Zapraszamy do pobrania wersji 5.34! Usprawnienia i nowości niemal w każdej części systemu: zarządzanie urlopami, terminami i terminami stałymi, bardziej przejrzyste wyświetlanie wynków diagnostycznych w karcie zwierzęcia czy eksport karty informacyjnej do PDF. Dokumenty podpisywane Wacomem (zgody na zabieg, raporty definiowane przez użytkownika) stają się teraz załącznikami do wizyty. Obsługa szpitala została udoskonalona w wielu miejscach, a na koniec pobytu zapisywane jest dodatkowe zdarzenie w historii wizyt. Wiele raportów finansowych zostało uzupełnionych o nowe kryteria i możliwość eksportu do MS Excel. Raport - lista wizyt uwzględnia teraz czas trwania wizyt. Obrazy DICOM teraz można wygodniej wybierać i przeglądać. Zapraszamy!

 

Zmiany w wersji 5.34

 • Finanse
  • Nowe: Raport faktur, planowanych i rzeczywistych metod płatności
  • Nowe: Raport niezafiskalizowanych dokumentów sprzedaży
  • Nowe: Raport udzielonego rabatu w postaci zestawienia sprzedaży wg pozycji (Dokumenty -> Raporty)
  • Nowe: Opcje -> zakładka Kasy i płatności: można określić, które metody płatności mają być dostępne przy rejestracji zapłaty
  • Nowe: Import w formacie VetPlanet
  • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze z wielu wizyt: teraz uwzględnia ewentualny drugi dokument utworzony do wizyty
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: można wydrukować wyliczenia dla pracowników, którzy mają ustaloną pensję lub premię, a nie mieli wizyt w analizowanym okresie
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: teraz grupy towarowe posortowane alfabetycznie
  • Usprawnione: Raportów kosztów leczenia zwierząt klienta: można wyłączyć drukowanie numerów dokumentów (bo mogą się różnić od numerów paragonów fiskalnych)
  • Usprawnione: Raport zysku wg klientów: można wyłączyć wyliczanie kosztów usług obcych i znacznie przyspieszyć generowanie
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: usprawniony eksport do MS Excel 
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy: przyspieszone wyliczenie stanu magazynu
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy: więcej informacji o kosztach dokumentów rozchodowych; raport można wyeksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy uwzględnia teraz także pozycje nieaktywne, a w kosztach i przychodach uwzględnia dokumenty MM- i MM+ 
  • Usprawnione: Wydruk fiskalny: w przypadku niepowodzenia drukowania teraz w logu będzie zapisana przyczyna niepowodzenia
  • Usprawnione: Wydruk fiskalny: teraz korzysta z nowszego, bardziej stabilnego komponentu do obsługi portu
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Protokół różnic można teraz drukować także z dokładnością do dostawy, a więc w cenach rzeczywistych
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Protokół różnic: poprawiony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport raportu ilościowego obrotów pozycji do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport raportu wartościowego obrotów pozycji do MS Excel
  • Usprawnione: Analiza poprawności pozycji dostępna teraz także dla usług, dostępna z okna Leków i zabiegów - przycisk Analiza (np. w celu analizy usług)
  • Usprawnione: Analiza pozycji: teraz możliwość analizy cen stosowanych przy sprzedaży pozycji w stosunku do ceny standardowej 
  • Usprawnione: Klienci - filtrowanie wg posiadania załączników multimedialnych
  • Usprawnione: Jeśli typ dokumentów ma znacznik FP, trafi on także do oznaczeń transakcji i finalnie do JPK_V7M 
  • Usprawnione: Zapłata zbiorcza: dla dokumentów wyświetlany ewentualny znacznik refundacji
  • Usprawnione: Przy nieudanej próbie usunięcia dokumentu przychodowego, z którego były już wydania, system pokaże teraz, dla których pozycji były wydania
  • Usprawnione: Magazyn -> Operacje -> Analiza zgodności towaru/leku - teraz wygodne porównywanie leczenia i rozliczenia leku
  • Usprawnione: W opcjach (zakładka Wystawianie dokumentów - ciąg dalszy) można wyłączyć nadawanie rabatu na usługi obce (domyślne włączony)
  • Usprawnione: Analiza pozycji (z okna Magazyn -> prawy przycisk myszy -> Analiza transakcji dla bieżącej pozycji) skupia teraz różne analizy w jednym oknie
  • Poprawione: Sumaryczny raport księgowy w kosztach zwrotów uwzględniał koszty usług obcych
  • Poprawione: Daty dostaw przypisanych do BO na podstawie wcześniejszych dostaw mają teraz datę BO, a nie datę pierwotnej dostawy
  • Poprawione: Raport kasowy: poprawione sumowanie płatności - uwzględniania przelewów, zapamiętywanie parametru
  • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji do MS Excel: poprawione eksportowanie dat i wartości netto dokumentów
  • Poprawione: W przypadku RW w rozliczeniu wizyty, tworzonego w cenach domyślnych, ceny usług mogły być zerowe
  • Poprawione: Drukowanie paragonu fiskalnego z użyciem protokołów Thermal/Temo mogło nie działać
  • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: przy próbie uruchomienia mógł się pokazywać błąd 'DATA_WYST'
  • Poprawione: Włączanie dokumentów do faktury zbiorczej: w pewnych przypadkach nie były włączane usługi
  • Poprawione: Włączanie dokumentów do faktury zbiorczej: w pewnych przypadkach, przy odłączaniu WZ/paragonu jego usługi nie były usuwane z faktury zbiorczej
  • Poprawione: Raport transakcji kasowych: pole utarg nie uwzględniało płatności blikiem
  • Poprawione: Import faktur w formacie CDN Optima / CDN Optima2: uwzględnienie znaku końca linii w nazwie (Gratisy)
 • Leczenie
  • Usprawnienie: Recepty: Teraz dawkowanie kopiowane do recepty z leków i zabiegów
  • Usprawnienie: Jeśli dla zwierzęcia (np. konia) zaznaczymy znacznik "Nie rzeźne", to w Książce leczenia zw. gospodarskich pojawi się w opsie zwierzęcia adnotacja "NIE PRZEZNACZONE DO UBOJU"
  • Usprawnienie: Raport Uproszczona lista wizyt drukuje teraz również czas trwania wizyt
  • Usprawnienie: Rodzaje profilaktyki: Można ustalić, czy w przypadku sterylizacji domyślnie ma być drukowane zaświadczenie, czy nie
  • Usprawnienie: Szybka wizyta: Leczenie: możliwość przestawiania kolejności pozycji
  • Usprawnienie: Raport leków psychotropowych: w opcjach drukowania można wybrać, od którego numeru mają być numerowane strony
  • Usprawnienie: Szpital: Teraz można przeglądać listę kart szpitalnych w podziale na oddziały
  • Usprawnienie: Szpital: Wypisanie ze szpitala powoduje dodanie zdarzenia "Wyjście ze szpitala" na liście wizyt
  • Usprawnienie: Szpital: Możliwość kopiowania leczenia z innych wizyt
  • Usprawnienie: Szpital: Możliwość wyłączenia drukowania zgody na leczenie stacjonarne
  • Usprawnienie: Szpital: Możliwość ustawienia ilości dodatkowych linii w opisie leczenia
  • Poprawione: Szpital: W Kreatorze wizyty, w przypadku pobytu w szpitalu drugi dokument nie miał typu dokumentu przypisanego do szpitala
  • Poprwione: Szpital: Wyniki badań zleconych ze szpitala tworzyły
  • Poprawione: Etykiety Dymo: w pewnych przypadkach nie drukowały się etykiety z opisem dawkowania 
  • Poprawione: Szybka wizyta: Poprawiona edycja godziny wizyty i godziny zgłoszenia
  • Poprawione: Oferta na leczenie mogła nieprawidłowo drukować wartości w przypadku rabatu
  • Poprawione: Raport ilości wizyt w podziale na miesiące pokazywał błąd w przypadku bazy w chmurze
 • Diagnostyka
  • Nowe: SQ-LAB2: Obsługa aparatu Prokan PE-7010vet
  • Usprawnione: Karta zwierzęcia - diagnostyka: Możliwość wydrukowania tabeli porównującej badania diagnostyczne zwierzęcia (tylko bieżący widok)
  • Usprawnione: Komunikacja z aparatami Idexx: można teraz mieć wiele nasłuchów Idexx (rozróżniane wg oddziału)
  • Poprawione: Karta zwierzęcia - badania diagnostyczne: Poprawiona kolejność wyświetlanych wskaźników
  • Poprawione: Karta zwierzęcia - badania diagnostyczne: Drukowanie pojedynczego wyniku mogło nie działać prawidłowo dla zakładki Wszystkie
  • Poprawione: Cennik Idexxa pokazywał ceny netto zamiast brutto - poprawione od wersji 5.33.03.22
  • Poprawione: Przy rejestracji próbki w VetLab w niektórych przypadkach nie wyświetlał się komunikat opisujący powód błędu
 • DICOM / Multimedia / Synchronizacja
  • Nowe: Synchronizacja uwzględnia teraz także zlecenia DICOM
  • Usprawnione: Synchronizacja uwzględnia teraz bufor wyników diagnostycznych
  • Usprawnione: Synchronizacja uwzględnia teraz także SMS-y
  • Usprawnione: Synchronizacja lokalna: jeśli na komputerze terenowym uruchomione są nasłuchy (WetTermin, Sq-Lab itd.), zostaną teraz wyłączone przed synchronizacją
  • Usprawnione: Zlecenia DICOM: Można w nich teraz przekazywać numer microchipu/transpondera zwierzęcia
  • Poprawione: Wybieranie plików z serwera DICOM (źle działało podwójne kliknięcie na obraz, kryteria daty obrazu czy przełączanie widoków)
  • Poprawione: Przypisywanie plików PDF z podpisem do wizyty (zgoda na zabieg, raporty użytkownika)
 • Terminarz
  • Nowe: Zdarzenia w nasłuchu wetterminu są teraz zapisywane co 5 minut w logu, do którego można zajrzeć z okna nasłuchu -> przycisk Operacje
  • Usprawnione: Nowy rodzaj stałych terminów: stały dzień tygodnia w określonym zakresie czasowym
  • Usprawnione: Na wydruku zaplanowanych terminów można wydrukować nr telefonu; poprawione skalowanie wydruku do różnych rozmiarów papieru
  • Usprawnione: Urlopy można teraz wybrać wśród ulubionych ikon
  • Usprawnione: Urlopy: Można wskazać (w parametrach Terminarza) osobę, która będzie mogła zarządzać urlopami
  • Poprawione: SMSy do wysłania z opóźnieniem (np. przekazywane przy zamykaniu programu) mogły nie być wysyłane w przypadku SMS Planet
  • Poprawione: Terminarz: W przypadku listy pracowników wybranych indywidualnie, w pierwszej kolumnie pojawiały się losowo terminy innych pracowników
  • Poprawione: Urlopy mogli edytować wszyscy użytkownicy 
  • Poprawione: Urlopy: Edycja urlopu mogła nieprawidłowo wyliczać liczbę dni wolnych na podstawie podanych dat
 • Ogólne
  • Usprawnione: Karta ewidencyjna zwierzęcia w schronisku (wersja 2): można na niej teraz drukować także listę wykonaych zabiegów profilaktycznych
  • Usprawnione: Dodane uprawnienie indywidualne do usuwania blokad rekordów wizyt
  • Usprawnione: Wyszukiwanie wśród zwierząt klienta
  • Usprawnione: Dodatkowe ostrzeżenia i zabezpieczenia przez przypadkowym udostępnieniem danych osobowych
  • Usprawnione: Uprawnienia recepcji: możliwość zmian w numeracji dokumentów
  • Usprawnione: Klienci: możliwość wybrania typu refundacji, filtrowanie wg refundacji i ewentualne wyświetlanie ikony refundacji w kolumnie Firma
  • Usprawnione: Klienci: dodany filtr metoda płatności
  • Usprawnione: Klienci: dodane pole domyślny nr stada pod oceną; sposób podziału stada i domyślny nr stada są teraz kopiowane do nowo zakładanych stad.
  • Usprawnione: Klienci: możliwość zmiany domyślnego dokumentu dla wszystkich wybranych klientów (Klienci -> Operacje)
  • Usprawnione: Wygodniejsze przeglądanie i wyszukiwane w oknie wszystkich uprawnień (Użytkownicy -> Uprawnienia -> Przegląd wszystkich uprawnień tego użytkownika): wyszukiwanie wg fragmentu tekstu i inne usprawnienia)
  • Usprawnione: Wysyłanie centralne: możliwość ustawienia numeru portu SFTP
  • Usprawnione: PetHelp: wyświetlanie statusu wysyłania na liście wizyt
  • Usprawnione: W przypadku wybrania zestawu, ceny poszczególnych pozycji są obecnie brane z cen w lekach i zabiegach
  • Poprawione: Dodana możliwość odzyskiwania multimediów (Zadania Administratora)
  • Poprawione: Odtworzenie indeksów podstawowych: poprawione tworzenie indeksów dla tabeli karencji
  • Poprawione: Znaczne przyspieszenie rejestracji wizyt w przypadku bazy w chmurze i klientów z dużą liczbą wizyt
  • Poprawione: Konwersja danych z systemu Veterinaro
  • Poprawione: Kontrola długości wiadomości SMS (maksymalnie 620 znaków)
  • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze nasłuch terminów z GoogleCalendar mógł powodować pojawianie się komunikatu błędu OLE DB error w przypadkowych miejscach systemu
  • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze nasłuch wyników z VetLab mógł powodować pojawianie się komunikatu błędu OLE DB error w przypadkowych miejscach systemu