanych z laboratoriów - mogła być przypadkowa
  • Poprawione: Wyświetlanie oznaczenia wyniku (np. = albo znaczniki większe od, mniejsze od) teraz lepiej widoczne - na prawo od samej wartości
 • Terminarz i WetTermin
  • Usprawnione: Grafik ma teraz rozmiar dopasowany do okna, a szerokość kolumn jest ustalana dynamicznie
  • Usprawnione: WetTermin - konfiguracja: Można teraz wygodniej definiować typy terminów dla wielu lekarzy naraz
  • Usprawnione: WetTermin - nasłuch: jeśli przez więcej niż 5 minut nasłuch był nieaktywny, to przy kolejnej synchronizacji informacja o tym trafi do historii transakcji w Klinice XP
  • Usprawnione: Historia zmian dla terminu: teraz rejestrowane są także zmiany koloru, adresu e-mail i numeru telefonu
  • Usprawnione: W układzie tygodniowym dla terminu wyświetlany jest teraz czas od - do, zmiast czasu rozpoczęcia (można to wyłączyć w parametrach terminarza)
  • Usprawnione: Grafik: pokazywane są teraz dni świąteczne, można łatwo usunąć godziny z danego dnia lub przejść do dowolnej daty
  • Usprawnione: Terminarz: Wyświetlanie wpisów w widoku tygodniowym uwzględnia kolory dla terminów niepotwierdzonych
  • Poprawione: Recepcja: przy kopiowaniu wpisu z terminarza do poczekalni nie była kopiowana godzina planowanej wizyty
  • Poprawione: Recepcja: zakładka Terminarz: rozbicie opisu na 3 kolumny: właściciela, zwierzęcia i opisu
  • Poprawione: Konfiguracja WetTerminu: Ustawienie "Jeśli na dany tydzień nie ma grafiku indywidualnego..." mogło być niepoprawnie zapamiętywane
  • Poprawione: Terminarz: Usuwanie terminu w widoku tygodniowym nie powodowało dodania zdarzenia w historii wpisów i nie usuwało przypisanych SMS-ów
  • Poprawione: Można teraz w parametrach terminarza ustalić, czy podczas edycji terminu czas wizyty ma się zmienić, jeśli wybieramy innego pracownika
  • Poprawione: WetTermin: gdy lekarz nie miał jeszcze grafiku, to w pewnych sytuacjach można się było zapisywać na wizyty on-line
  • Poprawione: Grafik: w przypadku braku grafiku na dany tydzień mógł pojawiać się błąd: grafik nie był poprawnie kopiowany
 • Inne
  • Nowe: Na czytnikach podpisów Wacom można wyświetlić treść zgody RODO, zgody na zabieg, zgody na kremację i zgody na leczenie stacjonarne
  • Nowe: Konwersja danych z systemu Veterinaro - z plików CSV
  • Nowe: Konwersja danych z systemu EasyVet
  • Nowe: Multimedia: obsługa plików DICOM zawierających tabelę kolorów (np. z urządzeń USG)
  • Usprawnione: Dane dodatkowe zwierzęcia: dodane pole "Zwierzę wychodzące". Dodane filtrowanie po tym polu w oknie zwierząt
  • Usprawnione: Poruszanie się za pomocą klawiatury w podstawowych oknach programu (nowe skróty klawiszowe i podpowiedzi, przejście pomiędzy zakładkami Ctrl + strzałki itd.)
  • Usprawnione: Klawisze w całym systemie: Ctrl+W - przejście do karty właściciela, Ctrl+Q - przejście do Karty zwierzęcia
  • Usprawnione: Wydruk listy pracowników jako osobny raport
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców można teraz eksportować także jako PDF, poprawione formatowanie zamówienia w HTML i standaryzacja wysyłania jako e-mail
  • Usprawnione: Wydruk listy zwierząt schroniska uwzględnia teraz aktualną kolejność w kartotece zwierząt
  • Usprawnione: Sprawdzenie integralności leczenie - rozliczenie: można zawęzić do wybranego leku / zabiegu
  • Usprawnione: Klienci: możliwość filtrowania wg znacznika podpisania zgody RODO
  • Usprawnione: Praca wieloodziałowa: możliwość zaznaczenia, aby pracownicy nie widzieli wizyt z innych oddziałów
  • Usprawnione: Wydruk zgody na przetwarzanie danych osobowych odnotowywany jest w historii wydruków
  • Usprawnione: Formularze zaawansowane: uwzględniany margines pionowy i poziomy kontrolek
  • Usprawnione: Łatwiejsze aktywowanie daty dostępu do aktualizacji - bez konieczności pobierania aktualizacji
  • Poprawione: Eksport adresów klientów do pliku CSV
  • Poprawione: Zliczenie ilości danych w poszczególnych tabelach w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Kartoteka miejsc pobytu (klatek): W przypadku bazy w chmurze mógł pojawiać się błąd przy próbie zapisania zmian
  • Poprawione: Wybór zwierzęcia np. do Innego zdarzenia: przejście do karty zwierzęcia powodowało anulowanie wybierania
  • Poprawione: Przy przelogowaniu wymagającym podania hasła mogło w rzadkich przypadkach dojść do wybrania nieprawidłowego użytkownika
  • Poprawione: Okno klientów: przy zmianie nazwy lub adresu zmiany nie być zapamiętywane
  • Poprawione: Recepcja: Różne niedogodności na zakładce Terminarz

Zmiany w wersji 5.27 (19 stycznia 2022)

 • Finanse
  • Nowe: Możliwość łatwego utworzenia zwrotu od klienta lub zwrotu do dostawcy z okna dokumentów -> prawy przycisk myszy na dokumencie źródłowym
  • Nowe: Raport kosztów usług obcych (wymaga dostępu do aktualizacji i wersji wieloosobowej)
  • Usprawnione: Wydruk dokumentu likwidacji: drukowane są teraz także numery dokumentów źródłowych dla likwidowanych pozycji
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: można wyłączyć pokazywanie kolumn dochodu
  • Usprawnione: Faktura pro forma: domyślnie można teraz wybierać także pozycje niedostępne aktualnie na magazynie
  • Usprawnione: Eksport do Raks: można włączyć pominięcie dokumentów WZ
  • Usprawnione: Do zabiegu (lub leku) można przypisać pracownika, który zwykle go wykonuje. Trafi on do opisu wizyty, a stąd do rozliczenia i możliwości prowizji
  • Usprawnione: Różne usprawnienia w oknie dokumentów: lista typów dokumentów z boku (po kliknięciu na "Typ. dok."), nowe akcje pod prawym przyciskiem myszy: dodanie płatności, usunięcie pozycji i inne
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty / Przypomnienie: można teraz uwzględnić także te niezapłacone dokumenty, dla których nie minął jeszcze termin płatności
  • Usprawnione: Paragon fiskalny powoduje oznaczenie dokumentu poniżej 450 zł jako Faktury uproszczonej i domyślnie nie jest później włączany do faktur zbiorczych (dodatkowe kryteria "Pomijaj faktury uproszczone" w oknach wyboru wizyt i dokumentów do rozliczenia zbiorczego)
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: nowy filtr: Tylko faktury uproszczone
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: można określić treść adnotacji dla przypomnienia, gdy zapłata została już dokonana
  • Usprawnione: Możliwość zmiany wielu numerów dokumentów naraz (okno Dokumenty -> Operacje -> Zmień numery wielu dokumentów)
  • Usprawnione: Inwentaryzacja - spis z natury: można teraz na wydruku pominąć pozycje o stanie zerowym
  • Usprawnione: Inwentaryzacja - protokół różnic: można pomijać pozycje bez zmiany i/lub wybrać dla nich kolor czcionki
  • Usprawnione: Przyspieszone i uporządkowane sprawdzanie spójności magazynu: nowa funkcja Sprawdź magazyn i szybsze sprawdzanie poprawności dostaw, zwłaszcza w przypadku bazy w chmurze
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców: numery zamówień mogą mieć prefixy oddziałów i dodatkowe oznaczenie
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców: można zdefiniować dodatkowy adres do wysyłania zamówień
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców: wiele usprawnień, m.in. możliwość ustalenia uprawnienia użytkownika do akceptacji zamówienia
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców: ilość zamówiona odnosi się teraz do łącznej ilości a nie wybranego magazynu
  • Usprawnione: Okno Stany magazynowe: nowa zakładka: Zamówienia
  • Usprawnione: Raport transakcji dla pozycji: teraz można wybrać drukowanie nazwy kontrahentów i wartości sprzedaży naraz
  • Usprawnione: Okno Kasy: można stąd teraz rejestrować płatność zbiorczą
  • Usprawnione: Rozliczenie fiskalne dostępne teraz także w oknie Akceptacji dokumentu (zakończenie Kreatora dokumentu)
  • Usprawnione: Eksport do systemu CDN Optima: kody JPK dla faktur paragonowych, możliwość filtrowania wypłat do raportu kasowego
  • Usprawnione: Numerowanie dokumentów: można dodać znacznik (np. K), który będzie dodawany do numerów faktur korygujących, żeby różniły się od numerów faktur (np. w pliku JPK)
  • Usprawnione: Praca zmianowa: zmiany są teraz synchronizowane, zapamiętywany moment ostatniej zmiany rekordu
  • Usprawnione: Okno Dokumentów: można włączyć stałe dodawanie pozycji
  • Usprawnione: Możliwość eksportowania i importowania cen pozycji z MS Excel
  • Usprawnione: Zdjęcie wielu pozycji naraz przez dodanie do dokumentu: teraz można dodawać także z dokładnością do dostawy, a nie pozycji magazynowej
  • Usprawnione: Import faktur w formacie Ragdoll - różne poprawki
  • Usprawnione: Dostosowanie pliku JPKV7M do wersji 2, obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.
  • Usprawnione: Zamykanie roku: nowy znacznik: można pominąć sprawdzanie powielonych indeksów (gdy np. brakuje pamięci operacyjnej)
  • Usprawnione: Przegląd płatności: można je teraz sortować wg nazwy klienta
  • Poprawione: Okna stanów minimalnych, zaopatrzenia, użytkowników mogły mieć na środku prostokąty zasłaniające widok tabeli
  • Poprawione: Eksportowanie dokumentu do formatu Kamsoft mogło powodować wygenerowanie pliku nie zawierającego pozycji dokumentu
  • Poprawione: Wydruk fiskalny dokumentu w przypadku łączenia pozycji z Rp. w jedną pozycję
  • Poprawione: Eksport do systemu Raks
  • Poprawione: Raport obrotów pozycji w czasie wartościowo: wartość dostaw mogła być wyliczana nieprawidłowo (jako wartość aktualnie dostępna na stanie)
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: W przypadku długiej nazwy grupy towarowej mogła nie wyświetlać się jej cała nazwa
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów w przypadku wielu oddziałów - mógł się pojawiać komunikat błędu
  • Poprawione: Zysk w podsumowaniu dnia nie uwzględniał kosztów usług obcych
  • Poprawione: Przejście z okna finansów klienta do niektórych innych okien (np. list zapłat za wybrany dokument) mogło powodować odwoływanie się do nieprawidłowych dokumentów
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników mogło pokazywać błąd w związku z dodaniem pola DOCTOR_ID
  • Poprawione: Założenie typu Zwrot od klienta (ZWROT_KLI) z dokumentu od klienta, jeśli nie było takiego typu
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: dla poszczególnych dokumentów w ostatniej kolumnie pokazywana była prowizja dla lekarza liczona zawsze tylko od zysku i tylko netto
  • Poprawione: Ręczne wprowadzanie faktury od dostawcy: jeśli wybierzemy pozycję przeliczaną na opakowania, to trzeba było zmienić ilość, aby prawidłowo wyświetlała się ilość w podstawowych j.miary
  • Poprawione: Sprawdzanie istnienia dostaw mogło nie zakładać ewentualnych brakujących dostaw
  • Poprawione: Raport zysku wg dokumentów mógł pokazywać błąd w przypadku analizy usług obcych
  • Poprawione: Fiskalny raport miesięczny dla drukarek Novitus: zakres dat raportu mógł być ustalany nieprawidłowo
  • Poprawione: Plik JPKV7M mógł mieć nieprawidłową sumę pola podatek naliczony, dodatkowo teraz sprawdzana podstawowa poprawność numeru NIP
  • Poprawione: W przypadku usług obcych nie działało ustalanie ceny poprzez zmianę narzutu
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Usuwanie dokumentu powiązanego z wizytą mogło usuwać pozycje nowego dokumentu
 • Leczenie
  • Nowe: Poczekalnia: Możliwość łatwego powiadomienia SMS-em klienta, że zacznie się jego wizyta oraz lekarza, że pojawił się klient oczekujący na niego (prawy przycisk mysz na liście poczekalni)
  • Nowe: Możliwość zapisu książki kontroli leków psychotropowych (obydwa formaty - szczegółowy i ogólny) w formacie XML (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Moduł ofertowanie - wersja testowa (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Rejestrowanie czasu pierwszej edycji wizyty (orientacyjnego czasu rejestracji wizyty), w oknie wizyt można włączyć pokazywanie takiego czasu
  • Nowe: Sumaryczny raport zastosowanej profilaktyki w podziale na gatunki
  • Usprawnione: System rejestruje teraz także zmiany w jeszcze nie wydrukowanych wizytach, są to jednak zmiany na potrzeby wewnętrzne - nie drukowane w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej
  • Usprawnione: Jeśli wizyty tworzona jest na podstawie umówionego terminu, treść opisu z terminu trafia do wizyty jako treść wywiadu
  • Usprawnione: Okno listy wizyt: jako kryterium można wybrać taryfę, aby sprawdzić np. ruch w nocy lub w weekendy
  • Usprawnione: Ofertowanie: dodane pole Tytuł oferty
  • Usprawnione: Kalkulator weterynaryjny: zapamiętywana jest ostatnio używana zakładka tego okna
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: możliwość zapamiętywania szerokości kolumn tabeli leczenia
  • Usprawnione: Rejestracja szczepienia p./wściekliźnie: możliwość przełączania bieżącego magazynu i innych
  • Usprawnione: Podczas rejestracji szczepienia p./wściekliźnie zapamiętywany jest (i wyświetlany w historii) pełny numer zaświadczenia (ważne dla pracy wieloodziałowej)
  • Usprawnione: Możliwość wpisania indywidualnych kosztów planowanych na każdy dzień pobytu
  • Usprawnione: Recepcja/poczekalnia - menu pod prawym przyciskiem myszy: możliwość rozliczenia zbiorczego, odwołania do listy dokumentów klienta
  • Usprawnione: Szpital: Na wydruku karty szpitalnej można teraz wydrukować łączny planowany koszt leczenia
  • Usprawnione: Szpital: Dla masowych wizyt można zaznaczyć automatyczne akceptowanie proponowanych wartości
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można wyłączyć drukowanie płci zwierząt, także dla zwierząt stada
  • Poprawione: Epikryza mogła być drukowana w złym podziale sekcji (jako jedna długa strona)
  • Poprawione: W poczekalni parametr wielu wizyt dla jednego wpisu mógł nie działać prawidłowo
  • Poprawione: Wybieranie zwierząt stada do wizyty - klawisz Enter mógł powodować wyjście z okna zamiast wybrania danego zwierzęcia
  • Poprawione: Dla zdarzeń dodatkowych "E-mail" w historii wizyt nie była pokazywana treść zdarzenia
  • Poprawione: Nieoficjalne notatki do wizyty można było wpisywać także w trybie tylko do odczytu, chociaż nie były zapisywane
  • Poprawione: Podczas drukowania Książki leczenia zwierząt gospodarskich mógł się pojawiać błąd w zapytaniu SQL
  • Poprawione: Podczas drukowania Książki leczenia zwierząt gospodarskich mogły być drukowane zmiany wstępne w wizytach, wprowadzone przed wydrukowaniem
  • Poprawione: Schematy leczenia: w przypadku dozwolonych stanów ujemnych nie można było korzystać z pozycji niedostępnych na stanie
  • Poprawione: Choroby przewlekłe teraz są w porządku alfabetycznym
  • Poprawione: Przechodząc z okna Zwierząt do karty zwierzęcia nie można było z niej rejestrować nowej wizyty
  • Poprawione: Wizyty -> Nowe zdarzenie: odwołanie wizyty: Po wciśnięciu Enter program zamykał okno, zamiast przejść do nowej linii
  • Poprawione: Nadawanie numeru wizyty po zmianie oddziału
  • Poprawione: Rejestracja wizyty dla zw. gospodarskich - Edycja pozycji leczenia: kopiowanie identyfikatorów zwierząt z innej pozycji nie zmieniało ilości leczonych zwierząt dla tej pozycji
  • Poprawione: Ofertowanie: wydruk był w wartościach netto zamiast brutto, przeglądanie ofert nie reagowało na zmianę zakresu dat
  • Poprawione: Podczas zapisu wizyty terenowej mógł pojawiać się błąd "Dataset not in insert or edit mode"
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: numeracja zdarzeń (liczba porządkowa nadawana niezależnie dla rozchodów i przychodów)
  • Poprawione: Szpital: nieprawidłowo działała ponowna edycja zdarzeń innych niż wizyta szpitalna, np. rozmowy telefonicznej
  • Poprawione: Szpital: wiele poprawek, m.in. kopiowanie powodu wizyty jako pełnej diagnozy a nie kodu, epikryza jako nowe zdarzenie też jest teraz wizytą szpitalną, dokument dla wizyty szpitalnej w kreatorze dokumentów ustalany jest jak dla szpitala
  • Poprawione: Szpital: poprawiony sposób określania łącznej oceny bólu na podstawie zaznaczanych objawów
  • Poprawione: Skopiowanie leku do wizyty w sposób automatyczny (np. z diagnozy lub poprzedniej wizyty czy schematu leczenia) mogło nie kopiować jego dawkowania i karencji, jeśli były przypisane do konkretnego gatunku
  • Poprawione: Okno wizyty: Pasek przewijania na liście wizyt mógł być niewidoczny
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: przy dużej liczbie zwierząt w ramach stada (gdy lista nie mieściła się na jednej stronie) wydruk mógł ucinać listę, nie drukując wszystkich numerów kolczyków
  • Poprawione: Jeśli do schematu diagnostycznego przypisana jest usługa kopiowana jest automatycznie do leczenia, ale jej cena w leczeniu nie była używana w czasie rozliczenia
  • Poprawione: Zmiana lekarza dla wizyty mogła niepoprawnie wskazywać prowizję dla lekarza, który jest przypisanych do wybranych zabiegów, w ramach danej wizyty
  • Poprawione: W wersjach 5.26.19.94-95 mógł pojawić się problem wyświetlania karty zwierzęcia (Access violation) w przypadku dłuższej historii wizyt
 • Laboratorium
  • Nowe: Dla wyników badań diagnostycznych można włączyć znacznik-status: Badanie w trakcie / Badanie zakończone (włączamy w parametrach badań diagnostycznych: Opcje -> Wizyty -> Parametry wyświetlania badań diagnostycznych)
  • Usprawnione: Odczyt wyników z aparatu Idexx ProCyte One
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Odczyt wyników z analizatora hematologicznego Prokan PE-3020vet
  • Usprawnione: Przyspieszone wybieranie wyników z bufora w wizycie, zwłaszcza w przypadku bazy w chmurze
  • Usprawnione: Bufor wyników: można wybrać domyślny zakres czasowy: dzisiaj, bieżący miesiąc lub pełny zakres czasowy
  • Usprawnione: Import wyników z AnimalLab i kilku innych laboratoriów teraz importuje także antybiogram
  • Poprawione: Jeśli waga zwierzęcia była bardzo duża (powyżej 1000 kg) zlecenie na badanie Idexx nie pojawiało się prawidłowo w aparatach Idexx
  • Poprawione: Odczyt wyników z PointCare nie uwzględniał niektórych wskaźników
  • Poprawione: Odczyt wyników z PointCare nie uwzględniał znaczników ≥ i ≤
  • Poprawione: Wynik antybiogramu nie pokazywał nazwy bakterii
  • Poprawione: SQ-LAB2: Odczyt wyników ze Skyla mógł nie odczytywać pojedynczych wskaźników
  • Poprawione: Wartości zerowe z laboratoriów i aparatów były pomijane przy imporcie do Kliniki XP - teraz są importowane
  • Poprawione: SQ-LAB2: Odczyt wyników z Urit-2900 mógł nie odczytywać pierwszego wskaźnika (WBC)
  • Poprawione: Zlecenia na badanie diagnostyczne do aparatów Idexx: zlecenia zawierające polskie litery w polu opisu mogły nie trafiać do aparatów
  • Poprawione: Schemat badania Idexx Procyte DX
  • Poprawione: Uporządkowane okno Schematów badań diagnostycznych, m.in. możliwość wyszukiwania schematu po fragmencie nazwy
  • Poprawione: Wizyty tworzone bezpośrednio z okna bufora wyników nie miały numeru wizyty
 • Terminarz i WetTermin
  • Nowe: Możliwość wczytania grafiku z zewnętrznego pliku csv
  • Nowe: Terminarz internetowy: można określić, czy w przypadku braku grafiku na tydzień zapisy mają być niedostępne, czy pokazywać standardowe godziny pracy lekarzy
  • Usprawnione: Terminarz: Odwołanie umówionej wizyty powoduje teraz zapisanie w opisie zdarzenia danych z terminu
  • Usprawnione: W historii zmian terminu zapamiętywane są również zmiany dokonane w polu Uwag dodatkowych
  • Usprawnione: Widok zapisów w terminarzu: W opcjach można wybrać, gdzie ma być wyświetlany czas zakończenia - w tytule czy w opisie poniżej
  • Usprawnione: Czcionka zapisów w terminarzu jest teraz ustawiana dla lokalnego stanowiska
  • Usprawnione: Zapisy nie zabierające czasu mają teraz wyróżniającą je ikonkę
  • Usprawnione: Nasłuch zapisów on-line - WetTermin uwzględnia teraz znacznik zabierania czasu
  • Poprawione: Nasłuch zapisów on-line - WetTermin: mógł załadować ustawienia do WetTerminu przed odczytaniem z Kliniki XP
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Sprawdzanie, czy termin został zapisany, jeśli był edytowany i nie zapisano zmian
  • Poprawione: Skalowanie czcionki w grafiku
  • Poprawione: Uszczelnienie planowania grafiku - zarządzanie tygodniami pracy
 • Inne
  • Nowe: Możliwość wybrania specjalizacji dla lekarzy
  • Nowe: Kartoteka procedur
  • Nowe: Recepcja/Poczekalnia: Dodane pole Termin (godzina) planowanej wizyty
  • Nowe: Możliwość utworzenia jednego pliku wskazującego położenie bazy danych dla wszystkich użytkowników systemu operacyjnego (folder ustawień w custom_data_ini.txt)
  • Nowe: Raport właścicieli i zwierząt dla zwierząt aktualnie wybranych w oknie Zwierzęta (przycisk Drukuj -> Właściciele i zwierzęta z bieżącej listy)
  • Nowe: Konwersja danych z systemu Weter
  • Usprawnione: Rozliczenie płatności kartą: można teraz wybrać dla każdego użytkownika, czy może resetować rozliczenie
  • Usprawnione: Klienci: Do możliwości filtrowania dodany typ dokumentu
  • Usprawnione: Raport aktywności klientów: możliwość wydrukowania większej ilości danych klienta - adresu, nr telefonu adresu e-mail
  • Usprawnione: Historia wiadomości: możliwość filtrowania po adresach e-mail lub tytułach wiadomości
  • Usprawnione: Autotekst: możliwość oznaczania zapisów zweryfikowanych np. przez prawnika lub pracownika naukowego
  • Usprawnione: Karta klienta: wygodniejsze zarządzanie danymi pośrednika - osoby polecającej
  • Usprawnione: Synchronizacja lokalna: system pobierze bazę z serwera, nawet jeśli nic nie zmieniło się lokalnie
  • Usprawnione: Synchronizacja: można w operacjach zaznaczyć, żeby okno nie zostało zamknięte po synchronizacji (dla celów analizy procesu)
  • Usprawnione: Szybkie szukanie: teraz sprawdzane także poszczególne słowa z podanej frazy jako osobne wyrażenia
  • Usprawnione: Zadania Administraotra -> zakładka Dostawy -> nowy przycisk Sprawdź magazyn: Nowe okna całościowego sprawdzania spójności magazynu
  • Usprawnione: Możliwość wczytania tylko cen produktów (Zadania Administratora -> Operacje -> Import leków i zabiegów -> Zakładka Zaawansowane)
  • Usprawnione: Eksport dokumentów sprzedaży jako przyjęcie/BO teraz może być w cenach sprzedaży
  • Usprawnione: Import dokumentów w formacie KXP: teraz można wskazać magazyn docelowy
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: możliwość filtrowania według narzutu
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: uporządkowane położenie wielu pól, m.in. opisujących leki psychotropowe
  • Poprawione: Ustawienia dot. poczty elektronicznej (programu pocztowego) mogły nie być zapamiętywane
  • Poprawione: Zapis kopii zapasowej i ogólnie dostęp do chmury mógł być blokowany na poziomie przeglądarki internetowej
  • Poprawione: Zakładanie karty zwierzęcia: przy ponownym wybieraniu wieku zwierzęcia z listy data urodzenia mogła być ustawiana na 1 stycznia
  • Poprawione: Filtrowanie klientów mogło spowodować nie pokazywanie klientów, którzy mają nieokreślony rabat na usługi
  • Poprawione: Filtrowanie zwierząt mogło źle filtrować zwierzęta oznaczone jako nieaktywne z powodu nieaktywności klienta-właściciela
  • Poprawione: Wezwanie do zapłaty mogło nie mieć podpowiadanego adresu e-mail klienta
  • Poprawione: Łączenie klientów: mógł się pojawiać komunikat błędu - brak tabeli MAIL_HIST
  • Poprawione: Łączenie zwierząt: mógł się pojawiać komunikat błędu
  • Poprawione: W przypadku JustSend nie była odczytywana ilość punktów - poprawione
  • Poprawione: Recepcja/poczekalnia: próba rozliczenia wizyty, dla której lekarz nie utworzył rozliczenia, mogła kończyć się komunikatem błędu
  • Poprawione: Uprawnienia użytkowników: zbiorcze nadanie uprawnienia dla wszystkich użytkowników nie działało dla uprawnień innych niż typu Tak/Nie
  • Poprawione: Tworzenie dokumentów w oknie kosztów stałych mogło nie działać poprawnie w przypadku bazy w chmurze (nie tworzyły się pozycje)
  • Poprawione: Edycja procedur i eksport/import historii wizyt: po wejściu do tych funkcji system mógł wyświetlać wizyty w nieprzejrzystym formacie (czerwone ramki itd.)
  • Poprawione: W przypadku Windows 7 w oknie rejestracji wizyty mógł pojawiać się komunikat RichEdit.LineInseritonError
  • Poprawione: Historia zmian: teraz dla transakcji zapamiętywany moment z dokładnością do sekundy, a nie minuty
  • Poprawione: Skalowanie wielu okien przy ustawionej większej czcionce
  • Poprawione: Zapamiętywanie wysokości pól w oknie wywiadu / badania teraz dla każdego stanowiska oddzielnie, z uwzględnieniem błędów wysokości
  • Poprawione: Synchronizacja: Pobieranie leków do magazynu wyjazdowego: zawsze trzeba było wybrać magazyn - nawet, gdy parametr był ustawiany na automatyczne wybranie magazynu głównego
  • Poprawione: Plik licencji w wersji 10: poprawione uwzględnianie długich nazw i daty CRM-SMS dla 2023 roku

Zmiany w wersji 5.26 (15/10/2021)

 • Leczenie
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Idexx Coag DX
  • Nowe: Szpital: możliwość edycji i drukowania regulaminu szpitala (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Szpital: eksport regulaminu do PDF i możliwość wysłania jako załącznik e-mail
  • Nowe: Rejestracja wizyty: Możliwość kopiowania zwierząt przypisanych do leku/zabiegu do innych zabiegów - w ramach edytowanego właśnie leku/zabiegu lub jako masowe kopiowanie (Leczenie -> Operacje)
  • Nowe: Szpital: Możliwość ustalania zajętości klatek i przeglądania obłożenia miejsc
  • Nowe: Szpital: Możliwość generowania wizyt dla wszystkich zwierząt ze szpitala naraz
  • Nowe: Możliwość przekazywania historii choroby wraz załącznikami pomiędzy placówkami
  • Usprawnione: Karta zwierzęcia: nowa zakładka: Oś czasu
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można teraz określić kolor nagłówków sekcji właściciela i zwierzęcia
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodane dodatkowe kryteria, inny wydruk w przypadku Emergency, uporządkowanie okna (oddzielenie danych bieżących od parametrów)
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodane i zweryfikowane zapisy pod kątem prawnym
  • Usprawnione: Okno Zastosowane leczenie: teraz można wydrukować raport
  • Usprawnione: Okno Zastosowane leczenie: możliwość eksportu raportu do MS Excel
  • Usprawnione: Badania dodatkowe: Teraz można wydrukować także wynik badania stomatologicznego
  • Usprawnione: Dodanie nowych chorób przewlekłych
  • Usprawnione: Wydruk karty informacyjnej wizyty: m.in. dodanie adresu email właściciela, możliwość pomijania/drukowania wizyt z innych placówek
  • Usprawnione: Wybieranie zwierząt stada do wizyty według nazwyu - teraz szukanie wg początku nazwy lub fragmentu (przełączane)
  • Usprawnione: Szpital - skala oceny bólu - półautomatyczne ustalanie łącznej skali bólu na podstawie zaznaczonych pól
  • Usprawnione: Bufor wyników diagnostycznych: można teraz wybrać zakres czasowy jako kryterium
  • Usprawnione: Uproszczenie oznaczeń Rp i Rpw dla recept, dodatkowe pole rodzaju psychtropu w lekach i zabiegach
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodana klasyfikacja ryzyka wg BSAVA
  • Usprawnione: Świadectwo zdrowia - duże zwierzęta: szybsze otwieranie w przypadku bazy w chmurze, możliwość wydruku do PDF i wysłania mailem
  • Usprawnione: Recepty: zapamiętywana kolejność wyświetlania w oknie recept
  • Poprawione: Edycja pozycji leczenia: kolejność pól ilości i ilości pozostawionej do zastosowania
  • Poprawione: Rejestracja wizyty - wybór leku: Okno wyboru dostawy - poprawione skalowanie okna
  • Poprawione: Dostosowanie importu wyników badań do zmian w plikach NZOZ Polfra
  • Poprawione: Generowanie numerów recept - przy generowaniu listy mógł się pojawiać komunikat błędy ("...closed dataset")
  • Poprawione: Badanie z laboratorium VetLab o nazwie Stosunek białko/kreatynina mogło mieć nieprawidłowe nazwy wskaźników
  • Poprawione: Zgoda na eutanazję - skorygowana i uzupełniona treść zapisów, dodana informacja o szacunkowym koszcie
  • Poprawione: Drukowanie recepty - lepsze rozmieszczenie treści opisującej leki, dawkowanie itd.
  • Poprawione: Recepty: w przypadku kopiowania recepty z innej recepty, mogła ona nie być widoczna w późniejszej edycji wizyty
  • Poprawione: Szpital: Różne poprawki dot. rozliczenia zbiorczego i listy płatności
  • Poprawione: W niektórych przypadkach zmiana oddziału dla wizyty nie powodowała zmiany numeru wizyty w książce leczenia
 • Finanse
  • Nowe: Usługi obce: możliwość wpisywania kosztu domyślnego w kartotece leków i zabiegów, wpisywania kosztów w dokumencie, ustawiania jako wartość domyślna w grupach towarowych
  • Nowe: Rozliczenie pracowników: uwzględnianie usług obcych z uwzględnianiem ich kosztów na różne sposoby
  • Nowe: Dodany nowy typ dokumentu: faktura pro forma
  • Nowe: Możliwość łatwego tworzenia faktury z pro formy (Dokumenty, prawy przycisk myszy na pro formie lub przycisk Operacje)
  • Nowe: Rozliczenie pracowników: dla każdego można ustawić minimalny próg przychodów, poniżej którego prowizja nie będzie naliczana
  • Nowe: Raport sprzedaży pozycji wg pracownika w ramach dokumentów. Raport wymaga dostępu do aktualizacji.
  • Usprawnione: Podsumowanie dnia: zamiast wizyt można teraz badać wykres ilości klientów lub zwierząt
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: dodatkowe filtry związane z płatnościami i rozliczaniem pracowników
  • Usprawnione: JPKV7M: W przypadku faktur, w polu Dowód sprzedaży można pomijać nazwę dokumentu "FAKTURA"
  • Usprawnione: Przy rozliczaniu wizyty jako osobę wystawiającą paragon/fakturę można wskazać innego pracownika
  • Usprawnione: Specyfikacja sprzedanych pozycji do faktury/paragonu: można teraz ustawić opcję drukowania pozycji z ceną dodatnią, ale wartością zerową
  • Usprawnione: Analizy CRM - niektóre analizy można teraz wykonać dla poszczególnych oddziałów
  • Usprawnione: Wystawianie dokumentów: można teraz wybrać osobę wystawiającą
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: można włączyć rozliczanie wg pozycji przypisanych do pracowników
  • Usprawnione: Edycja pozycji dokumentu: można wskazać pracownika przypisanego do pozycji dokumentu do celów naliczania prowizji
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg dokumentów można teraz eksportować do przejrzystego formatu w Excelu
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg dokumentów: dodatkowe kryteria dot. dokumentów WZ
  • Usprawnione: Filtr w oknie wizyt: teraz można wybrać wizyty z dokumentami niezapłaconymi lub nadpłaconymi
  • Usprawnione: Wybór serii leku przy leczeniu: można włączyć wyświetlanie daty najstarszej i najnowszej dostawy
  • Usprawnione: Dla dokumentu zapamiętywana jest teraz data i czas jego utworzenia oraz uwagi dot. nabywcy (lub zwierzęcia) wpisywane tuż przed wydrukiem dokumentu
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów uwzględniał także nie wchodzące do obrotu, np. dokumenty składowe, które zostały już włączone do faktur zbiorczych
  • Poprawione: Faktury mogły być przypadkowo oznaczane jako paragonowe (znacznik FP), jeśli w opcjach drukowania faktur zaznaczone było drukowanie "Data zak.dostawy/wyk. usługi" zamiast "Data wykonania usługi"
  • Poprawione: Okno klientów: po przejściu do finansów klienta i powrocie system mógł się zawieszać, zwłaszcza w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Raport zysku wg dokumentów: usunięty potencjalny błąd wyskakujący przy próbie generowania raportu
  • Poprawione: Kreator dokumentów: powrót na pierwszą zakładkę powodował zmianę wybranego typu dokumentu na Paragon
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: rozliczenie mogło błędnie naliczać prowizję od faktur korygujących
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: w przypadku niektórych prowizji od zysku brutto prowizja za usługi mogła być liczona od zysku netto
 • Terminarz i recepcja
  • Nowe: Recepcja: możliwość przeniesienia wszystkich pozostających zapisów na inny dzień
  • Usprawnione: Zapisy prywatne widoczne teraz w terminarzu, ale bez widocznej treści i możliwości edycji
  • Poprawione: Zapisy prywatne nie mogą być teraz przypisane do "Wspólnych terminów"
  • Poprawione: W układzie tygodniowym mogły nie być wyświetlane godziny terminów
  • Poprawione: Zadania w terminarzu mogły być pokazywane w kolumnach niewłaściwych lekarzy
  • Poprawione: Zabezpieczenie przez równoczesnym rozliczeniem wizyty na recepcji i w edycji wizyty
 • Multimedia
  • Usprawnione: Eksport multimediów: Teraz można eksportować naraz wszystkie obrazy i pliki związane ze zwierzęciem, a nie tylko z daną wizytą
 • Inne
  • Nowe: Konwersja danych z Lecznicy.EU
  • Nowe: Obrazy ras zwierząt wyświetlane przy wizytach i w karcie zwierzęcia
  • Nowe: Okno wyboru rasy: Wiele usprawnień, m.in. możliwość ustalenia rasy psa na podstawie galerii obrazów ras
  • Usprawnione: Dane osobowe - osoby upoważnione: teraz możliwość wpisania adresu
  • Usprawnione: Edytor plików RVF i RichEdit
  • Usprawnione: Karta ewidencyjna zwierzęcia (wersja dla schronisk) może być wydrukowana w kolejnej wersji
  • Usprawnione: Analizy CRM/SMS: analiza powracających klientów: można wskazać analizowany oddział i wybrać gatunek zwierząt
  • Usprawnione: Import listy leków i zabiegów: teraz można zaimportować listę pozycji z systemu WF-MAG
  • Usprawnione: Poprawiona przejrzystość w oknie historii zdarzeń (transakcji) rejestrowanych w systemie - m.in. szerokość ostatniej kolumny, w kolumnie klient jest nazwa klienta zamiast kodu czy opis widoczny teraz w formacie HTML
  • Usprawnione: Ustawienie dot. wysyłania wiadomości e-mail (przez zewnętrzny program lub lokalnie) teraz można określać dla każdego stanowiska oddzielnie, a nie dla całego systemu
  • Poprawione: Synchronizacja danych z tabeli pozycji dostawcy
  • Poprawione: W pewnych przypadkach dla Firebirda 3.0 nie można było załadować Vademecum
  • Poprawione: Eksport do kolektora danych w formacie CipherLab nie przekazywał cen
  • Poprawione: Przy wybieraniu zwierząt klient wg miejsca pobytu mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Po wyjściu z parametrów modułu danych osobowych mógł się pojawiać komunikat o oczekiwaniu, zasłaniający inne okna
  • Poprawione: W przypadku wybrania dużych rozmiarów czcionek górny pasek mógł się rozszerzać przy każdym przelogowaniu
  • Poprawione: Wyświetlanie różnych elementów i okien przy powiększonej czcionce
  • Poprawione: W pewnych przypadkach zmiany dot. zasad wysyłania wiadomości e-mail nie były zapisywane

Zmiany w wersji 5.25 (11/08/2021)

 • Leczenie
  • Nowe: Wydruk zgłoszenia pogryzienia (wersja testowa)
  • Nowe: Wizyty -> Operacje -> Sprawdź daty i godziny wizyt: można teraz automatycznie poprawić godziny / daty zgłoszenia dla wizyt gospodarskich, jeśli zostały omyłkowo wpisane
  • Nowe: Szpital: możliwość oznaczenia wizyty, której koszt jest jednorazowy, nie wpływający na kontrolą kosztów dziennych, a jedynie na koszt całkowity pobytu w szpitalu
  • Usprawnione: Zalecenia: można ustawiać inne czcionki dla druku tekstu i inne dla pozostałych elementów
  • Usprawnione: Zalecenia: można je teraz skopiować z zaleceń z innej wizyty
  • Usprawnione: Zestawienie kosztów leczenia zwierzęcia: Można teraz ustalić, czy drukować opis dodatkowy zwierzęcia
  • Usprawnione: W parametrach pracy szpitala można teraz określić kategorię dokumentów rozliczeniowych, a potem wykorzystać to przy filtrowaniu dokumentów lub raporcie zysku
  • Usprawnione: Wydruk zgody na eutanazję: m.in. zgoda na przeprowadzenie sekcji zwłok
  • Usprawnione: Wydruk zgody na leczenie stacjonarne: możliwość wydrukowania obydwóch klauzul dot. akceptacji i zapłaty, ograniczenie edycji niektórych parametrów - wymagany poziom Administratora lub Właściciela
  • Usprawnione: Okno zakończenia wizyty: można ustalić, gdzie ma się domyślnie ustawić kursor (na Ok czy w polu gotówki)
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt domowych: jako kryterium można wybrać konkretne zwierzę
  • Usprawnione: Dostosowanie rejestracji obserwacji do nowego rozporządzenia
  • Usprawnione: Możliwość wybrania w parametrach obserwacji, czy ma być rejestrowana wg przepisów do 2021 r. czy obowiązujących od kwietnia 2021 r.
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: Wprowadzenie typów leków psychotropowych. Przypisanie takich leków do grup ułatwi tworzenie raportów leków psychotropowych
  • Usprawnione: Wygodniejszy sposób wybierania zwierząt stada do wizyty przy kolejności wg nazwy (działanie klawiszy strzałek)
  • Usprawnione: Z okna podglądu wizyty można ją teraz wydrukować
  • Usprawnione: Okno Porównanie leczenie- rozliczenie: można stąd teraz od razu przejść do edycji wizyty lub okna wizyt
  • Usprawnione: Raport obserwacji: teraz zawiera także pole Data pokąsania
  • Usprawnione: Epikryza: dodatkowe pola: prognoza, różne kategorie zaleceń
  • Usprawnione: Szpital: Nowe informacje: zasady komunikacji z klientem, zalecenia szczegółowe i ewentualna data operacji
  • Usprawnione: Szpital: można teraz przywrócić zwierzę do szpitala, jeśli omyłkowo zostało wypisane
  • Usprawnione: Szpital: Teraz wypisanie powoduje przejście do utworzenia epikryzy i rozliczenia zbiorczego
  • Usprawnione: Szpital - epikryza ogranicza się teraz do tego pobytu w szpitalu, uwzględnia wpisane zalecenia
  • Usprawnione: Szpital: Nowa zakładka z listą dokumentów
  • Usprawnione: Szpital: lista zwierząt w szpitalu może być teraz filtrowana wg klatek/miejsc pobytu
  • Usprawnione: Szpital: z listy zwierząt można przejść do dokumentu rozliczeniowego
  • Usprawnione: Szpital: zapamiętywany znacznik wydrukowania zgody na leczenie stacjonarne
  • Usprawnione: Szpital: możliwość wpisania planowanego jedzenia - opis karmy (suche, mokre, gotowane, surowe itd.)
  • Poprawione: Szpital: Jeśli dla karty szpitalnej nie było proponowanego leczenia, nie będzie niepotrzebnych pytań podczas wizyty szpitalnej
  • Poprawione: Szpital: Na wydruku karty szpitalnej biochemia i badanie moczu miały zamienione ze sobą wartości
  • Poprawione: Szpital: Zestawy ze stałą ceną nie były kopiowane poprawnie do wizyty szpitalnej - poprawione
  • Poprawione: Karta szpitalna: Nie działało przełączanie widoku wizyt z listy daty na listę zbiorczą
  • Poprawione: Zmiana zwierzęcia dla wizyty nie wpływała na zapis w dokumencie rozliczeniowym tej wizyty
  • Poprawione: Poczekalnia: w specyficznych przypadkach anulowania wizyty rozpoczęcie wizyty skutkowało otwarciem istniejącej wizyty dla innego zwierzęcia
  • Poprawione: Wiele poprawek w edycji Epikryzy i powiązaniu z wizytami: reedycja epikryzy powodowała jej powielenie, usunięcie nie usuwało z listy epikryz lub wizyt i inne
  • Poprawione: Nadawanie numeru szczepienia: jeśli na różnych komputerach wprowadzano równocześnie szczepienia przeciw wściekliźnie, mogły mieć takie same numery
  • Poprawione: Wydruk zaleceń: zmiana czcionki nie uwzględniała wszystkich elementów wydruku
  • Poprawione: Wydruk zgody na zabieg: poprawione formatowanie
  • Poprawione: Lista wizyt: Filtrowanie: Funkcja "Wyczyść wszystkie filtry" nie wyłączała niektórych filtrów
  • Poprawione: Obserwacje: w niektórych przypadkach nie można było wprowadzić informacji o drugiej i trzeciej obserwacji
  • Poprawione: Historia edycji wizyty: Poprawiona czytelność zmian, poprawione ewentualne przejście do wizyty
  • Poprawione: Wizyta - Profilaktyka: w przypadku anulowania szczegółów szczepienia mimo wszystko rejestrowane były podstawowe dane szczepienia
  • Poprawione: Wizyta - Profilaktyka: w przypadku anulowania szczegółów szczepienia pojawia się teraz pytanie o potwierdzenie tej rezygnacji
 • Recepty
  • Nowe: Numeracja recept: pule numerów dla każdego lekarza osobno, rozdzielne dla typów leków psychotropowych, generowanie listy numerów
  • Usprawnione: Recepty: możliwość wpisywania receptur
  • Usprawnione: Recepty: możliwość edycji istniejących recept: zakładka Leczenie i Profilaktyka -> Recepty (przycisk Edytuj)
  • Usprawnione: Recepty: czytelniejszy i pełniejszy opis recepty w opisie wizyty, poprawiona rejestracja zmian w wizycie dotyczących recept
  • Usprawnione: Recepty: Poprawiona kontrola wprowadzania numerów recept przy generowaniu puli
  • Poprawione: Nadawanie numeru recepty z puli teraz uwzględnia różne przypadki szczególne
  • Poprawione: Recepty: dla leków z Vademecum lub wypisywanych ręcznie nie można było zdefiniować opakowania i ilości w opakowaniu
  • Poprawione: Recepty: Teraz drukowany jest także wiek zwierzęcia
  • Poprawione: Recepty: W przypadku anulowania/usunięcia recepty jej numer w puli staje się znowu aktywny
  • Poprawione: Recepty: W przypadku anulowania/usunięcia wizyty numer recepty w puli staje się znowu aktywny
 • Finanse
  • Nowe: Możliwość pomijania taryfy nocnej / weekendowej dla wybranych grup towarowych, np. dla materiałów traktowanych jak usługi
  • Usprawnione: Okno szybkiego tworzenia MM- i MM+ teraz bardziej przejrzyste
  • Usprawnione: Analizy CRM: nowa analiza: ilość nowych zwierząt w bazie
  • Usprawnione: Analizy CRM: poprawiona przejrzystość, odwołania do raportów itd.
  • Usprawnione: Raport zysku z dokumentów / wizyt: można wybrać dodatkowe kryterium: kategoria dokumentów (faktur)
  • Usprawnione: Eksport księgowań do systemów zewnętrznych: teraz można wybrać, czy filtrowanie jest wg daty wystawienia czy sprzedaży zakończenia dostawy
  • Usprawnione: Drukarki fiskalne: teraz przypomnienie o niewydrukowanym raporcie dobowym pamiętane dla każdej drukarki osobno
  • Usprawnione: Raport obrotów magazynowych: dodane kryterium magazynu
  • Usprawnione: Okno dokumentów: można wybrać nowe kryterium płatności: wymagające płatności lub dokumenty składowe
  • Usprawnione: Okno dokumentów: można wybrać jako typ "Rozliczenie pracowników". Następuje wtedy zmiana kryteriów płatności i typów dokumentów zbiorczych (tylko dokumenty składowe i pozostałe)
  • Usprawnione: Usługi obce: możliwość filtrowania w oknie leków / zabiegów; uwzględnianie w rozliczeniu pracowników (jako prowizja = 0)
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: uwzględnianie usług obcych (jako prowizja = 0)
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: przyspieszenie niektórych obliczeń dla grup towarowych
  • Usprawnione: Raport zysku dla pozycji: nowe kryterium: magazyn
  • Usprawnione: W różnych miejscach w danych dokumentu widać, którego zwierzęcia dotyczy dokument
  • Usprawnione: Dokumenty: możliwość filtrowania wg tego, czy dla dokumentu utworzono wizytę, czy nie
  • Usprawnione: Dokumenty: Możliwość przejścia z dokumentu do wizyty na trzy różne sposoby, wygodniejszy dostęp do informacji o zwierzęciu
  • Usprawnione: Okno magazynu, zakładka Transakcje: Możliwość przejścia stąd bezpośrednio do wizyty związanej z danym paragonem/fakturą;
  • Usprawnione: Okno magazynu, zakładka Transakcje: w kolumnie Kontrahent widoczna teraz nazwa klienta zamiast kodu, a obok dodatkowo nazwa zwierzęcia
  • Usprawnione: Raport obrotów z klientami może być teraz tworzony dla zakresu klientów określonego w kartotece klientów
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych może teraz drukować listę transakcji wg daty, czasu lub wg metody płatności
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: teraz możliwość filtrowania po walucie
  • Usprawnione: Różne poprawki i usprawnienia dot. cen zaawansowanych, m.in. możliwość ich przeglądania i edycji w Karcie leku / zabiegu bez konieczności przechodzenia do kolejnego okna
  • Poprawione: Blokowanie i odblokowywanie znacznika druku fiskalnego w oknie dokumentów
  • Poprawione: Import faktur z Rolvet: nie była odczytywana data ważności leku
  • Poprawione: Drukowanie faktur liczonych od brutto, w których pozycje grupowane były w usługi, mogło być nieprawidłowe (nieprawidłowa wartość)
  • Poprawione: Eksport księgowań do systemu Comarch CDN XL (eksport pozycji, kod EAN)
  • Poprawione: Eksport dokumentów PZ do systemu CDN XL: poprawione dane podmiotów w dokumencie
  • Poprawione: Eksport księgowań do systemu CDN Optima: wiele poprawek
  • Poprawione: Eksport księgowań do systemu Rachmistrz: uwzględnienie zwrotów i faktur korygujących
  • Poprawione: Tworzenie pliku JPKV7M: przy zaznaczeniu paragonów w pliku uwzględniane były niepotrzebnie także faktury korygujące
  • Poprawione: Zabezpieczenie przed równoczesnym otwarciem zmiany na dwóch różnych stanowiskach
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów finansowych: W pewnych przypadkach zamiast danych dokumentu mogły być drukowane przypadkowe dane
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: W przypadku dwóch dokumentów rozliczeniowych z jednej wizyty płatności mogły być przypisywane do nieprawidłowego dokumentu lub w ogóle nie tworzone dla jednego z dokumentów
  • Poprawione: Rejestracja wizyty - dwa dokumenty rozliczeniowe: Wiele poprawek (porównywanie leczenie - rozliczenie, płatności, kwoty dokumentów na liście wizyt, narzucone ceny nie działały dla drugiego dokumentu i inne)
  • Poprawione: Eksport faktur do systemu Symfonia nie uwzględniał daty płatności
  • Poprawione: Import faktur z hurtowni Feniks: mógł się pojawiać błąd - informacja o tym, że plik jest używany
  • Poprawione: Import faktur z hurtowni Neuca - obsługiwany teraz nowy typ faktur: Kamsoft 7-znakowy (jako Centrowet nowy/Kamsoft)
  • Poprawione: Faktura korygująca nagłówka: poprawiony wydruk w przypadku długich nazw podmiotów i innych elementów
  • Poprawione: Eksport księgowań do systemu Symfonia uwzględnia teraz dane nabywcy
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników: w przypadku dok. składowych ścisłe określenie, jak interpretować znacznik "Zapłacono" - odniesienie do dokumentów zbiorczych
 • Terminarz
  • Usprawnione: Uporządkowane przyciski okna Terminarza, m.in. wyszukiwanie terminów myliło się z oknem filtrowania - teraz jest przejrzyściej
  • Usprawnione: Dla recepcji można przydzielić uprawnienia do konfiguracji terminarza internetowego
  • Usprawnione: Rejestrowanie nowych zdarzeń związanych z zarządzaniem grafikiem
  • Usprawnione: Kreator wizyty -> zakładka Następna wizyta: na liście terminów widać teraz imię i nazwisko lekarza
  • Usprawnione: Możliwość wyświetlenia z okna Terminarza (przycisk Operacje) historii zmian wprowadzanych do terminów
  • Usprawnione: Możliwość przejścia do SMS-ów zaplanowanych dla klienta (prawy przycisk myszy na terminie)
  • Usprawnione: Edycja terminu: można tu teraz zarządzać SMS-ami dla terminu (dodawać, edytować, usuwać)
  • Usprawnione: Okno terminarza: można teraz wyłączać/włączać pokazywanie nazwisk i imion klientów w opisach terminów
  • Poprawione: Komunikacja z WetTerminem: przy sprawdzaniu zajętości terminów system niepotrzebnie brał pod uwagę także terminy usunięte i nie zabierające czasu
  • Poprawione: Dla niektórych terminów mogło brakować informacji, kto je dodał
  • Poprawione: Grafik w WetTerminie: jeśli pierwszy zakres godzin pracy jest wypełniony, a drugi oznacza na nieobecność, cały dzień oznaczany był jako nieobecność
  • Poprawione: Edycja Grafika - dodane różne zabezpieczenia, bo w różnych przypadkach mogło dojść do wymazania danych dot. godzin pracy w roku, zwłaszcza dla pracowników o terminarzu wewnętrznym
  • Poprawione: Przy planowaniu grafika dla oddziału mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Kreator WetTerminu: na koniec mógł pojawiać się błąd uniemożliwiający zapisanie danych
  • Poprawione: Terminy: w wielu miejscach dodane logi - zapisywanie w historii zmian zmian i usunięć terminów
  • Poprawione: Komunikacja z WetTerminem: Obecnie terminy nie są usuwane z Kliniki XP, a jedynie oznaczane jako usunięte
 • Diagnostyka
  • Nowe: SQ-LAB2: Odczyt wyników z aparatu Skyla Solution, schemat Skyla dostosowany do Skyla Solution
  • Usprawnione: Wydruk wyników w Laboratorium XP: uporządkowane opcje dot. nagłówka wyników, możliwość ustawienia wielkości i położenia logo
  • Usprawnione: Laboratorium XP - Lista badań: można teraz włączyć wyświetalnie płatnika w jednej z kolumn
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Poprawiony odczyt wyników z VCheck: gdy większa ilość wskaźników, poprawna interpretacja wartości kortyzolu
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Poprawiony odczyt wyników z VCheck: wznawianie nasłuchu po zerwaniu połączenia
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Poprawione monitorowanie wyników Vet-Check
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Teraz Spotchem EZ także w SQ-LAB 2 - także dla baz w chmurze
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Teraz z BC-30 VET odczytywane są także histogramy jako bitmapy
  • Usprawnione: Import wyników z serwera Laboratorium VetLab teraz może mieć osobne parametry dla każdego oddziału
  • Poprawione: SQ-LAB2: Wartości znaczników analizy i połączenia wyświetlane są dla każdego otwartego aparatu osobno
  • Poprawione: Edycja antybiogramów i edycja ich wartości
  • Poprawione: Drukowanie wyników w przypadku Laboratorium XP i więcej niż jednego kierunku badań
 • Inne
  • Nowe: Szybkie wyszukiwanie funkcji (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Okno klientów: nowa zakładka Wizyty dla danego zwierzęcia
  • Nowe: Okno klientów: W oknie klientów nowa zakładka Dokumenty z szybkim wglądem w dokumenty bieżącego klienta i operacjami dot. dokumentów
  • Nowe: Okno klientów: Możliwość przełączania widoku Zwierząt i Wizyt
  • Nowe: Sprawdzanie prawidłowości numeru Pesel (jeśli nie, wyświetlany jest na czerwono)
  • Nowe: Raporty Bilans placówki Edina - do wspólnego wglądu i oceny działalności
  • Usprawnione: Odnowiony wygląd wielu okien programu
  • Usprawnione: Uprawnienia pracowników: można wyłączyć dla pracowników wyświetlanie wartości zadłużenia klienta
  • Usprawnione: Przelogowanie: można ograniczyć do użytkowników z danego oddziału (praca wieloodziałowa), możliwość wybierania z galerii zamiast listy
  • Usprawnione: Można ustalić jedną drogę wychodzących wiadomości e-mail: bezpośrednio poprzez program lub przez zewnętrzny program pocztowy
  • Usprawnione: Analizy i wykresy -> Wykres godzin wizyt teraz został rozdzielony na poszczególne dni
  • Usprawnione: Miejsca pobytu - teraz mają dodatkowe informacje, oddział, znacznik aktywności
  • Usprawnione: Historia raportów: dodatkowe kryterium do filtrowania: typ raportu
  • Poprawione: Aktywowanie indeksów
  • Poprawione: Przywracanie trybu wieloosobowego (Firebird)
  • Poprawione: Podczas ładowania Vademecum mógł pojawiać się błąd i nie było ładowane dawkowanie
  • Poprawione: Opcje: Konfigurowanie folderów multimediów w przypadku multimediów rozdzielonych dla oddziałów
  • Poprawione: Raporty użytkownika: nie działała funkcja przeglądania skojarzeń raportów z poszczególnymi menu
  • Poprawione: Kartoteka leków i zabiegów: Przy zmianie narzutu i zapisaniu zmian mógł pojawiać się komunikat o zablokowaniu rekordu
  • Poprawione: Jakość wyświetlania zdjęć zwierząt
  • Poprawione: Po wyjściu z okna uprawnień indywidualnych użytkowników system mógł się zawieszać
  • Poprawione: Grupy pracowników w komunikatorze: nie działało usuwanie pracowników z grupy
  • Poprawione: Znacznie przyspieszone ładowanie Vademecum w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Ładowanie Vademecum w przypadku bazy Firebird 3.0

Zmiany w wersji 5.24 (5 maja 2021)

 • Leczenie
  • Usprawnione: Wizyty: Można je teraz filtrować wg gatunku (przycisk Filtr -> Gatunek)
  • Usprawnione: Nowe statusy wizyt specjalnych: pulmonologia, rozród, laryngologia, gastroenterologia, genetyka
  • Usprawnione: Zwierzęta: choroby przewlekłe - dodano wiele chorób
  • Usprawnione: Poczekalnia: Nowe kolory wpisów
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty -> Operacje: można tu teraz łatwo przełączyć dana wizytę w wizytę szpitalną
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty -> Wybór zwierząt dla konkretnego leku: u dołu widać liczbę wybranych zwierząt
  • Usprawnione: Poczekalnia: Teraz system rejestruje, kto dodał wpis
  • Usprawnione: Dla każdego leku/zabiegu osobno można teraz określić zalecenia w opisie pozycji leczenia
  • Usprawnione: Dla zwierząt stada leczonych podczas wizyty zapamiętywane są teraz dodatkowe dane: waga, data urodzenia i płeć, dzięki czemu niezależne od zmian w kartotece zwierząt stada
  • Usprawnione: Lista wizyt: teraz można ją filtrować także po fragmencie nazwy klienta (przycisk filtrowania)
  • Usprawnione: Dodane kategorie gatunków: myszoskoczek i jeż pigmejski
  • Usprawnione: Wydruk wizyty: można wyłączyć w opcjach drukowanie danych z wywiadu
  • Usprawnione: Z okna wizyty można teraz szybko zobaczyć podgląd Książki Leczenia Zwierząt Gspodarskich (nowa opcja w menu Wydruki - podgląd)
  • Usprawnione: Szpital - u dołu widać ilość zwierząt
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: zgoda na znieczulenie może być teraz domyślnie zaznaczona
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: w pewnych przypadkach data karencji lub zakończenia stosowania leku mogła być podawana nieprawidłowo
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich - konie: dodane drukowanie numeru transpondera
  • Poprawione: Dla pszczół w różnych miejscach zamiast ilości podawana jest liczba rodzin, a płeć nie jest wyświetlana
  • Poprawione: Raport warrozy uwzględniał wszystkie inne gatunki
  • Poprawione: Druk recepty: Drukowanie numeru PESEL można włączyć teraz dla wszystkich leków, nie tylko psychotropowych
  • Poprawione: Szpital: nie działała zmiana magazynu dla wizyty szpitalnej
  • Poprawione: Wizyty: nie można już usunąć z listy wizyt wizyty, która jest aktualnie edytowana
  • Poprawione: Zaświadczenie o szczepieniu p. wściekliźnie: teraz uwzględniany oddział, którego dotyczy wizyta związana ze szczepieniem
  • Poprawione: Karta zwierzęcia - zakładka leczenie: przy wejściu na nią mógł pojawiać błąd zapytania SQL
  • Poprawione: Edycja innego zdarzenia: Enter powodowało zakończenie edycji zamiast przejścia do nowej linii
  • Poprawione: Wizyty: cofnięcie filtru dla zwierzęcia / klienta powodowało wyświetlenie listy wizyt z całego zakresu czasowego
  • Poprawione: Parametry wyświetlania wizyt: można tu teraz włączyć/wyłączyć wyświetlanie kosztów wizyty (przeniesione z opcji ogólnych)
 • Finanse
  • Nowe: Indywidualne cenniki klientów (wymaga dostępu do aktualizacji, tylko dla wersji profesjonalnych/sieciowych)
  • Nowe: Raport: Zestawienie kosztów leczenia zwierzęcia, w układzie szczegółowym lub sumarycznym
  • Usprawnione: Dla istniejącego dokumentu można teraz udzielić rabat inny dla towarów i inny dla usług
  • Usprawnione: Możliwość drukowania fiskalnego raportu miesięcznego także dla drukarek i protokołu Posnet
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: możliwość uwzględnienia pracowników nieaktywnych
  • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu: wygodniejsza edycja opcji, w przypadku drukowania tylko usług możliwość podania reszty wartości, inne poprawki
  • Usprawnione: Raport zakupów wg pozycji w podziale na dostawy zawiera teraz także ceny i wartości zakupów
  • Usprawnione: W oknie nagłówka dokumentu (np. wywoływanego z okna wizyty) można teraz ustawiać dane odbiorcy
  • Usprawnione: Można wyłączyć wyświetlanie zadłużenia / nadpłaty w oknie wizyt
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: przy pierwszym wydruku zapamiętywany sposób grupowania pozycji
  • Usprawnione: Faktury korygujące: możliwość edycji wartości pozycji źródłowych
  • Usprawnione: Analiza sprzedaży: można teraz wybierać konkretnego klienta w trakcie analizy, mniejsze usprawnienia
  • Usprawnione: Analiza sprzedaży: teraz w górnym panelu klienta sumowane także wizyty
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: można drukować graficzny podpis - wspólny lub przypisany do konkretnego pracownika
  • Usprawnione: Wydanie z magazynu wielu pozycji naraz w Kreatorze dokumentu (np. Likwidacja): teraz można wybrać grupę towarową, która ma być zdjęta
  • Poprawione: Historia obrotów klienta - Eksport do MS Excel zestawienia sumarycznego: mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Eksport do CDN Optima: Różne elementy pliku eksportu
  • Poprawione: Raport kasowy: różne poprawki, m.in. niektóre płatności kartą mogły być drukowane w kolumnie rozchód zamiast przychód
  • Poprawione: Raport sprzedaży VAT uwzględnia teraz sposób drukowania pozycji, wpływający na ustalanie stawki VAT
  • Poprawione: Import faktury z hurtowni WETON: pojawiał się błąd, jeśli data ważności była określona jako 01.01.0001
  • Poprawione: Wyświetlanie i wybieranie właściwych cen, gdy włączone są ceny zaawansowane, w przypadku wybierania pozycji do dokumentu
  • Poprawione: Usunięty błąd bardzo wolnego nadawania numeru dokumentu, jeśli w numerze zawarty był numer oddziału
  • Poprawione: Poprawione eksportowanie księgowań do systemów Rachmistrz / Rewizor: informacje o płatności kartą i przelewem
  • Poprawione: Przy zapisywaniu wizyty bez rozliczenia mógł pojawiać się błąd wartości BRT_VALUE
  • Poprawione: Przy zapisywaniu wizyty płatnej przelewem mogła podpowiadać się proponowana płatność gotówką
  • Poprawione: Wezwanie do zapłaty: poprawione drukowanie numeru telefonu i adresu e-mail placówki
  • Poprawione: Wydruk listy dokumentów: w przypadku wysokich kwot nie mieściły się w kolumnach
  • Poprawione: Okno drukowania dokumentu: zablokowanie możliwości zmiany sposobu grupowania pozycji tylko na wydruku
  • Poprawione: Różne poprawki w eksporcie księgowań do Subiekta/Rachmistrza
  • Poprawione: Lista dokumentów w układzie pionowym nie mieściła się - wartość brutto była poza linią marginesu
  • Poprawione: Podsumowanie dnia: teraz wyliczanie zysku uwzględnia wybrany oddział
  • Poprawione: W niektórych miejscach systemu można było zobaczyć cenę zakupu towarów mimo braku uprawnień - poprawione
  • Poprawione: Na wydrukach i w trakcie edycji dokumentów cena zakupu towarów mogła być widoczna mimo braku uprawnień użytkownika do wglądu w ceny zakupu
  • Poprawione: Raport zakupów wg pozycji w podziale na dostawy: zawsze uwzględniał także dokumenty MM+ niezależnie od wybranych kryteriów
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów: nie działała opcja druku kosztów sprzedanych pozycji zamiast cen sprzedaży
  • Poprawione: Wydłużenie pola numeru konta tak, aby uwzględniał numery IBAN
  • Poprawione: Przywrócona możliwość drukowania pieczęci Krajowego Rejestru Długów na niezapłaconych fakturach
  • Poprawione: Import faktur korygujących - zabezpieczenia dla różnych przypadków gdy np. nie ma pozycji na fakturze źródłowej, a jest w korekcie
  • Poprawione: Raport oznaczeń i transakcji GTU: przy sprawdzaniu/nadawaniu stawek mógł pojawiać błąd
  • Poprawione: Raporty faktur dostawców i faktury dostawców do zapłaty: różne poprawki dot. kryteriów i wyświetlania danych
  • Poprawione: Edycja danych finansowych placówki
 • Terminarz
  • Nowe: Można wybrać listę pracowników: którzy lekarze i w jakiej kolejności są wyświetlani w terminarzu i grafiku, dla każdego poddziału lista może być inna (opcja wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Wydruk grafika dyżurów w układzie pionowym w podziale na dni
  • Nowe: Wydruk grafika dyżurów jako plik JPG do prezentacji na FB lub stronie WWW
  • Nowe: Możliwość utworzenia terminu dla zwierzęcia, którego danymi ostatnio się zajmowaliśmy (przycisk w oknie edycji terminu)
  • Nowe: Możliwość automatycznego odświeżania widoku terminarza (co 1 minutę)
  • Nowe: Terminarz internetowy: uwzględnianie odwoływania terminów przez klienta na stronie WetTermin.pl (wersja testowa)
  • Usprawnione: Wydruk planu wizyt klienta: zapamiętywanie rozmiaru papieru, poprawa czytelności
  • Usprawnione: Można w parametrach ustawić, że domyślnie ma być zaznaczone pole "Wyślij przypomnienie"
  • Usprawnione: Typy terminów w WetTerminie można teraz definiować osobno dla każdego oddziału
  • Poprawione: Wyświetlanie terminów w jednej kolumnie w wersji podstawowej
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google w przypadku wielu oddziałów
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: usuwanie wpisów z Google nie powodowało ich usunięcia z kalendarza w Klinice XP
  • Poprawione: Szablony SMS: użycie frazy %ODDZIAL_TELEFON nie powodowało wpisania numeru telefonu oddziału
  • Poprawione: Uwzględnienie znacznika odwołania terminu w różnych miejscach systemu
 • Diagnostyka
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Point Care (MNCHIP)
  • Usprawnione: Wiele zmian w obsłudze aparatów Zoetis: możliwość niezależnej obsługi aparatów w oddziałach; obecnie dopuszczalne wiele aparatów podpiętych do jednego FUSE'a
  • Usprawnione: Zlecenia na badania: można teraz widzieć / zmienić numer zlecenia
  • Poprawione: Usprawnienia nasłuchu aparatów Zoetis, między innymi zablokowanie powielania wpisów w buforze, uwzględnianie nieprawidłowych dat urodzenia zwierzęcia, lepsza kontrola nad nakładającymi się operacjami
  • Poprawione: Nowy cennik laboratorium Idexx na 2021 rok
  • Poprawione: Import z laboratorium AnimalLab: poprawiony, gdy zawiera numery badania większe od 1000
  • Poprawione: SQ-LAB wersja 6.31: obniżenie zużycia procesora dla niektórych aparatów
  • Poprawione: Import z laboratorium VetDiagnostica: w przypadku wykresów mogły pojawiać się komunikaty błędów, a wykres nie był wczytywany
  • Poprawione: W pewnych przypadkach wyniki z Horiby mogły nie importować histogramów
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie można było zapisać wyników dla formularzy zawierających pole typu Komentarz
  • Poprawione: Laboratorium XP: W pewnych przypadkach wydruk wyników badań diagnostycznych nie zawierał wszystkich pól nagłówka
 • Inne
  • Nowe: Funkcja analizy nietypowych działań w programie
  • Usprawnione: Wersja dla schronisk - Umowa adopcyjna: nowa zakładka: data_ur - data urodzenia
  • Usprawnione: Nowe kategorie gatunków, głównie ptaki (żuraw, sroka, sowa i inne)
  • Usprawnione: Synchronizacja: można ją teraz ograniczyć do przesyłania danych dot. jednego klienta
  • Usprawnione: Synchronizacja: można zapewnić, że pozostanie wyższa z cen bazowych
  • Usprawnione: Synchronizacja: można importować dane zwierząt z lecznicy jako zwierzęta schroniskowe (gdy lecznica obsługuje leczenie schronisko)
  • Usprawnione: Kreator formularzy: poprawiona edycja m.in. dorównywania, wyświetlanie listy elementów formularza i inne
  • Usprawnione: Kreator formularzy: szybsze edytowanie podstawowych właściwości, poprawione budowanie paneli (kolejność) i inne zmiany
  • Usprawnione: Możliwość obniżenia numerów wizyt przy przekroczeniu numeracji oddziału
  • Usprawnione: Zmiana wszystkich bibliotek na nowsze od wersji 5.23.03.28 - Delphi 10.4.2
  • Usprawnione: Standardowe kody pocztowe: można dodawać własne i łatwiej edytować istniejące (Zadania Administratora - Słowniki - Kody pocztowe)
  • Usprawnione: W przypadku zmiany ustawień drukowania usług weterynaryjnych na dokumentach odnotowywane jest to w logu - historii transakcji
  • Usprawnione: Analiza źródła klientów: teraz także jako tabela ze wszystkimi źródłami i możliwością eksportu do MS Excel
  • Usprawnione: Wpisanie w kwestionariuszu zwrotnym do paszportu danych dot. paszportu powoduje teraz automatyczne zapamiętanie ich w danych zwierzęcia
  • Usprawnione: Kartoteka zwierząt: wygodniejsze przejście do Karty zwierzęcia - nowy przycisk u góry okna
  • Usprawnione: W wielu miejscach wysłanie wiadomości zawierających dane dla klienta wymagało wpisania jego adresu email - teraz ustalany jest automatycznie
  • Poprawione: Podczas edycji oddziałów mógł pojawiać się błąd "Found 0 records".
  • Poprawione: Eksport dokumentu do formatu KXP (mogły być pomijane opisy niekórych pozycji)
  • Poprawione: Przy próbie łączenia klientów, z których każdy ma zdefiniowane dodatkowe adresy, mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Przy próbie łączenia klientów mogł pojawiać się komunikat błędu. Dane były kopiowane, ale powielony wpis nie był usuwany
  • Poprawione: Reakcja na zerwanie połączenia z bazą w chmurze
  • Poprawione: Działanie funkcji administracji bazą danych w przypadku Firebird 3.0
  • Poprawione: Automatyczna zmiana płci zwierzęcia na podstawie nazwy teraz tylko przy dodawaniu nowego zwierzęcia (a nie zmianie nazwy dla już istniejącego)
  • Poprawione: Przy zmianie kodu magazynu, gdy do numerowania dokumentów włączone były ciągi numeracyjne, dokumenty mogły mieć nadawane nieprawidłowe kody lub magazyny
  • Poprawione: Filtrowanie klientów: nie działał filtr "udzielono jakiegokolwiek rabatu"
  • Poprawione: Przejście na serwer Firebird 3.0 mogło się nie uruchamiać poprawnie
  • Poprawione: W pewnych przypadkach podłączanie do bazy w chmurze mogło nie działać prawidłowo
  • Poprawione: Pobieranie danych z serwera przy pracy w chmurze
  • Poprawione: Przy dodawaniu zwierzęcia można ustawić od razu lekarza prowadzącego lub ustawić tę wartość na BRAK

Zmiany w wersji 5.23 (3 lutego 2021)

 • Leczenie
  • Nowe: Można włączyć przypominanie na koniec wizyty o pakiecie jednorazowym, jesli ktoś zapomniał go dodać do wizyty
  • Nowe: W Karcie leku można wpisać ilość dodawaną przy każdorazowym użyciu leku (np. ilość pozostająca w strzykawce)
  • Nowe: Możliwość przenumerowania książki leczenia zwierząt gospodarskich za dowolny miesiąc dla dowolnego oddziału (Wizyty -> Operacje -> Numeracja wizyt -> Przenumeruj wiele wizyt)
  • Nowe: Dane zwierzęcia: Informacje o chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach, skierowaniu z innego miejsca
  • Usprawnione: Możliwość ustawienia wielkości czcionki dla szczegółowego raportu leków psychotropowych
  • Usprawnione: Przegląd inseminacji: Teraz wygodne podsumowanie ilości kryć i średniej skuteczności krycia
  • Usprawnione: W Zaleceniach można teraz zdefiniować stopkę
  • Usprawnione: Możliwość eksportu skróconej listy wizyt do MS Excel
  • Usprawnione: Wybieranie zwierząt stada do wizyty: widoczna płeć, poprawione sortowanie listy
  • Usprawnione: Wybieranie zwierząt stada do wizyty: można stąd przejść do historii leczenia tego zwierzęcia
  • Usprawnione: Nowe ikony - statusy wizyt: uronefrologia, usg, neurologia
  • Usprawnione: Uwagi o zwierzęciu przy rozpoczynaniu wizyty - pełniejsze, bardziej przejrzyste
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - opis leczenia: system rejestruje teraz, który lekarz dopisał lek/zabieg
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt domowych: Można ustawiać szerokość kolumn
  • Poprawione: Recepcja/poczekalnia: usprawniona stabilność okna (zależność między edycją a odświeżaniem)
  • Poprawione: Problem z otwieraniem okna wizyt lub filtrowaniem wizyt wg wybranego rodzaju profilaktyki
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Pozycje dodawane do leczenia wyświetlane były w odwrotnej kolejności
  • Poprawione: Zmiana właściciela lub zwierzęcia dla wizyty są teraz odnotowywane w historii zmian dla wizyty
  • Poprawione: Wizyta szpitalna: Podczas kopiowania pozycji do opisu leczenia mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Wizyta szpitalna nie miała nadawanego numeru wizyty widocznego np. w książce leczenia
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt domowych mogła mieć wartości w nieprawidłowych kolumnach w przypadku pojawienia się specyficznych opisów wizyt
 • Finanse
  • Nowe: Dla dostawcy można określić domyślny magazyn, na który będą importowane jego faktury
  • Nowe: Inwentaryzacja: Można ją teraz przeprowadzić dla wybranej grupy towarowej
  • Nowe: Płatności: Można zmienić zmianę, do której przypisana jest dana płatność (okno Kasy -> Operacje)
  • Nowe: Możliwość utworzenia nowego typu dokumentu: Faktura paragonowa
  • Usprawnione: Faktura korygująca nagłówka może teraz uwzględniać także korektę daty płatności
  • Usprawnione: Import faktur od dostawcy: usunięte komunikaty błędów zgłaszane w przypadku plików, które nie są w wybranym formacie
  • Usprawnione: Pliki JPKV7M można generować z wyzerowaną częścią opisującą deklarację (żeby ne dublować wartości przy imporcie do systemu księgowego)
  • Usprawnione: Pliki JPKV7M można teraz generować w zakresie dat wykonania usługi, a nie tylko wg dat wystawienia dokumentów
  • Usprawnione: Pliki JPKV7M: można wybrać faktury / faktury korygujące
  • Usprawnione: Zapłata zbiorcza: więcej ustawień, dostępnych z okna zapłaty, metoda płatności proponowana na podstawie najnowszego dokumentu
  • Usprawnione: W parametrach tworzenia dokumentów można wymusić miejsce wystawienia dokumentów inne niż dane wynikające z adresu działalności
  • Usprawnione: Dzienny raport sprzedaży: można ograniczyć wpłaty tylko do wpłat z tego oddziału/katedry
  • Usprawnione: Z kartoteki leków i zabiegów oraz karty pozycji można łatwo przejść do historii transakcji, teraz także dla usług
  • Usprawnione: Rozliczenie fiskalne (Wizyta->zakładka Rozliczenie -> Operacje i Dokumenty -> Operacje dla dokumentu) teraz także według stawek VAT
  • Usprawnione: Szybsze drukowanie protokołu różnic inwentaryzacyjnych, zwłaszcza w przypadku baz w chmurze
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Jeśli pozycje były wydawane w trakcie inwentaryzacji, system może podjąć próbę takie rozdzielenia ilości w dstawach, aby uwzględnić wydaną ilość
  • Usprawnione: Inwentaryzacja - wydruk spisu z natury teraz można wydrukować z pominięciem cen
  • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie zmiany (dla kas) - m.in. zakres czasowy
  • Usprawnione: Filtrowanie leków i zabiegów: można wybrać kryterium ilości na stanie
  • Usprawnione: Nr faktury może teraz zawierać kategorię faktur
  • Usprawnione: Magazyny: dla każdego magazynu można określić inna kategorię faktur, która będzie domyślna kategorią dla tworzonych dokumentów
  • Usprawnione: Zasady numerowania dokumentów: Obecnie faktury korygujące numerowane są według ZASAD NUMERACJI DLA FAKTUR, a nie dla pozostałych dokumentów
  • Usprawnione: Wydruk inwentaryzacji teraz tworzy się szybciej (zwłaszcza w przypadku chmury), teraz wygodny eksport do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport księgowań do CDN Optima teraz może uwzględniać wszystkie dokumenty sprzedaży, a nie tylko faktury i korekty
  • Usprawnione: Drukowanie fiskalne na drukarkach Novitus i przez serwer wydruków fiskalnych: jeśli płatność różni się na paragonie fiskalnym od wartości dokumentu można ją tak wydrukować lub dorównać do pełnej wartości dokumentu
  • Usprawnione: Podsumowanie dnia: teraz można przeglądać podsumowanie finansów i wizyt w podziale na lata (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Usprawnione: Podsumowanie dnia: wygodniejsze wybieranie miesięcy i tygodni do analizy
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można wybrać drukowanie długu powstałego w wybranym zakresie czasowym
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów drukuje teraz numer NIP i nr telefonu klienta, nawet gdy wpisany w polu SMS
  • Usprawnione: Raport obrotów z producentami: dodana jednostka miary
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych, kategoii i klas: można teraz wywołać wg daty zakończenia dostawy
  • Poprawione: Raport sprzedaży VAT: jeśli zakres obejmował dokumenty przychodowe i rozchodowe, zwroty od klientów zwiększały przychód, a nie obniżały
  • Poprawione: Raport do wyliczania prowizji: nie działało kryterium pojedynczego pracownika
  • Poprawione: Raport kasowy: mimo zaznaczenia nie pokazywały się transakcje kartą
  • Poprawione: Raport stanu magazynu na wybrany dzień w wartościach sumarycznych: wartość/ilość ostatniej pozycji mogła być drukowana jako zerowa
  • Poprawione: Dzienne i okresowe zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej: przy zaznaczeniu faktur mógł się pojawiać błąd
  • Poprawione: JPKV7M oraz JPK_VAT uwzględniają teraz faktury korygujące
  • Poprawione: JPKV7M: Jeśli na fakturze znajdowały pozycje z różnymi stawkami VAT łączone w usługę weterynaryjną, obliczenia w pliku JPKV7M mogły być nieprawidowe (bazować na stawkach pozycji)
  • Poprawione: JPKFA: Pole sumaryczne WartoscWierszyFaktur mogło zawierać wartość sumaryczną brutto zamiast netto
  • Poprawione: JPKV7M: Jeśli NIP dot. działalności w Polsce miał oznaczenie europejskie (np. PL9291148975), to do pliku JPK zapisywany jest jako same cyfry (np. 9291148975)
  • Poprawione: JPKV7M: W przypadku paragonów bez danych klienta
  • Poprawione: JPKFA: Poprawione generowanie pliku w przypadku faktur korygujących
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Jeśli w nazwie lub innym elemencie faktury w treści pojawiał się znak [ lub ], przy wydruku mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Numer konta i opis pod podpisem mogły nie mieścić się i być ucinane
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Nie działała poprawnie opcja drukowania kwoty VAT dla poszczególnych pozycji, poprawione drukowanie zwrotów (nr dokumentu oryginalnego)
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Tytuł kolumny "Cena jedn." mógł nachodzić na cenę w niższej linii
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: W pewnych przypadkach system mógł wybierać nieprawidłową drukarkę do drukowania
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: protokół przyjęcia na dokumencie PZ i drukowanie numeru ZLZ
  • Poprawione: Podczas drukowania faktur korygujących mógł pojawiać się błąd Access violation
  • Poprawione: Próba drukowania faktur na drukarkach mobilnych mogła powodować wyświetlenie błędu "Invalid typcast class"
  • Poprawione: Na wydruku dokumentu PZ mogły pojawiać się przypadkowe informacje o niezapłaconym dokumencie
  • Poprawione: Specyfikacja do dokumentu nie drukowała się automatycznie przy druku dokumentu, nawet gdy było to zaznaczone
  • Poprawione: Wartości powyżej 999999 na fakturach mogły być nieprawidłowo drukowane przy pewnych wielkościach czcionki
  • Poprawione: Tworzenie zwrotów od klienta opartych na dokumentach klienta: w pewnych przypadkach nie była kopiowana cena zakupu (dostawy)
  • Poprawione: Wybieranie dokumentów WZ do faktury zbiorczej mogło powodować komunikat "Invalid pointer..."
  • Poprawione: Okno zaopatrzenia: nie działało usuwanie dokumentów
  • Poprawione: Rozliczanie paszportów i innych pozycji N/P poprzez dokument KP (niefiskalny) mogło być niedostępne w przypadku użytkowników mających dostęp tylko do jednego magazynu
  • Poprawione: Eksportowanie księgowań do systemu CDN Optima: poprawione eksportowanie stawek VAT, okresów księgowania i korekt
  • Poprawione: Eksportowanie księgowań do systemu CDN Optima: poprawione eksportowanie metod płatności, można ustalić bazy źródłowe i docelowe oraz zakres danych (dokumenty/płatności)
  • Poprawione: Import faktur od dostawcy: w przypadków nie VAT-owców pozycje rozbijane na dwie dostawy mogły mieć nieprawidłową jedną z cen
  • Poprawione: Import faktur w formacie Subiekt/Dingo/Royal, w przypadku tylko jednej linii na fakturze: mógł się pojawiać błąd
  • Poprawione: Inwentaryzacja: W pewnych przypadkach anulowanie zwiększenia ilości skutkowało nieprawidłową ilością rzeczywistą całej pozycji
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Nieprawidłowa reakcja w przypadku rezygnacji z rozliczenia inwentaryzacji
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Teraz sprawdzanie ilości wydanej później (po rozpoczęciu inwentaryzacji uwzględnia także wydania z dnia inwentaryzacji)
  • Poprawione: W przypadku zwrotu z dokumentu klienta mogły nie być przywracane seria i data ważności pozycji
  • Poprawione: Eksport historii sprzedaży klienta do MS Excel: mogły pojawiać się nieprawidłowe daty
 • Terminarz / CRM-SMS
  • Nowe: Możliwość określenia własnych rozmiarów etykiet dla drukarek etykiet Dymo/Zebra. Ma zastosowanie przy drukowaniu jako zwykła drukarka (głównie Zebra)
  • Nowe: Można sprawdzić i ewentualnie skorygować wszystkie numery telefonów z aktualnie wybranego zakresu w oknie SMS-ów (przycisk Operacje)
  • Usprawnione: Treść potwierdzeń terminów poprzez SMS teraz bardziej elastyczna i ogólnie poprawiona
  • Usprawnione: Można ustalić zasady kopiowania treści wpisów z terminarza do poczekalni w parametrach okna poczekalni
  • Usprawnione: Grafik: możliwość usuwania całego tygodnia i wyłączania automatycznego kopiowania standardowego grafiku w razie braku terminów
  • Usprawnione: Terminy w Google Calendar zawierają teraz nazwę klienta i zwierzęcia
  • Usprawnione: Synchronizacja z Google Calendar może teraz dotyczyć wybranego oddziału
  • Poprawione: Drukowanie etykiet na drukarkach Dymo - wiele różnych poprawek
  • Poprawione: Drukowanie etykiet jak na zwykłej drukarce - wiele poprawek dla etykiet 54x32 mm oraz 25x54 mm
  • Poprawione: Parametry synchronizacji z Google: zamiast kalendarza Google wybranego do synchronizacji z Kliniką XP mógł być pokazywany pierwszy kalendarz na liście
  • Poprawione: Nasłuch terminarza WetTermin: poprawiona reakcja na zmianę oddziału
  • Poprawione: Wydruk terminów klienta: drukowane były także usunięte terminy, poprawione formatowanie przy druku na A5
 • Multimedia
  • Poprawione: Tworzenie i przeglądanie zleceń na badania mogło blokować bazę Conquest Servera
 • Diagnostyka
  • Nowe: Laboratorium XP: Raport: statystyka badań wg kierunków
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Erba XL 200 (SQ LAB2)
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Dymind DF50 (SQ LAB2)
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Dymind DH36 (SQ LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z laboratorium Polfra-Vet (Bielsko-Biała)
  • Nowe: Wyświetlanie wyników diagnostycznych: można wybrać, czy wyniki poniżej normy wyświetlać na niebiesko czy czerwono
  • Nowe: Odczyt wyników z Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Haema-Lab (Milanówek)
  • Usprawnione: Import wyników z Alab: Import antybiogramu - teraz przejrzyste wartości
  • Usprawnione: Import wyników z Vetlab: Import antybiogramu - teraz przejrzyste wartości
  • Usprawnione: Import wyników VetDiagnostyka: System prawidłowo importuje wyniki nawet wtedy, gdy w jednym schemacie pojawia się dwa razy ten sam kod wskaźnika
  • Usprawnione: Nowa funkcja naprawy schematów badań: usuwanie powielonych wskaźników, jeśli pojawią się w tym samym schemacie badań
  • Usprawnione: Uzupełniony schemat badania dla aparatu Erba
  • Poprawione: Import wyników z Vetlab mógł nie działać prawidłowo, jeśli w numerze badania były nietypowe znaki
  • Poprawione: Komunikacja z aparatem Edan i15
  • Poprawione: Komunikacja z aparatem Urit 5160
  • Poprawione: Zlecenia do aparatów Idexx mogły nie działać poprawnie, jeśli wyłączone było podawanie wagi zwierzęcia
  • Poprawione: Aktywowanie licencji nowych aparatów
  • Poprawione: Zlecenia na badania diagnostyczne: Przycisk "Wyślij do urządzenia" niepotrzebnie był wyświelany dla aparatów Idexx i Zoetis
  • Poprawione: Komunikacja z aparatem Edan i15: w niektórych przypadkach nie przechodziły nazwy wskaźników i wartości referencyjne
  • Poprawione: Nasłuch z aparatów Zoetis sprawdza teraz tylko zlecenia z dwóch ostatnich dni, dzięki czemu nie przetwarza wielokrotnie starych zleceń
  • Poprawione: Nasłuch z aparatów Zoetis uwzględnianie zleceń dla różnych gatunków zwierząt, nie tylko psa i kota
  • Poprawione: Odczyt wyników z Laboratorium XP mógł pomijać dane, jeśli pojawiał się więcej niż jeden antybiogram
 • Inne
  • Nowe: Możliwość zbiorczego przenumerowania dokumentów zakresu czasowego
  • Nowe: Możliwość zamknięcia programu z użyciem skryptów: poprzez umieszczenie pliku shutdown.txt w folderze \Bin
  • Nowe: Możliwość eksportu statystyki Źródła klientów do MS Excel
  • Usprawnione: Specyfikację-Rozliczenie wizyty można teraz wydrukować także z karty zwierzęcia (przycisk Wydruki)
  • Usprawnione: Okno Zwierzęta -> zakładka wizyty: można przestawiać kolejność wyświetlania wizyt
  • Usprawnione: Filtrowanie klientów: można teraz łatwiej wyfiltrować tylko tych, którzy mają przydzielony jakikolwiek rabat
  • Usprawnione: Edycja słownika ulic: próba dopisania nowej ulicy mogła powodować błąd. Teraz przy importowaniu można określić kodowanie znaków
  • Usprawnione: Zaktualizowany generator formularzy zaawansowanych (skalowanie ekranu, mniejsze poprawki)
  • Usprawnione: Globalne uprawnienie użytkowników: można włączyć dla nich możliwość zmiany oddziału dla wizyty
  • Usprawnione: Globalne uprawnienie użytkowników: można zablokować możliwość regulowania zaległych dokumentów
  • Usprawnione: Nowe kategorie gatunków: bocian, nietoperz, borsuk i inne
  • Poprawione: Przy wybieraniu zwierzęcia do wizyty według ulicy lub miejscowości zamieszkania właściciela mógł się pokazywać błąd
  • Poprawione: Leki i zabiegi: odwołanie do Vademecum dostępne pod przyciskiem Operacje
  • Poprawione: Moduł synchronizacji: teraz uwzględniane także przesyłanie wyników antybiogramów
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie można było skonfigurować chmury (problem z odczytem ze schowka w formacie UNICODE)
  • Poprawione: Zarządzanie historią wiadomości w przypadku chmury

Zmiany w wersji 5.22 (19 listopada 2020)

 • Leczenie
  • Nowe: Teraz można łatwo doliczyć pakiety jednorazowe(strzykawki, igły itd.) Rejestracja wizyty -> zakładka leczenie -> Kopiuj z -> Dodaj pakiet jednorazowy
  • Usprawnione: Szczepienie przeciw wściekliźnie: można wybrać jako datę wydruku datę bieżącą lub datę szczepienia
  • Usprawnione: Znacznik "Cena domyślna" dla ustawiania ceny w pozycji w leczenia może być teraz domyślnie ustawiony lub nie, w zalezności od ustawienia w Opcjach, zakładka Wizyta-ciąg dalszy -> Cena domyślna
  • Usprawnione: Nazwa pliku PDF Karty informacyjnej wizyty/wizyt opisuje teraz zakres wybranych danych
  • Usprawnione: Dla wydruku Karty informacyjnej wizyty można teraz określić lewy margines
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - następne zwierzę tego klienta: kopiowane są automatycznie data i godzina zgłoszenia
  • Usprawnione: Recepta na leki psychotropowe: mała zmiana odnośnie wyświetlania ilości dla leków psychotropowych
  • Usprawnione: Wydłużenie opisu obserwacji z 150 do 500 znaków
  • Usprawnione: Recepcja: Można stąd teraz rejestrować inne zdarzenie dodatkowe
  • Poprawione: Znacznik "Cena domyślna" dla ustawiania ceny w pozycji w leczenia mógł być domyślnie ustawiany na cene indywidualną
  • Poprawione: Recepcja: zablokowanie możliwości tworzenia dokumentu do wizyt specjalnych jak np. konsultacja telefoniczna
  • Poprawione: Jeśli podczas sprzedaży detalicznej tworzy się wizyta, mogła być automatycznie oznaczana jako wchodząca do książki leczenia
  • Poprawione: W przypadku zmiany dokumentu powiązanego z wizytą (jako zdarzenie dodatkowe - sprzedaż), kwota widoczna w wizycie nie była aktualizowana
  • Poprawione: Przy wybieraniu usługi z cennika Idexx mógł pojawiać się błąd - poprawione
  • Poprawione: Karta zwierzęcia - recepty: usunięty nadmiarowy przycisk dodawania recepty
  • Poprawione: W oknie wybierania pozycji nie była zapamiętywana szerokość kolumn
  • Poprawione: Zlecenie na badanie Idexx było kopiowane do rozliczenia z ceną 0.
  • Poprawione: Badanie konia przed sprzedażą - jeśli nie było żadnych badań i trzeba było założyć tabelę mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Szpital: przy wyszukiwaniu po zmianie kolejności np. wg nazwy mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Drukowanie wyników badań zaawansowanych: mógł pojawiać się komunikat błędu DOCTOR_ID, poprawione formatowanie
  • Poprawione: Dla wydruku Karty informacyjnej wizyty można ponownie określać wielkośc czcionki
 • Finanse
  • Nowe: Tworzenie pliku JPKV7M
  • Nowe: Nowy raport oznaczeń transakcji i stawek GTU dla faktur sprzedażowych (Dokumenty -> Raporty)
  • Nowe: Ustalanie GTU dla dokumentów na podstawie ich pozycji (Dokumenty -> Operacje)
  • Nowe: W raporcie sprzedaży VAT można drukować oznaczenia transacji (w kolumnie nazwy dokumentu, po nazwie) oraz stawki GTU
  • Nowe: Lista dokumentów: Możliwość filtrowania dokumentów według oznaczeń transakcji (FP, TP, MPP i inne)
  • Nowe: Dla faktur można ustawić domyślnie, że będą miały oznaczenie FP - Faktura paragonowa
  • Nowe: W oknie edycji zamówienia do dostawcy można teraz ustawiać/zapamiętywać szerokości kolumn
  • Usprawnione: Eksport księgowań do systemu CDN Optima: mozna teraz wybrać oddział dla eksportowanych danych
  • Usprawnione: Nowe okno drukowania dokumentów. M.in. eksport do PDF działa prawidłowo niezależnie od skalowania ekranu
  • Usprawnione: Przypomnienie o zapłacie może być teraz w nieco innej formie (Avivet lub Lubiwet)
  • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu niezapłaconych dokumentów klienta do MS Excel, dodatkowa kolumna VAT
  • Usprawnione: Możliwość edycji stawki GTU podczas edycji pozycji dokumentu
  • Usprawnione: W raporcie sprzedaży VAT można teraz drukować obydwie daty: wystawienia i zakończenia dostawy
  • Usprawnione: Wyświetlanie powodu ceny u dołu okna leczenia
  • Usprawnione: Możliwość zbiorczej zmiany oznaczeń transakcji dla wielu dokumentów naraz
  • Usprawnione: Edycja płatności i lista płatności dla dokumentu: możliwość wskazania podmiotu refundującego koszty wizyty
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: nowe kryterium: minimalna cena sprzedaży pozycji
  • Usprawnione: Kartoteka pracowników: wygodniejszy sposób edycji prowizji w przypadku rozliczeń wg grup towarowych
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów w formacie A5 - wersja testowa
  • Poprawione: W nowym oknie drukowania wydruk specyfikacji mógł być tworzony na inną drukarkę niż wydruk dokumentu
  • Poprawione: W przypadku drukowania dokumentu w formacie: "Zgrupuj usługi w jedną pozycję", gdy występowały dwie usługi bezpośrednio po sobie, drukowana wartość mogła być zawyżona
  • Poprawione: W przypadku usuwania faktur zbiorczych (utworzonych w wersji 5.21.07.16 lub nowszej) dokumenty składowe oznaczane są jako wymagające płatności, a zapłaty przypisywane z powrotem do tych dokumentów
  • Poprawione: Przy rozdzielaniu zaliczek na pokrycie bieżącego dokumentu data wydzielonej zaliczki-zapłaty była datą płatności dokumentu zamiast daty pierwotnej zaliczki
  • Poprawione: Przy próbie wydruku inwentaryzacji z ustawieniem "Drukuj tylko ilości sumaryczne" mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: W przypadku dokumentów sprzedaży wystawianych w cenach netto zakupu proponowana cena usługa mogła być równa 0
  • Poprawione: Drukowanie dokumentu likwidacji: kolumna ceny mogła nachodzić na kolumnę wartości netto
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Z powodu zbyt dużego lewego marginesu kwota brutto mogła nie miescić się na wydruku.
  • Poprawione: Drukowanie różnych dokumentów finansowych: w pewnych sytuacjach mogły być wstawiane dane do leczenia, a nie finansów
 • Terminarz / SMS
  • Nowe: Możliwość wydruku listy wizyt zaplanowanych dla klienta i dla zwierzęcia
  • Usprawnione: Zmiana daty/godziny terminu, dla którego jest zaplanowany SMS powoduje teraz przejście do edycji tego SMS-a i możliwość skorygowania treści
  • Usprawnione: Karta klienta: dodana zakładka Zaplanowane terminy, Planowanie wizyt dostępne także obok listy zwierząt klienta
  • Usprawnione: Możliwość planowania wizyt i wydruku planu wizyt z okna zwierząt
  • Usprawnione: Możliwość zaplanowania nowego terminu z okna Klienci -> prawy przycisk myszy na liście zwierząt
  • Usprawnione: Okno terminarza: można edytować najnowsze zapisy internetowe, klikając podwójnie mszyką na wybrany zapis.
  • Poprawione: Nasłuch terminarza - zakładanie licencji
  • Poprawione: Zmiana formatu danych wysyłanych do JustSend (uwzględnienie zmian w JustSend.pl)
  • Poprawione: Potwierdzenie terminu SMS-em w terminarzu, widok tygodniowy, mogło proponować wysłanie wiadomości na niewłaściwy numer telefonu
  • Poprawione: Terminarz - układ miesięczny: przechodzenie strzałkami pomiędzy miesiącami nie powodowało pokazania terminów z innych miesięcy
 • Multimedia
  • Nowe: Analiza obrazów DICOM: Można teraz porównywać obrazy z tej wizyty, tego zwierzęcia lub innych obrazów
  • Nowe: Analiza obrazów DICOM: Można teraz utworzyć negatyw obrazu
  • Nowe: Analiza obrazów DICOM: Możliwość przycinania obrazu i obracania go jako nowego fragmentu
  • Nowe: Analiza obrazów DICOM: Można teraz edytować z tego miejsca informacje o załączniku - np. słowa kluczowe, po których można później wyszukiwac obraz
  • Nowe: Możliwość łatwej korekty obrazu DICOM: jasności, kontrastu i współczynnika Gamma
  • Nowe: Podczas zapisywania bieżącego obrazu można zastąpić istniejący plik, zamiast tworzyć nowy załącznik po wprowadzeniu zmian
  • Nowe: W Przeszukiwaniu wizyt można teraz wyszukiwać treść opisów załączników multimedialnych
  • Usprawnione: Wielkość tekstu przy mierzeniu stałych (pozostawianych na obrazie) odcinków jest teraz automatycznie dostosowywana do wielkości mierzonego odcinka
  • Usprawnione: Można łatwo edytować opis załączników multimedialnych z okna wizyty i z okna analizy obrazu, aby potem je wyszukiwać w oknie przeszukiwania wizyt
  • Usprawnione: Dla każdego urządzenia DICOM można oznaczyć, czy wymagane potwierdzenie dopisania wizyty przy każdym zdjęciu (np. dla USG warto to wyłączyć przy dużej ilości obrazów)
  • Usprawnione: Możliwość określania szybkości wyświetlania filmów poklatkowych zawartych w plikach Tiff lub obrazach Dicom (np. USG)
  • Poprawione: Analiza obrazów DICOM: Przycisk "Zapisz zmiany" nie działał prawidłowo
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie działało eksportowanie multimediów
  • Poprawione: Miniatury obrazów DICOM tworzone do obrazów przypisywanych automatycznie ze zleceń mogły mieć nieprawidłowe odwołania
 • Diagnostyka
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Cormay BC-5300
  • Nowe: Możliwość uzupełniania opisu obrazu/załącznika z wykorzystaniem słownika (do późniejszego wyszukiwania wizyt wg tych opisów)
  • Nowe: SQ-LAB2: Możliwośc importowania wyników w postaci graficznej (bitmap) - histogramów, scattergramów
  • Usprawnione: Bardziej przejrzyste i ostre wyświetlanie i drukowanie wyników badań diagnostycznych
  • Poprawione: Importowanie wyników z AnimalLab po zmianie nazwy wprowadzonej przez to laboratorium
  • Poprawione: Nowe wyświetlanie wyników diagnostycznych mogło pokazywać błąd w przypadku niewypełnionych badań antybiogramu
  • Poprawione: Wyświetlanie pól z normami, które zamiast liczba mają tekst
  • Usprawnione: W nazwie wyników eksportowanych w Laboratorium XP można umieścić nazwę klienta i zwierzęcia
  • Usprawnione: Laboratorium XP - eksport wyników uwzględnia teraz eksportowanie wykresów i obrazów
  • Usprawnione: Laboratorium XP - wydruk wyników: można wydrukować osobę kierującą/zlecającą
  • Usprawnione: Laboratorium XP - wydruk wyników: można pomijać podpis zatwierdzającego, jeśli to ta sama osoba, co wykonująca badanie
  • Usprawnione: Laboratorium XP - wydruk wyników: można ustalić styl graficzny nagłówka (z liniami lub bez)
  • Usprawnione: Laboratorium XP - wydruk wyników: różne poprawki, m.in możliwość drukowania danych zwierzęcia obok danych właściciela
 • Inne
  • Nowe: Automatyczne przelogowanie programów nasłuchujących w przypadku zmiany serwera bazy danych (chmura)
  • Nowe: Import danych zwierząt schroniskowych z pliku .csv wersja 2
  • Usprawnione: Konfiguracja wysyłania wiadomości e-mail teraz uwzględnia również szyfrowanie w standardzie TLS 1.2
  • Usprawnione: Konwersja danych z systemu Veterinaro uwzględnia teraz kilka różnych dostaw
  • Usprawnione: Dodane okno wybierania tematu zadania zamiast rozwijanej listy
  • Poprawione: Usuwanie klientów, którzy ne byli w lecznicy od przynajmniej 5 lat mogło usuwać również klientów, którzy byli na wizytahc później. Dodatkowo teraz można przejrzeć i zweryfikować listę
  • Poprawione: Zadania: przy przejściu do danego zadania z listy temat mógł nie być wyświetlany.
  • Poprawione: W oknie przygotowania do kontroli czas przechowywania dokumentacji lek.-wet. była podany jako 3 lata zamiast 5 lat
  • Poprawione: Kartoteka klientów: na zakładce Dodatkowe niepotrzebnie mogły pojawiać się napisy "Płeć" i "Data urodzenia"
  • Poprawione: Synchronizacja poprzez e-mail: w przypadku wysyłania ze skrzynki oddziału system sprawdzał parametry ogólnej skrzynki
  • Poprawione: Przy próbie wejścia do okna "Dostosuj wygląd" mógł się pojawiać błąd "Invalid Pointer"
  • Poprawione: Uwzględnienie danych oddziału na wydrukach skierowań na badania i zaproszeń na szczepienia
  • Poprawione: Uwzględnienie miejscowości konkretnego oddziału na wielu wydrukach i przy tworzeniu dokumentów
  • Poprawione: W stopce wyniku badania dodatkowego (zaawansowanego) drukowane były dane lekarza zalogowanego a nie tego, który przeprowadził badanie
  • Poprawione: Schronisko: Powtórne wejście do edycji wydania zwierzęcia i zatwierdzenie go usuwało ewentualny opis powodu zgonu

Zmiany w wersji 5.21 - 30 września 2020 r.

 • Leczenie
  • Poprawione: W wydruku zaleceń brakowało opisu dodatkowego i numeru telefonu do lecznicy
  • Usprawnione: Książka Leczenia Zwierząt Gospodarskich: można drukować osobno ostatnią stronę z podpisem
  • Nowe: Można ustalić, czy diagnoza przypisana do leku/zabiegu ma być kopiowana do wszystkich wizyt, czy tylko do gospodarskich (domyślnie)
  • Poprawione: Generowanie wizyty na podstawie dokumentu: poprawione generowanie numeru wizyty
  • Poprawione: Dokumenty rozliczeniowe (paragony) z wizyt szpitalnych nie miały przypisanego zwierzęcia
 • Finanse
  • Nowe: Możliwość określenia dla dokumentów nowych oznaczeń transakcji (MPP, EE, TP itd.) związanych z nowym plikiem JPK_VAT
  • Nowe: Możliwość oznaczenia klientów jako podmiotów powiązanych (dla celów oznaczenia faktur znacznikiem TP w nowym JPK_VAT)
  • Nowe: Możliwość przypisania dla klienta numeru naszego konta bankowego - używane przy wystawianiu faktur
  • Nowe: Możliwość filtrowania klientów według znacznik TP (Podmiot powiązany)
  • Nowe: Słownik oznaczeń transakcji do celów numeracji dokumentów
  • Nowe: Możliwość tworzenia osobnej numeracji dla faktur paragonowych
  • Nowe: Możliwość filtrowania leków i zabiegów wg GTU
  • Nowe: W Kreatorze dokumentów można utworzyć np. bilans otwarcia z automatycznie dodanymi wszystkimi towarami z podaną ilością na stanie
  • Usprawnione: Na wydruku faktury można teraz drukować ilość dni płatności zamiast daty płatności
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów wg oznaczeń transakcji (do numeracji)
  • Poprawione: Rozliczanie wielu nierozliczonych wizyt, przy zaznaczonym generowaniu wpłat mogło powodować błąd
  • Poprawione: Dzienny raport sprzedaży nie drukował informacji o zwrotach w kolumnie Zwrot
  • Poprawione: Import faktur z Pro-Vet-Farm Gdańsk, gdy zamiast daty wazności został podany numer dostawy
  • Poprawione: Generowanie raportu dłużników i dokumentów na wybrany dzień
 • Terminarz / SMS
  • Nowe: Zarządzanie grafikiem: Możliwość skopiowania standardowego czasu pracy do grafika bieżącego na dowolny okres
  • Poprawione: Terminy odczytane z Google Calendar nie zapisywały się w terminarzu internetowym
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym - dodatkowe zabezpieczenia
  • Poprawione: Uszczelnienie nasłuchu terminarza internetowego
  • Poprawione: Sprawdzanie konfliktów terminów - czasami pokazywał się konflikt, którego nie było
  • Poprawione: Przesuwanie terminów lub ich rozciąganie/zwężanie w terminarzu powodowały w pewnych sytuacjach ustawienie czasu trwania na 15 minut
  • Usprawnione: W grafiku tygodniowym u góry widoczne godziny pracy lecznicy w danym dniu tygodnia
  • Poprawione: Eksport grafika do PDF tworzył tylko górny róg grafika
 • Multimedia
  • Usprawnione: Dostosowanie działania do Conquest Server w wersji 1.50
  • Nowe: Możliwość przechowywania logo w bazie danych, a nie w folderze multimediów (przydatne w przyapdku bazy w chmurze)
 • Diagnostyka
  • Poprawione: Edycja wyników badań diagnostycznych: pole typu Lista wyboru nie działało poprawnie
  • Poprawione: Badania diagnostyczne: wyświetlanie i drukowanie wartości dla pól typu "Lista wyboru"
  • Usprawnione: Badania diagnostyczne: Import wyników z Horiba ABX w przypadku bazy w chmurze - teraz działa w SQLab2
  • Poprawione: Import ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych, jeśli nie było jeszcze założonego schematu badań
  • Poprawione: Import ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych: Poprawiony odczyt antybiogramów
 • Inne
  • Poprawione: Skalowanie niektórych elementów (np. uprawnienia użytkowników)
  • Poprawione: Domyślne uprawnienia użytkowników o poziomie dostępu pracownik były za niskie (np. brak dostępu do rejestracji wizyt)
  • Poprawione: Możliwość generowania kodu kreskowego w Karcie pozycji, gdy nie ma modułu CRM-SMS
  • Nowe: W ustawieniach pracy recepcji można wyłączyć możliwość tworzenia zapłat zbiorczych
  • Poprawione: Wysyłanie zawieszek VetID: dostosowanie do szyfrowanie z użyciem protokołu TSL 1.2.
  • Nowe: Dla zwierzęcia można zaznaczyć znacznik "Rzeźne" - ważne przy leczeniu koni
  • Nowe: Dla klienta można zaznaczyć znacznik Podpisanej umowy (jeśli w opcjach włączymy kontrolę umów na zakładce Klienci)
  • Poprawione: Eksport do PDF dokumentów magazynowych oraz wyników laboratoryjnych (w Laboratorium XP)
  • Nowe: Możliwość prejrzenia komputerów wykorzystanych w ramach licencji (Zadania Administratora -> Zakładka Operacje -> Pokaż wykorzystanie stanowisk w stosunku do licencji)
  • Nowe: Wysyłanie wiadomości: Książka adresowa dostępna podczas wysyłania wiadomości e-mail
  • Usprawnione: Wysyłanie wiadomości: można zdefiniować dodatkowy adres, na który będą zawsze wysyłane wiadomości
  • Poprawione: Wysyłanie wiadomości: W przypadku wielu odbiorców ich adresy musiały być oddzielone średnikami. Teraz mogą być w kolejnych liniach lub rozdzielone średnikami
  • Usprawnione: Szybsze i bezpieczniejsze odwołania do wybranych usług WWW

Zmiany w wersji 5.20 (13/08/2020)

 • Leczenie
  • Usprawnione: Przy drukowaniu listy wizyt można teraz wskazać konkretne wizyty w ramach danego zakresu, ostrzeżenie w przypadku chęci drukowania ponad 100 opisów
  • Poprawione: Podczas kopiowania do wizyty pozycji ze schematu leczenia kopiowane były także pozycje nieaktywne
  • Poprawione: Na wydruku opisu wizyty i w historii wizyt opis wystawionych recept był nieczytelny (w przypadku kilku recept)
  • Usprawnione: Drukowanie Karty badań w przypadku Laboratoriów, format HTML
  • Usprawnione: Jeśli numer Książki Leczenia ma zawierać numer oddziału, to zamiast numeru można drukować np. inicjały lekarza albo inny symbol oddziału
  • Poprawione: W przypadku pozycji posiadających pozycje powiązane, do leczenia kopiowane były także nieaktywne pozycje powiązane
  • Usprawnione: Jeśli użytkownik chce anulować rejestrację wizyty, pojawi się okno z koniecznością potwierdzenia, na czerwonym tle
  • Usprawnione: Można teraz wysłać zaświadczenia dot. obserwacji pocztą elektroniczną
  • Usprawnione: Zaświadczenie o obserwacji: zmiana formuły dot. odosobnienia psa i kota
  • Usprawnione: Oferta w trakcie leczenia teraz uwzględnia zaokrąglanie wydawanej ilości np. do pełnych tabletek czy ml
  • Usprawnione: Oferta w trakcie leczenia: Można jej teraz nadać własny tytuł
  • Poprawione: W pewnych przypadkach wydruk zaleceń miał nieprawidłowe skalowanie
  • Poprawione: W pewnych przypadkach wydruk zaleceń zamiast w formacie A5 był drukowany na A4
  • Poprawione: Nie można było tworzyć pliku PDF dla zaleceń
  • Poprawione: Przy wysyłaniu zaleceń poprzez e-mail nie był podpowiadany e-mail klienta
  • Poprawione: Szpital: Możliwość filtrowania wg lekarza prowadzącego
  • Poprawione: W trakcie rejestracji wizyty informacja o ewentualnych stosowanych cenach zakupu
  • Poprawione: W przypadku dozwolonych stanów ujemnych w wizytach szpitalnych nie można było wybierać pozycji niedostępnych
  • Usprawnione: Drukowanie zaleceń: jeśli wstawimy nawias kwadratowy [], to treść w środku zostanie wydrukowana czcionką pogrubioną
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: w przypadku stada podzielonego na sztuki teraz drukowane konkretne kolczyki zwierząt, którym podano lek
  • Poprawione: Usunięty błąd przy zakładaniu zdarzenia w: Klienci -> Nowe zdarzenie -> Szybka sprzedaż
 • Finanse
  • Usprawnione: Bardziej przejrzyste okno rozliczenia pracownika na koniec zmiany: stan początkowy kasy itd.
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych: w eksporcie do MS Excel teraz uwzględniony także Kod towaru
  • Poprawione: Tworzenie zwrotu od klienta do faktury korygującej mogło się nie udać przy błędnie ustawione numeracji
  • Poprawione: JPK-FA3 mogło mieć nadmiarową wartość ns:Poczta
  • Usprawnione: Możliwość ustawienia, czy na fakturze ma być drukowany tekst "Data zakończenia dostawy" czy "Data wykonania usługi"
  • Nowe: Możliwość wyświetlania finansów klientów w kolejności od najnowszych transakcji
  • Poprawione: Na wydruku faktur korygujących nie było daty zakończenia dostawy/wykonania usługi
  • Usprawnione: Eksport protokołu różnic do pliku PDF
  • Poprawione: Import faktur z Virbac mógł odczytywać nieprawidłowe ceny pozycji
  • Poprawione: Import faktur z Polwet Łask dostosowany do nowego formatu daty ważności
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: szybciej generowany, dotychczas mógł źle określać regulowanie długu
  • Poprawione: Przy imporcie faktury nie można było zmienić ceny bazowej
  • Usprawnione: W filtrowaniu dokumentów i raporcie sprzedaży VAT można uwzglęniać filtr Aktywnych płatników
  • Poprawione: W przypadku zapłaty zbiorczej i wykorzystania zaliczki wpisanej na innej kasie, w pewnych przypadkach mogło dojść do "zgubienia" zaliczki
  • Poprawione: W pewnych przypadkach generowany plik JPK_FA mógł zawierać tylko zwolnione stawki VAT pozycji
  • Poprawione: Raport dziennej sprzedaży w pewnych sytuacjach mógł zwiększać sumę wpłat o zwracane klientowi kwoty
  • Poprawione: Uszczelnienie uwzględniania znacznika pokazywania ceny zakupu
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, że PKWiU jest drukowane na fakturze tylko dla usług, tylko dla towarów lub wcale
  • Usprawnione: Jeśli podczas importu faktury od dostawcy stawka VAT w karcie różni się od stawki VAT na fakturze, system zaproponuje korektę stawki w Karcie pozycji (związane z nową matrycą VAT)
  • Usprawnione: Faktury korygujące: teraz drukowane są na nich także dane odbiorcy
  • Nowe: Możliwość obliczenia należności i zobowiązań za wybrany okres (Opcje w lewym górnym rogu -> Należności i zobowiązania)
  • Nowe: Możliwość eksportowania raportu sprzedaży VAT do MS Excel
  • Nowe: Wprowadzenie oznaczeń GTU dla usług na potrzeby plików JPK
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji można teraz filtrować wg grup klientów
  • Usprawnione: Przy próbie rozliczenia inwentaryzacji mógł się pojawiać błąd dot. pola "YEAR"
  • Usprawnione: Eksport księgowań do systemu CDN/XL: możliwość określenia numeru ILN, podzielenia pliku eksportu na pojedyncze dokumenty i inne poprawki
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów teraz można utworzyć także na wybrany dzień
  • Poprawione: Uwzględnianie NIP-ów zagranicznych podczas tworzenia plików JPK
  • Poprawione: Drukowanie faktur przelewowych: informacja o wezwaniu do zapłaty drukowana była bez odstępu za uwagami.
  • Usprawnione: Przy sprzedaży detalicznej uwzględniany domyślny rabat ewentualnego klienta
  • Nowe: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości zmiany poziomu domyślnych cen klientów
  • Usprawnione: Raport kosztów zakupionych pozycji można teraz eksportować do MS Excel
  • Poprawione: W przypadku powielania wizyt wartości dokumentów mogły być zawyżone (gdy towaru zabrakło na stanie)
  • Usprawnione: Porównanie leczenia i rozliczenia: teraz dodatkowo informacja o magazynie, z którego były pobierane leki
  • Poprawione: Zwrot z paragonu klienta: przy kopiowaniu pozycji pojawiał się komunikat błędu i pozycji nie kopiowały się automatycznie
 • Terminarz / SMS
  • Nowe: Możliwość przypisania domyślnych kolorów terminów do pracowników
  • Nowe: Nowe kategorie SMS: Potwierdzenie wizyty i odwołanie wizyty (można definiować własną treść), nowe słowa kluczowe dla placówek wielooddziałowych
  • Poprawione: Podczas potwierdzania wiadomości z okna edycji terminu mógł się pojawiać błąd - poprawione
  • Poprawione: Wysyłanie wiadomości poprzez JustSend, gdy wiadomość zawiera znaki specjalne (np. znak końca linii)
  • Poprawione: Nasłuch terminarza internetowego mógł nie zwalniać pammięci po sprawdzonych obiektach i zajmował coraz większą pamięć aż do przepełnienia dostępnej pamięci
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Funkcjonowanie terminarza internetowego dla różnych oddziałów
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym: usuwanie terminów z Kliniki XP mogło nie powodować usunięcia terminu z terminarza internetowego
  • Poprawione: Terminarz internetowy: pracownicy nieaktywni są usuwani z terminarza
  • Poprawione: Terminarz internetowy: do WetTerminu przekazywane są teraz tylko godziny pracy lekarzy widocznych w terminarzu i aktywnych
  • Poprawione: Terminarz internetowy: uporządkowanie nasłuchiwania
  • Usprawnione: Terminarz internetowy: teraz nasłuchiwanie jako wątek oddzielony od wyświetlania
  • Nowe: Jeśli w trakcie edycji terminu wybierzemy klienta, który odwoływał wcześniejsze wizyty, system pokaże listę takich zdarzeń
  • Nowe: Możliwość powielenia terminu na innych pracowników (Terminarz -> prawy przycisk myszy na wybranym terminie)
  • Poprawione: Dostosowanie synchronizacji z kalendarzem Google do zmian wprowadzonych przez Google
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google (mogły pojawiać się powielone wpisy w przypadku utworzenia terminu poza Kliniką XP)
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google mogła powodować zawieszanie systemu na kilka sekund
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: wysyłanie terminów do kalendarza Google
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: Aplikacja uzyskała akceptację firmy Google
  • Usprawnione: Nowy parametr terminarza: w widoku można wyróżniać linię oznaczającą bieżący czas
  • Usprawnione: Terminarz: Możliwość przełączenia widoku terminarza na taki, w którym widać wszystkie godziny
 • Multimedia
  • Usprawnione: Kliknięcie na multimedia w historii wizyt pozwala teraz na Eksportowanie multimediów
  • Usprawnione: Wybieranie plików multimedialnych: teraz można szukać plików po fragmencie nazwy
  • Poprawione: Wybieranie plików multimedialnych: Kliknięcie na listę folderów po lewej stronie nie powodowało żadnej reakcji
  • Poprawione: Dodawanie, przeglądanie i eksportowanie plików PDF jako załączników (różne poprawki)
  • Poprawione: Eksportowanie plików multimedialnych mogło być redukowane tylko do jednego pliku
  • Usprawnione: Nowe parametry usługi nasłuchu obrazów DICOM: pole daty obrazu i pomijanie stałych numerów zleceń
  • Usprawnione: Wybór obrazów DICOM w wizycie: teraz domyślne zawężone do obrazów związanych ze zleceniem wysłanym dla tej wizyty
  • Poprawione: Zaznaczanie, usuwanie obrazów DICOM w wizycie i działanie usługi przypisującej obrazy DICOM do wizyty
  • Poprawione: Zapamiętywana kolejność wyświetlania obrazów w oknie wybierania multimediów
  • Usprawnione: Skanowanie multimediów pozwala teraz na skanowanie dokumentów wielostronicowych i wykorzystanie automatycznych podajników
 • Diagnostyka
  • Nowe: Możliwość zlecenia badań do aparatów Idexx
  • Usprawnione: Tworzenie zleceń na badania diagnostyczne w trakcie wizyty nie wymaga żadnych uprawnień do jej edycji
  • Poprawione: Wczytywanie listy aparatów Zoetis (teraz pomijane urządzenia odłączone)
  • Nowe: Odczyt Poprawiony odczyt wyników z laboratorium Alab
  • Nowe: Odczyt Poprawiony odczyt wyników z laboratorium Alab, gdy nie ma wskaźnika
  • Poprawione: Poprawiony odczyt wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych w przypadku antybiogramów
  • Usprawnione: Wyświetlanie wyników wielu antybiogramów - obecnie obok siebie
  • Usprawnione: Wiele usprawnień w nasłuchu aparatów Zoetis
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatów Epoll 200/300 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatów Exigo H400 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z gazometru Edan i15 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu BC-30 VET (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu URIT-5160Vet (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu URIT-2900Vet (SQ-LAB2)
  • Usprawnione: Odczyt wyników z Horiba ABX teraz także do baz w chmurze (SQ-LAB2, wersja testowa bez histogramów)
  • Usprawnione: Aparaty Zoetis: obok kodów testów teraz wyświetlane są pełne nazwy badań
  • Poprawione: W przypadku niektórych wartości dla niektórych wskaźników system nie wyświetlał wartości referencyjnych
  • Poprawione: Wydruk wyników badań na papierze A5 z danymi klienta po prawej stronie (do kopert): czasem dane zwierzęcia nachodziły na dane klienta
  • Usprawnione: Dla wyników badań diagnostycznych w opisie wizyty można teraz podać wielkość czcionki
 • Inne
  • Nowe: Raport danych wprowadzonych przez wybranego pracownika (z okna pracowników -> Drukuj -> Raport aktywności. Na przykład do analizy prac studentów
  • Usprawnione: Dostosowanie systemu do komunikacji z czytnikiem Wacom STU-540
  • Nowe: Poczekalnia: wyróżnianie czerwonym tłem osób czekających dłużej niż określona ilość minut
  • Poprawione: Wizyta zapłacona w gabiencie miała w poczekalni status "Po wizycie" zamiast "Rozliczona"
  • Nowe: Nowy typ użytkownika: wyświetlacz na recepcji
  • Usprawnione: Leki i zabiegi, zakładka Składniki: mozna teraz zobaczyć łączną wartość pozycji wraz ze składnikami
  • Usprawnione: Import z Veterinaro pobierał zawyżone ceny pozycji
  • Poprawione: Import z Lecznicy Gold nie pobierał prawidłowych stanów magazynowych
  • Nowe: Rejestrowanie w historii połączenia zwierząt i zmiany właściciela dla zwierzęcia
  • Poprawione: Przy próbie przejścia do analizy pracownika z okna pracowników pojawiał się błąd
  • Poprawione: Eksportowanie do plików PDF mogło nieprawidłowo zapełniać stronę
  • Usprawnione: Uwzględnianie czcionki przy wysokiej rozdzielczości w różnych miejscach: terminarz
  • Usprawnione: Kartoteka klientów: możliwość filtrowania wg wybranego poziomu cen
  • Usprawnione: Wydruk listy zwierząt: zamiast wieku można teraz drukować datę urodzenia
  • Usprawnione: Skalowanie okien programu teraz dostosowane do wysokich rozdzielczości i skalowania Windows (High DPI)
  • Poprawione: Skalowanie okien programu w module laboratoryjnym, własnych formularzach badań i raportach użytkownika
  • Nowe: Rejestrowanie w historii transakcji dorównywania dokumentu do kwoty

Zmiany w wersji 5.19 (29 kwietnia 2020)

 • Leczenie
  • Usprawnione: Zgoda na leczenie stacjonarne: teraz można stosować czytnik podpisów Wacom
  • Poprawione: W przypadku leczenia stada, w oknie wyboru zwierząt nieprawidłowo działało usuwanie z listy zwierząt wybranych do wizyty (komunikat błędu Invalid date)
  • Usprawnione: Możliwość zapamiętania uwag w zgodzie na zabieg jako standardowych uwag do zgody
  • Usprawnione: Import wyników z laboratorium ALAB grupuje teraz wyniki według kodu kreskowego, a nie numeru badania
  • Usprawnione: Szpital: możliwość zarejestrowania wizyty szpitalnej od razu z okna szpitala, bez wchodzenia do karty szpitalnej
  • Usprawnione: Moduł inseminacji: wiele różnych usprawnień związanych ze świadectwem rodowodowym
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: w przypadku pytania o ilość dla pozycji skojarzonych z daną pozycją, wyświetalna ilość na stanie była nieprawidłowa
  • Poprawione: Dopisywanie wyników diagnostycznych do wizyty z bufora wyników mogło kończyć się błędem
  • Nowe: Możliwość dopisywania wyników diagnostycznych do wizyty z okna Wizyty (Wizyty -> przycisk Operacje -> Dopisz wyniki z Bufora)
  • Usprawnione: Edycja pozycji leczenia w wizycie: sprawdzanie pisowni w polu opisu
  • Usprawnione: Większe zabezpieczenia przed przypadkowym usuwaniem/anulowaniem wizyt, więcej szczegółów anulowanej wizyty
  • Nowe: Możliwość określenia usługi, która ma być dopisana do wizyty w przypadku wypisania recepty
 • Finanse
  • Poprawione: Zestawienie sumaryczne zakupu pozycji w czasie: nowe kryteria, m.in. Rp., inne usprawnienia
  • Poprawione: Drukowanie faktury korygującej - niektóre pola mogły nachodzić na siebie, poprawiony wygląd wielu elementów
  • Poprawione: Import faktur z Virbac
  • Poprawione: Eksport do systemu Symfonia - wiele zmian, m.in. uwzględnianie faktur zakupu
  • Usprawnione: Raport faktur zakupu: dodane kryterium: tylko faktury niezapłacone
  • Usprawnione: Wygodniejsze definiowanie stanów minimalnych - po określeniu stanu dla pozycji można go skopiować na poszczególne magazyny
  • Usprawnione: Wybieranie dokumentów: nowe kryterium: Tylko niezapłacone
  • Poprawione: Wydruk faktury sprzedaży: Mimo zaznaczenia "Pokaż niezapłacone dokumenty" w pewnych warunkach dokumenty mogły nie być wyświetlane
  • Poprawione: Wydruk faktury sprzedaży: uwagi drukowane pod danymi klienta mogły nie być drukowane poprawnie
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: dodatkowe kryteria dla dokumentów: tylko dokumenty nie będące składowymi itd.
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: można włączyć pomijanie pozycji Rp.
  • Poprawione: W pewnych przypadkach, na koniec wizyty terenowej, zamiast faktury mogła być tworzona faktura uproszczona
  • Nowe: Na dokumentach sprzedaży można umieścić nad podpisem odbierającego dodatkowy tekst "Potwierdzam należyte wykonanie usługi"
  • Nowe: Na dokumentach sprzedaży można umieścić własny opis osoby odbierającej (np. "podpis osoby uprawnionej w imieniu nabywcy do zaakceptowania kwoty dokumentu")
  • Nowe: Generowanie pliku JPK-FA (3) - wersja testowa
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA (3) - dane sprzedawcy
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA (1) - kod waluty
  • Poprawione: Przy próbie wejścia do okna generowania pliku JPK-MAG mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Przy imporcie faktury pozycji mogł być wyświetlane z użyciem zielonej czcionce, jako przekreślone
  • Usprawnione: Wygodniejsze rozliczanie części kosztów szczepień na Urząd Gminy
  • Nowe: Drukowanie nowego załącznika do faktury w przypadku leczenia psów służbowych
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: możliwość włączenia do rozliczenia także dokumentów nie wymagających płatności (np. przy rozliczaniu pracy schroniska)
  • Poprawione: Zmiana sposobu wyliczania zysku procentowo: liczony w stosunku do wartości kosztu a nie sprzedaży
  • Poprawione: Możliwość nie drukowania cen na dokumentach MM- i MM+
  • Poprawione: Wezwanie do zapłaty: numer konta mógł się nie mieścić i nie były drukowane ostatnie cyfry
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: jako uregulowanie długo można teraz potraktować także przyjęcie zapłąty za dokument wystawiony przez inną osobę
  • Usprawnione: Raport faktur od dostawców: można teraz pokazać sumę wartości netto pozycji Rp i pozostałych
  • Poprawione: Raport dłużników w czasie: dodany drugi numer telefonu (był drukowany tylko jeden)
  • Poprawione: Przy przyjmowaniu gotówki od innego pracoenika program mógł się zapętlować wymuszając ciągłe przelogowywanie.
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów można teraz eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji dla pracowników można teraz eksportować do MS Excel
  • Poprawione: Na fakturze korygującej nie był drukowany dla każdej pozycji tekst "przed korektą"
  • Usprawnione: Faktura korygująca: możliwość drukowania nazwiska osoby wystawiającej (ważne przy wysyłaniu faktur elektronicznych)
  • Poprawione: Raport obrotu z producentami mógł pokazywać błąd dot. właściwości ExcelXLSColumn
  • Nowe: Możliwość eksportu faktur do systemu Comarch CDN/XL - wersja testowa
  • Poprawione: Przy rozliczeniu zbiorczym za kilka wizyt proponowany termin płatności wynosił zawsze 14 dni. Teraz jest ustalany na podstawie danych klienta
 • Wydruki fiskalne
  • Poprawione: Dla protokołu Posnet nie było możliwości otwarcia szuflady na koniec wydruku paragonu
  • Poprawione: Drukowanie NIP-u nabywcy dla drukarki Novitus Deon
  • Poprawione: Drukowanie NIP-u nabywcy dla drukarek linii Posnet Thermal, protokół Thermal
  • Poprawione: W przypadku starszych drukarek Posnet Thermal znacznik drukowania numeru NIP nabywcy mógł być pomijany, system zawsze próbował drukować nr NIP
  • Poprawione: Drukowanie paragonów fiskalnych przez serwer wydruków dla drukarki Elzab Mera
  • Usprawnione: Raport dobowy teraz można drukować przez serwer wydruków także dla drukarki EMAR
 • Multimedia
  • Usprawnione: Multimedia: Metody powiększania obrazu można teraz wybierać z krótszej, lepiej dobranej listy: Trójkątna (wyższa jakość obrazów DICOM) Lanczos3 i szybka liniowa
  • Nowe: Multimedia: Możliwość wyświetlania animacji dla plików DICOM składających się z wielu obrazów
  • Nowe: Multimedia - analiza zdjęcia DICOM: możliwość odwołania do formularzy powiązanych z multimediami bezpośrednio z tego okna (zakładka Analizy opisowe)
  • Nowe: Multimedia: możliwość przypisania do wizyty wielu plików naraz
  • Usprawnione: Multimedia: przypisanie do wizyty wielu plików naraz: możliwość wyboru układu okna i inne
  • Usprawnione: Multimedia: wybieranie wielu plików uwzględnia teraz przechodzenie przez skróty folderów i posiada lewy pasek eksploratora folderów
  • Poprawione: Multimedia: Załączenie wielu obrazów mogło nie działać poprawnie
  • Nowe: Multimedia: widoczne od razu w oknie rejestracji wizyty, z możliwością udostępnienia poprzez chmurę czy MMS (w przypadku mniejszych plików)
  • Poprawione: Multimedia: poprawione wysyłanie multimediów jako MMS
  • Usprawnione: Multimedia w wizycie widoczne teraz jako jedna z zakładek
  • Usprawnione: Tworzenie miniatur do obrazów, gdy dysk jest sieciowy
  • Usprawnione: Zarządzanie usługą nasłuchu obrazów DICOM
  • Usprawnione: Serwer DICOM: Bardziej wygodne wybieranie plików DICOM, możliwość wybrania wielu plików naraz
  • Poprawione: podłączanie wielu plików obrazów i usługi DICOM: Mogły nie tworzyć się miniatury i pliki pomniejszone
  • Poprawione: Eksportowanie multimediów: nie działało wysyłanie plików jako załączniki wiadomości
  • Usprawnione: Wybieranie multimediów: możliwość wyboru obrazu podwójnym kliknięciem; zapamiętywanie widoku (sposobu wyświetlania listy) i inne
 • Zarządzanie czasem i zadaniami
  • Nowe: Rejestrowanie zmian lekarza przypisanego do danego terminu w terminarzu
  • Poprawione: Terminarz: usuwanie terminów z terminarza tygodniowego nie powodowało odświeżenia terminarza internetowego
  • Poprawione: Sprawdzanie godzin dla taryfy nocnej
  • Poprawione: Usuwanie terminów w widoku miesięcznym mogło nie działać prawidłowo - poprawione
  • Poprawione: Zarządzanie terminarzem internetowym w przypadku chmury
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: wiele poprawek; możliwość ustalenia zakresu dni do synchronizacji (domyślnie 7) i minut różnic czasowych
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: możliwość przypisania domyślnego pracownika dla terminów
  • Usprawnione: Zarządzanie zadaniami - wygodniejsze kryteria filtrowania w oknie zadań, małe poprawki w wyglądzie terminarza
  • Poprawione: W różnych miejscach (np.w kartotece klientów) mogły być wyświetlane także terminy oznaczone jako usunięte
  • Nowe: Terminarz: Możliwość przeglądania i przywracania usuniętych terminów
  • Nowe: Karta zwierzęcia: nowa zakładka: terminy
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym WetTermin dla baz w chmurze: poprawiona stabilość połączenia
  • Poprawione: Synchronizacja z WetTermin: Jeśli zapisy z internetu zostały usunięte w Klinice XP, to nie zawsze był usuwane także z WetTerminu
 • Inne
  • Poprawione: Centrum wydruków mogło pokazywać nieprawidłowy podgląd i wywoływać nieprawidłowe raporty, jeśli lista była ograniczona (np. wyłączone zwierzęta gospodarskie)
  • Poprawione: Centrum wydruków: Lepiej pogrupowane raporty
  • Nowe: Możliwość zablokowania usuwania użytkownika oraz zmiany pracownika dla już istniejącego użytkownika (Opcje -> Ogólne -> Logowanie)
  • Poprawione: Przy oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe w trakcie wizyty (eutanazja) nie były usuwane zaplanowane terminy i SMS-y
  • Nowe: Raport danych osobowych dla klienta z możliwością wysłania jako PDF
  • Poprawione: Zapamiętywanie szerokości kolumn w oknach wybierania pozycji
  • Poprawione: Moduł danych osobowych: Poprawione usuwanie klientów, którzy od dawna nie byli w lecznicy
  • Poprawione: Odzyskiwanie danych z chmury (mogło nie działać poprawnie po zmianie funkcjonalności przez Google)
  • Nowe: Dynamiczne ustalenie serwera, na którym znajduje się baza w chmurze
  • Usprawnione: Uzupełnione zdjęcia leków i ulotki produktów Zoetis
  • Poprawione: Wybór daty: zmiana roku mogła nie działać prawidłowo
  • Poprawione: Zmiana wartości liczbowej mogła nie powodować żadnej reakcji (np. przeliczenia)
  • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: możliwość zapamiętywania filtru oddziałów, oddziały uwzględniane przy imporcie faktur
  • Poprawione: MMS-y mogły nie być dostarczane (zmieniły się zasady szyfrowania wiadomości MMS w serwersms.pl)
  • Usprawnione: Możliwość odwołania do SMS-ów z klienta z okna wizyt (prawy przycisk mysz na liście wizyt)
  • Usprawnione: Możliwość usuwania wszystkich SMS-ów z zakresu czasowego (okno SMS-ów -> Operacje)
  • Usprawnione: Wyświetlanie niektórych okien, zwłaszcza przy powięksonej czcionce
  • Usprawnione: Wydłużenie tytułu naukowego pracowników z 25 do 50 znaków, żeb zmieścić opisy np. "lek.wet. specjalista chorób psów i kotów"
  • Usprawnione: Wygodniejsze przeglądanie zdarzeń systemowych - transakcji
  • Usprawnione: Zaktualizowane biblioteki składowe (Delphi 10.3)

Zmiany w wersji 5.18 - 5/02/2020

 • Leczenie
  • Poprawione: Przy próbie dodawania formularza mógł się pokazywać komunikat błąd nieaktywnej transkacji
  • Poprawione: Formularze zaawansowane - w przypadku edycji liczb zmiennoprzecinkowych wartość mogła być pomijana w opisie wizyty
  • Poprawione: Formularze zaawansowane - poprawione wyświetlanie i drukowanie danych z formularzy
  • Usprawnione: Projektowanie Formularzy zaawansowanych - kilka usprawnień, nie działało wyszukiwanie, uwzględnianie wysokości sekcji, poprawa obiektu linia i inne
  • Usprawnione: Szpital: można teraz zdefiniować, jakie elementy mają być drukowane w Karcie szpitalnej (temperatura, jedzenie itd.)
  • Poprawione: Szpital: system pytał o skopiowanie do wizyty proponowanych leków i zabiegów szpitalnych nawet wtedy, gdy zwierzę nie było już w szpitalu
  • Poprawione: Badanie konia - pola stawu skokowego, kolanowego i kręgosłupa
  • Poprawione: W niektórych przypadkach (wizyta uruchamiana przyciskiem Nowa wizyta, a nie z poczekalni) leki zakupione w poczekalni przed wizytą nie kopiowały się do wizyty
  • Usprawnione: Teraz import wyników z ALAB uwzględnia niestandardowe znaki długiego myślnika
  • Poprawione: Teraz import wyników z aparatów IDEXX uwzględnia niestandardowe znaki µ oraz puste pliki wyników
  • Usprawnione: Nowy cennik badań Idexx
  • Poprawione: Inseminacja: przegląd świdectw rodowodowych nie uwzględniał zakresu dat
 • Finanse
  • Poprawione: Formularze zaawansowane - w przypadku edycji liczb zmiennoprzecinkowych wartość mogła być pomijana w opisie wizyty
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Kontrola zakresu maksymalnej ilości (ochrona przed wpisaniem do ilości kodu kreskowego)
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Możliwość rozliczenia inwentaryzacji mimo późniejszych wydań z korygowanych dostaw
  • Poprawione: Inwentaryzacja: przy tworzeniu inwentaryzacji nie były pomijane pozycje nieaktywne
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Wydruk protokołu różnic - różne poprawki
  • Poprawione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych / na wybrany dzień: można wybrać drukowanie pozycji aktywnych: pomijać je (domyślnie) lub uwzględniać (na przykład przy wydruku ze wsteczną datą, gdy pozycje były jeszcze aktywne)
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników dla wielu oddziałów: wyliczenie nie uwzględniało sytuacji, gdy cześć dokumentów danego pracownika była na jeden oddział, a część na inny
  • Nowe: Możliwość drukowania numeru BDO na dokumentach (definiujemy w danych właściciela ew. oddziału, a włączamy w opcjach drukowania dokumentu)
  • Usprawnione: Ustawienie BDO w danych właściciela pozwala od razu ustawić drukowanie BDO na dokumentach sprzedaży
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty domyślnie pomija teraz dokumenty WZ wymagające płatności, można wyłączyć ten znacznik i drukować również WZ
  • Usprawnione: Import faktur z hurtowni Varia i Rawet uwzględnia teraz serie i daty ważności
  • Poprawione: Anulowanie dodawania pozycji w oknie edycji dokumentu magazynowego mogło powodować usunięcie innej pozycji z tego dokumentu
  • Usprawnione: Okno edycji pojedynczego dokumentu magazynowego: poprawiona edycja płatności, pokazywanie czy dokument wymaga zapłaty lub czy jest nadpłacony
  • Nowe: Śledzenie transakcji dotyczących płatności z okna Kasy -> Operacje; Bardziej szczegółowe śledzenie usunięć i zmian płatności
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie były rejestrowane zmiany dot. usunięcia lub zmiany płatności
  • Nowe: Podczas wizyty można dostosować typ płatności dokumentu do typu wykonanej płatności (gotówka / karta / przelew)
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: numer BDO drukowany w nagłówku, możliwość ustawienia koloru czcionki dla nagłówków (przydatne, gdy ustawimy kolor tła na ciemny)
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: możliwość ustawienia koloru czcionki dla nagłówków, motywów kolorystycznych
  • Usprawnione: Analiza przychodów i rozchodów - bardziej przejrzysta
  • Usprawnione: Finanse klienta - zakładka płatności: można ograniczyć listę płatności do zaliczek
 • Wydruki fiskalne
  • Poprawione: Drukowanie fiskalne na koniec tworzenia dokumentu: przywrócona możliwość wydruku w przypadku płatności przelewem
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych obsługuje teraz drukarki fiskalne Emar i EPSON
  • Poprawione: Drukowanie fiskalne na drukarce Novitus mogło nie drukować numeru nip nabywcy
  • Usprawnione: Nip nabywcy można wpisać tuż przed wydrukiem paragonu fiskalnego
  • Nowe: Protokół Novitus: można określić drukowanie NIP-u nabywcy u dołu paragonu lub zamiast kodu kasjera
  • Nowe: Protokół Novitus: można określić Sterownik drukarki
  • Nowe: Protokół Elzab Thermal dla niektórych drukarek fiskalnych Elzab, pozwalający na wydruk NIP-u nabywcy
  • Usprawnione: Nip na paragonach fiskalnych dla protokołu Elzab / FP600
  • Nowe: Protokół Elzab/FP600 rozdzielony na stary (2012) dla starych drukarek i nowy dla drukarek obsługujących drukowanie NIP-u nabywcy
 • Inne
  • Usprawnione: Okno klientów: możliwość szukania po obydwóch numerach telefonów (szukaj wg telefonu -> po anulowaniu wpisywania numeru w oknie szukanie z włączonym niebieskim filtrem)
  • Poprawione: W przypadku używania Kreatora zwierzęcia w wersji 5.17.05.27 mógł pojawiać się błąd "BM&I"
  • Usprawnione: Karta pozycji - sprawdzanie pisowni w polu uwag
  • Nowe: Rejestrowanie nieudanych prób zalogowania do programu
  • Usprawnione: Wiele poprawek dot. zadań: filtrowanie, wybór klienta, wyświetlanie w oknie terminarza i inne
  • Nowe: Odwołania do filmów instruktażowych z okien inwentaryzacji
  • Poprawione: Usprawniona praca w trybie bez połączenia (disconnected mode) dla baz Firebird
  • Poprawione: W niektórych sytuacjach mógł pojawiać się komunikat "Invalid BLOB Handle"
  • Poprawione: Przy imporcie wyników badań z nektórych laboratoriów i aparatów mógł pojawiać komunikat błędu "Malformed string"
  • Nowe: Możliwość szybkiego przywołania pracownika z okna listy pracowników po kliknięciu na Avatar
  • Usprawnione: Konfigurowanie bazy do pracy w chmurze
  • Poprawione: dla niektórych instalacji MS Excel nie działało eksportowanie na przykład raportów stanu magazynu na wybrany dzień
  • Usprawnione: Nowy moduł odwołania do pomocy zdalnej TeamViewer
  • Usprawnione: Zaktualizowane biblioteki graficzne, obsługi plików DICOM i wydruków na drukarkach Elzab Mera
  • Usprawnione: Zmiana sposobu szyfrowania na TLS 1.2 dla wysyłanych wiadomości SMS zgodnie z wymaganiami SerwerSMS, ktore będą obowiązywać od 5/02/2020
  • Usprawnione: W wiadomościach SMS wszystkie znaki o kodzie poniżej 32 zamieniane są teraz na spacje
  • Poprawione: Wygodniejszy sposób definiowania pracowników i ich dostępu do terminarza w oknie grafika
  • Poprawione: Wydruk grafika mógł wyświetlać u góry nieprawidłowe daty
 • Multimedia
 • Usprawnione: Skaner: zapamiętywany domyślny skaner (ostatnio używany)
  • Zmiana organizacji obrazu DICOM - podział na zakładki
   Analiza obrazu: Możliwość ręcznego podania procentu powiększenia obrazu
   Analiza obrazu: zakładka Widok: Możliwość wyłączenia / włączenia podziałek zewnętrznych
   Usprawnione: Z okna wizyt można od razu przejść do analizy obrazu DICOM, klikając na dany obraz w opisie wizyty

Zmiany w wersji 5.17 - 4/12/2019

 • Leczenie
  • Poprawione: Lista zaszczepionych psów: przy druku dla oddziałów mógł się pokazywać błąd
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: w przypadku profilaktyki, jeśli były przypisane pozycje (jako "Użyj także..." w lekach i zabiegach), to mogły się kopiować do wizyty wielokrotnie, zamiast raz
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - badanie: dodane ciśnienie krwi
  • Usprawnione: Raport z wizyty: teraz załączniki/zdjęcia drukowane są na końcu karty
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodatkowe znaczniki: opieki 12-godzinnej przez technika i histopatologii
  • Poprawione: Zgoda na zabieg: niepoprawnie mogła się wyświetlać informacja o zgodzie na hospitalizację / opiekę przez technika
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodatkowe znaczniki, dotyczące ewentualnych komplikcji dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym zabiegiem aborcyjnym
  • Poprawione: Wizyty gospodarskie: Nadawanie numerów w przypadku numeracji ciągłej w ciągu roku
  • Usprawnione: Zakończenie wizyty: możliwość włączenia wymagania wprowadzenia temperatury dla wizyt typu badanie
  • Usprawnione: Zakończenie wizyty: zmiana wymagania wprowadzenia wagi dla wizyt: teraz dotyczy tylko wizyt typu badanie
  • Usprawnione: Epikryza: pamiętanie listy wizyt wykorzystanych przy epikryzie, poprawione odwołanie z wizyty do epikryzy, inne usprawnienia
  • Poprawione: Epikryza: usunięty błąd przy drukowaniu: "Nie znaleziono epikryzy dla tej wizyty"
  • Usprawnione: Epikryza: w przypadku kopiowania leczenia nie są wielokrotnie pisane nazwy tych samych leków
  • Nowe: Epikryza teraz jako nowy typ wizyty, wywoływany na przykład z okna wizyt -> Inne zdarzenie
  • Usprawnione: Wydruk epikryzy: teraz pomijane są sekcje nie posiadające żadnej treści
  • Usprawnione: Epikryza: jeśli badania z wizyt wykonywane przez więcej niż jednego lekarza, przy każdym badaniu będzie imię i nazwisko lekarza, którzy przeprowadził badanie
  • Usprawnione: Synchronizacja: teraz także epikryzy
  • Poprawione: Recepcja: Zmiana statusów wizyt przy różnych sposobach edycji
  • Poprawione: Recepcja: mógł pojawiać się błąd blokady rekordu i zawieszenie systemu
  • Usprawnione: Recepcja: możliwość ustawienia znacznika, który uniemożliwia lekarzom zmianę lekarza dla oczekujących wizyt (może to zmienić tylko recepcja lub administrator-właściciel)
  • Nowe: Recepcja: możliwość ustawienia planowanej rozmowy telefonicznej zamiast wizyty
  • Usprawnione: Recepcja: wyświetlany znacznik typu planowanej wizyty
  • Nowe: Recepcja: Możliwość wpisania towarów zakupionych przez klienta pred wizytą, która zostaną automatycznie dopisnae do wizyty
  • Usprawnione: Recepcja: możliwość ustawienia znacznika, który uniemożliwia lekarzom zmianę lekarza dla oczekujących wizyt (może to zmienić tylko recepcja lub administrator-właściciel)
  • Usprawnione: Recepcja: Rejestracja zapłaty (przycisk Rozlicz wizytę) wyświetla teraz Finanse klienta (gdy płatność uregulowana), płatność zbiorczą (gdy trzeba uregulować płatność nie tylko za tę wizytę) lub okno pojedynczej płatności
  • Poprawione: Recepcja: Przejście do wizyty oznaczonej jako rozliczona, gdy jednak nie ma wizyty dla tego wpisu
  • Usprawnione: Zdarzenie rozmowa telefoniczna: teraz można odwołać się do Karty zwierzęcia
  • Nowe: Zdarzenie wiadomość e-mail
  • Usprawnione: Dodatkowe filtry w liście wizyt: pomijanie zdarzeń dodatkowych i wyświetlenie tylko wizyt bez zapłaty
  • Poprawione: Badania laboratoryjne: niektóre pola na formularzu mogły wychodzić poza formularz
  • Usprawnione: Przyspieszone generowanie raportu leków psychotropowych
  • Usprawnione: Zablokowanie kopiowania w nieskończoność pozycji w leczeniu w sytuacji, gdy pozycja jest swoim własnym składnikiem
  • Usprawnione: Wybór pozycji do leczenia uwzględnia teraz filtrowanie związane z oddziałem
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: jeśli zapis dotyczył drugiego dokumentu z danej wizyty, to nie były drukowane dane zwierzęcia
  • Usprawnione: Nowe symbole wizyt specjalnych: onkologia, dermatologia, kardiologia, okulistyka itd.
  • Nowe: Indeks zdrowia jamy ustnej + wydruk
  • Poprawione: W przypadku psychotropów wydruk recepty nie zawierał tekstu "Łączna ilość substancji narkotycznej"
  • Usprawnione: Raport wizyt według gatunków: możliwość wybrania jako kryterium konkretnego klienta
  • Usprawnione: Zakładanie danych zwierzęcia: można określić w opcjach domyślnego lekarza prowadzącego lub brak takiego
  • Usprawnione: Przy zakończeniu pracy w firmie przez pracownika możliwość ustalenia, jak ustalić lekarza prowadzącego dla zwierząt, dla których lekarzem prowadzącym był ten lekarz
  • Usprawnione: Wizyta dla zw. gospodarskich - wybór zwierząt dla leku: widać teraz także wagę, datę urodzenia i płeć zwierząt stada
  • Nowe: Zestawienie szczepień przeciw wściekliźnie w podziale na lekarzy (Centrum wydruków -> Lekarsko-weterynaryjne)
  • Poprawione: Okno lista wizyt: Zliczanie wizyt i zdarzeń dodatkowych mogło pomijać zdarzania, jeśli występowały wizyty szpitalne
  • Usprawnione: Uzupełnione Vademecum leków (5002 ulotki)
 • Finanse
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Raport Należności klientów w czasie - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Raport Należności klientów w czasie - dodane kryterium: "Domyślny typ dokumentu to WZ"
  • Usprawnione: Raport niezapłaconych dokumentów sprzedaży - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: dodatkowe opcje, poprawione wezwanie w przypadku wielu dokumentów
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników według grup towarowych: grupy bez obrotu nie są drukowane na rozliczeniu
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników według grup towarowych: grupy bez prowizji można wyłączyć z podsumowania pracownika, nawet, gdy była na nich sprzedaż
  • Poprawione: Kreator dokumentów: nie był uwzględniany znacznik "WZ zawsze powiązane z magazynem"
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA: W niektórych przypadkach do wartości dokumentów mogła być doliczana wartość 1 zł z VAT 23%
  • Poprawione: Drukowanie dokumentu: drukowanie niezapłaconych dokumentów u dołu dokumentu jest teraz domyślnie włączone
  • Poprawione: Drukowanie dokumentu: drukowanie niezapłaconych dokumentów u dołu dokumentu można ograniczyć do samych faktur i uwzględniać datę płatności
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: można wyłączyć drukowanie numeru NIP (dla praktyk poza Polską)
  • Usprawnione: Dla faktur o wartości powyżej 15000 zł netto drukowanie tekstu "Mechanizm podzielonej płatności"
  • Usprawnione: Klienci do wystawienia faktur zbiorczych: teraz można wybrać klientów "gotówkowych" lub "przelewowych"
  • Poprawione: Kasy i transakcje kasowe: odświeżanie stanu kasy wyliczało zawsze tylko stan pierwszej kasy na liście
  • Poprawione: Szybkie tworzenie MM: teraz pojawia się ostrzeżenie, gdy zamiast podanej ilości system wpisuje do MM tylko ilość dostępną na stanie
  • Usprawnione: Szybkie tworzenie MM: można podać datę utworzenia dokumentu
  • Usprawnione: Kreator dokumentów: możliwość łatwego wyzerowania wartości dokumentu (zakładka Pozycje -> przycisk Operacje)
  • Usprawnione: Historia sprzedaży dla klienta - Raport pozycji sprzedanych dla klienta - można teraz nadać inny tytuł na wydruku np. Wykaz zastosowanych leków i zabiegów
  • Poprawione: Ustalanie numeru faktury, gdy ma zawierać numeru oddziału i prefiks
  • Poprawione: Raport do wyliczania prowizji mógł nie pokazywać wszystkich pozycji
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji: można go teraz uruchomić dla wybranej grupy pracowników
  • Poprawione: Raport stanu magazynu na wybrany dzień nie uwzględniał pozycji nieaktywnych
  • Usprawnione: Lista dokumentów: Dokumenty o płatności wyższej niż wartość dokumentu wyświetlane są na zielono
  • Poprawione: W przypadku uruchomienia jednego z raportów finansowych numer oddziału dla sesji mógł być ustawiany na zero
  • Usprawnione: Łatwe przejście z wizyty, listy wizyt i listy zwierząt do kosztów leczenia zwierzęcia (w wizycie: przycisk banknotu nad danymi zwierzęcia)
  • Usprawnione: Finanse klienta: Nowa operacja: przydzielenie zaliczek do niezapłaconych dokumentów
  • Nowe: Możliwość poprawienia naraz wielu stanów końcowych i początkowych zmian dla wybranej kasy (opcja zmień stan końcowy kasy)
  • Poprawione: Kontrola zgodności zapłaty z dokumentem na koniec edycji istniejącej wizyty
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - leczenia - oferta: zapamiętywanie ofert jako załączników do wizyty, możliwy podpis poprzez czytnik
  • Poprawione: Przy fakturze zbiorczej na inny podmiot niż dokumenty składowe płatności pozostawały przypisane do klientów na dokumentach składowych
  • Usprawnione: Przy wyborze pozycji z magazynu można wybierać grupę towarową na zakładkach tak samo jak przy wybieraniu z leków i zabiegów
  • Usprawnione: Dorównywanie do pełnych ilości można teraz określić nie tylko dla wybranych leków, ale i zabiegów
  • Usprawnione: Eksport do systemu księgowego Ala: można teraz ustawić znacznik, żeby opisem zdarzenia sprzedaży był napis "Usługa weterynaryjna", a nie pierwsza pozycja na fakturze/dokumencie
  • Poprawione: Specyfikacja na zwierzęta przy drukowaniu dokumentu - nie można było wybrać typu drukowanych wartości (netto/brutto/obie)
  • Nowe: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości ustawiania domyślnego rabatu dla klientów
 • Drukowanie fiskalne
  • Usprawnione: Nowy typ protokołu dla drukarek fiskalnych: Posnet Emar
  • Usprawnione: Nip na paragonach fiskalnych dla protokołu Thermal i drukarek Posnet (wersja testowa)
  • Usprawnione: Nip na paragonach fiskalnych dla protokołu Thermal i drukarki Emar
  • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych, protokół Novitus: teraz drukowanie wykonanej płatności dla każdego typu - gotówka, karta
  • Poprawione: Drukowanie fiskalne z okna zbiorczej płatności źle pokazywało wpłatę kartą - poprawione
  • Poprawione: Drukowanie/Pomijanie numeru dokumentu na paragonie fiskalnym w przypadku serwera wydruków i protokołu Novitus
  • Poprawione: Protokoł Novitus: teraz drukowane informacje o płatnościach za dokument
 • Szpital
  • Usprawnione: Szpital: kopiowanie ze schematu leczenia podczas wizyty oraz do proponowanego leczenia
  • Usprawnione: Szpital: po wybraniu leku/zabiegu dodawanie także pozycji powiązanych z tą pozycją
  • Usprawnione: Szpital: dodany znacznik "Wykonano badanie Ciśnienia krwi"
  • Usprawnione: Szpital: Oddzielenie danych podstawowych od całej karty szpitalnej - lepsza kontrola danych
  • Usprawnione: Szpital: Kopiowanie zaproponowanego leczenia tak jak ze schematu leczenia: można wybrać ilości poszczególnych pozycji
  • Usprawnione: Szpital: Możliwość przejrzenia/edycji dokumentu magazynowego powiązanego z wizytą
  • Usprawnione: Szpital: Pobyt liczony także w ilości dni a nie tylko zakresie dat
  • Poprawione: Szpital: Przy korekcie / uzupełnieniu leczenia zmienione dane nie były kopiowane do dokumentu magazynowego
  • Poprawione: Wizyta rejestrowana z listy wizyt dla zwierzęcia w szpitalu nie była ujmowana kosztach
  • Usprawnione: Wizyta szpitalna rejestrowana z listy wizyt: wiele usprawnień
  • Nowe funkcje w module szpitala (niektóre wymagają dostępu do aktualizacji)
  • Nowe Szpital: Koszty pobytu w podziale na dni, kontrola kosztów dziennych i całościowych
  • Nowe: Szpital: Można dodać rozmowę telefoniczną
  • Nowe: Możliwość utworzenia epikryzy z poziomu Karty szpitalnej (przycisk: rozliczenie zbiorcze
  • Nowe: Szpital: Protokół oceny bólu według Colorado State University (wersja testowa)
  • Poprawione: Wizyta -> Po kliknięciu na Leczenie szpitalne mógł się pojawiać błąd - poprawione
  • Usprawnione: Filtrowanie wizyt szpitalnych w oknie wizyt (można do wyłączyć klikając na Widok)
  • Usprawnione: Sprawdzanie pisowni w polach okna Wizyty szpitalnej
  • Usprawnione: Szpital: na zgodzie na leczenie stacjonarne drukowany jest nr telefonu klienta
  • Usprawnione: Zgoda na hospitalizację: teraz można zdefiniować wiele parametrów zgody (zakres kosztów, zgoda na regulamin, klauzula RODO itd.)
  • Usprawnione: Szpital: dodany Lekarz prowadzący
  • Usprawnione: Szpital: możliwość wywołania raportu - statystyki ilości wizyt szpitalnych w podziale na gatunki i rasy
  • Usprawnione: Szpital: Na liście widać zadłużenia klientów
  • Usprawnione: Szpital: Dostępna opcja kontynuacji wizyty
  • Nowe: Nowa wersja drukowanej karty szpitalnej (wymaga dostępu do aktualizacji)
 • CRM-SMS / Terminarz
  • Poprawione: Analiza nowych klientów w pewnych przypadkach mogła pokazywać liczby 0.
  • Poprawione: Analiza klientów, którzy nie pojawili się ponownie na wizytę - można teraz wyeksportować listę do MS Excel, czy wysłać SMS
  • Poprawione: Wysyłanie SMS-ów poprzez JustSend, gdy typ wiadomości to UNIQUE
  • Poprawione: Usuwanie SMS-ów dla anulowanej profilaktyki oraz dla usuwanego terminu
  • Usprawnione: MMS ze szczepieniem przeciw wściekliźnie: teraz jako plik JPG a nie PDF
  • Poprawione: MMS mógł nie wysyłać się dla numerów z prefixem +48
  • Poprawione: Edycja terminu: Wyszukiwanie lekarzy dostępnych w podanym terminie
  • Nowe: Możliwość wysyłania SMS-ów z prośbą o opinię
  • Nowe: Eksport terminów do Google Calendar (wersja testowa)
  • Usprawnione: Można wysłać kilka SMS-ów z okna edycji terminu, na przykład także do lekarza, któremu umawiamy wizytę (opcja: Dodaj telefon lekarza)
  • Usprawnione: Analizy CRM: Można w analizie klientów, którzy nie pojawili się ponownie, pominąć zwierzęta nieżywe
  • Usprawnione: Wydruk planowanych terminów zawiera nazwiska lekarzy przy wybranym w terminarzu zakresie Wszyscy lub Wszyscy razem
 • Multimedia
  • Usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość zapisywania jako JPG
  • Nowe: Pliki DICOM: Wyświetlanie podziałek (linijek) poziomych i pionowych wokół obrazu
  • Nowe i usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość pomiaru odległości, kąta, powierzchni prostokąta i koła
  • Nowe: Pliki DICOM: Możliwość pomiaru promienia okręgu
  • Nowe: Możliwość umieszczenia miarki odcinkowej i miary kąta, która pozostaje na obrazie
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru VHS serca
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru TPA/TPLO
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru stopnia dystrakcji (DI) (wersja testowa)
  • Usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość drukowania plików Dicom z okna ich analizy
  • Nowe: Możliwość podglądu zdjęcia (załącznika) podczas opisywania RTG
  • Nowe: Możliwość skanowania zdjęć z poziomu multimediów wizyty
  • Usprawnione: Multimedia: obsługa plików graficznych PPM (np. obrazy z Sonoscape)
  • Nowe: Eksportowanie wybieralnych plików multimedialnych dla wizyty wraz z przeglądarką, także na CD lub jako wiadomość, także z okna recepcji i listy wizyt
  • Usprawnione: Eksportowanie plików multimedialnych: teraz można pliki DICOM eksportować jako JPG
  • Usprawnione: Przeglądarki plików DICOM dla właściciela zwierzęcia: wiele usprawnień, m.in. logo i dane lecznicy
  • Usprawnione: Zlecenia wykonania zdjęcia DICOM: teraz można przeglądać powiązania z danymi w Conquest Server
  • Usprawnione: Lepsze odczytywanie zdjęć, które powstały w wyniku zlecenia (funkcja "Sprawdź, czy zdjęcie jest gotowe")
  • Nowe: Przy wychodzeniu z okna analizy propozycja zapamiętania zmienionego obrazu jako nowego załącznika
  • Usprawnione: Działanie przycisku Multimedia w wizycie jest teraz bardziej intuicyjne (gdy są już załączniki, domyślną reakcją na kliknięcie jest wyświetlenie listy załączników)
  • Usprawnione: Wyższa jakość wyświetlania i drukowania plików multimedialnych, szczególnie obrazów z rozszerzeniem .PNG
  • Poprawione: Nagrywanie multimediów na płycie CD nie działało.
  • Poprawione: Zdjęcia - załączniki do wizyt mogły być wyświetlane niewyraźnie w opisie wizyty - poprawione
 • Inne
  • Nowe: Wydruk listy klientów i filtrowanie: uwzględniany jako kryterium poziom rabatu
  • Poprawione: Zmiana nazwy klienta nie wpływała na nazwę w zaplanowanych terminach
  • Nowe: Klienci -> Operacje -> Znajdź numer NIP. Numer NIP może zawierać kreski, spacje itd.
  • Poprawione: Zamykanie ręczne modułu SQ-LAB mogło powodować tylko zamknięcie okien urządzeń bez zamknięcia programu
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Poprawione wyświetlanie sekcji, możliwość zwijania i rozwijania sekcji
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Różne poprawki dotyczące projektowania i wyświetlania
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Ikona konkretnego badania wyświetla się teraz na liście wizyt
  • Usprawnione: Formularze zaawansowane: Usprawnione publikowanie i przeglądanie formularzy udostępnionych przez innych użytkowników
  • Poprawione: Edycja formularzy zaawansowanych nie działała w przypadku baz w chmurze
  • Poprawione: Przy oglądaniu podglądu raportów wielostronicowych program mógł się zawieszać
  • Poprawione: Przeglądanie transakcji systemowych: można stąd przejść do karty klienta, nie działało filtrowanie po fragmencie dla baz w chmurze
  • Usprawnione: Przeglądanie użytkowników według nazwisk pracowników
  • Usprawnione: Analiza zwierząt potencjalnie nieżywych: obecnie wywoływane w oknie Zwierzęta, z przycisku Operacji a nie Drukowania. Dodatkowa możliwość oznaczania zwierząt jako nieaktywnych

Zmiany w wersji 5.16 - 19 września 2019 r.

 • Leczenie
  • Usprawnione: Drukowanie naklejek z dawkowaniem w trakcie wizyty: można teraz drukować naklejkę dla pojedynczej pozycji
  • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz można także skopiować zalecenia i recepty z poprzedniej wizyty
  • Poprawione: Synchronizacja danych: w pewnych przypadkach, przy uzupełnianiu danych mogły nie być synchronizowane dane dotyczące opisu badania, diagnozy, zaleceń i innych pól opisowych
  • Poprawione: W pewnych przypadkach przy oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe i podaniu powodu zgonu pojawiał się błąd
  • Poprawione: Masowe SMS-y pokazywały w pewnych przypadkach nieprawidłową datę wysyłki
  • Poprawione: Kopiowanie wizyt dla innych zwierząt mogło pokazywać błąd w przypadku profilaktyki - poprawione
  • Poprawione: Przy rozpoczynaniu/edycji z wizyt z karty zwierzęcia mógł pojawiać się błąd dotyczący terminarza lub karty klienta
  • Poprawione: Schematy leczenia - przy stałej cenie za schemat niższej niż suma składników mogły pojawiać się nieprawidłowe ceny w wizycie
  • Nowe: W opisie wizyty można wyświetlać/drukować listę wykonanych wydruków
  • Usprawnione: W historii wydruków dla wizyty można teraz przełączyć widok na wszystkie wydruki dla danego zwierzęcia
  • Usprawnione: Dla karty zwierzecia można teraz określić limit domyślnie wyświetlanych wizyt i ewentualnie pobierać całą historię przyciskiem "Pobierz wszystkie" (ustalanie limitu: Opcje -> zakładka Zwierzęta)
  • Poprawione: Wyświetlanie wieku dla nieżywych zwierząt
  • Poprawione: W różnych miejscach systemu mógł pojawić się komunikat błędu dla pola DATA_ZGONU
  • Poprawione: Lista zaszczepionych psów: były drukowane dane także ze skreślonych wizyt
  • Usprawnione: Zdarzenia dodatkowe: pytanie o pracownika, który to rejestruje
  • Nowe: Łatwe wysyłanie MMS z okna rejestracji wizyty
  • Usprawnione: Poczekalnia: Nowy przycisk Inne -> Możliwość rejestrowania odwołania wizyty, rozmowy telefonicznej itd.
  • Usprawnione: Kartoteka zwierząt: w filtrowaniu można teraz określić zakres dat zgonu
 • Finanse
  • Poprawione: Okno dokumentów: po wejściu do Kreatora dokumentów następowało przełączenie się z okna dokumentów na zakładkę Apteka
  • Usprawnione: Dodanie formatu importu faktur Medivet
  • Poprawione: Poprawa importu faktur w przypadków nie-VAT-owców
  • Usprawnione: Możliwość podawania cen ujemnych (np. kwota rabatu w fakturze korekcie)
  • Poprawione: W przypadku cen zaawansowanych rozliczenie wizyty było tworzone w cenach detalicznych (zamiast A, B itd.)
  • Usprawnione: Możliwość zmiany cen wielu pozycji poprzez dorównanie do pełnych złotych (Leki i zabiegi -> Operacje -> Zmień cenę dla wszystkich pozycji)
  • Poprawione: Jeśli stosowane są ceny zakupu, system dla usług ustalał cenę 0 zamiast ceny sprzedaży usługi
  • Poprawione: Przesunięcie międzymagazynowe (MM+) mogło powodować zmianę cen sprzedaży pozycji
  • Poprawione: Rozdzielanie zaliczek podczas wizyty (przy rozbijaniu zaliczki mogła gubić się metoda płatności, kasa i numer zmiany)
  • Poprawione: Nie można było określić adresu e-mail dla wezwania do zapłaty - teraz można (w danych do finansów)
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: teraz może automatycznie powodować utworzenie zdarzenia "Sprzedaż" na liście wizyt
  • Usprawnione: Analiza zgodności pozycji uwzględnia także ewentualny drugi dokument rozliczenia wizyty
  • Nowe: Finanse klienta: w Operacjach można teraz odłączyć płatność od dokumentu lub przypisać do wybranego niezapłąconego dokumentu
  • Poprawione: Inwentaryzacja: ustalanie stanu rzeczywistego
  • Usprawnione: Analiza logu wydruków fiskalnych - różne usprawnienia
  • Nowe: Możliwość wydruku raportu dobowego dla drukarek fiskalnych w protokole Posnet, także w trybie serwera wydruków fiskalnych
  • Poprawione: Przy zakładaniu nowej drukarki fiskalnej system mógł proponować nieprawidłowe odpowiedniki kodów stawek VAT
  • Nowe: Drukowanie NIP-u nabywcy na paragonach fiskalnych dla protokołu POSNET
  • Poprawione: Wydruk dokumentów magazynowych - zmiana nazwy czcionki nie wpływała na numer porządkowy pozycji
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów, gdy kwota do zapłaty jest ujemna
  • Nowe: Drukowanie na fakturze/paragonie listy dokumentów niezapłaconych (można to wyłączyć w opcjach drukowania dokumentu -> zakładka Podsumowanie)
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty można drukować teraz także jako Przypomnienie o płatności (bardziej łagodna treść dokumentu)
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: możliwość wyboru pracownika
  • Usprawnione: Dzienny raport sprzedaży i raporcie niezapłaconych dokumentów klienta: możliwość wyboru oddziału/magazynu
  • Usprawnione: Dzienny raport sprzedaży: możliwość filtrowania zaległych zapłat według pracownika
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: sumowanie łącznej ilości
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych i na wybrany dzień można teraz rozbić na dostawy i drukować numer PZ / datę dokumentu
  • Poprawione: Raport zysków na towarach: w przypadku faktur zbiorczych koszt mógł być podawany jako 0
  • Usprawnione: Raport zysków na towarach: dodana kolumna Ilość
  • Poprawione: Raport zysku dla klienta w przypadku faktur zbiorczych nie uwzględniał kosztów z dokumentów składowych
 • Laboratorium
  • Usprawnione: Składanie zleceń na wykonanie badań laboratoryjnych
  • Poprawione: Import wyników badań z Laboratorium Idexx, gdy wartość zawierała znak "<"
  • Poprawione: Import wyników badań z laboratoriów, gdy opis wyniku jest bardzo długi
  • Poprawione: Import wyników z laboratoriów, zawierających antybiogram
  • Poprawione: Import wyników z VetLab m.in. badania moczu, gdy wskaźniki miały kod dłuższy niż 10 znaków
  • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych, gdy wynik nie miał jednostki miary (pojawiała się litera J)
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie opisów dodatkowych
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx, SQ-LAB2: mniej ewentualnych komunikatów błędów
  • Usprawnione: Jeśli w schemacie badania dla aparatów Idexx brakuje wskaźników, system pobierze je automatycznie z zaktualizuje
  • Usprawnione: Zwiększenie ilości badań diagnostycznych w jednej wizycie z 8 do 10
  • Nowe: Import wyników z aparatów Zoetis
  • Nowe: Import wyników z laboratorium AnimalLab
 • Inne
  • Moduł PetHelp - wersja testowa
  • Usunięcie komunikatu Invalid BLOB Handle, który pojawiał się w różnych miejscach systemu.
  • Usprawnione: Terminarz-układ tygodniowy: teraz dostępne opcje dla terminu pod prawym przyciskiem myszy
  • Nowe: Możliwość wysyłania MMS-ów ze świadectwem szczepienia przeciw wściekliźnie, wynikami badań laboratoryjnych, multimediami i raportem z wizyty na telefony klientów (wymagany moduł CRM-SMS)
  • Nowe: Dostęp do dokumentacji modułu CRM-SMS z okna parametrów tego modułu
  • Usprawnione: Przeglądanie SMS-ów: więcej informacji o wiadomościach (MMS-y, wiadomości opóźnione)
  • Poprawione: W przypadku wysyłania wiadomości SMS przy wychodzeniu z programu, w pewnych warunkach wysyka wiadomości mogła być planowana do wysłania o pięć dni później
  • Usprawnione: Synchronizacja - teraz także powiązań multimedialnych (ale nadal nie multimediów)
  • Usprawnione: Różne usprawnienia w tworzeniu i przeglądaniu zleceń wykonania obrazów DICOM
  • Poprawione: W niektórych przypadkach nie działało połączenie dwóch klientów (gdy posiadali różne historie obrotów)
  • Usprawnione: Szybsze rejestrowanie wszystkich zdarzeń (logów) w systemie
  • Usprawnione: Kartoteka leków i zabiegów: można teraz zmienić kategorię dla wielu pozycji naraz w trybie szybkiej edycji
  • Nowe: Możliwość zablokowania usuwania przez pracowników wizyt posiadających dokument rozliczeniowy

Zmiany w wersji 5.15 - 3 lipca 2019 r.

 • Leczenie
  • Usprawnione: Kreator formularzy: różne usprawnienia, m.in. tryb kreatora
  • Poprawione: Wersja schroniskowa: wydanie zwierzęcia mogło powodować oznaczenie zwierzęcia jako nieżywe
  • Poprawione: Kontynuacja leczenia, gdy leczenie było powiązane z konkretnymi seriami/dostawami
  • Poprawione: Numer paszportu wydłużony do 30 znaków (konie)
  • Usprawnione: Poczekalnia: Wyświetlanie terminów uwzględnia symbol graficzny i kolor terminu
  • Usprawnione: Poczekalnia: W opisie wpisu w poczekalni teraz wyświetlana jest najpierw treść wstępnego wywiadu a dopiero za nią ogólne uwagi dot. klienta
  • Poprawione: Zliczanie ilości wizyt w analizach graficznych i rozliczeniu pracowników pomija teraz zdarzenia specjalne (odwołanie wizyty itd.)
  • Poprawione: W przypadku zmiany numerów szczepień w oknie Listy zaszczepionych psów nie był odbudowywany opis wizyty
  • Usprawnione: Leczenie koni: drukowanie paszportu w Książce lecz. zw. domowych, możliwość wprowadzenia numeru paszportu przy dodawaniu zwierzęcia
  • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka: możliwość łatwiejszego tworzenia wielu SMS-ów
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy właściciel zastosował się czy nie do zaleceń odnośnie głodówki przedoperacyjnej
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy właściciel zgadza się na hospitalizację
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: teraz zapamiętywane jest ustawienie drukowania zgody na 24-godzinną hospitalizację
  • Poprawione: Generowanie epikryzy mogło nie kopiować danych w niektórych pól
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: możliwość dodania zgody na znieczulenie (tekst edytowalny)
  • Usprawnione: Zaświadczenie o zgonie może być teraz drukowane także na papierze rozmiaru A4
  • Usprawnione: Jeśli trwa już rejestrowanie wizyty dla innego zwierzęcia, to przy próbie rozpoczęcia nowej wizyty dla innego pojawi się informacja o konieczności zakończenia poprzedniej wizyty, zamiast zwykłego przełączenia
  • Nowe: Zapamiętywanie znacznika, że wizyta gospodarska została wydrukowana i rejestrowanie zmian w takiej wizycie dopiero od momentu jej wydrukowania (lub eksportu do pliku PDF)
  • Poprawione: W celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1347 z 2011 r. zmiany dokonane w wizytach drukowane w książce leczenia zwierząt gospodarskich są zawsze, bez możliwości wyłączenia takiej opcji
  • Poprawione: Drukowanie historii zmian dot. zapisów w Książce Leczenia Zwierząt Gospodarskich jest teraz obligatoryjna i nie można jej wyłączyć (od 15/05/2019, wersja 5.14.09.29)
  • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych drukowane są także tzw. skreślenia (zmiany wprowadzone podczas edycji) zgodnie z rozporządzeniem Min. Rolnictwa 1347 z 2011 roku
  • Nowe: Znacznik blokady wizyty: ograniczenie usuwania wizyty i rejestrowanie zmian (szara kłódka) lub pełna blokada wizyty (żółta kłódka).Blokadę można nakładać ręcznie lub jest ustawiana automatycznie w przypadku wydruków karty informacyjnej, karty obrotu lub Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich
  • Usprawnione: Raport - karta informacyjna wizyty: można teraz wybrać lekarza jako dodatkowe kryterium
  • Usprawnione: Raport - karta informacyjna wizyty: można teraz wydrukować wizyty z wybranego oddziału
  • Nowa: Zgoda na zabieg: możliwość wydruku zgody wg Medicovet
  • Poprawione: W oknie wybierania zwierzęcia do wizyty: Po oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe system ustawiał się na niewłaściwym rekordzie
  • Usprawnione: W momencie oznaczenia zwierzęcia jako nieżywe usuwane są jego zaplanowane terminy wizyt i zaplanowane, niewysłane wiadomości SMS
  • Nowe: Możliwość skreślania wizyt / cofania skreślenia
  • Poprawione: Wersje wizyt i zmiany rejestrowane dopiero od momentu wydrukowania Karty informacyjnej lub Książki leczenia zwierząt gospodarskich
  • Usprawnione: W momencie przejścia do edycji wizyty już wydrukowanej pojawi się ostrzeżenie.
  • Nowe: Znacznik "Klient nie obsługiwany" w danych klienta - powoduje, że nie da się zarejestrować dla niego wizyty ani terminu, informacja o próbie wizyty zostanie dopisana jako zdarzenie dodatkowe
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt domowych: poprawione drukowanie diagnozy oraz wizyt skreślonych
  • Poprawione: Jeśli włączona była taryfa weekendowa, ale nocna była włączona, to i tak mogła włączać się taryfa nocna
  • Poprawione: Jeśli podczas zapisywania wizyty drukowana była Książka Leczenia Zwierząt Gospodarskich, mógł pojawiać się błąd Access Violation
  • Poprawione: W przypadku rozliczania w cenach zakupu, podczas rejestrowania wizyty w leczeniu pokazywała się cena sprzedaży
  • Poprawione: Rozszerzona kontrola daty granicznej dla wizyt (numeracja wizyt, wprowadzanie wizyt ze starszą datą)
 • Finanse
  • Nowe: Import faktur z Virbac
  • Usprawnione: Nowy sposób sprawdzania numeru NIP zgodny z CEiDG 2019 (wcześniejszy sposób będzie dostępny do 30 kwietnia 2019 r.)
  • Poprawione: Ustalanie cen sprzedaży w leczeniu (rejestracja wizyty), gdy do sprzedaży mają być wykorzystywane rzeczywiste ceny zakupu
  • Usprawnione: Raport zysku wg towarów: możliwość eksportu do Ms Excel, wyboru oddziału i kategorii towaru
  • Usprawnione: Faktura korygująca: teraz można również korygować numer dokumentu
  • Poprawione: Import faktury z Uromed: faktury już zaimportowane nie były prawidłowo oznaczane
  • Poprawione: Inwentaryzacja: sprawdzanie możliwości wydania z danej dostawy, gdy została wykorzystana do późniejszych wydań
  • Nowe: Możliwość cofnięcia zamknięcia zmiany oraz usunięcia zmiany w całości (wersja testowa)
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz jako kryterium wybrać tylko płatności kartą
  • Usprawnione: Raport zysku według dokumentów: można teraz wybrać typ dokumentów
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów pokazywał błąd przy wybraniu jako kryterium pracownika
  • Usprawnione: Finanse klienta: można teraz dodać wypłatę dla klienta
  • Nowe: Możliwość oznaczenia pozycji jako nieaktywnych, jeśli nie było dla nich transakcji od dłuższego czasu (przycisk w Raporcie pozycji bez ruchu na magazynie w oknie Magazyn -> Drukuj)
  • Nowe: Możliwość analizy logu z serwera wydruków fiskalnych (Dokumenty -> Fiskalne)
  • Usprawnione: Możliwość wyboru typu fiskalnego raportu miesięcznego dla drukarek Novitus
  • Nowe: Możliwość wydrukowania raportu sprzedaży VAT w cenach zakupu
  • Poprawione: Raport obrotów z klientami: poprawiony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: W przypadku tworzenia faktury korygującej kategoria faktury jest kopiowana z faktury źródłowej
  • Nowe: Możliwość obniżenia wartości dokumentu o dodatkową wartość procentową - okno Dokumenty -> Operacje dla dokumentu
  • Nowe: Znacznik blokady dokumentu: w przypadku wydrukowania Karty obrotu detalicznego zawierającego informacje z dokument, dokument zostaje nieodwracalnie zablokowany (zgodnie z Rozp. Min. Ronictwa nr 1236/2008)
  • Poprawione: Zbiorcza zmiana dokumentów: nie działało zaznaczenie pola "Wchodzi do obrotu"
  • Usprawnione: Tworzenie faktury zbiorczej z wizyt lub z WZ: możliwość wskazania innego klienta, na którego były rejestrowane wizyty
  • Poprawione: Tworzenie faktury zbiorczej z wizyt mogło powodować nieprawidłowe stany kont klientów, których dokumenty były brane do faktury zbiorczej
  • Poprawione: Kreator dokumentów: Przy przejściu do akceptacji dokumentu i cofnięciu do edycji pozycje były wyświetlane nieprawidłowo i nie można było dodawać nowych pozycji
  • Nowe: Płatności dla dokumentu: możliwość odłączenia płatności od dokumentu
  • Nowe: Faktura-korekta bez wskazania dokumetu źródłowego (np. dodatkowy rabat dla klienta)
  • Poprawione: Przy wystawianiu faktury zbiorczej na podmiot inny niż właściciel zwierząt mógł pojawiać się błąd po wybraniu wizyt składowych
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Zolux Polska
 • Administracja, terminarz i inne
  • Nowe: Odnotowywanie nowych zdarzeń, np. zmiany grupy towarowej dla pozycji
  • Nowe: Edycja terminu: można kliknąć przycisk obok listy pracowników i ustalić listę pracowników dostępnych w tym momencie
  • Usprawnione: Edycja terminu: Wyświetlenie ewentualnych uwag dot. klienta
  • Usprawnione: Terminarz internetowy: Zmiany związane z pracą wielooddziałową i konfiguracją terminarza
  • Poprawione: Usuwanie magazynu / oznaczanie jako nieaktywny: poprawienie integralności
  • Poprawione: W niektórych przypadkach wydruk/eksport wydruków (na przykład dokumentu magazynowego) powodował wyłączenie serwera wydruków lub wydruk miał zmieniony rozmiar
  • Nowe: Możliwość oznaczenia dostawcy jako nieaktywnego
  • Nowe: Terminarz: filtrowanie: możliwość ograniczenia tekstów do wybranego fragmentu nazwy klienta lub opisu terminu
  • Nowe: Terminarz: możliwość wyszukiwania terminów wg fragmentu nazwy klienta lub opisu
  • Nowe: Terminarz: możliwość filtrowania po grupach pracowników
  • Usprawnione: Terminarz: Ustalenie innej ikony dla typu Wizyta
  • Usprawnione: Kojarzenie wskaźników z urządzenia: można teraz podejrzeć zapisy w buforze
  • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: zaświadczenia lekarsko-weterynaryjne mogą mieć teraz w nagłówku dane oddziału a nie ogólne dane firmy
  • Usprawnione: Nasłuch terminów internetowych i wyników z aparatów Idexx: nie ma już tu ustawiania parametrów bazy danych
  • Poprawione: Bardziej stabilne sprawdzanie połączenia z bazą danych, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Nowe: Możliwość globalnej zmiany wielu pozycji według definiowanych przez użytkownika zasad
  • Usprawnione: Możliwość ograniczenia listy wysyłkowej wiadomości i SMS-ów do klientów, którzy zgodzili się na marketing
 • Laboratorium
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Horiba ABC Vet Plus poprzez sieć (TCP/IP), także dla baz w chmurze
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Skyla VB1 poprzez sieć (TCP/IP), także dla baz w chmurze
  • Poprawione: Import wyników z aparatów: w pewych przypadkach nie były odczytywane wartości referencyjne
  • Poprawione: Import wartości referencyjnych z aparatu V-Check
  • Poprawione: Import histogramów z Mythic 18
  • Usprawnione: Import z aparatu Mythic 18 teraz także dla bazy w chmurze
  • Usprawnione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
  • Poprawione: Przyspieszenie wybierania wyników badań diagnostycznych z bufora w przypadku dużej ilości wyników
  • Poprawione: Wczytywanie schematów badań Idexx

Zmiany w wersji 5.14 - 25 marca 2019

 • Leczenie
  • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka - wygodniejsze przeglądanie w przypadku schronisk
  • Usprawnione: W podsumowaniu listy wizyt widać teraz ilość pacjentów i orientacyjną wartość przychodów (można to wyłączyć w Opcjach programu na zakładce Wizyty)
  • Usprawnione: Świadectwo rodowodowe buhaja: wiele zmian, m.in. wybór nasienia z wpływem na ilość nasienia na stanie
  • Usprawnione: Szpital: możliwość ustawienia w parametrach, jakie ceny będą na dokumentach tworzonych w trakcie pobytu
  • Poprawione: Szpital: w przypadku chmury rozliczenie za cały pobyt mogło być generowane bardzo długo
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy koszt ma być podpowiadany, czy nie
  • Poprawione: Kalkulator weterynaryjny mógł wyświetlać komunikat błędu przed wyświetleniem okna
  • Usprawnione: Podpowiadanie początku numeru zawieszki dla zawieszek Safe-Animal
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich w przypadku koni drukuje teraz numer paszportu
  • Poprawione: Jeśli szczepienie jest rejestrowane za inny inny rok niż bieżący, numer szczepienia mógł być nieprawidłowy (1 zamiast kolejnego)
  • Poprawione: Drukowanie ulotek z Praktyki Klinicznej Małych Zwierząt po wybraniu diagnozy
  • Usprawnione: Nieoficjalne uwagi dot. wizyty mogą być widoczne dla wszystkich lub tylko dla właściciela i lekarza rejestrującego wizytę
  • Nowe: Zestawienie: lista dni pobytu w schronisku poszczególnych zwierząt w wybranym okresie
  • Usprawnione: Przyjęcie zwierzęcia do schroniska: można teraz zaznaczyć opcje: Łapanie oraz Transport
  • Usprawnione: Import listy kolczyków dla bydła, gdy plik zawiera jedynie same identyfikatory (bez nazwy, daty urodzenia, płci itd.)
  • Usprawnione: Notatki nieoficjalne teraz widoczne są również w wizytach w karcie zwierzęcia
  • Poprawione: Lista zwierząt w oknie klientów nie mogła być uporządkowana wg wieku
  • Poprawione: Kopiowanie leczenia ze schematu do wizyty: kwota łączna uwzględnia teraz ilość zwierząt
  • Nowe: Możliwość edycji treści Informacji o planowanej operacji
  • Usprawnione: Zaświadczenie o eutanazji: lekka korekta tekstu, można włączyć zgodę na wykorzystania ciała zmarłego zwierzęcia do celów dydaktycznych
  • Poprawione: Recepta zawiera teraz numer REGON lecznicy (ustawiany w opcji Administrator -> Właściciel licencji)
  • Poprawione: Kontynuacja wizyty - w przypadku kopiowania leczenia kopiowana była niepotrzebnie również seria i data ważności
  • Poprawione: Wydruk historii wizyt: Możliwość pomijania zdarzeń dodatkowych
 • Finanse
  • Usprawnione: Raport obrotów z klientami może pokazać obroty w dwóch różnych okresach i wydrukować różnicę obrotów procentowo
  • Poprawione: W magazynie przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł się pojawiać komunikat błędu
  • Poprawione: Wybór pozycji do dokumentu np. MM- mógł nie rozpoznawać prawidłowo kodów kreskowych
  • Usprawnione: Szybsze rozpoczęcie inwentaryzacji, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Łatwiejsze ustalanie ilości wyższej niż dotychczasowa
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Bardziej przejrzyste okno
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Dostawy dodane jako ujawnienie inwentaryzacji mogły nie być ujmowane w INWENT+
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Tryb wprowadzanie zmian w stanach magazynowych na bieżąco, a nie dopiero w momencie rozliczania inwentaryzacji
  • Usprawnione: Uszczelnienie rozliczania inwentaryzacji: nie można rozliczyć inwentaryzacji, gdy miałaby zdjąć z już niedostępnych dostaw
  • Usprawnione: Uszczelnienie cofania rozliczenia inwentaryzacji: nie można cofnąć inwentaryzacji, gdy dostawy z INWENT+ były już rozchodowywane
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych - można teraz wybrać dokumenty nie dotyczące bezpośrednio sprzedaży
  • Usprawnione: Przeglądanie i definiowanie stanów minimalnych w różnych magazynach
  • Poprawione: Uszczelnienie opcji "Zapłaty przyjmuje recepcja"
  • Usprawnione: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości przełączania znacznika "Zapłaty przyjmuje recepcja"
  • Usprawnione: Znacznik "Zapłaty przyjmuje recepcja" może być teraz osobny ostalany dla każdego oddziału
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, czy pracownicy mogą przyjmować pieniądze poza rejestracją wizyty, czy nie (uprawnienia wspólne pracowników)
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, że na koniec wizyty zamiast kwoty będzie ustawiała się wartość "Zapłata później"
  • Usprawnione: Możliwość szybkiego rozliczenia zbiorczego z okna listy wizyt
  • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów generuje się bardziej płynnie
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji, m.in. dodanie informacji: właściciel i nazwa zwierzęcia
  • Usprawnione: Wybór zwierzęcia jako np. kryterium dla wizyt do rozliczenia zbiorczego - widoczne także zwierzęta nieżywe
  • Nowe: Import faktur w formacie CDN Optima
  • Usprawnione: Import faktur z Polwet Łask
  • Poprawione: Usunięty błąd z analizy sprzedaży CRM: w niektórych przypadkach nie był brany w rozliczeniach pierwszy dzień danego okresu
  • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych: drukowanie metody płatności (np. kartą) dla protokołu Posnet Temo
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych: W niektórych przypadkach paragon fiskalny mógł pozostawać niezakończony
  • Poprawione: Zamówienia do dostawców - wybór pozycji ze stanów minimalnych: ilość na stanie w przypadku pojedycznego magazynu pokazywała stan sumaryczny
  • Poprawione: Raport transakcji kasowych: poprawione sumowanie płatności przelewem
  • Usprawnione: Faktura korygująca: różne usprawnienia, m.in. możliwość korekty miejsca wystawienia, osoby wystawiającej i innych elementów
  • Poprawione: Odczytywanie faktur z poczty w przypadku konta gmail
  • Poprawione: Raport sprzedaży i zakupów VAT - wygodniejsze wybieranie kryteriów
  • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu: można teraz pominać numer dokumentu
  • Poprawione: Zamówienia do dostawców: przy wyborze ze stanów minimalnych nie były pokazywane obecne stany magazynowe
  • Usprawnione: Podczas przypisywania pozycji wyświetlane są także pozycje nieaktywne i w razie ich wybrania ponownie aktywowane.
  • Nowe: Możliwość pomijania ceny na dokumentach Likwidacji (dla zakładów utylizacyjnych)
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg grup towarowych/kategorii: teraz można eksportować do przejrzystego raportu w MS Excel
 • Administracja, multimedia i inne
  • Usprawnione: Wyświetlanie zielonym kolorem klientów z nadpłatą na liście klientów i wizyt
  • Poprawione: Łączenie ras mogło wyświetlać komunikat błędu zamiast wyboru rasy do złączenia
  • Poprawione: Podczas przelogowania niektóre parametry pracy mogły nie być odczytywane poprawnie
  • Poprawione: Różne foldery multimediów dla oddziałów - pokazywanie logo itd.
  • Nowe: Komunikacja z kolektorem Elzab Kolektor CE
  • Usprawnione: Zapis danych do kolektora danych uwzględnia również ceny zaawansowane, można zapisać dwie ceny
  • Usprawnione: Możliwość łatwego odblokowania serwera Conquest (zawieszał się przy próbie ponownego przesłania tego samego pliku))
  • Usprawnione: Poprawiona nawigacja - wyszukiwanie klientów i zwierząt,zwłaszcza dla chmury
  • Poprawione: W trakcie rejestracji szczepienia proponowane było wysłanie SMS-a nawet wtedy, gdy był wyłączony dla tego rodzaju zabiegu
  • Usprawnione: Dla rodzajów wiadomości SMS automatycznie nadawany jest teraz numer kategorii i inne pola
 • Laboratorium
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem NX 500i
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem Immuno AU10V
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu VCheck 200
  • Usprawnione SQ-LAB: Wiele usprawnień, możliwość wyłączania/włączania nasłuchu i inne
  • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: pomijane były wartości 0
  • Poprawione: Odczyt i wyświetlanie wyników z Laboratorium Idexx w wersji dla Laboratoriów
  • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: W niektórych przypadkach system mógł nie importować wartości innych niż 0
  • Usprawnione: Poprawiony import wyników z laboratoriów VetLaboratoria i innych działających na oprogramowaniu ATD Software
  • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP
  • Poprawione: Import wyników z Laboratorium Alab
  • Poprawione: Wydruk antybiogramu w Laboratorium XP
  • Poprawione: Import z laboratorium VetLab: W przypadku bardzo długiej nazwy zwierzęcia (ponad 32 znaki) pojawiał się błąd
  • Usprawnione: Import z laboratorium VetLab: jeśli pojawią się nowe wersje wykorzystanych wyników, są one automatycznie wykorzystywane w wizycie

Zmiany w wersji 5.13 - 11 grudnia 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Blokada edycji starszych wizyt poprzez sprawdzanie daty granicznej wizyt
   • Poprawione: Magazyn inny niż domyślny podczas rejestracji wizyty
   • Poprawione: Zgody na zabieg: zapamiętywanie ustawień dot. kosztu, możliwość wyróżnienia informacji o kosztach zabiegu
   • Usprawnione: Edycja schematu badań: widać teraz wskaźniki z urządzenia i łatwo można przejść do mapowania
   • Poprawione: Przeliczanie wartości referencyjnych przy odczycie wyników z laboratoriów/
   • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP: teraz odczytywane także wyniki antybiogramów
   • Nowe: Rejestracja wizyty: możliwość ustalania wysokości pola Wywiadu (i pola Badanie kliniczne)
   • Nowe: Wyświetlanie opisu wizyty: możliwość ustalania koloru czcionki dla opisów badań
   • Poprawione: Rozmieszczenie elementów zgody na zabieg: łatwiej zmieścić treść na papierze A5
   • Usprawnione: Szczepienie p./wściekliźnie: można teraz utworzyć PDF i wysłać jako e-mail
   • Poprawione: Wydruk skierowania na badania mógł nieprawidłowo drukować tytuł lub logo
   • Usprawnione: Integracja kalkulatora weterynaryjnego z opisem dawkowania
   • Nowe: Można wprowadzić dawkowanie na kg masy ciała
   • Nowe: Ustalanie ilości leku do zastosowania na podstawie masy zwierzęcia i dawki na kg masy ciała
   • Usprawnione: Nowe świadectwo rodowodowe buhaja: różne zmiany, m.in. stanowiska osoby wystawiającej itd.
   • Usprawnione: W przypadku wielu oddziałów można ustalić, że usługi do wyboru w leczeniu będą ograniczone tylko do własnych usług (przypisanych do tego oddziału)
  • Finanse
   • Usprawnione: Podczas tworzenia pliku JPK-FA sprawdzana jest teraz poprawność numeru NIP kontrahenta
   • Poprawione: JPK-VAT uwzględnia teraz także faktury z numerem PESEL zammiast NIP
   • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system mimo wszystko zmieniał zaliczkę w zapłatę za dokument
   • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system podczas edycji wizyty mimo wszystko proponował dorównanie płatności do wartości dokumentu
   • Poprawione: Przy próbie tworzenia dokumentu w chmurze w pewnych przypadkach mógł pojawiać się komunikat błędu SET NOCOUNT OFF
   • Nowe: Raport obrotów wg pozycji, wartościowo
   • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: teraz można utworzyć wezwanie za wiele dokumentów
   • Poprawione: Wybieranie pozycji z magazynu wg kodu kreskowego: nie zawsze widać było prawidłowy kod kreskowy
   • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura zbiorcza: jeśli po skopiowaniu pozycji z innych dokumentów do faktury zbiorczej użytkownik przeszedł na zakładkę Nagłówek, faktura mogła zostać oznaczona jako wpływająca na stany magazynowe
   • Usprawnione: Więcej informacji o utworzeniu dokumentu magazynowego (log) w różnych miejscach
   • Poprawione: Ustalanie stanu kasy w oknie Kasy, w wyniku kliknięcia na Odśwież mogło nalicząc nieprawidłowy stan kasy
   • Usprawnione: Raport wg grup towarowych/klas/kategorii: można teraz wybrać oddział
   • Poprawione: Przy próbie otwierania okna Płatności, gdy otwarta jest zakładka Kasy (lub odwrotnie) mógł pojawiać się komunikat błędu
   • Usprawnione: Łatwe odwołanie do analizy kosztów działalności z okna podsumowania dnia
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: można teraz filtrować raport wg stawek VAT
   • Poprawione: Nie można teraz usunąć dokumentu przychodowego, dla którego istnieją wydania
   • Poprawione: Nie można zmienić ilość pozycji w dokumencie przychodowym na ilość mniejszą niż już wydana
   • Usprawnione: Szybsze wyliczanie płatności w oknie finansów klienta
   • Usprawnione: Filtr klienta: można teraz podać zakres nadpłaty / zadłużenia
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: można zaznaczyć drukowanie kodów dokumentów
   • Poprawione: Okny Wizyty -> płatność: jeśli wizyta nie miała rozliczenia, kliknięcie na "Zapłać za tę wizytę" powodowało wygenerowanie lub korektę zapłaty zaliczkowej dla przypadkowej osoby
   • Poprawione: Edycja pozycji przychodowej: kolejność edycji pól
   • Nowe: Analiza przychodów i rozchodów (dostępna np. z okna Dokumentów -> Drukuj lub z okna analizy dnia)
   • Usprawnione: klienci do wystawienia faktur zbiorczych
   • Usprawnione: Możliwość wydrukowania naklejek dla klientów, dla których wystawiono dokumenty
   • Usprawnione: Uporządkowanie, podział listy raportów w oknie Dokumentów magazynowych
   • Usprawnione: Koszty standardowe: możliwość dopisania nowych kosztów do już istniejącego dokumentu kosztowego
   • Usprawnione: Koszty standardowe: różne poprawki i usprawnienia
   • Usprawnione: Finanse klienta: można włączyć filtr wg zwierząt (dotyczy tylko dokumentów, nie wpłat)
   • Poprawione: Edycja i przeglądanie faktur korygujących nagłówka
   • Usprawnione: Czytnik danych Argox PT20 podczas inwentaryzacji: można włączyć pomijanie kodu towaru przy eksporcie danych do urządzenia
   • Usprawnione: Uszczelnienie kontroli daty granicznej dla dokumentów, wygodna edycja dat granicznych z głównego okna (przycisk Zadania)
   • Usprawnione: Import faktur zakupu - uproszczony widok i obsługa okna
  • Administracja, multimedia i inne
   • Nowe: Okno przypomnienia o wizytach: dodane sprawdzanie leków przeterminowanych
   • Usprawnione: Domyślne ustawienia logowania i możliwość ustawienia domyślnego hasła logowania podczas zmiany hasła użytkownika
   • Usprawnione: Migracja do bazy Firebird 3.0, praca na bazie Firebird 3.0
   • Nowe: Rejestrowanie dodania dokumentu oraz anulowania dodania dokumentu (w kreatorze)
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany uprawnień użytkowników
   • Poprawione: Podczas synchronizacji mógł pojawiać się błąd podłączenia do bazy danych na serwerze
   • Poprawione: Podczas próby naprawy bazy mógł pojawiać się błąd "service is attached"
   • Poprawione: Podczas generowanie pliku JPK-FA mógł pojawiać się komunikat o nieprawidłowym numerze NIP dla każdego kontrahenta
   • Nowe: Ewidencja czasu pracy (wymagane: wersja profesjonalna, dostęp do aktualizacji)
   • Nowe: Możliwość łączenia dwóch rekordów pracowników w jeden wpis - gdy jest dwukrotnie wpisany
   • Nowe: Okno klientów: wydzielony nowy przycisk do operacji dot. aktualnego klienta
   • Usprawnione: Więcej oznaczeń kolorów dla recepcji
   • Poprawione: Projektowanie i wydruk raportów profesjonalnych użytkownika mogły się nie uruchamiać i drukować raporty bez wypełniania danych
   • Usprawnione: Przesunięcie terminu myszką w terminarzu teraz wymaga potwierdzenia (chyba, że włączymy to w opcjach terminarza)
   • Nowe: Można przeglądać historię zmian dla terminu
   • Nowe: Formularze zaawansowane: można zapisywać, odczytywać i usuwać formularze z/do chmury
   • Nowe: Formularze zaawansowane: można oceniać czyjeś formularze, wiele usprawnień edycyjnych
   • Usprawnione: Łatwiejsze wyszukiwanie dostawców z metodą filtrowania (F6 lub lejek w polu szukania)
   • Nowe: Odbiór wiadomości do importu faktur i synchronizacji: obsługa protokołu pocztowego IMAP (wcześniej tylko POP3)
   • Usprawnione: Odbiór wiadomości z fakturami zakupu - poprawiona przejrzystość obsługi
   • Poprawione: Import dokumentów podczas synchronizacji
   • Usprawnione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki: można teraz rozsyłać także SMS-y dla innych zabiegów niż szczepienie
  • Dane osobowe
   • Usprawnione: Możliwość wybrania, jak często ma być wymuszana zmiana hasła: co 30, 60 czy 90 dni. Rozporządzenie nie mówi o dokładnej liczbie dni.
   • Usprawnione: Możliwość utworzenia pliku PDF ze arkuszem zgody na dane osobowe (żeby np. wysłać klientowi)

  Zmiany w wersji 5.12 - 15 października 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Zbiorcze generowanie plików PDF dot. Dokumentacji obrotu detalicznego: nie ma potwierdzania po każdej pozycji; pliki można tworzyć z osobnymi nazwami na każdy miesiąc
   • Usprawnione: Przyspieszone przeglądanie Vademecum zwłaszcza przy pracy w chmurze i pracy po sieci WiFi
   • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można wybrać inną klasyfikację ASA, opisującą stan, a nie znieczulenie
   • Poprawione: Zgody na zabieg: możliwość ustalenia czcionki
   • Usprawnione: Raport leków psychotropowych nie pokazywał jednostki miary, a w pewnych przypadkach dawkowania - poprawione
   • Usprawnione: Badania laboratoryjne: poprawiona konwersja pomiędzy różnymi jednostkami miary
   • Usprawnione: Dodane nowe kategorie gatunków zwierząt na potrzeby norm badań laboratoryjnych
   • Usprawnione: Rejestracja wizyty: ustalenie następnej wizyty: można wskazać lekarza, do którego zapisujemy na wizytę
   • Poprawione: Rejestracja wizyty: Wybieranie dodatkowych składników przypisanych do leku/zabiegu - system pokazywał nieprawidłową ilość na stanie (0)
   • Nowe: Możliwość wydruku pustego protokołu sprzedaż - kupno konia
   • Nowe: Możliwość ustalania ceny leku/zabiegu już na poziomie leczenia w wizycie (cena ofertowa)
   • Usprawnione: Drukowanie specyfikacji do wizyty: teraz wybór wielkości papieru i podajnika
   • Usprawnione: Baza w chmurze: szybsze wybieranie leków w leczeniu i inne usprawnienia przyspieszające pracę
   • Poprawione: Zapis epikryzy jako PDF: pojawiał się błąd i plik się nie tworzył
   • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu może teraz zawierać diagnozę
   • Usprawnione: Import wyników badań z Vet Laboratorium w Bydgoszczy
   • Poprawione: Import wyników badań z laboratorium VetLab
   • Nowe: Numeracja recept dla leków psychotropowych
   • Poprawione: Sposób nadawania numeru kartoteki inseminacji dla powtórzeń
   • Poprawione: Inseminacja: Możliwość oznaczenia 5 i 6 krycia
   • Nowe: Inseminacja: tworzenie i wydruk świadectwa rodowodowego z wykorzystaniem nowej kartoteki podmiotów
   • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można w danych lecznicy umieszczać dodatkowe dane dot. oddziału
   • Poprawione: Wydruk raportu wizyty nie pokazywał szczegółów badania laboratoryjnego, jeśli było wprowadzane w starszej wersji modułu laboratoryjnego
   • Poprawione: Zabezpieczenia przypisywania multimediów do wizyty (reakcje na różne błędy w zapisie i kopiowaniu pliku)
  • Finanse
   • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: Można filtrować po kliencie
   • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-VAT i JPK-FA teraz z szyfrowaniem pliku
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 dla zakupów
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 w przypadku wartości netto 0.01 mogło spowodować utworzenie nieprawidłowergo pliku
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-FA w przypadku nazw zawierających znaki specjalne (np. "&")
   • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-MAG: teraz pomijane pozycje usługowe
   • Poprawione: Tworzenie zwrotu od dostawcy ze zwrotu od klienta: teraz w zwrocie jest cena dostawy (a więc cena zakupu w hurtowni), a nie cena sprzedaży widniejąca na zwrocie
   • Usprawnione: Komunikacja z serwerem Medivet
   • Poprawione: Ceny zaawansowane: wydruk cennika wyjazdowego, edycja cen, gdy zaznaczymy "ilość w opakowaniach" w Karcie leku/zabiegu
   • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: można teraz wybrać magazyn dla dokumentów
   • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz wybrać także zakres dat zamiast bieżącej zmiany
   • Nowe: Możliwość łatwego przejścia z klientów do listy dokumentów klienta (Klienci -> Analizy)
   • Poprawione: Import faktur w formacie Matrix (poprawione odczytywanie stawki VAT)
   • Nowe: Odwołania z Karty towaru do listy skojarzeń z pozycjami dostawców
   • Poprawione: W zwrocie do dostawcy cena towaru mogła być zerowa
   • Poprawione: Podczas edycji istniejącej pozycji dokumentu system uwzględniał ilość dostępną, zamiast dostępnej na dany dzień. Mogło to powodować powstawanie rozbieżności na magazynie
   • Poprawione: Wyświetlanie podsumowania (głównie zadłużenia) w oknie Dokumentów magazynowych
   • Usprawnione: Odczyt faktur bezpośrednio z wiadomości: poprawiona kolejność odczytu.
   • Nowe: Nowy format importu danych: VetDirect
   • Usprawnione: Import faktur z VetDirect teraz uwzględnia także faktury korygujące
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: Możliwość usunięcia z bazy danych klientów, którzy od ponad 5 lat nie mieli dokumentów ani wizyt
   • Poprawione: Generator raportów: poprawione drukowanie logo oraz maści zwierzęcia
   • Poprawione: Generator plików PDF, np. Zgody na zabieg: przy pewnych ustawieniach systemu Windows plik PDF mógł być mniejszy niż wybrany rozmiar kartki
   • Poprawione: Terminarz WWW: Błąd synchronizacji w przypadku użycia w opisie pewnych znaków specjalnych
   • Poprawione: Wyszukiwanie wg fragmentu tekstu dla zwierząt, klientów oraz towarów i usług
   • Poprawione: Płynność wyświetlania
   • Poprawione: W przypadku starych drukarek mogło drukowanie mogło powodować wyłączenie działania drukarki (zatrzymanie Bufora wydruków)
   • Poprawione: Wybieranie pozycji zawierających znaki specjalne
   • Usprawnione: Konwersja bazy danych do formatu Firebird 3.0
   • Usprawnione: Pobieranie aktualizacji w przypadku Windows XP
   • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
   • Nowe: ustalanie miejscowości na podstawie rejestru kodów pocztowych
   • Nowe: możliwość przelogowywania z użyciem numeru PIN zamiast hasła
   • Poprawione: ustawianie daty SMS-ów potwierdzających terminy w terminarzu
   • Usprawnione: Łatwiejsza konfiguracja wielu stanowisk do pracy w sieci dzięki zapamiętaniu ustawień i kopiowaniu do kolejnych
  • Dane osobowe
   • Nowy plik opisujący strukturę danych osobowych w Klinice XP dla celów dokumentacji RODO
   • Usprawnione: Skierowanie na badania: można wybrać, czy do skierowania trafiają pełne dane klienta, czy tylko imię i nazwisko
   • Usprawnione: W przypadku upoważnienia osób do zgody drukowanie zgody nie powodowało zaznaczenia w programie zgody klienta (pojawiał się komunikat błędu "CUST_AUTH[STATUS]...")

  Zmiany w wersji 5.11 - czerwiec 2018

  • Leczenie
   • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: karencja nie uwzględniała ewentualnego dodatkowego dnia
   • Usprawione: Przegląd inseminacji: możliwość filtrowania po kliencie, buhaju i samicy
   • Poprawione: Można teraz określić różne karencje dla pozycji / gatunku w przypadku różnych sposobów podania
   • Usprawnione: Można ustalić wielkość czcionki dla wydruku opisu wizyty
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz anonimizować dane klienta/klientów
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz wysłać go w postaci zaszyfrowanej jako dwie wiadomości (druga zawiera hasło)
   • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: mimo wyłączenia ilości i jednostek miary na wydruku mogły pojawiać się te dane - poprawione
   • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: poprawiona przejrzystość wydruku, kolorystyka itd.
   • Usprawnione: Zgoda na zabieg: Można zaznaczyć, aby drukowało się nazwisko lekarza przyjmującego zgodę
   • Poprawione: W przypadku dużej ilości oddziałów mógł pojawiać się błąd przy zapisie numeru wizyty - poprawione
   • Usprawnione: Raport wizyt wg gatunków: można wybrać pracownika
  • Finanse
   • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji nie drukował szczegółów
   • Poprawione: Eksportowanie raportu stanu magazynu w cenach rzeczywistych do MS Excel
   • Poprawione: Eksportowanie obrotów klienta do MS Excel
   • Poprawione: Ustalanie stanów minimalnych dla magazynu w przypadku chmury
   • Usprawnione: Możliwość ustalenia uprawnień pracowników do raportu sprzedaży wg pozycji (Parametry pracy -> Zakładka Pracownicy/uprawnienia -> Wspólne uprawnienia pracowników)
   • Usprawnione: Analiza klientów: teraz pomijani są klienci nieaktywni
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: w pewnych warunkach stawka VAT dla pozycji mogła mieć nieprawidłową wartość
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: jeśli pozycja faktury nie miała żadnej nazwy powstawał plik, którego nie można było zaimportować w systemach księgowych
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: W przypadku nazwy kontrahenta zawierającej znak & plik mógł być tworzony niepoprawnie - poprawione
   • Poprawione: Eksport księgowań do CDN Optima: Poprawiona kolejność faktur w pliku
   • Nowe: Zakończenie wizyty: można ustalić, że zamiast proponowanej kwoty zapłaty podpowiada się zero, aby pracownik wpisywał każdorazowo rzeczywistą otrzymaną kwotę
   • Usprawnione: Opcje wydruku faktur: przy zapłacie pobraniowej można ustalić, czy zawsze drukować informację, że zapłacona, czy tylko w przypadku rzeczywiście zapłaconych
   • Poprawione: Faktura od dostawcy: przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł pojawiać się komunikat błędu "ItemTable[BARCODE] field not found"
   • Nowe: Raport magazynu w podziale na dostawy
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji można wygenerować wg popularności (ilości transakcji)
   • Poprawione: Sprzedaż detaliczna mogła w pewnych przypadkach wyświetlać pozycje nieaktywne
   • Poprawione: Generowanie pliku JPK magazyn mogło nie uwzględniać dokumentów rozchodowych
   • Poprawione: Wygenerowany plik JPK Magazyn mógł być zgłaszany jako nieprawidłowy (brak pól DataWydaniaWZ itd.)
   • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze po transakcji wydania z magazynu łączna ilość w lekach i zabiegach mogła być nieprawidłowa (nie zmniejszona)
   • Nowe: Import faktur z hurtowni VetDirect
  • Administracja, multimedia i inne
   • Nowe: Możliwość konfiguracji do pracy w chmurze także dla wersji 1-stanowiskowych
   • Usprawnione: Blokada usunięcia pracownika, jeśli istnieją dla niego wizyty lub dokumenty
   • Nowe: Przewodnik po wdrożeniu danych osobowych
   • Nowe: Uprawnienia wspólne pracowników: można ustalić, czy pracownik ma wgląd w swoje rozliczenie po kliknięciu na swój Avatar -> Kasa
   • Usprawnione: Lepsza stabilność w przypadku zrywania połączenia z siecią np. przy pracy w chmurze
   • Usprawnione: Nowe Vademecum leków - ponad 120 nowych ulotek leków
  • Dane osobowe
   • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: umieszczenie danych biometrycznych podpisu w pliku PDF z możliwością późniejszej analizy
   • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: zgoda na eutanazję także poprzez podpis
   • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: możliwość wyboru typu czytnika, co wpływa m.in. na wielkość czcionki na ekranie
   • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: dostępne dodatkowe akcje po utworzeniu pliku z podpisem: drukowanie lub wyświetlenie
   • Nowe: Możliwość wysyłania listy zaszczepionych psów jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
   • Nowe: Możliwość wysyłania listy prowadzonych obserwacji jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
   • Usprawnione: Możliwość eksportowania adresów e-mail do pliku tekstowego lub schowka
   • Poprawione: Masowe wysyłanie SMS-ów do właścicieli wybranych zwierząt mogło nie działać poprawnie (nie wyświetlało się okno treści wiadomości SMS)
   • Nowe: Możliwość wysłania wielu wiadomości email do wielu odbiorców zamiast jednej zbiorczej
   • Usprawnione: Wybrane funkcje modułu ochrony danych osobowych są teraz dostępne także dla pracowników na zakładce Pomoc
   • Nowe: Spis osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
   • Nowe: Nowa treść zgody na przetwarzanie danych
   • Nowe: Nowe zgody opcjonalne na wysyłanie danych do różnych systemów
   • Usprawnione: Integracja drukowanych zgód ze znacznikiem zgody na SMS / Mail
   • Nowe: Zgody opcjonalne na zgodzie na przetwarzanie danych: można zdefiniować własną treść zgody opcjonalnej
   • Nowe: Osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
   • Nowe: Możliwość wyczyszczenia informacji o zgodach wszystkich klientów
   • Nowe: Możliwość ustawienia minimalnej długości hasła użytkownika (domyślnie 6 znaków)
   • Nowe: Zaszyfrowanie haseł znajdujących się w bazie danych
   • Poprawione: Długość hasła ustalona na maksymalnie 16 znaków
   • Nowe: Możliwość zapomnienia klienta
   • Nowe: Zgrupowanie funkcji dot. ochrony danych osobowych w jednym miejscu: zakładka Administrator -> Dane osobowe

  Zmiany w wersji 5.10 - marzec 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można ustawić teraz górny margines (np. przy druku na papierze firmowym wielu stron)
   • Poprawione: Wydruk karty obrotu detalicznego mógł nieprawidłowo pokazywać sumaryczną ilość przyjętego leku
   • Poprawione: Wybór zwierząt stada do wizyty pokazywał także zwierzęta oznaczone jako nieżywe/przekazane do uboju
   • Poprawione: Wydruk historii wizyt z poczekalni
   • Poprawione: Wydruk świadectw szczepienia, listy zaszczepionych psów i kwestionariusza do paszportu w przypadku podmiotów i więcej niż jednego właściciela danego zwierzęcia
   • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie wartości zerowych podczas importu
   • Usprawnione: Rozszerzenie uwag do Książki leczenia zwierząt gospodarskich do 600 znaków
   • Usprawnione: Dodatkowe pola w oknie badania dysplazji
   • Usprawnione: Szpital: Możliwość zmiany/wskazania lekarza prowadzącego
   • Poprawione: Karta obrotu detalicznego: prawidłowe drukowanie informacji w przypadku dokumentów KOREKTA+
   • Nowe: Możliwość wydrukowania listy zwierząt stada
  • Finanse
   • Nowe: Znacznik "Aktywny podatnik VAT" dla klientów
   • Nowe: Możliwość oddzielnej numeracji faktur dla aktywnych i nieaktywnych płatników
   • Nowe: Możliwość pomijania wydruku fiskalnego faktur dla aktywnych płatników
   • Nowe: Możliwość wydruku listy dokumentów sprzedaży z podziałem na aktywnych i nieaktywnych podatników VAT
   • Usprawnione: Na fakturze korygującej można teraz skorygować także datę zakończenia dostawy
   • Poprawione: Generowanie zwrotów od klienta z dokumentu źródłowego automatycznie generowało wszystkie pozycje
   • Poprawione: wybór oddziału dla wypłaty
   • Usprawnione: Historia obrotów klienta: można ją teraz wyświetlić także dla wskazanego zwierzęcia klienta
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 3
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 2
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-FA
   • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: można wybrać zakres "Dokumenty zbiorcze i pozostałe" lub "Dokumenty składowe i pozostałe"
   • Usprawnione: Zaawansowana numeracja dokumentów (ciągi numeracyjne): wygodniejsze zarządzanie numeracją (filtrowanie wg roku, typu dokumentu itd.)
   • Nowe: Eksport do systemu księgowego Ramzes
   • Poprawione: Dzienny raport sprzedaży: poprawione naliczanie sumy zapłat
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników - do wartości utargu raport doliczał wartość faktury korygującej po korekcie zamiast wartości różnicy
   • Nowe: Możliwość wystawiania not uznaniowych i obciążeniowych
   • Usprawnione: Import nowych faktur z hurtowni grupy Centrowet (dla dłuższych nazw towarów)
   • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu sprzedaży/zakupów VAT do PDF i wysłania poprzez e-mail
   • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych zapisuje teraz listy wydrukowanych dokumentów w plikach dziennych
   • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych nie przerywa pracy, ale wyświetla szczegółową informację o błędzie na zakładce raportowania
   • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych mógł wyświetlać w pewnych sytuacjach komunikat: Nieprawidłowa wartość sumaryczna dokumentu
   • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów mógł generować błąd w przypadku zaznaczenia "Uwzględniaj WZ"
   • Nowe: Import faktur z hurtowni Diagnosis i Ara
   • Nowe: Import faktur bezpośrednio z serwera Mediwet
   • Nowe: Poprawiony import faktur w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT
   • Usprawnione: Sumaryczny raport obrotów w podziale na miesiące można teraz filtrować po oddziale i typie dokumentu
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: Wysyłanie danych o zawieszkach do systemów DogId i VetId
   • Poprawione: SMS-y: Nadawanie nazwy nadawcy w przypadku JustSend
   • Poprawione: Eksportowanie do pliku XML w przypadku nieprawidłowych znaków pokazuje, której pozycji dotyczy problem
   • Poprawione: Parametry modułu danych osobowych: ustawienie drukowania zgody bez pytania nie działało
   • Poprawione: Edycja parametrów numerowania dokumentów
   • Usprawnione: Obsługa różnych terminarzy WWW dla różnych oddziałów
   • Usprawnione: Terminarz: zapamiętywanie domyślnego widoku (dzienny/tygodniowy/miesięczny), kolory terminów także w układzie tygodniowym
   • Nowe: Uprawnienia globalne dla recepcji: dostęp do opcji programu, do zarządzania pracownikami i do analiz pracowników
   • Usprawnione: Wydłużenie pola nazwy leków/zabiegów do 80 znaków
   • Poprawione: Mogło się zdarzyć, że SMS był wysyłany do klientów mimo odmowy zgody na otrzymywanie takich informacji
   • Poprawione: Terminarz internetowy: wiele poprawek, m.in. konfigurowanie dostępu do bazy czy stabilnośc przy pracy w chmurze
   • Nowe: Schronisko: można utworzyć kartę zwierzęcia "nieschroniskowego" po adopcji

  Zmiany w wersji 5.09 - grudzień 2017

  • Leczenie
   • Usprawnione: Zalecenia: teraz można je drukować na papierze firmowym
   • Poprawione: W wersji 5.8.02.10 lista zaszczepionych psów mogła mieć zawężoną listę zwierząt
   • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
   • Usprawnione: Przegląd numeracji wizyt - teraz z filtrowaniem oddziałów
   • Poprawione: Usuwanie recepty w oknie recept mogło nie zmieniać opisu wizyty
   • Poprawione: Tabela norm dla wskaźników mogła mieć nieprawidłową długość pola kod wskaźnika
   • Poprawione: Działa teraz prawidłowo eksportowanie i importoanie schematów badań laboratoryjnych
   • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: możliwość wydruku samego podsumowania
   • Usprawnione: Przy dodawaniu klienta i zwierzęcia można przejść do dodatkowych danych klienta
   • Usprawnione: W oknie wizyt można filtrować wizyty zawierające formularze zaawansowane
   • Usprawnione: Analiza występowania chorób - sumarycznie: można teraz uwzględniać wizyty, dla których nie było określonej diagnozy (np. do badania ilości nowych zwierząt wybranej płci itd.)
   • Poprawione: Przy próbie ponownej edycji wizyty, w której wcześniej anulowano zmiany mógł pojawiać się błąd powodujący zawieszenie systemu - poprawione
   • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze łączenie dwóch kart zwierząt mogło nie działać poprawnie
   • Usprawnione: Wydruk analizy wizyt wg gatunków: teraz można wydrukować także dane dot. płci leczonych zwierząt
   • Usprawnione: Raport prowadzonych obserwacji teraz w formacie HTML
  • Finanse
   • Usprawnione: Możliwość filtrowania także w oknie kojarzenia pozycji
   • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: faktury korygujące mogły być uwzględniane nieprawidłowo
   • Poprawnione: W niektórych przypadkach zestawienie zwierząt dla faktury zbiorczej mogło być generowane nieprawidłowo
   • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu wydań z dostaw dla pozycji do MS Excel
   • Usprawnione: Możliwość drukowania paragonów na drukarce fiskalnej EPSON TM-T810FV (protokół EPSON Thermal)
   • Usprawnione: Wydruk faktury korygującej: uwzględnianie różnych kont bankowych, dodana data płatności
   • Usprawnione: Raport sprzedaży: można pominąć wpłaty wcześniejsze niż analizowany okres (dzięki temu suma wpłat odpowiada rzeczywistości)
   • Nowe: Import faktur z hurtowni Ragdoll
   • Nowe: Możliwość weryfikacji poprawności danych klienta w bazie GUS oraz CEiDG
   • Poprawione: Edycja zamówień do dostawców, m.in. korzystanie ze stanów minimalnych i dotychczasowych zamówień
   • Usprawnione: Edycja zamówień do dostawców: stany minimalne także dla danego magazynu
   • Usprawnione: Edycja stanów minimalnych, m.in. możliwość szybkiego zamówienia pozycji
   • Usprawnione: Generowanie pliku JPK MAG - wersja testowa
   • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura od dostawcy: dane dostawcy mogły się nie przepisywać do faktury
   • Usprawnione: Filtrowanie zwierząt: zakres wagowy można podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników - poprawione drukowanie pracowników od nowej strony
   • Nowe: Możliwość zmiany ceny sprzedaży dla wielu pozycji naraz
   • Poprawione: Podczas rozliczenia zbiorczego mogła się pojawiać nadpłata u klienta
   • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania paragonu z numerem NIP (dla drukarek Novitus)
   • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania pozycji ze stawką N/P jako stawka E (ustawiane w opcjach drukowania fiskalnego)
   • Poprawione: Wydruk fiskalny bezpośrednio na drukarce Novitus mógł powodować występowanie błędu Access violation
   • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze pozwala na automatyczne zarejestrowowanie płatności dla poszczególnych dokumentów
   • Usprawnione: Raport transakcji dla dostaw pozycji jest bardziej przejrzysty, widoczny pełny kod dokumentu zakupu i nazwa dostawcy
   • Usprawnione: Import faktur korygujących z kolejnych hurtowni, m.in. z Konstantynowa Łódzkiego
   • Usprawnione: Na wydruku faktury można drukować numery WZ/paragonów składowych
   • Nowe: Ostrzeżenie o powstaniu luki w numeracji faktur w przypadku usuwania faktury innej niż ostatnia
   • Nowe: Eksport księgowań dokumentów do systemów Rachmistrz i Rewizor (wersja testowa)
   • Poprawione: W przypadku usuwania faktury o numerze niższym niż ostatni mógł pojawiać się błąd - usuwane były pozycje, ale nagłówek zostawał w bazie danych
   • Usprawnione: Dostosowanie importu faktur dla hurtowni Zwierzyniec (format Ragdoll)
   • Usprawnione: Przeglądanie magazynu: możliwość filtrowania pozycji wchodzących do inwentaryzacji
   • Usprawnione: Obsługa stawek VAT podzielona na zestawy dla dowolnego kraju podatkowego z uwzględnieniem zakresów obowiązywania
   • Nowe: Możliwość wydruku na fakturze informacji o tym, że sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Nowe: Filtrowanie terminarza wg kategorii
   • Usprawnione: Wyróżnianie wpisów o wyższym priorytecie
   • Nowe: Możliwość przypisywania kategorii do terminów
   • Nowe: Możliwość przypisywania kolorów do terminów
   • Usprawnione: Kolorystyka terminarza
  • Administracja, multimedia i inne
   • Usprawnione: Możliwość podpisów elektronicznych teraz także dla raportów definiowanych przez użytkownika
   • Poprawione: Szybkie kliknięcie na ikonę Leki i zabiegi mogło spowodować zawieszenie programu lub pojawianie się błędów
   • Nowe: Eksport adresów do bazy Envelo
   • Usprawnione: Archiwizacja multimediów obejmuje obecnie także podfoldery miesięczne oraz uwzględnia różne przypadku folderów
   • Poprawione: Podczas archiwizacji informacje o postępie procesu mogła nie być pokazywana
   • Nowe: Poczekalnia: analiza zapisów w poczekalni (czas oczekiwania, ilość zapisów itd.)
   • Nowe: Poczekalnia: Możliwość zlecenia wykonania zdjęcia RTG
   • Nowe: Sprawdzanie integralności kodów dostaw i kodu magazynu
   • Poprawnione: Uszczelnienie uprawnień dot. dostępu do tworzenia dokumentów i magazynu
   • Nowe: Laboratorium XP: Możliwość wczytywania wyników z bufora
   • Poprawnione: Formularze zaawansowane - różne usprawnienia i poprawki
   • Poprawnione: Export zestawień do MS Excel mógł nie działać dla niektórych zestawień - poprawione
   • Nowe: Konwersja danych z systemu SmallBussiness
   • Poprawione: Różne poprawki w procedurze zamknięcia roku

  Zmiany w wersji 5.08 - wrzesień 2017

  • Leczenie
   • Poprawiona: Edycja badań na chorobę Aujeszky'ego
   • Usprawnione: Sprawdzanie integralności leczenie-rozliczenie
   • Usprawnione: Import kolczyków w kolejnym formacie
   • Poprawione: W przypadku wprowadzania zaległych wizyt, w momencie zapisu mógł pojawiać się komunikat błędu (LECZ_DTL not active dataset)
   • Usprawnione: Schronisko: możliwość filtrowania zwierząt wg odbiorcy
   • Poprawione: W przypadku importu wyników badań z VetLab Bydgoszcz mogły nie być widoczne wartości
   • Poprawione: Import wyników badań z VetLab, gdy wynik nie zawiera daty badania
   • Poprawione: Import wyników badań z Laboratorium Idexx
   • Poprawione: Podczas powielania wizyt mógł występować błąd - poprawione
   • Usprawnione: Możliwość ustawienia, czy microchip zwierzęcia musi być unikalny, czy nie (Opcje -> Zwierzęta)
   • Usprawnione: Karta obrotu detalicznego drukuje teraz numery kolejnych transakcji, licząc od pierwszej transakcji w historii, a nie od 1.
   • Nowe: Nowy znacznik dla wizyt: flaga czerwona
   • Poprawione: Podczas importu wyników z ABC VET Horiba mógł się pojawiać komunikat brakujących wskaźników np. BIRTH DATE
   • Nowe: Wersja dla schronisk: Możliwość przeniesienia Karty zwierzęcia do kartoteki schroniskowej
   • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: można teraz drukować także nr zawieszki; więcej parametrów zaapmiętywanych
   • Poprawnione: Wypis ze schroniska: poprawiona nazwa gatunku dla zwierząt innych niż pies
   • Usprawnione: Analiza zastosowanego leczenia: można oprócz okresów tygodniowych i miesięcznych wybierać także lata
   • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie wyników z bufora badań diagnostycznych, zwłaszcza przy dużej ilości badań
   • Usprawnione: Import wyników badań z Idexx Snap Reader
   • Poprawnione: W przypadku bazy w chmurze zapis skróconej wizyty mógł trwać bardzo długo
   • Usprawnione: Obserwacje: można wybrać lokalizację, gdzie odbywa się obserwacja (stacjonarnie, z doprowadzeniem lub poza lecznicą), a potem analizować to w oknie przeglądu obserwacji
   • Poprawnione: Przypisywanie ulotki Vademecum do leku w Karcie leku
  • Finanse
   • Usprawnione: Sprawdzenie zgodności leczenie - rozliczenie
   • Usprawnione: Przyspieszone generowanie raportu obrotów z klientami, zwłaszcza przy większej ilości danych
   • Poprawione: Po rozliczeniu zbiorczym zadłużenie klienta mogło być obliczane nieprawidłowo
   • Usprawnione: Usprawniona edycja i wydruk faktury korygującej w przypadku korekty nagłówka
   • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej: na liście były dostępne także już wykorzystane WZ
   • Nowe: Nowy format importu danych: Kamsoft UTF-8 (dla nowych faktur z hurtowni MEDiWET)
   • Usprawnione: Raport zysku można teraz wydrukować dla konkretnego zwierzęcia
   • Usprawnione: Raport obrotów wg odbiorców pokazuje teraz zarówno obrót netto jak i brutto
   • Usprawnione: Wydruk cennika: możliwośc ograniczenia do wybranej kategorii, możliwośc drukowania opisu dodatkowego
   • Usprawnione: Faktury eksportowe: można ustawić w parametrach, czy w podsumowaniu ma być drukowany kurs wymiany i przeliczenie
   • Usprawnione: Wydruk fiskalny na koniec wizyty można domyślnie wyłączyć dla faktur (ustawienie w Opcjach -> Zakończenie wizyty)
   • Poprawione: Szybkie MM: przesunięcie całej zawartości magazynu mogło wywołać komunikat błędu
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup dokumentów: możliwość wybrania typu dokumentów
   • Poprawione: W przypadku wypłaty na wydruku kopii KP mógł się drukować napis Dowód wpłaty zamiast Dowodu wypłaty
   • Usprawnione: Zerowanie kasy objęte jest teraz tymi samymi zasadami odnośnie hasła, co płatności
   • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji można teraz grupować grupami towarowymi i eksportować do MS Excel
   • Usprawnione: Podczas edycji pozycji dokumentu sprzedaży można zmieniać stawkę VAT (przydatne przy fakturach eksportowych/zagranicznych)
   • Usprawnione: Wygodniejsza edycja stanów minimalnych
   • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: prawidłowo są teraz uwzględniane Faktury korygujące
   • Poprawione: Przeliczanie globalne zapłat klientów
   • Usprawnione: Rozliczenie finansowe z klientem można teraz wydrukować do pliku PDF i wysłać jako załącznik wiadomości
   • Poprawione: Poziom cen dla klienta w niektórych warunkach mógł być ustalany nieprawidłowo
   • Usprawione: Możliwość filtrowania w oknie finansów klienta
   • Poprawione: Odświeżanie stanu kasy, jeśli nie był stosowany system zmianowy
   • Poprawione: Korzystanie z wizyty ze stanów magazynu wskazanego dla wizyty, a nie magazynu użytkownika
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Poprawione: Podczas edycji terminu mogło pojawiać się ostrzeżenie, że termin minął
   • Usprawnione: Okno terminarza: zapamiętywanie szerokości lewego panelu
   • Usprawnione: Klienci: możliwość wyszukiwania do adresie e-mail
   • Usprawnione: Automatyczna identyfikacja klienta na podstawie adresu e-mail
   • Poprawione: Stałe terminy: w przypadku bloku czasowego być nieprawidłowo wyświetlane zakresy godzin
   • Usprawnione: Stałe terminy: wyświetlanie nazw terminów, wygodniejsze zarządzanie nimi
   • Poprawione: Stałe terminy: przy dodawaniu mógł się nie podpowiadać pracownik dla nowego terminu
   • Usprawnione: Nasłuch internetowy: możliwość wymuszenia odświeżenia widoku lecznicy w portalu WetTermin.pl
   • Poprawione: Nasłuch internetowy: w przypadku wspólnego terminarza mogły się nie wyświetlać godziny przyjęć na WWW
   • Poprawione: Bardziej niezawodne sprawdzanie nowych zapisów w terminarzu WWW
   • Poprawione: Terminarz internetowy: Nie można było definiować wizyt lekarza dłuższych niż 100 minut
   • Nowe: Terminarz internetowy: Teraz można definiować typy wizyt internetowych w konfiguratorze, inne dla każdego pracownika
   • Poprawione: Wysyłanie przypomnienia SMS z poziomu terminarza teraz zaplanuje wysłanie 24 godz. przed wizytą
   • Poprawione: Zbiorcze wysłanie wiadomości do właścicieli zwierząt tworzyło SMS-y bez danych zwierzęcia -> nie było kontroli, czy zwierzę żyje
   • Nowe: Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez VetSMS (jako alternatywa do SerwerSMS i JustSend)
   • Nowe: Przeglądanie SMS-ów: Możliwość filtrowania tylko odrzuconych SMS-ów, globalna zmiana statusu wieleu SMS-ów na "Planowany"
   • Poprawione: Potwierdzanie terminów poprzez SMS np. w terminarzu mogło proponować godzinę 21:59
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: W niektórych przypadkach wstążka zwiększała wysokość przy każdorazowym zamknięciu okna np. wizyt
   • Poprawione: Wyświetlanie nazw opcji na wstążce, w przypadku większej czcionki
   • Poprawione: Działanie programu przy ustawionej większej czcionce
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany nazwy klienta
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany podstawowych danych klienta (adres, telefon, e-mail) i możliwość filtrowania historii zmian wg wybranego klienta dla nowo rejestrowanych zdarzeń
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany ustawień taryfy nocnej, weekendowej
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany numeru dokumentu
   • Usprawnione: Poprawiona przejrzystość historii zmian
   • Poprawione: Multimedia: niektóre pliki PDF mogły być wyświetlane w sposób zniekształcony - z "rozstrzelonymi" literami
   • Usprawnione: Multimedia umieszczane są teraz w wielu podkatalogach (jeden na każdy miesiąc), dzięki czemu wyświetlane są znacznie szybciej
   • Usprawnione: Multimedia: Możliwość filtrowania multimediów wg rodzajów (zdjęcia zwierzecia, zgody na zabieg itd.)
   • Usprawnione: Multimedia: Wygodniejsze przeglądanie multimediów klienta
   • Usprawione: Konwersja z systemu Vethoven
   • Usprawione: Podczas wysyłania wiadomości e-mail można zdefiniować stałą stopkę i typowe treści wiadomości
   • Nowe: Możliwość zdefiniowania grup pracowników, do których wysyłane są powiadomienia w programie
   • Nowe: Ostrzeżenie, jeśli baza danych znajduje się w niezalecanych folderze Program Files w przypadku systemów nowszych niż Windows XP
   • Nowe: Możliwość określenia ulubionych raportów
   • Usprawnienia: Zmiana formatu plików używanych podczas synchronizacji: zamiast plików .Cab teraz wykorzystywane są pliki .zip z hasłem, ustawianym przez użytkownika
   • Poprawione: Łączenie do bazy danych gdy używane niestandardowe hasło
   • Usprawnione: Synchronizacja: dodatkowy, czwarty adres do wysyłania zmian
   • Poprawiona stabilność uruchamiania podstawowych funkcji (podwójne kliknięcie)
   • Usprawnione: Wygodniejsza edycja parametrów wydruków laboratoryjnych
   • Dane osobowe: dodanie możliwości wykorzystania czytnika podpisów, bardziej przejrzysta obsługa
   • Nowe: Wygodniejsze wybieranie pozycji: teraz można przełączyć pole wyszukiwania na filtr (klawiszem F6)

  Zmiany w wersji 5.07 - czerwiec 2017

  • Leczenie
   • Usprawnione: Wprowadzanie numeru zawieszki w trakcie wizyty, jeśli nie zostało to zrobione w edycji szczepienia (tylko po kliknięciu na Zapisz zawieszkę)
   • Usprawnione: Wizyta szpitalna: uwzględniany znacznik "Dodawaj ciągle"
   • Nowe: Możliwość drukowania zaświadczenia o szczepieniu p./wściekliźnie na drukarce tekstowej (Mefa Kafka)
   • Poprawione: wydruk zgody właściciela zwierzęcia na skierowaniu na badanie
   • Poprawione: Po utworzeniu epikryzy dane właściciela i zwierzęcia na liście epikryz mogły nie być widoczne
   • Usprawnienia dla schronisk: więcej parametrów drukowania karty ewidencyjnej, lepsza praca przy posiadaniu w bazie zwierząt ze schroniska i spoza niego
   • Usprawnienia dla schronisk: lepsza kontrola istnienia microchipów
   • Usprawnione: Analiza występowania chorób - więcej kryteriów i możliwości wyszukiwania w analizie sumarycznej, przeglądanie szczegółów
   • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: Możliwość drukowania numeru oddziału w numerze szczepienia
   • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla wizyt, poniżej której nie można już nic zmieniać
   • Usprawnione: Edycja wywiadu, badania i diagnozy
   • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz kopiowane także numery kolczyków w przypadku stada
   • Usprawnione: Import i wydruk wyników z Laboratorium Idexx (poprawione nazwy wskaźników, uwzględnianie wartości zerowych, grupowanie uwag i inne)
   • Usprawnione: Wygodniejsze tworzenie wizyt z bufora wyników badań diagnostycznych
   • Poprawnione: Ustalanie numeru wizyty w parametrach numerowania wizyt
   • Nowe: Moduł SQ-LAB: możliwość współpracy z aparatem Samsung PT10V
   • Usprawnione: Moduł SQ-LAB: Szybsze i bardziej stabilne odczytywanie wyników
   • Nowe: Zapisywanie każdej wersji wizyty zgodnie z Rozporządzeniem dot. książki leczenia zwierząt z 2008 r.
  • Finanse
   • Poprawione: Jeśli w Kreatorze dokumentów data wystawienia została zmieniona po dodaniu pozycji, to daty wydań/przyjęć dla poszczególnych pozycji mogły być nieprawidłowe
   • Poprawione: Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT w bardzo wielu miejscach mógł był drukowany VAT lub wartość netto - poprawione
   • Usprawnione: Specyfikacja pozycji dla dokumentu: można ograniczyć ją do usług (np. przy rozliczeniach z gminą)
   • Usprawnione: Edycja zamówień: przy wykorzystaniu stanów minimalnych pytanie o rzeczywistą ilość zamiast wpisania automatycznie proponowanej
   • Usprawnione: Raport stanu magazynu: możliwość drukowania numeru NIP lecznicy
   • Nowe: Możliwość utworzenia faktury zbiorczej na gminę tylko na usługi z określonymi cenami (przetargowymi)
   • Usprawnione: Wygodniejsze wpisywanie kosztów stałych: przełączanie netto/brutto, możliwość zaznaczenia/wyłączenia wszystkich pozycji naraz
   • Nowe: Szacowanie kosztów wizyt na podstawie kosztów stałych i zmiennych
   • Nowe: Możliwość zmiany paragonu w dokument RW
   • Poprawione: Poprawiony zwrot ze sprzedaży detalicznej (mogły się nie kopiować pozycje z dokumentu źródłowego)
   • Usprawnione: Raport obrotów z klientem można teraz drukować do pliku PDF
   • Nowe: Możliwość drukowania faktur VAT z zastosowaniem NIP-u europejskiego sprzedawcy
   • Nowe: Możliwość wyliczenia prowizji pracowników za zaległe dokumenty uregulowane w wybranym okresie
   • Usprawnione: Cennik wyjazdowy może teraz drukować ceny przypisane do konkretnego magazynu
   • Poprawione: Podczas tworzenia faktury korygującej z korektą nagłówka mogły się pojawiać nieprawidłowe dane do korekty
   • Usprawnione: Schronisko: Można teraz ustalić czy domyślnie rozliczenie z wizyty ma być dokumentem płatnym czy nie (parametry pracy schroniska)
   • Usprawnione: Możliwość usunięcia rabatu z wydruku dokumentów sprzedaży (np. przy rozliczeniach z gminą)
   • Usprawnione: Możliwość sortowania w oknie dokumentów wg numeru dokumentu, kodu dokumentu itd.
   • Usprawnione: Zamknięcie roku: szybsze przetwarzanie (przyspieszenie procesu naliczania obrotów klientów)
   • Usprawnione: Raport rozliczenia pracowników: jeśli uruchamiany przez pracownika, to nie są zapamiętywane zmiany ustawień raportu
   • Usprawnione: Dodana stawka VAT Odwrócony na potrzeby faktur zagranicznych
   • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla dokumentów, poniżej której nie można już nic zmieniać
   • Usprawnione: Raport sprzedaży pokazuje teraz wartości dokumentów w podstawowej walucie (przeliczając z waluty dokumentu)
   • Usprawnione: Bardziej przejrzysta lista dokumentów (poprawione kolory np. dla dokumentów niezapłaconych)
   • Usprawnione: Możliwość wyłączenia z raportu stanu magazyu wybranej grupy towarowej
   • Usprawnione: Dla klientów można ustawiać niestandardowe filtry jako fragmenty zapytań SQL np. wpisując warunek RABAT >= 10
   • Usprawnione: Podczas rejestracji wpłaty można wskazać inną kasę niż przypisana do użytkownika
   • Poprawione: Pracownicy -> Analiza bieżącego pracownika: w niektórych przypadkach wykres finansów pokazywał nieprawidłowe kwoty
   • Poprawione: Import faktur mógł pokazywać nieprawidłową wartość faktury źródłowej
   • Nowe: Raport obrotów z klientami (Klienci -> Drukuj), pokazujący sprzedaż dla każdego klienta w wybranym okresie
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Usprawnione: CRM-SMS: Wysyłanie wiadomości po godzinach pracy lecznicy
   • Nowe: Źródło klienta, możliwość filtrowania po nim, a w przypadku modułu CRM-SMS wykres źródła klientów
   • Nowe: Możliwość kontroli, czy źródło klienta zostało wypełnione przy dodaniu klienta
   • Nowe: Współpraca z systemem centrali telefonicznej NFON
   • Poprawione: Usunięty błąd, który mógł uniemożliwiać inicjalizację terminarza internetowego
   • Poprawione: Terminarz: w układzie tygodniowym czcionka mogła mieć inną wielkość niż określona w parametrach
   • Poprawione: Terminarz: podczas edycji grafiku mogły znikać godziny pracy zaplanowane dla pracowników niedostępnych dla klientów
   • Poprawione: W edycji terminu nie można było wskazać pracowników, których terminarz jest tylko wewnętrzny
   • Usprawnione: Konfiguracja terminarza internetowego: można wpisać nazwę i adres działalności, jeśli jest inna niż podstawowe dane lecznicy
   • Usprawnione: Komunikacja z terminarzem internetowym teraz działa nieco szybciej (bez sprawdzania dodatkowych tabel)
   • Poprawione: Nasłuch terminarza: wejście w ustawienia połączenia z bazą danych mógł powodować rozłączenie z lokalną bazą
   • Usprawnione: Poczekalnia: Odnotowanie rozmowy telefonicznej zawiera teraz od razu opis z rejestracji w poczekalni
  • Administracja i inne
   • Poprawione: Synchronizacja: Podczas synchronizacji data zakończenia dostawy mogła nie być przesyłana do serwera
   • Nowe: Wygodniejsza komunikacja pomiędzy użytkownikami: zamiast wyskakującego okienka z wiadomością, przerywającego pracę teraz miga ikona wiadomości u góry okna
   • Usprawnione: Odświeżone okno wiadomości, lepsza kontrola odczytania wiadomości
   • Nowe: Dla wiadomości wewnętrznych można przeglądać, kto je odczytał
   • Poprawione: Drukowanie plików PDF wykorzystujących inline images
   • Laboratoria: Zniesienie ograniczenia liczby planowanych kierunków i metod badań, dodany dokument związany z planowanym kierunkiem
   • Nowe: Śledzenie zmian w dokumentach magazynowych
   • Nowe: Konwersja z programu Zwierz/Access
   • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
   • Usprawnione: Lepsze zabezpieczenie w przypadku zerwania połączenia z bazą danych w trakcie rejestracji wizyty
   • Poprawione: Mógł występować problem z minimalizowaniem głównego okna programu
   • Usprawnione: Usprawnione generowanie zleceń wykonania obrazu RTG

  Zmiany w wersji 5.06 - kwiecień 2017

  • Leczenie
   • Poprawione: Nie wyświetlała się ikona leczenia szpitalnego na liście wizyt
   • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych mogły się pojawiać serie i daty ważności leków
   • Poczekalnia: zapamiętywanie aktualnego statusu - filtrowania listy
   • Nowe: Szczepienie p.wściekliźnie: możliwość drukowania na papierze termicznym (szer. 112 m)
   • Karta szpitalna: poprawiony wydruk danych klienta (m.in. telefon)
   • Poprawione: Edycja parametrów schematu diagnostycznego mogła wyświetlać błąd uniemożliwiający edycję
   • Nowe: Możliwość przypisania rasy do budynków dla stada (np. w przypadku stad drobiu o różnych rasach w różnych budynkach)
   • Nowe: Nowy cennik badań Idexx na 2017 rok
   • Poprawione: Niektóre zdarzenia (szybka sprzedaż, wydanie zaświadczenia/wydruku) nie były rejestrowane z okna klientów
   • Usprawnione: Karencję dla leków można pokazywać z datą o jeden dzień późniejszą (ustawiane w parametrach)
   • Nowe: Możliwość przypisania schematu leczenia do usługi. Po wybraniu usługi w wizycie kopiowany jest do leczenia cały schemat
   • Poprawione: Przeglądanie wizyt: jeśli dla którejś z wizyt był przypisany PDF, przeglądanie wizyt mogło się zawieszać lub scroll powodował przewijanie o wiele wierszy zamiast jednego
   • Nowe: Możliwość zdefiniowania innego logo na wydrukach wyników laboratoryjnych
   • Nowe: Zgoda na zabieg: dodatkowa informacja o kosztach leków wydanych do domu, więcej miejsca na opis rozpoznania
   • Nowe: Sprawozdanie z badania mięsa i wiele usprawnień w rejestracji badań mięsa: dodane koło łowieckie, miejsce polowania, numeracja badań, definiowanie danych stacji wytrawiania mięsa itd.
   • Usprawnione: Vademecum uzupełnione o kilkadziesiąt ulotek leków
   • Usprawnione: Umowa adopcyjna w przypadku schronisk może teraz zawierać dodatkowe pola (PESEL, data kwarantanny)
   • Usprawnione: Odczyt wyników z Laboratorium Idexx: Uwzględnianie tekstów dodatkowych, grup wartości, komentarzy, kolejności itd.
   • Usprawnione: Wiele poprawek w działaniu szpitala, m.in. wyświetlanie okna, edycja listy klatek, edycja wykonanych badań, poprawiony wydruk karty itd.
   • Nowe: Szpital: Możliwość wydrukowania zgody na leczenie stacjonarne
   • Wygodniejsze wybieranie wielu pracowników (np. do wyjazdu w teren)
   • Poprawione: Rejestracja wizyty: mogło nie działać prawidłowo sprawdzanie, czy w leczeniu nie użyto więcej, niż dostępne na magazynie
   • Poprawione: Epikryza - różne usprawnienia w tworzeniu i drukowaniu
   • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: możliwość wydrukowania numeru książki leczenia zawartego w dokumencie zamiast numeru wizyty, nawet gdy wizyta istnieje
   • Usprawnione: Wydruk karty ewidencyjnej zwierzęcia (schroniska): można definiować treść oświadczenia osoby przekazującej; drukowana jest maść
   • Usprawnione: Skierowanie na badanie: teraz można dopisać standardową zgodę właściciela na wykonanie badania
   • Poprawione: Dane o szczepieniu nie były przesyłane do bazy DogId, jeśli wpisane były dwa adresy e-mail dla klienta
   • Nowe: Możliwość odczytywania microchipów psów za pomocą czytnika (Sigmed)
   • Usprawnione: Nowy symbol dla zabiegów profilaktycznych do wyboru - kleszcze
   • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: pozycje rozbite na dwie dostawy przy przyjęciu (ze względu na zaokrąglanie cen) są drukowane jako jedna dostawa
   • Nowe: Możliwość drukowania Książki leczenia zwierząt domowych w wybranym zakresie numerów wizyt
   • Sprawdzanie unikalności microchipu przy dopisywaniu lub uzupełnianiu danych zwierzęcia
   • Nowe: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można ustalać, czy będą drukowane nazwy, waga, data urodzenia zwierząt stada
  • Finanse
   • Leki i zabiegi: pomijanie sprawdzanie unikalności kodu kreskowego, jeśli ten ma mniej niż 5 znaków (ważne np. przy imporcie faktur z Medivet)
   • Poprawione: Jeśli na danym komputerze nie było czcionki Segoe UI light w angielskojęzycznej wersji językowej, to nie było drukowane na fakturze podsumowanie VAT
   • Nowe: Wydruk faktur: Możliwość drukowania okresu wykonania usługi zamiast konkretnej daty
   • Nowe: Kategorie faktur: można teraz filtrować dokumenty według nich, a kategorię drukować u dołu faktury
   • Nowe: Kategorie faktur można tworzyć automatycznie na podstawie kategorii pozycji
   • Poprawione: Wykres sprzedaży pojedynczego leku mógł powodować zawieszenie programu, gdy zakres dat był nieograniczony
   • Poprawione: W przypadku zastosowania rabatu 100% mogły pojawiać się błędy lub nawet zawieszenie programu
   • Nowe: Możliwość wyłączenia na wydruku faktur oznaczenia Oryginał / Kopia
   • Usprawnione: Przeglądanie zaopatrzenia obejmuje teraz także zwroty do dostawcy
   • Poprawione: Na wydruku zwrotu od klienta kwota pozostająca do zwrotu mogła być drukowana nieprawidłowo
   • Poprawione: W przypadku długiej nazwy odbiorcy mogła nie mieścić się na wydruku dokumentu sprzedaży/WZ
   • Poprawione: Wykres sprzedaży towaru / usługi mógł nie pokazywać żadnych wartości - poprawione
   • Poprawione: Przy pracy w chmurze dodawanie klientów z okna Kartoteki klientów mogło nie działać prawidłowo
   • Poprawione: Kreator dokumentów: w przypadku zmiany kontrahenta przechodzenie pomiędzy zakładkami mogło powodować przywrócenie danych kontrahenta sprzed zmiany
   • Poprawione: Kreator dokumentów: tworzenie MM+ mogło być wykonywane na nieprawidłowy magazyn (o kodzie "np.")
   • Nowe: Możliwość eksportu cennika wyjazdowego do MS Excel
   • Poprawione: Odświeżenie stanu kasy mogło nie działać prawidłowo, jeśli zmiana była zamknięta
   • Poprawione: Raport sprzedaży dziennej doliczał do wartości sprzedaży kwotę zaległych uregulowanych płatności
   • Poprawione: Inwentaryzacja: Odczyt ilości z kolektora danych mógł działać nieprawidłowo w przypadku ilości z ułamkiem, np. 14.5
   • Poprawione: Wydruk faktur: W przypadku długiej nazwy nabywcy, końcowa część nazwy mogła nie być drukowana
   • Poprawione: Historia leczenia zwierzęcia stada pokazywała tylko ilości leków zastosowanych (pomijając pozostawione)
   • Poprawione: Rozliczanie wizyt: w przypadku dokumentów RW system uwzględniał rabat, którego później nie można było poprawić
   • Poprawione: Na duplikacie faktury mogła nie być drukowana data wydruku duplikatu
   • Usprawnione: Specyfikacja dla dokumentu: teraz można ukryć wartości poszczególnych pozycji
   • Poprawione: Raport stanu magazynu nawet przy wielu działalnościach mógł drukować dane tylko dla podstawowego oddziału
   • Usprawnione: Raport stanu magazynu: teraz można wybrać dostawcę
   • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów - można teraz wybrać magazyn
   • Nowe: Możliwość ustalania cen sprzedaży różnych dla różnych magazynów
   • Nowe: Możliwości filtrowania listy dokumentów według dodatkowych filtrów
  • Administracja i inne
   • Nowe: Różne nowe opcje konfiguracji przy pracy wielooddziałowej
   • Nowe: Praca wieloodziałowa: Możliwość zdefiniowania folderów mediów, plików PDF i zdjęć zwierząt niezależnie dla każdego oddziału
   • Nowe: Ochrona faktur: można ustalić, że faktury tworzone są tylko z datą bieżącą, inne kontrole poprawności faktur
   • Poprawione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki ustawiało czas (dzień) wysłania na moment planowanego szczepienia, a nie odpowiednio wcześniej
   • Usprawnione: Łatwe potwierdzanie i odwoływanie wizyt z poziomu terminarza (prawy przycisk myszy na terminie)
   • Poprawione: Terminarz: mogła nie działać filtrowanie wg typu zdarzenia w widoku tygodnia
   • Poprawione: Terminarz: Praca na układzie miesięcznym mogła powodować zmianę tematu zdarzenia
   • Poprawione: Terminarz: W edycji terminu przejście do karty klienta mogło nie działać prawidłowo
   • Usprawnione: Łatwiejsze aktywowanie modułu CRM-SMS (automatycznie), lepsza informacja o końcu dostępu do modułu
   • Poprawione: Minimalizacja terminarza przy pracy na dwóch monitorach mogła powodować zawieszenie programu - poprawione
   • Usprawnione: Terminarz internetowy: teraz jest także wielooddziałowy; poprawki w komunikacji z terminarzem WetTermin.pl
   • Nowe: Edycja terminu: wgląd w przypomnienia związane z terminem, klientem, zwierzęciem
   • Nowe: Kreator komunikacji z WetTermin.pl, przebudowany komunikator i wiele innych zmian związanych z rejestracją w internecie
   • Większa stabilność programu SQ-LAB do komunikacji z aparatami diagnostycznymi
   • Nowe: SQ-LAB: Współpraca z aparatem Skyla VB1 (morfologia)
   • Nowe: Szablony życzeń wielkanocnych

  Zmiany w wersji 5.05 - styczeń 2017

  • Leczenie
   • Teraz dodatkowe zdarzenia (telefon, odwołanie wizyty itd.) można rejestrować także z poziomu Kartoteki klientów
   • Leki i zabiegi: wydzielony przycisk Analizy: zgrupowane analizy pozycji
   • Schematy leczenia: możliwość ustalenia stałej ceny za całość
   • Nowy typ zdarzeń dla wizyt: Inne zdarzenie
   • Nowe oznaczenie wizyty specjalnej: Zdjęcie RTG
   • Schronisko: raport działalności uzupełniony o eutanazje i adopcje psów
   • Schronisko: poprawiony raport psów schroniska: może uwzględniać bieżący filtr w kartotece
   • Schronisko: poprawiony raport przyjęć/wydań: można teraz wybrać co ma być drukowane: nazwa czy chip
   • Poprawione: Okno zwierząt: przejście do wyboru maści bez wybrania maści powodowało wyczyszczenie informacji o maści danego zwierzęcia
   • Zwierzęta: Można teraz wyłączyć ustalanie płci na podstawie nazwy (poza Polską lub gdy w nazwie są identyfikatory - np. w schronisku)
   • Zwierzęta: Przy dodaniu z okna zwierząt można teraz wyłączyć automatyczne wpisywanie np. numeru microchipa z pola szukania
   • Wykres zastosowania leku: teraz można wybrać lekarza jako jedno z kryteriów
   • Poprawione drukowanie zaleceń, dodatkowo można je drukować do PDF i wysłać poprzez e-mail
   • Poprawione stosowanie karencji dla istniejących wizyt (uwzględnianie znacznika wizyt gospodarskich)
   • Poprawione: Wydruk historii wizyt dla klienta lub zbiorczej: u góry drukowana była przypadkowa maść
   • Możliwość łatwego odwołania wizyty z terminarza oraz okna umówionych wizyt (prawy przycisk myszy na terminie)
   • Poprawione: Wybór zwierzęcia do wizyty: jeśli był wg nazwy zwierzęcia, dodanie zwierzęcia powodowało błąd
   • Poczekalnia może być prowadzona niezależnie w poszczególnych oddziałach
   • Poprawione Badanie konia: działanie klawiszy, dane dla pól Foot pattern axis i inne
   • Poprawione generowanie wizyt na podstawie wyników badań diagnostycznych w przypadku chmury
   • Usprawnione zapamiętywanie numerów prefiksu dla numerów zawieszek DogId
   • Schematy leczenia w wizycie: można ustalić, czy pytać o ilość na jednym formularzu, czy pozycja po pozycji (jak w starszych wersjach)
   • Poprawiony import stada oraz kopiowanie zwierząt stada do wizyty
   • Usprawniony import z urzadzeń Idexx SNAP Reader i Idexx SNAP
   • Dokumentacja obrotu detalicznego: można w niej uwzględniać także dokumenty MM (w przypadku np. oddziałów)
   • Szybsze i wygodniejsze wyświetlanie treści PDF-ów w opisie wizyty
   • Dla wizyt szpitalnych włączana standardowo taryfa zwykła niezależnie od pory dnia, świąt itd.
   • Analiza występowania chorób/diagnoz: teraz można filtrować także wg klienta oraz wg miejscowości
   • Poprawiony Import badań laboratoryjnych: uwzględniana jednostka miary w schemacie, a do leczenia wpisywany proponowany koszt badania
   • Poprawione dodawanie wielu zwierząt (przycisk "Dodaj następne" w oknie dodania zwierzęcia)
   • Uproszczona książka leczenia dla zwierzęcia stada (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Finanse
   • Klienci: możliwość określenia koloru czcionki dla każdego klienta
   • W przypadku chmury edycja grup towarowych mogła nie działać poprawnie - poprawione
   • Historia obrotów klienta: można teraz wybrać, z jakich dokumentów (Magazynowych/finansowych) tworzone jest zestawienie zakupionych towarów/usług
   • Magazyn: Poprawione rozdysponowanie dostaw, gdy dana dostawa była częściowo wykorzystana dla tego wydania i nadal jest dostępna
   • Magazyn: Przyspieszone sprawdzanie poprawności dostaw
   • Magazyn: Możliwość łatwego wyświetlenia pozycji o wygasających terminach dostaw lub przeterminowanych
   • Poprawione: nie zakładała się automatycznie tabela kosztów stałych
   • Poprawione: chmura: nie działało wybieranie użytkowników uprawnionych do wydruków fiskalnych
   • Poprawione: chmura: wpłata zbiorcza działała bardzo wolno
   • Nowy parametr fiskalny: Dostępność drukowania fiskalnego można teraz uzależnić od magazynu (przy tworzeniu wizyt i sprzedaży detalicznej)
   • Poprawione: Faktury korygujące do faktury z numerem PESEL zamiast NIP nie zawierały numeru Pesel
   • Nowe: Klienci - przycisk Analiza: łatwe przejście m.in. do analiz klientów, którzy wydali najwięcej pieniędzy i tych, którzy byli najczęściej
   • Nowe: Klienci-Analizy: oprócz wykresu dostępne także tabele klientów ("hojnych" i "wiernych") z możliwością wydruku listy, wydruku etykiet adresowych czy odwołaniem do karty klienta
   • Nowe: Wydruk faktur: możliwe drukowanie kodów pozycji na dokumentach magazynowych
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników: przy pewnych warunkach zamiast prowizji od wartości sprzedaży wyliczała się prowizja od zysku
   • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: listę dokumentów składowych można teraz drukować także w wartościach brutto
   • Poprawione: Szybkie MM w przypadku chmury mogło powodować zawieszenie programu
   • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej
   • Poprawione: Sumaryczny raport stanu magazynu na wybrany dzień pokazywał zawyżone wartości i ceny
   • Poprawione: Import faktur z Centrowet Cezal Poznań (nie był uwzględniany rabat)
   • Poprawiony wygląd faktur z danymi odbiorcy i możliwość wybrania płatnika z poziomu wizyty
   • Różne poprawki w formacie drukowanych dokumentów, możliwość definiowania własnego koloru ramek i tła nagłówków na drukowanych dokumentach
   • Dokument tworzony z wizyty: pomijane pozycje o stawce N/P i tworzony dla nich dodatkowy dokument KP
   • Poprawione rozliczenia z klientami przy wizycie szpitalnej oraz automatyczne aktywowanie wizyty szpitalnej dla zwierząt już przebywających w szpitalu
   • Poprawiony raport rozliczenia proacowników w przypadku wielu oddziałów
  • Administracja i inne
   • Rejestrowanie informacji o zmianie nazwy leku
   • Poprawione uruchamianie Laboratorium XP (właściwa zakładka i inne ustawienia wyglądu)
   • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów dot. zaplanowanego terminu: możliwość wpisania numeru telefonu i wyboru typu informacji (potwierdzenie/przypomnienie)
   • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów z przypomnieniem o zapłacie: możliwość edycji treści SMS-a przed wysłaniem
   • Terminarz (godziny pracy lecznicy, godziny pracy oddziałów, terminy) można prowadzić niezależnie dla różnych oddziałów/katedr
   • Synchronizacja: teraz możliwa także dla sieci działających na protokole NetBeui
   • WetKarta: nie wysyłała się wiadomość do właściciela - poprawione
   • Ustalanie automatycznie ścieżki do serwera Firebird
   • Różne poprawki błędów wyskakujących przy pracy w chmurze
   • SMS: Możliwość ręcznego ustalenia maksymalnej długości wysyłanych SMS-ów
   • SMS: Łatwe przygotowanie życzeń świątecznych
   • Różne poprawki związane z pracą na tablecie
   • Nowe uprawnienia globalne pracowników
   • Możliwość analizy wizyt dla poszczególnych oddziałów/katedr
   • Usunięty istotny błąd z synchronizacji, który mógł powodować, że nie były przesyłane dane zwierząt dla nowo zakładanych klientów
   • Możliwość konwersji danych z systemu Veterinaro
   • Usunięty istotny błąd związany z pracą w chmurze, powodujący wyświetlanie komunikatu SET NO COUNT OFF w przypadkowych miejscach
   • Przy usuwaniu magazynu sprawdzanie, czy nie ma na nim stanów magazynowych
   • Poprawione działanie uprawnień wspólnych pracowników
   • Poprawione zgłaszanie uwag do programu
   • Multimedia: Przyspieszona i poprawiona obsługa plików PDF

  Zmiany w wersji 5.04 - listopad 2016

  • Leczenie
   • Wizyty: nowy lub poprawione typy zdarzeń: Rezygnacja z wizyty (Odwołanie wizyty / Nie stawienie się na wizytę), Wydanie wydruku/dokumentu, Sprzedaż i rozmowa telefoniczna
   • Widok wizyt: można wyświetlać kolumnę Rozpoznanie
   • Analiza chorób / diagnoz
   • Wydruk długiej historii wizyt: wyniki badań diagnostycznych w pewnych przypadkach nie były wyświetlane: poprawione
   • Masowe szczepienia: drukowało się tylko pierwsze zaświadczenie p./wściekliźnie - poprawione
   • Schroniska: Nowy wydruk: Wypis z Kartoteki schroniska
   • Schroniska: W niektórych wersjach nie uruchamiał się raport przyjęć/wydań - poprawione
   • Schroniska: Poprawione dodanie zwierzęcia, jeśli wybieranie było wg numeru chip
   • Zawieszki DogId: można teraz ustawić stały prefix (nr lecznicy i rok), podpowiadany przy wpisywaniu
   • Zaświadczenie o obserwacji teraz można wybrać piapier A5 lub A4
   • Okno wizyt: Nowy przycisk Widok u góry
   • Rejestracja wizyty: wybór zwierząt stada, którym zastosowano dany lek: poprawione, gdy nie wybrano zwierząt dla całej wizyty
   • Możliwość określenia płci jako nieznanej (np. w przypadku papug)
   • Import wyników z ABC Vet Plus (ASTM): import pomijał wskaźnik WBC - poprawione
   • Możliwość przypisania wyników diagnostycznych w buforze z poziomu karty zwierzęcia (zakładka Diagnostyka)
   • Bardziej stabilne zapisywanie wizyty
   • Analiza leczenia: można teraz zobaczyć wykres zużycia leku/stosowania zabiegu w okresach czasowych (wersja profesjonalna)
   • Wybór zwierzęcia: można filtrować po klatce/stadninie (przydatne w przypadku stadniny z końmi wielu właścicieli)
   • Karta obrotu detalicznego: można ręcznie skorygować numer karty
   • Dodany uniwersalny format pliku zwierząt stada do importu
   • Gatunki - usprawnienia w oknie gatunków (ilość zwierząt, raporty)
   • Karta zwierzęcia: teraz widać tu ikony rodzajów zabiegów profilaktycznych, można też widzieć na liście rozpoznanie (przycisk "Dostosuj widok")
   • Szpital: wagę można było wpisać z 2 miejscami po przecinku zamiast z 3 - poprawione
  • Finanse
   • Wygodniejsze wybieranie wizyt do faktury zbiorczej
   • Wybór pozycji z listy przy cenach zaawansowanych pokazywał nieprawidłową cenę - poprawione
   • Klienci do wystawiania faktur zbiorczych: poprawione sortowanie z uwzględnieniem polskich liter
   • Na fakturach korygujących drukowanych jako Podanie leku kwota brutto niektórych pozycji mogła być podwojona - poprawione
   • Historia obrotów klienta - szybsze otwarcie okna
   • Poprawione rejestrowanie płatności zbiorczych
   • Przeglądanie dokumentów: można zamiast daty wystawienia filtrować wg daty zakończenia usługi lub daty płatności
   • Poprawione tworzenie zwrotów od klienta, także na podstawie faktury korygującej
   • Poprawione płatności za zwrot, różne usprawnienia w oknie finansów klienta, m.in. nowa kolumna Saldo
   • Z okna leków i zabiegów można teraz wywołać raport zużycia leków także dla usług/zabiegów, podobnie Raport transakcji dla pozycji
   • Zamknięcie zmiany: osoba zamykająca zmianę może teraz, niezależnie od uprawnień, wydrukować raport związany z tym zamknięciem
   • Możliwość wydrukowania raportu płatności kartą za dowolny okres z okna Kasy -> Raporty
   • Nowe: koszty stałe: Definiowanie, możliwość dodania kosztów dodatkowych do importowanej faktury
   • Nowe: koszty stałe: Analiza graficzna + Eksport do MS Excel
   • Nowe: koszty stałe: Łatwa rejestracja kosztów z okna kosztów stałych
   • Nowe: koszty stałe: Wygodne przejście do listy dokumentów kosztowych z okna kosztów stałych
   • Import faktur: można doliczyć koszt nie zaimportowanych pozycji lub odchylenia jako usługę kosztową
   • Import faktur: można doliczyć łatwo koszty transportu
   • Pracownicy: analiza wizyt, przychodów i zdarzeń w systemie - wersja profesjonalna, dla użytkowników z aktywnym abonamentem
   • Raport kasowy można teraz wydrukować na kartce A5
  • Administracja i inne
   • Poprawione wysyłanie wielu SMS-ów (zarządzanie pamięcią wewnętrzną)
   • Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez SerwerSMS (serwersms.pl) lub JustSend (justsend.pl)
   • Poprawione skalowanie czcionek i formularzy przy ustawianiu większych czcionek
   • Laboratorium: teraz listę badań można eksportować do MS Excel
   • Zmiana sposobu uruchamiania terminarza internetowego: teraz zarządzanie globalne: wskazanie komputera, na którym ma być uruchamiane nasłuchiwanie, aby nie powielać nasłuchiwania na wielu stanowiskach
   • Poprawiona zmiana kodu klienta (mógł pojawiać się błąd dot. FOREIGN KEY ANIMALS)
   • Nowe zdarzenia rejestrowane w historii: Anulowanie nowej wizyty, połączenie lekuów/zabiegów, usunięcie dokumentu PZ, z którego były już wydania
   • Terminarz internetowy: teraz współpracuje także z bazą w chmurze
   • Terminarz internetowy: poprawa czytelności komunikatów
   • Terminarz: Wydruk grafika: m.in. uwzględnione dwa zakresy godzin, teraz także do pliku PDF
   • Terminarz: Możliwość zarządzania czasem osób, dla których nie umawia się wizyt (Nowy typ dostępności w terminarzu: Wewętrzny)
   • SQ-LAB2: musiał być uruchamiany z uprawnieniami Administratora, bo inaczej nie były widoczne porty COM -> Poprawione
   • Poprawione wyszukiwanie po nazwisku klienta w przypadku dużej ilości danych
   • Poprawienie stabilności rejestracji wizyty w przypadku zerwania połączenia z bazą (WiFi, baza w chmurze)
   • Dane osobowe: skorygowany tekst zgody na czynności lekarskie - uzupełniony o zabiegi profilaktyczne

  Zmiany w wersji 5.03 - wrzesień 2016

  • Leczenie
   • Poprawione drukowanie cennika do wyjazdów
   • Wygodniejsze wybieranie ilości do zestawów - od razu na jednym formularzu
   • Poprawiony protokół badania konia przed sprzedażą: poprawiony wydruk poszczególnych pól opisowych, łatwiejszy dostęp do opcji z kartoteki zwierząt (zakładka profilaktyka) i karty zwierzęcia (zakładka wizyty)
   • Masowe szczepienia nie działały prawidłowo w przypadku bazy w chmurze - poprawione
   • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można zamiast numeru wizyty drukować puste miejsce na ręczne wpisanie
   • Zastosowana profilaktyka: w przypadku zabiegów innych niż profilaktyka, o czasie ważności krótszym niż rok, filtrowanie mogło działać nieprawidłowo - poprawione
   • Zastosowana profilaktyka: można zobaczyć łączną ilość zabiegów
   • Wizyty: poprawione zarządzanie kolejnością wizyt - przypadkowo zmieniała się kolejność; teraz ustawiane pod przyciskiem Sortuj
   • Wydruk wyników badań diagnostycznych na papierze formatu A5 nie zawierał daty badania - poprawione
   • Poprawiony import wyników badań ze Śląskich Laboratoriów Diagnostycznych
   • Import wyników badań diagnostycznych: teraz działa poprawnie także wtedy, gdy wyniki pojawiają się w innym formacie (niż np. jako opis) niż spodziewany (np. liczba)
   • Leczenie koni: możliwość wpisania transpondera oraz wskazania stadniny, w której przebywa koń; filtrowanie wg stadniny, w której przebywa koń itd.
   • Wersja dla schronisk: poprawiona edycja wydania zwierzęcia, poprawione generowanie umowy adopcyjnej
   • Epkiryza: Poprawiony wydruk, poprawione kopiowanie z wielu wizyt
   • Używanie pozycji powiązanych teraz także w wizycie terenowej
   • Rejestracja wizyt: poprawione ustawianie kolejności pozycji leczenia (w pewnych przypadkach nie udawało się ustawić ręcznie kolejności pozycji)
   • W przypadku nietypowych rodzajów wizyt dla bazy w chmurze mógł pojawiać się błąd przy wyświetlaniu - poprawione
   • Schroniska: Nowy raport - sprawozdanie z działalności schroniska (zestawienie zwierząt przyjętych, padłych, przekazanych do adopcji itd.)
   • Schroniska: Lista zwierząt: Możliwości łatwego filtrowania według typu i daty przyjęcia, wydania i inne
   • Schroniska: Lista zwierząt: Dodana kolumna Typ wydania
   • Poczekalnia: przyspieszenie otwarcia w przypadku bazy w chmurze
   • Poczekalnia: Zapamiętywanie ostatniego ustawienia filtru status wizyty
  • Finanse
   • Raport dnia: naliczane wpłaty były zbyt wysokie (skumulowane z bieżącego dnia i kolejnych) - poprawione
   • Tworzenie faktur zbiorczych z WZ i wizyt: poprawione proponowanie rabatu: jeśli rabat dla dokumentu jest taki jak domyślny dla klienta, to proponowany jest rabat 0, aby nie nakładać na siebie rabatów
   • Menu Sklep: nie działały przyciski Magazyn i Dostawcy - poprawione
   • Zamówienia do hurtowni: teraz pozycje drukowane są alfabetycznie, wydruk można zapisać jako PDF i automatycznie wysłać
   • Sprzedaż detaliczna: można teraz określić, jak mają być drukowane paragony, gdy sprzedawane są pozycje RP.: czy normalnie, czy jako usługa weterynaryjna itd.
   • Poprawione przeglądanie stanów minimalnych
   • Na wydruku fiskalnym, przy drukowaniu zwykłym, nie były drukowane nazwy fiskalne pozycji - poprawione
   • Kreator dokumentów: Podczas tworzenia dokumentu MM- magazyn docelowy mógł być określany nieprawidłowo - poprawione
   • Kreator dokumentów: Różne uszczelnienia i zabezpieczenia
   • Kasy i płatności: Przyjęcie zapłaty zbiorczej w przypadku wielu kas i pytania o użytkownika mogło powodować przyjęcie gotówki do kasy zalogowanego wcześniej użytkownika, a nie tego, który się zalogował do wpłaty - poprawione
   • Wyliczanie zysku: Poprawione w raporcie zysku wg dokumentów w przypadku faktur zbiorczych, także dla usług
  • Administracja i inne
   • Przy anulowaniu Rejestracji wizyty lub nowego dokumentu z okna klientów, a czasem po akceptacji dokumentu tworzonego z okna klientów, pojawiał się błąd Access Violation - usunięte
   • Okno zamawiania zawieszek odwoływało się do niewłaściwej strony WWW w przypadku DogId - poprawione
   • Uprawnienia globalne użytkowników: można ustawić, czy pracownicy mogą usuwać wpisy w poczekalni
   • Poprawione generowanie raportu profesjonalnego
   • Usprawniona synchronizacja z terminarzem internetowym (wersja testowa)
   • Poprawione przelogowywanie w przypadku wizyt terenowych
   • Możliwość ustawienia kolorów dla przycisków (preferencje użytkownika -> kolorystyka)
   • Możliwość zapisywania kopii zapasowych w serwisach w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
   • Możliwość pobierania kopii zapasowych z serwisów w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
   • Możliwość zbiorczego przesłania numerów zawieszek do DogId
   • Poprawione wyświetlanie plików JPG i PNG załączanych do wizyty
   • Możliwość przeglądania i zarządzania swoimi plikami w chmurze (zakładka Pomoc -> Zarządzanie chmurą)
   • Szybkie wybieranie ulubionych funkcji (żółta gwiazdka w lewym górnym rogu okna) z możliwością dostosowania listy funkcji
   • Terminarz: w przypadku usunięcia terminu blokował on nowe wpisy zaplanowane na ten sam czas - poprawione
   • Multimedia: dokument w MS Word jest teraz od razu wyświetlany w programie, bez odwoływania do MS Office
   • Multimedia: możliwość zapisania dokumentu w chmurze i udostępniania go poprzez chmurę
   • Multimedia: poprawione okno przeglądania - wiele usprawnień
   • W oknie głównym klikając dwukrotnie na tytuł zakładki można było niechcący zminimalizować wstążkę - poprawione
   • Szybsze wyświetlanie leczenia dla zwierzęcia (Karta zwierzęcia), szybsze generowanie rozliczenia pracowników, przyspieszenie w kilku innych miejscach
   • Poprawiona nawigacja - przełączanie pomiędzy poszczególnymi zakładkami-oknami
   • Dodawanie nowego zwierzęcia: teraz przez bardziej stabilne okno modalne

  Zmiany w wersji 5.02 - sierpień 2016

  • Leczenie
   • Wizyty: nie działał klawisz F3 (Nowa wizyta) - poprawione
   • Nie można było rejestrować wyników badań laboratoryjnych dla badań standardowych - poprawione
   • W Książce leczenia zw. gospodarskich płeć zwierząt stada drukowana była zawsze jako samiec - poprawione
   • Dla pszczół nie działała edycja danych - poprawione
   • Zaświadczenie o przeglądzie stada: Można wyłączyć drukowanie informacji o szczepieniu
   • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę rasy na Mieszaniec - poprawione
   • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę płci na samiec - poprawione
   • Poprawione wprowadzanie danych nowego zwierzęcia: nie ma już błędnych komunikatów o brak nazwy lub daty urodzenia
   • Karta zwierzęcia: nie działało drukowanie zgody na eutanazję - poprawione
   • Nie działało filtrowanie w oknie wyboru zwierzęcia do wizyty -> Poprawione
   • Poczekalnia: w przypadku ustawienia dużej ilości danych nie można było dopisywać nowych pacjentów - poprawione
   • Poczekalnia: dodanie nowego klienta i zakończenie wpisu kliknięciem na "Zapisz i dodaj zwierzę" nie powodowało dodania zwierzęcia - poprawione
   • Mikroskop: wygodniejsze wybieranie wskaźników (zakładka Dostosuj)
   • Poprawiony import wyników z serwera VetLab
   • Poprawiony import wyników z VetLab w przypadku laboratoriów we Wrocławiu i Warszawie
   • Poprawiony import wyników z aparatu BS-120
   • Poprawiony import wyników z Laboklin
   • W niektórych przypadkach kopiowanie-powielanie wizyt działało bardzo długo - poprawione
   • Wydruk skróconej listy wizyt uwzględnia obecnie filtrowanie wybrane w oknie wizyt (np. wybranego klienta, typ wizyty itd.)
   • Jeśli dla wizyty było wymagane podanie wagi zwierzęcia i waga nie została wpisana, to nie można było zapisać wizyty - poprawione
   • Dawkowanie dla gatunku można teraz skopiować do istniejących wizyt
   • Kartoteka klientów: Lista zwierząt klienta przechodziła zbyt przypadkowo na osobną zakładkę - poprawione
   • Poprawione wysyłanie zawieszek do zewnętrznych baz danych
  • Finanse
   • Podsumowanie dnia: nieprawidłowo naliczana była wartość należności netto - poprawione
   • W pewnych przypadkach zmiana ceny w karcie towaru mogła powodować wyłączenie programu - poprawione
   • Przegląd kasy poracownika: poprawiona przejrzystość przeglądania (nazwy klientów, wybór gotówka/kasa i inne)
   • W przypadku bazy w chmurze przy wejściu do stanów magazynowych pojawiał się błąd - poprawione
   • Zwrot od klienta powodował nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
   • Usunięcie zwrotu powodowało nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
   • Poprawione przyjmowanie gotówki od innego pracownika - wyświetlanie tylko gotówki związanej z daną osobą
   • Możliwość tworzenia dokumentów MM+ w cenach ustalonych dla danego magazynu (w oknie Magazyny -> Zakłada Ceny) zamiast w cenach zakupu
   • Usprawniona zapłata zbiorcza: można łatwo zaznaczać, za jakie dokumenty ma być zapłata
   • Faktura korygująca: poprawiony błąd w wyliczaniu łącznej różnicy wartości przed i po korekcie
   • Nie działały raporty zysku wg wizyt oraz wg dokumentów - poprawione
   • Raport zysku wg dokumentów: dla faktur zbiorczych zysk wynosił 100% wartości faktury -> poprawione
   • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie łącznego zysku dla dokumentu w przypadku faktur zbiorczych
   • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie zysku w przypadku użycia w pozycji więcej niż jednej dostawy
   • Poprawiony sposób wyliczania zysku brutto z dokumentu: uwzględnienie stawki VAT zakupu
   • Poprawiony sposób wyliczania zysku w raporcie dnia w przypadku jednego dnia (błąd pojawiał się przy fakturach zbiorczych)
   • Uzględnianie sposobu liczenia (od netto/od brutto) podczas rozliczania wizyty/badania laboratoryjnego: inne dla sprzedaży, inne dla pozostałych dokumentów rozchodowych
   • Sprzedaż detaliczna: teraz działa także dla cen zaawansowanych
   • Sprzedaż detaliczna: Nie działało odwołanie do Karty pozycji dla pozycji sprzedanych - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: nie zwiększał się obrót w danych klienta - w wyniku sprzedaży powstawała nadpłata: poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: typ płatności dokumentu dostosowywany jest automatycznie do sposobu, w jaki przyjęta została płatność
   • Wydruk cennika do wyjazdów nie działał w przypadku wybrania konkretnego magazynu - poprawione
   • Przyspieszone rozliczanie pracowników (sposób naliczania zysku z dokumentu)
   • Możliwość drukowania serii i dat ważności w Bilansie otwarcia
  • Administracja i inne
   • Pracownicy: Nie działały przyciski zapisu i anulowania zmian - poprawione
   • Ustawienia kolorystyczne dla użytkownika (Pomoc -> Dostosuj wygląd): Można ustawić schemat kolorystyczny, kolor górnej belki, tła i innych elementów
   • Możliwość zdefiniowania własnej listy ikon na zakładce Dane główne (Pomoc -> Dostosuj wygląd)
   • Terminarz: Zmiany dla terminu, jeśli termin był w kolumnie "Wszyscy razem", powodowały przypisanie do terminu aktualnie zalogowanego pracownika -> poprawione
   • Uprawnienia globalne pracowników: można ustawić możliwość odblokowania przez pracownika jego dokumentu z bieżącego dnia w oknie edycji wizyty (domyślnie: nie)
   • Poprawione wyświetlanie okien dla tabletów i urządzeń mobilnych w terenie
   • W Wersjach .19-.21 zmiany pod urządzenia mobilne spowodowały wyświetlanie różnych okien w złych rodzielczościach (wizyty, drukowanie itd.) - poprawione
   • Historia wydruków: w przypadku kodów zwierząt dłuższych niż 10 znaków pojawiał się błąd - poprawione
   • Poczekalnia: można z niej teraz szybciej przejść do terminarza przez ikonę u góry
   • Sprawdzanie/korekta integralności nazw właścicieli w oknie zwierząt - przycisk Operacje
   • Zmiana nazwy klienta z okna zwierząt nie wpływała na zmianę tych danych w opisie zwierzęcia - poprawione
   • Analizy CRM: Można wyświetlić listę klientów, którzy nie pojawili się np. od roku
   • Poprawione odzyskiwanie kopii zapasowej danych z chmury
   • Usunięty błąd External Exception pojawiający się czasem pod Windows XP

  Zmiany w wersji 5.01 - czerwiec 2016

  • Leczenie
   • Poprawiony import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
   • Historia zwierzęcia stada: nie była drukowana ostatnia wizyta - poprawione
   • Parametr (Opcje -> Uprawnienia/praca grupowa): czy lekarz może edytować wizyty innych lekarzy
   • Karencja może być rozróżniana w zależności od typu podania
   • Wydruk zaświadczenia o obserwacji: można na wydruku uzyskać miejsce na podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia
   • Poprawiona edycja i wydruk obserwacji i związanych z nią danych o szczepieniu
   • Poprawiona edycja wizyty szpitalnej
   • Karta obrotu detalicznego: możliwość wybrania oddziału, dla którego będa drukowane Karty
   • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: poprawione drukowanie wagi i numeru stada
   • Edycja wizyt dla stad: poprawiona edycja zwierzęcia stada, wyświetlanie na liście nazwy i inne usprawnienia
   • Uporządkowany katalog maści
   • Uporządkowane analizy wizyt, poprawiona analiza procentowa wizyt
   • Wygodna analiza sytuacji finansowej w danym dniu, tygodniu, miesiącu
   • Poprawione przeglądanie recept - zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem recepty, poprawiony wydruk PESEL
   • Wizyta terenowa (Szybka wizyta): Możliwość kopiowania leczenia z gotowego zestawu
  • Finanse
   • Przekazywanie gotówki: rezygnacja z przekazania gotówki do innego pracownika skutkuje teraz przyjęciem gotówki z powrotem do swojej kasy
   • Przekazywanie gotówki: można włączyć/wyłączyć przypominanie o nieodebranej przez pracownika gotówce
   • Okno historii sprzedaży dla klienta - bardziej przejrzyste i uporządkowane, sumaryczna wartość obrotów
   • W pewnych przypadkach wartość drukowanej faktury za usługi weterynaryjne mogła być zaniżona - poprawione
   • Prowizja dla lekarza polecającego ("Dilera"): Uwzględnianie daty, do kiedy obowiązuje umowa
   • Rozszerzona obsługa dilerów - osób rekomendujących
   • Rozliczenie pracowników: można ustalić, czy stratę z dokumentu traktować jako brak zysku (jako 0), czy pomniejszać zysk (jako minus)
   • Rozliczenie pracowników: Rozliczenie mogło mieć ustawiony przypadkowo parametr: tylko od zapłaconych dokumentów - poprawione
   • Wydawanie z magazynu: w przypadku, gdy nie mozna wydać pozycji (np. brak pozycji do wybranego dnia), system zmniejszał ilość na magazynie, chociaż nie zdejmował z żadnej dostawy - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: w przypadku ręcznej zmiany ceny nie zmieniała się wartość - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: możliwość ustalenia domyślnego dokumentu w przypadku sprzedaży z poczekalni
   • Sprzedaż detaliczna: poprawione wybieranie po kodach kreskowych dla towarów
   • System pozwalał na używanie w dokumentach MM dostaw późniejszych niż data MM - poprawione
   • Dokumenty RW, Likwidacja: teraz w rzeczywistych cenach zakupu (zamiast średnich), jeśli włączone wybieranie dostaw
   • Karta zwierzęcia: nowa zakładka: koszty leczenia zwierzęcia
   • Przegląd płatności: poprawione sumowanie płatności wewnętrznych, dodatkowe filtry
   • Okno Kasy: nie było widać nazwy kontrahenta - poprawione, bardziej przejrzysty widok i układ
   • Faktura korygująca: mogły pojawiać się rozbieżności groszowe wartości źródłowej (różnica zaokrągleń) - poprawione
   • Parametr (Opcje -> Uprawnienia/praca grupowa): czy lekarz może zmieniać ustawienia dot. taryfy
  • Administracja i inne
   • Nowa szata graficzna, m.in. przełączanie okien, uporządkowany układ poszczególnych okien, większa kontrola nad edycją danych i wiele innych
   • Edycja adresu w Kartotece klientów: przy zmianie zaznaczała się część adresu i łatwo było ją niechcący usunąć - poprawione
   • Praca grupowa: parametr: widoczność finansów danego oddziału/wydziału można ograniczyć do danego oddziału/wydziału
   • Multimedia: ograniczenia zakresu plików/obrazów przy wejściu do okna do ostatnigo miesiąca
   • Możliwość zablokowania pracownikom możliwości zmiany sposobu drukowania faktur (np jako Usługa lub z wymienieniem pozycji)
   • Możliwość łatwego wylogowania bez wychodzenia z programu: możliwość reakcji na klawisz Esc (okno preferencji użytkownika)