Zdarzaj? sie sytuacje gdzie jeste?my umowieni z Klientem/Fundacj? na leczenie zwierz?t i rozliczenie jednym dokumentem faktury zbiorczej na koniec miesi?ca. Klinika XP daje mo?liwo?? wystawienia takiego dokumentu.


Wróć