Począwszy od systemu operacyjnego Windows Vista Microsoft wprowadził szczególne zabezpieczenia dla folderów Program Files / Program Files (x86), które ograniczają dostęp programów do ich zawartości. Standardowo baza danych Kliniki XP może być położona właśnie folderze C:\Program Files\BRI\KlinikaXP\Data (starsze wersje instalacyjne). Program normalnie pracuje, jednak wykonywanie kopii zapasowych odnosi się do pustej bazy danych, którą system Windows skopiował wcześniej do swojego wewnętrznego folderu. W efekcie tworzone nawet codziennie kopie nie zawierają żadnych danych użytkownika, a tylko kopie pustego pliku, "podkładanego" przez Windows. Odzyskanie danych w takim przypadku także kończy się niepowodzeniem. Co z tym można zrobić? Ponieważ coraz więcej użytkowników programu przesiada się na nowsze systemy Microsoftu, pytanie pojawia się coraz częściej, zwłaszcza w przypadku przeniesienia programu na nowszy komputer.

Oto przykładowe rozwiązanie (uwaga: dotyczy wersji Kliniki XP 3.8.19 lub nowszych):

1. Na dysku C: zakładamy nowy folder o nazwie Dane Kliniki XP.
2. Kopiujemy do niego plik data.gdb, znajdujący się w folderze C:\Program Files\BRI\KlinikaXP\Data.
3. Zmieniamy nazwę pliku z data.gdb na data.fdb. Pozwoli to skrócić czas uruchamiania programu (pliki z rozszerzeniem .gdb są każdego dnia kopiowane do wewnętrznych folderów Windows).
4. W Klinice XP musimy wskazać, gdzie jest baza danych. W tym celu podczas uruchamiania programu, w oknie logowania klikamy trzykrotnie na ikonkę kluczyka. Pojawi się wtedy przycisk "Operacje". Klikamy na niego i wybieramy opcję "Skonfiguruj połączenie z bazą danych". W oknie konfiguracji wybieramy plik bazy danych (C:\Dane Kliniki XP\data.gdb lub C:\Dane Kliniki XP\data.fdb). Po sprawdzeniu, że połączenie działa poprawnie, zapisujemy ustawienia i wychodzimy z okna. Wyłaczamy i włączamy od nowa całą Klinikę XP.

5. Jeśli przenosimy dane z innego komputera, np. umieszczona na PenDriv'ie, to musimy je jeszcze jakoś odzyskać. W tym celu w Klinice XP wchodzimy do menu Administrator -> Zadania Administratora -> Odzyskanie danych - a tu wskazujemy dysk zawierający kopię zapasową - np. F:. Po wskazaniu kopii odzyskujemy dane. Po odzyskaniu wchodzimy do opcji Wizyty lub Kienci, aby sprawdzić, czy pojawiły się nasze dane.

Inny sposób (niezalecany) to uruchamianie Kliniki XP z uprawnieniami Administratora. W takim przypadku program posiada uprawnienia dostępu do fizycznego pliku danych i wykonywana jest kopia prawidłowej bazy.

 

UWAGA:

1. W przypadku nowszych instalacji Kliniki XP program umieszczony jest w folderze C:\BRI\KlinikaXP\Data i nie trzeba wtedy zmieniać położenia bazy.

2. W nowszych wersjach programu (od 5.7.08) pojawia się ostrzeżenie o położeniu bazy danych w jednym z zabezpieczonych folderów i potencjalnych problemach z wykonaniem kopii zapasowej.