Zapraszamy do pobrania wersji 5.30! Ponad 120 nowości, ulepszeń i poprawek. Zmiany dla schronisk: rejestr spacerów i wolontariuszy, masowe rejestrowanie wybiegów, zaktualizowane raporty i wypisy. Uszczelnienia w rozliczaniu pracowników, poprawionych wiele raportów finansowych. Wiele usprawnień w sprzedaży detalicznej, analizie kosztów stałych i module zamówień. Komunikacja z nowymi aparatami diagnostycznymi i hurtowniami.

Zapraszamy! 

Zmiany w wersji 5.30 (23 lutego 2023)

 • Finanse
  • Nowe: W przypadku zmiany danych działalności można zapamiętać poprzednie dane firmy i przypisać je do starszych dokumentów (Administrator -> Właściciel licencji -> Wcześniejsze dane działalności)
  • Nowe: Możliwość przypisania pozycji w magazynie do półki i filtrowania według tego pola
  • Nowe: Sprzedaż detaliczna: możliwość wskazania klienta (przydatne, gdy ma indywidualne ustawienia)
  • Nowe: Sprzedaż detaliczna: możliwość wykorzystania wcześniejszych dokumentów
  • Nowe: Możliwość kopiowania/przenoszenia treści zamówienia do innego zamówienia
  • Nowe: Możliwość blokowania zmian finansowych w dokumentach zbiorczych
  • Nowe: Import faktur: Nowy film instruktażowy
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Vet Planet
  • Nowe: Analiza cen dostawców: nowa zakładka: analiza cen w zakresach czasowych
  • Usprawnione: W przypadku dokumentu likwidacji lub innego przypadku wybierania wielu pozycji do dokumentu, wybór pozycji ma dodatkowe kryteria: leki podlegające kontroli oraz leki psychotropowe/narkotyczne
  • Usprawnione: Numeracja dokumentów: nowy element numeracji: oddział (znacznik DVM), do którego przypisany jest magazyn, którego dotyczy dokument
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: pozycje można wyszukiwać z użyciem filtrowania (jak w lekach i zabiegach czy magazynie)
  • Usprawnione: Okno kasy i transakcji gotówkowych: teraz można tu przeglądać także transakcje blikiem
  • Usprawnione: Okno Kasy: w przypadku wielu oddziałów można teraz zawęzić ilość widocznych kas do bieżącego oddziału (Opcje -> zakładka Praca wielooddziałowa)
  • Usprawnione: Kreator dokumentów: możliwość wyszukiwania kontrahentów po fragmencie nazwy
  • Usprawnione: Koszty stałe: nowa zakładka z historią kosztów
  • Usprawnione: Koszty: możliwość ukrycia dokumentów kosztowych dla użytkowników o poziomie pracownik
  • Usprawnione: Analiza kosztów wizyty - różne uzupełnienia; poprawione wyliczanie zysku; poprawione wyliczenia w przypadku bazy w chmurze
  • Usprawnione: Analiza kosztów: analiza finansowa: porównanie kosztów i przychodów w podziale na okresy
  • Usprawnione: Bezpieczniejsza zmiana grupy towarowej - tylko w ramach samych towarów lub samych usług
  • Usprawnione: Dla dokumentu zapisywany jest użytkownik, na którego profilu był rejestrowany dokument
  • Usprawnione: Kategorie dokumentów: możliwość ukrycia dokumentów z wybranych kategorii dla użytkowników o poziomie pracownik
  • Usprawnione: Faktury zbiorcze: znacznik, które dokumenty składowe wydrukowane fiskalnie
  • Usprawnione: Wybór WZ do faktury zbiorczej: można wybrać dok. fiskalne lub niefiskalne; w przypadku blokowania zmian dok. zbiorczych nie można wybrać wszystkich naraz
  • Usprawnione: Okno magazynu: pozycje bez ruchu na magazynie teraz jako filtr
  • Usprawnione: Szybkie MM: Dodatkowe opcje: możliwość wskazania pracownika, który będzie miał możliwość wskazania magazynu docelowego
  • Poprawione: JPKV7M: teraz umieszczana jest w nim również sprzedaż nie podlegająca opodatkowaniu (stawka VAT N/P)
  • Poprawione: W przypadku wielu oddziałów, prowadzących niezależne finanse, w finansach klientów pokazywane były płatności ze wszystkich oddziałów
  • Poprawione: Importowanie faktur: w pewnych przypadkach, zwłaszcza przy większej ilości plików, mogło się zdarzyć, że importowana faktura zawierała pozycje z innego pliku.
  • Poprawione: Sprzedaż detaliczna: przy wymuszonej zgodności typu płatności dokumentu i samej zapłaty system rejestrował zapłatę jako gotówkę zamiast karty
  • Poprawione: Przy wpłacie za dokument tworzonej z okna Kasy mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Poczekalnia: Towary zakupione na recepcji przed wizytą nie były przypisywane do recepcjonisty, tylko do lekarza rejestrującego wizytę
  • Poprawione: Wizyty -> Nowe zdarzenie: Tylko sprzedaż: jeśli klient miał ustawione ceny zakupu, to pojawiał się błąd
  • Poprawione: Drukowanie paragonów fiskalnych dla faktur korygujących
  • Poprawione: Oznaczanie znacznika druku fiskalnego dla dokumentów zbiorczych generowanych przez proste rozliczenie zbiorcze z okna klientów lub wizyty
  • Poprawione: W pewnych przypadkach mogło nie działać wyłączenie znacznika druku fiskalnego dla dokumentu zbiorczego
  • Poprawione: Sprzedaż detaliczna: W przypadku pewnych ustawień dla cen zaawansowanych przy próbie uruchomienia funkcji mógł pojawiać się błąd zapytania SQL.
  • Poprawione: Edycja pozycji dokumentu: zmiana stawki VAT mogła nie powodować prawidłowego przeliczenia wartości
 • Raporty finansowe
  • Usprawnione: Raport obrotów z producentami: nowe kryterium: magazyn
  • Usprawnione: Wydruk bieżącej listy dokumentów: można teraz drukować ewentualną nazwę zwierzęcia
  • Usprawnione: Wydruk cennika: możliwości formatowania: ilości kolumn, linii separującej itd.
  • Usprawnione: Raport zysku z dokumentów - możliwość eksportu do MS Excel
  • Usprawnione: Raport dat ważności dostaw można teraz eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Lista dokumentów: można filtrować dokumenty wg daty wydruku fiskalnego
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych i na wybrany dzień: dodane kryterium Półka
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych można teraz zawęzić do pozycji, których nazwa zawiera określony fragment
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych uwzględnia teraz także płatności Blikiem
  • Usprawnione: Raport kasowy uwzględnia teraz także płatności Blikiem
  • Usprawnione: Raport kasowy i raport płatności: teraz drukowany także opis dodatkowy
  • Poprawione: Raport sprzedaży VAT: Wybieranie specyficznych kryteriów (konkretny typ dokumentu) mogło być nieintuicyjne i wprowadzać w błąd
  • Poprawione: Raport sprzedaży bezpośredniej pokazywał nieprawidłową sumaryczną wartość brutto
  • Poprawione: Raport zysku według wizyt uwzględnia teraz także dokumenty, które później zostały włączone do faktur zbiorczych
  • Poprawione: Raport kasowy uwzględnia teraz sprzedaż recepcji bardziej dokładnie (na podstawie cech użytkownika rejestrującego dokument)
  • Poprawione: Raport sprzedaży uwzględniał płatności spoza analizowanego zakresu (późniejsze)
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników za zaległe dokumenty, uregulowane w spradzanym okresie: system uwzględniał również płatności późniejsze niż analizowany okres
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników: w rozliczeniu uwzględniane były dokumenty zbiorcze "pośrednie" (paragony zbiorcze, do których później utworzono fakturę zbiorczą), przez co prowizja dla lekarzy mogła być zawyżona
 • Schroniska
  • Nowe: Schroniska: Możliwość zarejestrowania wielu wybiegów / spacerów naraz
  • Nowe: Schroniska: Można wskazać właściciela (np. daną gminę) zwierzęcia schroniskowego; możliwość filtrowania po tym polu i drukowania w Karcie ewidencyjnej
  • Nowe: Schroniska: Spacery: typy (spacer, łatwe rejestrowanie spacerów z okna zwierząt)
  • Nowe: Schroniska: Raport rejestru spacerów
  • Nowe: Schroniska: rejestr wolontariuszy i rejestr spacerów, wymagany dostęp do aktualizacji; wersja testowa
  • Usprawnione: Schroniska: raport dni pobytu w schronisku może teraz drukować nr microchipu
  • Usprawnione: Schroniska: filtrowanie spacerów wg typu spacer / wybieg
  • Usprawnione: Schroniska: poprawione i uzupełnione generowanie wypisu ze schroniska
  • Usprawnione: Schronisko - raport dni pobytu: teraz drukowana także średnia ilość dni pobytu zwierzęcia w schronisku
  • Usprawnione: Schroniska: Wydruk karty ewidencyjnej uzupełniony o ewentualnego właściciela - gminę oraz ilość dni pobytu w schronisku
  • Usprawnione: Schroniska: Wydruk karty ewidencyjnej uzupełniony o dane dot. kastracji, poprawione formatowanie i inne zmiany
  • Usprawnione: Schroniska: Wydruk karty ewidencyjnej uzupełniony o kondycję zwierzęcia w momencie przyjęcia, kwarantannę i ewentualne informacje o zgonie
  • Usprawnione: Schroniska: wybór zwierzęcia np. do spaceru teraz ograniczony do zwierząt aktualnie przebywających w schronisku z możliwością wyłączenia tego w opcjach filtrowania
  • Usprawnione: Parametry schroniska: Można teraz ustalić domyślny czas kwarantanny inny niż 14 dni
 • Leczenie
  • Nowe: Recepcja: Możliwość szukania klienta po numerze telefonu
  • Nowe: Wizyta -> Zalecenia: możliwość wysyłania zaleceń poprzez SMS
  • Nowe: Zastosowana profilaktyka: teraz dostępny raport - wydruk aktualnej tabeli
  • Usprawnione: Wydruk wizyt: ostrzeżenie przed wydrukiem dużej ilości (ponad 50) wizyt; wydruk numeru paszportu
  • Usprawnione: Raport wizyt w podziale na gatunki można teraz generować także w podziale na miesiące
  • Usprawnione: Wydruk Karty informacyjnej wizyty uwzględnia teraz ewentualny znacznik zapisu prywatnego w opisie leczenia
  • Usprawnione: Wysłanie Karty informacyjnej wizyty jako załącznik do wiadomości e-mail powoduje teraz oznaczenie wizyty jako wydrukowanej, podobnie jak skierowanie wydruku opisu na drukarkę
  • Usprawnione: Utworzenie recepty z opisanym dawkowaniem powoduje automatyczne skopiowanie tego dawkowania do zaleceń
  • Usprawnione: Wybór objawów przy rejestracji wizyty: można filtrować objawy według wpisanego fragmentu nazwy
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty -> Okno Badania Diagnozy -> Łatwiejsze wyszukiwanie diagnoz w historii, wyszukiwanie diagnoz w Vademecum
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: teraz zapamiętywane lokalnie ustawienie druku dwustronnego
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodatkowe zapisy dotyczące deklaracji dot. uprawnień do decyzji dot. leczenia i nieprzewidzianych zdarzeń
  • Usprawnione: Zalecenia: w nagłówku można wydrukować adres e-mail
  • Usprawnione: Zalecenia można kopiować z leczenia nie tylko z dawkowania ale z pola zaleceń w opisie zastosowanego leku/zabiegu
  • Usprawnione: Diagnozy: możliwość wyszukiwania po fragmencie (z użyciem filtrowania)
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: możliwość filtrowania pozycji posiadających składniki lub pozycje powiązane
  • Usprawnione: Opcje drukowania opisu wizyty: możliwość włączania / wyłączania nazwiska lekarza prowadzącego
  • Usprawnione: Poczekalnia: jeśli wizyta jest rejestrowana spoza poczekalni, system może poszukać odpowiadający mu wpis w poczekalni i zmieniać mu status np. na "Po wizycie"
  • Usprawnione: Historia zastosowanego leczenia: teraz filtr lekarza dotyczy konkretnego leku/zabiegu w wizycie, a nie całej wizyty
  • Poprawione: Drukowanie etykiet z dawkowaniem leków na drukarce Zebra
  • Poprawione: W przypadku kopiowania do leczenia pozycji posiadających składniki ewentualna stała cena mogła być przypisywana do niewłaściwej pozycji (ostatniego składnika)
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: nie była zapamiętywana wielkość czcionki opisów
 • Laboratorium
  • Nowe: Nowy cennik usług Idexx na 2023 r.
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Mindray BC-60R Vet (wersja testowa)
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Mythic 5Vet PRO
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Vetube 30
  • Usprawnione: Wersja dla laboratoriów: Statystykę badań można teraz wykonywać według daty rozpoczęcia, a nie tylko daty wykonania badania
  • Usprawnione: Wersja dla laboratoriów: nowe parametry drukowania wyniku bezpośredniego: komentarz do antybiogramu, dane osoby autoryzującej itd.
  • Usprawnione: Odczyt wyników z Vetlab: w niektórych przypadkach nie udało się pobrać wyników (nieprawdłowy użytkownik i hasło)
  • Usprawnione: Komunikacja z laboratorium Vetlab: Można sprawdzić poprawność danych do logowania
  • Usprawnione: Zlecenia i szablony zleceń diagnostycznych: można teraz zaznaczyć, żeby adres e-mail klienta nie był przekazywany do laboratorium
  • Poprawione: Składanie zleceń do Vetlab, m.in. przy pracy w wielu oddziałach nie był zapamiętywany moment ostatniego odczytu wyników
  • Poprawione: Wyniki z aparatów Zoetis: uwzględnianie oznaczeń > i <
 • Multimedia
  • Usprawnione: Folder zdjęć zwierząt można teraz ustawiać globalnie, a nie na każdym stanowisku osobno
 • Terminarz/SMS
  • Nowe: Możliwość określania kolorów dla stref dostępnych i niedostępnych terminów
  • Nowe: Możliwość przypisania wpisu z WetTerminu do klienta na podstawie np. numeru telefonu
  • Usprawnione: Wyszukiwanie terminów - dodatkowe kryteria: osoba, która dopisała termin, data dodania i data ostatniej zmiany
  • Usprawnione: Rejestracja terminu: możliwość wybrania usługi z listy leków i zabiegów jako usługi
  • Usprawnione: Parametry: Możliwość ustawienia treści wiadomości e-mail potwierdzenia terminu
  • Usprawnione: Teraz SMS z pytaniem o opinię klienta może być wysyłany po przyjęciu zapłaty na recepcji zamiast na koniec wizyty
 • Ogólne
  • Usprawnione: Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z programu: można w opcjach ustalić domyślne potwierdzanie wysyłanych wiadomości
  • Usprawnione: Wydruk cennika: w podsumowaniu można teraz dodać uwagi dotyczące cennika
  • Usprawnione: Notatki użytkownika: teraz zapamiętywana kolejność; możliwość ustawienia notatek według daty, malejąco
  • Usprawnione: Oznaczenie zwierzęcia jako nieżywego w oknie zwierząt nie wpływało na dodatkowe akcje z tym związane (usunięcie terminów, SMS-ów itd.)
  • Usprawnione: Rejestrowanie zmian w danych osobowych pracowników (zmiana nazwiska, imienia, adresu, adresu e-mail i telefonu)
  • Usprawnione: Bardziej bezpieczne sprawdzanie parametrów pobierania aktualizacji
  • Usprawnione: Szukanie klienta wg numeru telefonu, także z poziomu recepcji
  • Usprawnione: GDPM: globalna lista wyników, teraz nawigacja także klawiszami WSA i D
  • Usprawnione: Obsługa czytnika podpisów Wacom STU-500
  • Usprawnione: Poczekalnia: można wybrać, czy ma być zawsze płatność zbiorcza, pojedyczna, czy ma to być uzależnione od kwoty zadłużenia
  • Poprawione: Przy dodaniu klienta system nie sprawdzał, czy wpisany został numer telefonu; obecnie można także zaznaczyć, że podanie numeru telefonu jest obowiązkowe
  • Poprawione: Poprawione łączenie z bazą danych dla Firebird 3.0 dla wersji jednostanowiskowych
  • Poprawione: Masowe wysyłanie wiadomości z okna klientów, zwierząt czy analiz wywoływało zawsze domyślny program pocztowy zamiast - jeśli tak było ustawione - korzystać z wysyłania bezpośrednio z Kliniki XP
  • Poprawione: Synchronizacja: w przypadku pewnych ustawień opis leczenia mógł nie być kopiowany z komputerów lokalnych do serwera