Zapraszamy do pobrania wersji 5.33! Raport zysku według klientów, usprawnienia w komunikacji z laboratoriami i aparatami diagnostycznymi, lepsze zarządzanie multimediami, możliwość wysyłania SMS-ów przez SMS Planet i wiele więcej - zapraszamy do korzystania z ostatniej wersij w roku 2023!

 

 Zmiany w wersji 5.33

 • Finanse
  • Nowe: Raport zysku według klientów
  • Nowe: Import faktur w formacie MSD
  • Usprawnione: Dodane metody płatności Refundacja (zamiast Pet Expert)
  • Usprawnione: Kasy: filtrowanie według innych niż podstawowe metod płatności
  • Usprawnione: Numeracja dokumentów: zamiast kodu magazynu można w kodzie dokumentu umieścić jego oznaczenie (do 10 znaków, określane w oknie Magazynów)
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy: dodana informacja o wysokości kosztów stałych
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu: można teraz wybrać wiele grup towarowych jako kryterium
  • Usprawnione: Analiza sprzedaży: teraz możliwa także dla wybranej grupy klientów (wcześniej dla klienta lub wszystkich naraz)
  • Usprawnione: Wydruk listy dokumentów z okna dokumentów teraz bardziej przejrzysty; pole czasu fiskalizacji jako oddzielne pole
  • Usprawnione: Cennik: teraz można zmieniać narzut dla wszystkich pozycji także dla cen hurtowych / hurtowych 2 - z edycji cennika, Operacje
  • Usprawnione: Można odwrócić kolejność listy transakcji w oknie Transakcji dla pozycji i na zakładce transakcje w oknie Magazyn
  • Usprawnione: Oznaczenie, że płatność drukowana w nagłówku dokumentu ma być dostosowana do ostatniej płatności, jest uwzględniany także w poczekalni i kilku innych miejscach
  • Usprawnione: Sumaryczny raport księgowy można teraz uruchomić dla wybranego magazynu
  • Usprawnione: Dla wielu (wszystkich) klientów naraz można zmienić metodę płatności np. z gotówki na kartę
  • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze - Opcja "Dodaj na podstawie wizyt": teraz nie jest tu domyślnie uwzględniany rabat ani na leki ani na towary
  • Usprawnione: Wejście do okna Kasy powoduje odświeżenie i ewentualną korektę stanu bieżącej Kasy
  • Poprawione: NIP Europejski nie drukował się (nie można go było wprowadzić) w przypadku innych danych do finansów
  • Poprawione: Znacznik Aktywny płatnik VAT nie przechodził z danych klienta do dokumentu
  • Poprawione: Parametry ogólne importu faktur: pojawiały się błędy przy zmiania ustawień, jeśli wchodziliśmy od strony opcji, a nie z importu konkretnej faktury
  • Poprawione: Przyspieszone przygotowanie inwentaryzacji, jeśli ograniczona do wybranej półki
  • Poprawione: Uszczelnienia edycji faktur paragonowych i dokumentów zbiorczych, jeśli zmiana wartości jest ograniczona
  • Poprawione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych: przy eksporcie do MS Excel uwzględniane również ewentualne numery dokumentów źródłowych i daty dostaw
  • Poprawione: Tworzenie faktury zbiorczej na podstawie wizyt: teraz nie jest doliczany dodatkowy rabat przypisany do dokumentu
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: mogła nie być wyświetlana możliwość wydruku 3 egzemplarzy dokumentu (oryginał + dwie kopie)
  • Poprawione: Raport kosztów leczenia zwierzęcia nie uwzględniał ewentualnego drugiego dokumentu z wizyty
  • Poprawione: Leki i zabiegi: uruchomienie funkcji sprawdź ceny netto / brutto mogło powodować wyzerowanie narzutu
  • Poprawione: Raport zysku na klientach ustalał procent zysku odnosząc się do kosztu a nie ceny sprzedaży
  • Poprawione: Edycja wypłaty: kliknięcie na Anuluj powodowało zatwierdzenie wprowadzonych danych zamiast anulowania zmian
  • Poprawione: Tworzenie faktur zbiorczych z WZ: łączny dokument oznaczony był błędnie jako złożony z dokumentów fiskalnych
  • Poprawione: W niektórych przypadkach utworzenie / edycja wypłaty nie zmieniała stanu kasy
  • Poprawione: Wydruk faktury: informacja o podzielonej płatności była drukowana w przypadku kwoty powyżej 15000 netto, a powinna powyżej 15000 brutto
 • Leczenie
  • Usprawnione: Schematy leczenia: szybsze wyświetlanie listy, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Usprawnione: Recepty - przeglądanie: dodatkowy filtr: lekarz, który wystawił receptę
  • Usprawnione: Zalecenia: nieco większe logo na wydruku
  • Usprawnione: Zalecenia można teraz wysyłać poprzez e-mail
  • Usprawnione: Standaryzacja maści lepiej pokazuje listę maści do poprawy (według częstości wystąpień)
  • Usprawnione: Rozmowa telefoniczna - można stąd wysłać wiadomość, której treść wpisze się do rozmowy
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: możliwość pomijania danych leczonych zwierząt w część II, jeśli nie było zastosowanych żadnych leków
  • Usprawnione: Ofertowanie - kopiowanie z innej oferty, zmiana kolejności pozycji i wiele innych
  • Usprawnione: Historia zmian wizyt: możliwość filtrowania wg zwierzęcia
  • Poprawione: W przypadku anulowania nowo tworzonej wizyty usunięcie powiązania wizyty z ewentualnym zleceniem na badania diagnostyczne i zleceniem na wykonanie obrazu DICOM
  • Poprawione: Edycja pozycji schematu leczenia: nie działało przejście do Karty leku/zabiegu
  • Poprawione: W wizycie terenowej diagnoza przypisana do leku nie kopiowała się do wizyty
  • Poprawione: W niektórych przypadkach mogło nie działać skreślanie wizyt (pojawiał się błąd braku pola DURAITON lub RFN_STATUS
 • Badania diagnostyczne
  • Usprawnione: SQ-LAB2 może teraz odczytywać wyniki z aparatów Spotchem EZ i ABC VET Plus
  • Usprawnione: Z okna zlecenia na badanie można przejrzeć szczegóły źródłowej / docelowej wizyty
  • Usprawnione: Automatyczne wpisanie wyników do bufora: teraz można wskazać, czy ewentualna nowa wizyta ma być przypisana do tego samego lekarza, który zlecił wcześniej badanie
  • Usprawnione: Nowy cennik laboratorium Idexx na 2024 rok
  • Usprawnione: Automatyczne wpisanie wyników do bufora: teraz można przejść z logu/raportu do wizyty, do której trafił wyniki
  • Usprawnione: Automatyczne wpisanie wyników do bufora: teraz odnotowywane także jako zmiana w historii wizyt
  • Usprawnione: Bufor wyników diagnostycznych: teraz filtrowanie także wg fragmentu np. nazwy klienta (jak w innych oknach)
  • Usprawnione: Odczyt automatyczny wyników badań: bardziej przejrzysta informacja o wczytanych wynikach
  • Poprawione: SQ-LAB2: Import wyników z BC-5300 mógł się zawieszać
  • Poprawione: Wybór z cennika Idexx: dla końcowych pozycji tło było czarne
  • Poprawione: Import z Vetlab, Labwet: uwzględniane nietypowe nazwy klientów i zwierząt
 • Multimedia, DICOM
  • Usprawnione: Możliwość utworzenia zlecenia na wykonanie zdjęcia DICOM z okna wizyty szpitalnej
  • Usprawnione: Możliwość synchronizacji multimediów (w przypadku synchronizacji lokalnej)
  • Usprawnione: Różna usprawnienia w synchronizacji, m.in. uwzględnianie podczas synchronizacji tabel węzłów DICOM i urządzeń DICOM
  • Usprawnione: Uwzględnianie oddziałów przy wyborze urządzenia DICOM w zleceniu
  • Poprawione: Tworzenie zlecenia do urządzenia DICOM bezpośrednio z okna listy zleceń mogło powodować nakładanie się danych zleceń
  • Usprawnione: Przypisanie węzłów DICOM do oddziału
  • Poprawione: Wiele poprawek w obsłudze DICOM, m.in. wybieranie obrazów, zarządzanie węzłami DICOM, zlecenia wykonania obrazu, kopiowanie plików z COnquest do folderu mediów itd.
 • Zarządzanie czasem, SMS-y
  • Nowe: Urlopy: Możliwość wydruku planu urlopów na dany rok
  • Nowe: Wysyłanie SMS-ów i MMS-ów przez SMS Planet
  • Usprawnione: Wydruk grafiku pracy: można jako kryterium wybrać pracowników z wybranej listy
  • Usprawnione: Nasłuch terminarza: jeśli klient anulował termin wizyty, zostaną usunięte także niewysłane SMS-y przypisane do tego terminu
  • Usprawnione: Terminarz: jeśli pracownik jest na urlopie, w terminarzu oznaczone jest to zielonym kolorem
  • Usprawnione: Terminarz: można łatwo przejść z układu tygodniowego do dziennego klikając na odpowiednią nazwę dnia tygodnia
  • Poprawione: Urlopy mogły pokazywać się w grafiku w przypadkowych miejscach, blokując edycję
  • Poprawione: Kreator WetTerminu mógł nie przechodzić przez poszczególne kroki
 • Ogólne
  • Nowe: Globalne przeglądanie uprawnień danego użytkownika, z możliwością wyszukiwania wg nazwy
  • Usprawnione: Zwierzęta: dodane pole Dawca krwi; możliwość filtrowania po nim
  • Usprawnione: Jeśli użytkownik ma ustawione eksportowanie do MS Excel, ale Excel nie jest zainstalwaony, system wyeksportuje plik do formatu CSV
  • Usprawnione: Formularze zaawansowane: nie były eksportowane do chmury ustawienia wartości domyślnych; inne usprawnienia
  • Usprawnione: Zgody RODO: możliwość zastąpienia zgody marketingowej osobnymi zgodami na marketing przez SMS i e-mail
  • Usprawnione: Możliwość eksportu listy klientów i zwierząt do MS Excel
  • Usprawnione: Przekazywanie wizyt pomiędzy placówkami - poprawione odczytywanie multimediów (podgląd w wizycie)
  • Usprawnione: Wyszukiwanie w kartotece klientów po numerze NIP
  • Usprawnione: Filtrowanie kaertoteki leków i zabiegów: nowe kryterium: monitorowanie pozycji
  • Usprawnione: Poczekalnia: zamiast pojedynczego dnia można wybrać zakres dat
  • Usprawnione: Poczekalnia: Wybór zwierzęcia poprzez wybranie najpierw klienta (gdy np. znamy numer NIP albo telefon)
  • Poprawione: Klienci: znacznik Osoba prywatna / firma nie był edytowalny w Karcie klienta i zawsze pokazywał wartość "Osoba prywatna"
  • Poprawione: Czcionka w niektórych menu mogła być za mała
  • Poprawione: Poprawione wysyłanie wiadomości bezpośrednio z programnu poprzez GMail, zwłaszcza, gdy są załączniki
  • Poprawione: Wybór osoby upoważnionej np. do wysłania historii leczenia pomija teraz osoby o statusie "Brak upoważnienia"
  • Poprawione: Synchronizacja: w przypadku nieudanego pakowania plików synchronizacja nie była przerywana, co mogło prowadzić do utraty dokumentów magazynowych
  • Poprawione: Synchronizacja: w pewnych przypadkach plik zmian (zip) nie był tworzony i synchronizacja nie była wykonywana